Ochrana proti chodu na sucho

DOPORUČENÍ PRO VÝBĚR OCHRANY ČERPADLA PROTI CHODU NA SUCHO A MOTORU

Chodem čerpadla na sucho nebo na prázdno se rozumí stav, kdy čerpadlem neproudí čerpaná kapalina a je do něho nasáván vzduch.
Při výběru vhodného zařízení je třeba zohlednit zejména charakter kapaliny, která může být čistá, nebo znečištěná, nebo chemicky agresivní, a příkon elektromotoru čerpadla. Zařízení můžeme rozdělit do dvou skupin:
- Při snížení zátěže oběžného kola čerpadla dojde k vypnutí elektromotoru. Zařízení poskytuje většinou i řadu jiných ochran (mimo čerpadla chrání i elektromotor). Není třeba instalovat sondy (plováky).
- Při dosažení vypínací hladiny přeruší přívod elektřiny do motoru, k jeho vypnutí dojde ještě před nasátím vzduchu čerpadlem (chrání pouze čerpadlo). Zařízení se většinou skládá ze sond na indikaci výšky hladiny a vyhodnocovacího zařízení. Nabídka MAVE, MATIC, plovákové spínače, ...

Nabízíme následující ochranu čerpadla proti chodu na sucho a jeho motoru:
SubTronicSC
- ochrana jednofázového motoru FRANKLIN od 0,25 kW do 2,2 kW.
- Automatická detekce běhu za sucha.
- Auto-reset při běhu za sucho.
- Ochrana přepětí a podpětí.
- Nadproudová ochrana.
- Ochrana proti chybnému startu.
- Ochrana proti rychlému cyklu.

PM Technologies ESP - ochranná a jistící skříň je vhodná pro odstředivá čerpadla s elektromotory na 230 V a 400 V.
- Ochrana čerpadel proti chodu nasucho s automatickým restartem po 10, 20, 40, 80 a 120 minutách. Měří účiník elektromotoru.
- Ochrana čerpadel proti přetížení motoru.
- Ochrana čerpadel proti přepětí.
- Pouze pro samonasávací a ponorná odstředivá čerpadla. Nelze použít pro vřetenová, vibrační a kalová čerpadla.
- V případech, kdy neznáte parametry elektromotoru čerpadla.
- Pokud mimo ochranu elektromotoru čerpadla potřebujete čerpat vodu do nádrže s její ochranou proti přetečení.

WaCS UPM - univerzální ochranná a jistící skříň pro čerpadla
Podrobný popis všech možností použití zařízení získáte kliknutím na odkaz na NÁVOD v nabídce.
- Pro ponorná i povrchová čerpadla.
- Univerzální ovládací a jistící skříň pro jedno nebo dvě čerpadla na 230 V nebo 400 V.
- Ochrana čerpadel proti chodu na sucho.
- Realizace tlakových stanic s ovládáním pomocí tlakových spínačů, tlakových snímačů.
- Realizace a řízení systémů doplňování nebo vyprazdňování nádrží (kalové a odpadní vody) s řízením pomocí sond (až 5 ks), plováků (až 5 ks) nebo tlakového čidla 4...20mA. Pokud mimo ochrany elektromotoru čerpadla potřebujete čerpat vodu do nádrže s její ochranou proti přetečení.
- Automatická ochrana elektromotoru čerpadla před přetížením a nadměrnou teplotou (s automatickou obnovou) a zkraty.
- Střídání chodu čerpadel. Automatické provádění změny pořadí při spouštění dvou elektrických čerpadel, a to při každém spuštění nebo po 24 hodinách.
- Zapnutí jednoho z dvojice čerpadel v případě poruchy druhého. Zařízení může fungovat i tak, že ovládá pouze jedno čerpadlo.
- V případech, kdy neznáte parametry elektromotoru čerpadla.

Nabízíme Vám následující ochranu čerpadla proti chodu na sucho:
- Plovákový spínač. Nabídka PLOVÁKOVÉ SPÍNAČE. Dosažení nebo pokles hladiny signalizuje změna vypnuto/zapnuto u propojení vodičů. Indikace zapínací a vypínací úrovně hladiny čisté kapaliny. Jsou vhodné v případech, kdy z jakýchkoliv důvodů nelze použít plovákové spínače na kabelu (např. málo místa na jejich pohyb), nebo u chemicky agresivních kapalin, které by mohly poškodit kabel. Vzhledem k jejich technickému řešení je spínací proud v jednotkách mA a předpokládá se u nich připojení k vhodnému zařízení, které bude ovládat vlastní čerpadlo. U tohoto provedení je třeba také věnovat pozornost případně přítomným nečistotám v kapalině, které mohou omezit pohyb plováku a vyřadit ho z činnosti.

