DOPORUČENÍ PRO VÝBĚR DOMOVNÍ DOMÁCÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD BČOV

Podle účinnosti čištění domovní čistírny lze vyčištěnou vodu využít:
- Vypouštění do povrchové vody na ohlášení, do podzemní vody na základě povolení vodoprávního úřadu (AS-VARIOcomp 5 K). Není vhodný rozstřik v místech, kde se pohybují lidé.
- Vypouštění do povrchové a podzemní vody na ohlášení, zásak, zalévání ke kořenům (AS-IDEAL PZV). Není vhodný rozstřik v místech, kde se pohybují lidé.
- Užitková voda např. na mytí auta, zálivku, WC, ... (AS-VARIOcomp 5 K ULTRA).

Před výběrem domovní (domácí) čistírny odpadních vod  musíte znát minimálně následující informace:
- Požadovanou účinnost čištění domovní (domácí) čistírny odpadních vod (BČOV) s ohledem na další využití vyčištěné vody (v případě vypouštění do vodoteče splnění požadavků vodoprávního úřadu na nepřekročení stanovených max. hodnot "m" a "p" koncentrací sledovaných ukazatelů znečištění, nejčastěji CHSKCr, BSK5 a NL).
- Výkon domovní (domácí) čistírny odpadních vod (BČOV), který musí odpovídat látkovému zatížení vyjádřenému hodnotou EO (ekvivalentní obyvatel) nebo průměrnému průtoku v m3/hod.
- Zda se v místě instalace vyskytuje podzemní voda nad úrovní základové desky pro domovní čistírnu odpadních vod.
- Zda mimo pochůznosti krytu domácí čistírny odpadních vod (BČOV) je v souvislosti s umístěním zařízení (např. před garáží) současně požadována i pojízdnost.
V níže uvedeném přehledu domovních čistíren odpadních vod jsou u každého typu tyto informace uvedeny. Všechny tyto informace je třeba uvést ve Vaší poptávce, pokud chcete s výběrem domácí čistírny odpadních vod (BČOV) pomoci. Pomocí těchto kritérií si také sami můžete vybrat vhodný typ po načtení šablony "Domovní čistírny odp. vod" v naší nabídce HLEDÁNÍ DLE PARAMETRŮ.
Všechny nabízené domovní čistírny odpadních vod splňují hygienické a vodohospodářské požadavky. V případě požadavku na jiné provedení domovních čistíren odpadních vod zašlete prosím poptávku na adresu dotaz@e-cerpadla.cz.
Instalace domovní čistírny odpadních vod se provádí do výkopu na podkladní betonovou desku o tloušťce cca 10 cm s KARI sítí. Pokud je nádrž samonosná, nemusí se obetonovávat, stačí pouze její zasypání.
Seznamte se s důležitými informacemi o provozu domovních čistíren odpadní vody (BČOV) na stránce BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD.

Orientační stanovení produkce odpadních vod
Na osobu a den se předpokládá u bytů a rodinných domů průměrná produkce 150 l splaškové odpadní vody. Přesná hodnota látkového zatížení (EO) a průměrného průtoku by měla být uvedena ve zpracované projektové dokumentaci pro instalaci (BČOV) domácích čistíren odpadních vod.

Od roku 2010 je v naší provozovně v Kostelci nad Orlicí zřízeno prodejní středisko firmy ASIO, spol. s r. o. Brno, které zajišťuje prodej všech vodohospodářských produktů z její nabídky. Jedná se zejména o domovní čistírny odpadní vody, plastové nádrže, septiky, jímky, vodoměrné šachty armaturní, čerpací šachty, systémy zachycení a využití dešťových vod a systémy akumulace a zásak vod.
V případě zájmu je možno navštívit náš prodejní sklad na adrese IMPEA s.r.o., Fügnerova 1126, 517 41 Kostelec n. Orl., kde je nejprodávanější zařízení skladem, nebo nás kontaktovat:
Telefon: 494 321 013, E-mail: info@impea.cz.

