Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Biologické filtry (bio-filtry)

Nákupní rádce

Popis činnosti

Biologický filtr (bio-filtr) slouží jako další stupeň čištění splaškových odpadních vod z málo zatížených zdrojů jako například rodinných domů, rekreačních zařízení, malých penzionů apod. BIO filtr se standardně osazuje za domovní čistírnu odpadních vod nebo za septik.
Přítokovým potrubím natéká voda do plastové nádrže biologického filtru, kde protéká přes filtrační náplň (pěna ve formě kostek), která je nepřetržitě zaplavena předčištěnou vodou a poté je odvedena pomocí sběrného potrubí do odtoku. Filtrační vrstva je uložena ve střední části biologického filtru a je postupně obalována vrstvou biomasy, která přispívá k procesu čištění. S přibývající dobou filtrace narůstá množství biomasy, které je nutné z biologického filtru odčerpat zpět do domovní čistírny odpautf-8

... Další informace

Nákupní rádce

Popis činnosti

Biologický filtr (bio-filtr) slouží jako další stupeň čištění splaškových odpadních vod z málo zatížených zdrojů jako například rodinných domů, rekreačních zařízení, malých penzionů apod. BIO filtr se standardně osazuje za domovní čistírnu odpadních vod nebo za septik.
Přítokovým potrubím natéká voda do plastové nádrže biologického filtru, kde protéká přes filtrační náplň (pěna ve formě kostek), která je nepřetržitě zaplavena předčištěnou vodou a poté je odvedena pomocí sběrného potrubí do odtoku. Filtrační vrstva je uložena ve střední části biologického filtru a je postupně obalována vrstvou biomasy, která přispívá k procesu čištění. S přibývající dobou filtrace narůstá množství biomasy, které je nutné z biologického filtru odčerpat zpět do domovní čistírny odpadních vod nebo do septiku.
Na biologický filtr se mohou přivádět pouze odpadní splaškové vody z domácnosti (kuchyň, sociální zařízení - WC, koupelna). Do septiku se nezaúsťují vody dešťové, podzemní, drenážní.

Instalace

Biologické zemní filtry jsou určeny pro umístění mimo komunikace. Biologický filtr se osazuje do výkopu na betonovou podkladní desku nebo na zpevněnou základovou spáru přímo za DČOV nebo septik a není nutné ho obetonovat. Biologický filtr  propojen s výpustním objektem. Po samotném osazení a propojení je možné okamžitě spustit provoz filtru.
Součástí filtru je i plastové nepochůzné víko.

Údržba

Při správném provozování biologického filtru je třeba cca 1x za 2 týdny až 3 měsíce provést mechanické pročištění filtrační náplně pomocí stlačovacího pístu umístěného v nádrži filtru. Použitím pístu dojde k uvolnění usazených částeček biomasy, které se pomocí čerpadla odčerpají zpět do DČOV (aktivační části) nebo do septiku.
Výhody biologického filtru.

  • Minimální nároky na prostor.
  • Náhrada za pískový filtr.
  • Snadná a rychlá instalace.
  • Minimální náklady na provoz.
  • Jednoduchá konstrukce.
  • Jednoduchá obsluha.
  • Jednoduchá údržba.
  • Možnost trvalého nebo přerušovaného provozu.

Orientační stanovení produkce odpadních vod

Na osobu a den se předpokládá u bytů a rodinných domů průměrná produkce 150 l splaškové odpadní vody. Přesná hodnota látkového zatížení (EO) a průměrného průtoku by měla být uvedena ve zpracované projektové dokumentaci.

Důležité upozornění. Při objednání níže uvedeného zboží není cena dopravy uvedená v objednávce správná. Její výši si můžete zjistit na stránce Doprava ČOV.


Méně informací
Hledání podle ceny
Cena:
0 Kč
0 Kč

Prazdna kategorie