- Plovákový spínač na kabelu, který se vybírá podle hodnoty napětí (V), proudu (A) a délky kabelu. Nabídka PLOVÁKOVÉ SPÍNAČE. Lze ho použít i u znečištěné kapaliny. Všechny mimo TECNOPLASTIC TAURUS vyžadují uchycení na vodící tyči. Plovákovými spínači s kabelem jdou ovládat při jejich použití jako ochrana čerpadel proti chodu na sucho pouze elektromotory čerpadel na 230 V, v případě použití pro napětí 400 V je třeba zapojení provést odborníkem přes tzv. stykač.
V případě, že jsou kladeny max. nároky na spolehlivost, doporučujeme použít plovákový spínač TECNOPLASTIC TAURUS (max. ponor 20 m).

- Vodivostní sonda. Nabídka MAVE, MATIC.  Kapalina vytvoří při dotyku s elektrodami sondy vodivé spojení (není možno použít např. u demineralizované nebo destilované vody). Zařízení na hlídání hladiny s vodivostními sondami se vybírá podle spínaného napětí (230 nebo 400 V) a počtu hlídaných hladin. Vodivostní sondy v naší nabídce jsou určeny pro čistou vodu. V případě znečištěné vody je třeba použít provedení PSK, nabídku Vám zašleme na vyžádání.
Elektrody sondy jsou chráněny proti zanesení a zkratu vzduchovým polštářem. Napájení elektrod střídavým napětím odstraňuje elektrolýzu. Sondy jsou připojeny do vyhodnocovací jednotky, kde zpracovaný signál pomocí instalovaného relé ovládá přívod elektřiny k motoru čerpadla.
V případě potřeby hlídání tří úrovní hladin (vypínací/zapínací ve studni/vrtu, maximální v nádrži, kam se voda čerpá) při ovládání chodu čerpadla nejdete podrobné informace v doporučení pro výběr v nabídce zařízení MAVE a MATIC.

Rozdíl mezi zařízením MAVE a SUB/MATIC.
SUB/MATIC:
- Při indikaci výšky hladiny pomocí plovákových spínačů je možno použít i u nevodivých kapalin.
- Na indikaci min. a max. úrovně hladiny ve studni/vrtu může být použita vodivostní sonda nebo plovákový spínač. Na indikaci max. úrovně hladiny v nádrži, kam se voda čerpá, může být použit pouze plovákový spínač.
- Možnost připojení zvukové nebo světelné signalizace.
- Indikace až 3 úrovní hladin (min. a max. hladina ve studni/vrtu, nebo v nádrži, z které se voda čerpá, a max. hladina v nádrži, do které se voda čerpá).
- Napájení zařízení i na 24 V a 400 V.
- Ovládání elektromotorů čerpadel pouze na napětí 230 V s příkonem max. 1,5 kW.
MAVE:
- Použití pouze pro vodivé kapaliny.
- Indikace 2 úrovní hladin, u provedení 2-S3 indikace až 3 úrovní hladin (min. a max. hladina ve studni/vrtu, nebo v nádrži, z které se voda čerpá, a max. hladina v nádrži, do které se voda čerpá).
- U provedení 2-S3 na indikaci min. a max. úrovně hladiny ve studni/vrtu musí být použita vodivostní sonda. Na indikaci max. úrovně hladiny v nádrži, kam se voda čerpá musí být použita vodivostní sonda.
- Použití i pro elektromotory čerpadel na 400 V.
- Možnost nastavení citlivosti zařízení pro různé kapaliny.
- Možnost použití u příkonu elektromotoru čerpadla max. 1,5 kW (230 V) nebo 4 kW (230 V a 400 V).