Důležité upozornění. Při objednání níže uvedeného zboží není cena dopravy uvedená v objednávce správná. Její výši si můžete zjistit na stránce Doprava - DČOV.

 

Čistírna odpadních vod ČOV ASIO AS-VARIOcomp 5 K ULTRA

 
Domovní biologická čistírna pro 3 až 5 osob, plastové provedení, pochůzná. Vytéká z ní nezávadná užitková voda.
Původní cena: 113 850,- Kč s DPH (99 000,- Kč bez DPH)
Cena po slevě: 78 890,- Kč s DPH (68 600,- Kč bez DPH)
Ušetříte: 34 960,- Kč s DPH (30 400,- Kč bez DPH)
Přidat do košíku: ks
Doprava   viz. stránka DOPRAVA DČOV
Dostupnost   1 až 7 dní
Výrobce:   ASIO
Hmotnost zboží:   180 kg
 
Domovní čistírny odpadních vod ASIO jsou určeny k čištění všech splaškových vod z bytů a rodinných domů s výjimkou vod dešťových a bazénových. Technologické řešení těchto čistíren je založeno na stabilním a spolehlivém provozu při minimální potřebě energie. Tato technologie využívá aerobní biologické procesy, které jsou v praxi ověřeny dlouholetým provozem.

Domovní ČOV AS-VARIOcomp 5 K ULTRA pro průměrný průtok cca 1,2 m3/den, látkové zatížení cca 0,30 kg BSK5/den (5 EO), válcová nádrž o průměru 1100/1320 mm, se vstupním komínkem 1000 x 840 mm, celková výška 2020 mm. Vtok je upraven na připojení na PVC DN 150 mm, odtok hadice 1/2" zavedena do odtoku PVC DN 150 mm, výška vtoku Vv = 1350 mm, výška odtoku Vo = 1270 mm od základové desky. Dmychadlo a rozvaděč jsou součástí dodávky a předpokládá se jeho umístění mimo nádrž ČOV, propojení nádrže ČOV s dmychadlem není součástí dodávky.
Upozornění: kanalizační potrubí je nutné odvětrat dle "Projekčních a instalačních podkladů" (v souladu s ČSN EN 12056).
Náchází-li se v místě osazení ČOV vysoká hladina spodní vody nebo je-li nádrž ČOV opatřena nástavcem, je nutné nádrž obetonovat.

Vyčištěnou vodu vzhledem k její kvalitě je možno použít jako vodu užitkovou např. na mytí auta, zálivku, WC, ...

Výhody:
• kompletnost dodávky (cena zahrnuje trvanlivý, zateplený a pochůzný poklop a komínek)
• zprovoznění a zaškolení servisním technikem
• jednoduchý, spolehlivý a ekologický provoz, nízké provozní náklady
• zákaznická podpora a servisní střediska po celé ČR, zajištění záručního a pozáručního servisu
• minimální životnost 25 let - podloženo statickým výpočtem
• tradice a zkušenosti s výrobou a provozem už od roku 1993
• certifikováno státní zkušebnou
• možnost dovybavení ČOV poklopem v zelené barvě do zatravněných ploch (za příplatek)

                    Návod:Počet EO min.: 3
Počet EO max.: 5
Průměrný průtok (m3/hod.): 1,2
Vhodnost použití při spodní vodě: ne
Pojízdnost poklopu: ne
Materiálové provedení: polyproplylen
Připojovací rozměr - přítok: DN150
Připojovací rozměr - odtok: DN150
Dmychadlo: ano
Příkon max. (W): 80
Záruka - technologie DČOV (měsíce): 24
Záruka - nádrž (měsíce): 60

Původní cena: 4 792,- Kč s DPH 3 960,- Kč bez DPH Cena po slevě: 4 792,- Kč s DPH 3 960,- Kč bez DPH
Cena: 3 025,- Kč s DPH 2 500,- Kč bez DPH

Zákaznící, kteří si koupili toto zboží, objednávali také...