Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Oběhová čerpadla

Nákupní rádce

Pro nové instalace doporučujeme provést výběr podle parametrů specifikovaných projektantem. Při náhradě stávajícího čerpadla si vyberte nové se stejnými parametry.

Oběhové čerpadlo se používá na cirkulaci vody v teplovodním topení nebo na cirkulaci teplé užitkové vody (TÚV).
Čísla v označení některých typů oběhových čerpadel, např. 25-40, mají následující význam:

  • První číslo značí dimenzi připojení.
  • Druhé maximální výtlak (dopravní výšku) čerpadla v decimetrech (40 dm = 4 m).

Toto označení a hodnotu stavební délky lze použít při náhradě starého čerpadla novým.

Při výběru oběhového čerpadla je nutné zohlednit následující parametry

  • Použití na teplovodní vytápění nebo na cirkulaci teplé vody.
  • Stavební délku oběhového čerpadla.
  • Dimenze připojení.
  • Max. průtok a max. dopravní výška.
  • Způsob regulace výkonu.

V případě potřeby náhrady opotřebovaného oběhového čerpadla novým se postupuje přesně podle těchto kritérií. U nabízených oběhových čerpadel se stavební délkou shodnou se stávajícím určených k cirkulaci vody v teplovodním topení nebo na cirkulaci teplé užitkové vody se provede porovnání jejich charakteristiky, nebo alespoň hodnot max. průtoku a max. dopravní výšky, s parametry stávajícího oběhového čerpadla.

Druhy regulace výkonu oběhových čerpadel

  • Plynulá podle diferenčního tlaku.
  • Třírychlostní ručně nastavitelná (3 stupně otáček) - výroba ukončena v r. 2012.

Princip regulace

Pokud topí kotel, tak oběhové čerpadlo nikdy nevypne úplně - při uzavírání větví postupně snižuje výkon až na minimum.
Pokud regulace vypne kotel, oběhové čerpadlo se vypne až po určitém čase - doběh kvůli chlazení hořáku.
Málokdy nastane situace, aby naráz zavřely všechny ventily s termostatickou hlavicí, přesto se doporučuje ponechat jeden okruh bez termostatické hlavice - například "žebřík" v koupelně. Jiná situace je v případě použití kotle na tuhá paliva, tam je nutná instalace přepouštění a chladící smyčky dané závaznou normou!
TOPNÝ  SYSTÉM S TERMOSTATICKÝMI HLAVICEMI SI NEMÁ ZÁKAZNÍK INSTALOVAT SÁM!

Výběr oběhového čerpadla ke kotli doporučujeme provést podle specifikace projektanta soustavy vytápění nebo klimatizace porovnáním požadované hodnoty průtoku při dopravní výšce s charakteristikami jednotlivých typů v naší nabídce (otopné soustavy jsou dimenzovány na základě výpočtových teplot, které jsou pro jednotlivá území dány empiricky).
Oběhové čerpadlo musí být dimenzováno na provozní bod odpovídající výpočtové vnější teplotě.
Provozní bod oběhového čerpadla je dán průsečíkem křivky čerpadla a křivky potrubí, strmost křivky potrubí je úměrná jeho odporu.
Minimální výpočtové teploty, podle které je soustava dimenzována (např. -18 st. C), je však dosaženo řádově v několika málo dnech, a to ještě ne každou topnou sezonu. Z celkové provozní doby potřebujeme jen asi ve 2% případů plný výkon oběhového čerpadla, v 98% provozních případů je neregulované čerpadlo předimenzované a běží neekonomicky, s malou účinností a v oblasti velkých dopravních výšek, kde hrozí vznik hluku - zejména na termostatických ventilech.
Použitím moderních oběhových čerpadel se otvírá uživateli prostor na možnou úsporu čerpací práce - elektrické energie ve výši až 80%.

Výběr oběhového čerpadla pro cirkulaci teplé užitkové vody se provádí podle jeho parametrů a vlastností cirkulačního okruhu.

Záložní zdroj

Oběhové čerpadlo s přepínatelnou regulací otáček nemá zvláštní požadavky, může být použitý "trapézový" náhradní zdroj.
Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček vyžaduje použití "sinusového" náhradního zdroje.

Klikněte zde pro více informací
Hledání podle parametrů

Hledání podle ceny
Cena:
1800 Kč
1900 Kč
Sleva

Oběhové čerpadlo WITA Delta Plus UE 35A-180, 180 mm, 2“, 230 V

Pro teplovodní topení v domácnostech, max. výtlak 4 m, max. průtok 2,6 m3/hod., regulace otáček podle diferenčního tlaku, energetická třída A

Původní cena 2 178 Kč  s DPH 1 800 Kč  bez DPH
Cena po slevě: 1 851 Kč  s DPH 1 530 Kč  bez DPH