Podrobné informace o všech možnostech ochrany čerpadel proti chodu na sucho najdete na naší stránce JAK VYBRAT ČERPADLO.
Výpis zboží v pořadí: Podle abecedy Od nejnižší ceny Zobrazení:
Výběr podle výrobců:   Vše 
Franklin Electric MATIC MAVE PM Technologies WaCS

Sada vývodek s redukcemi pro MAVE 2-HH3

Použitím redukcí je při montáži zachován stupeň krytí IP krabice zařízení.
Cena: 145,- Kč s DPH 120,- Kč bez DPH

Ponorná sonda jednoduchá na signalizaci jedné úrovně hladiny

Pro vodivostní snímání jedné hladiny ve vrtech a studních od průměru 100 mm, délky 5 až 50 m
Ceny od: 398,- Kč s DPH 329,- Kč bez DPH

Ponorná sonda dvojitá na signalizaci dvou hladin s rozdílem 5 m

Pro vodivostní snímání úrovní hladiny ve vrtech a studních od průměru 100 mm, délka 10 až 70 m
Ceny od: 784,- Kč s DPH 648,- Kč bez DPH

Hlídání hladiny MAVE 2-HH1, 230 V

Ochrana čerpadel na 230 V proti chodu na sucho, snímání (signalizace) jedné úrovně hladiny vody.
Cena: 1 007,- Kč s DPH 832,- Kč bez DPH

Hlídání hladiny MAVE 2-HH2, 230 V

Ochrana čerpadel na 230 V proti chodu na sucho, snímání (signalizace) dvou úrovní hladin vody. Max. 1,5 kW.
Cena: 1 007,- Kč s DPH 832,- Kč bez DPH

Hlídání hladiny MAVE 2-S1, 230 V

Snímání (signalizace) jedné úrovně hladiny vodivé kapaliny (maximální, minimální), 230 V.
Cena: 1 124,- Kč s DPH 929,- Kč bez DPH

Hlídání hladiny MAVE 2-S1 DIN, 230 V

Snímání (signalizace) jedné úrovně hladiny vodivé kapaliny (maximální, minimální), 230 V, pro montáž do rozvaděče.
Cena: 1 124,- Kč s DPH 929,- Kč bez DPH

Hlídání hladiny MAVE 2-S2 DIN, 230 V

Snímání (signalizace) dvou úrovní hladin vodivých kapalin, automatické ovládání čerpadel na 230 V včetně ochrany proti chodu na sucho, pro montáž do rozvaděče.
Cena: 1 158,- Kč s DPH 957,- Kč bez DPH

Hlídání hladiny MAVE 2-S2, 230 V

Snímání (signalizace) dvou úrovní hladin vodivých kapalin, automatické ovládání čerpadel na 230 V včetně ochrany proti chodu na sucho.
Cena: 1 158,- Kč s DPH 957,- Kč bez DPH

Hlídání hladiny SUB/MATIC "S", 230 V

Snímání (signalizace) až 3 úrovní hladin kapalin, automatické ovládání čerpadel 230 V včetně ochrany proti chodu na sucho, montáž na lištu DIN.
Cena: 1 197,- Kč s DPH 989,- Kč bez DPH

Hlídání hladiny MAVE 2-HH3, 400 V a 230 V

Ochrana čerpadel na 400 V a 230 V proti chodu na sucho, snímání (signalizace) dvou úrovní hladin vody.
Cena: 1 591,- Kč s DPH 1 315,- Kč bez DPH

Hlídání hladiny SUB/MATIC "SQ", 230 V

Snímání (signalizace) až 3 úrovní hladin kapalin, automatické ovládání čerpadel 230 V včetně ochrany proti chodu na sucho. Pro vnější montáž.
Cena: 1 716,- Kč s DPH 1 418,- Kč bez DPH

Hlídání hladiny MAVE 2-S3, 230 V

Snímání (signalizace) tří úrovní hladin vodivých kapalin, automatické ovládání čerpadel na 230 V včetně ochrany proti chodu na sucho.
Cena: 1 860,- Kč s DPH 1 537,- Kč bez DPH

Hlídání hladiny MAVE 2-S3 DIN, 230 V

Snímání (signalizace) tří úrovní hladin vodivých kapalin, automatické ovládání čerpadel na 230 V včetně ochrany proti chodu na sucho. Montáž na lištu DIN.
Cena: 1 860,- Kč s DPH 1 537,- Kč bez DPH

PM Technologies ESP ochranná a jistící skříň Sline 20, 230V AKCE

Ochrana čerpadel na 230 V o příkonu 0,37 až 2,2 kW proti chodu na sucho, snímání (signalizace) dvou úrovní hladin vody.
Cena: 2 853,- Kč s DPH 2 358,- Kč bez DPH

Nové produkty pro měsíc únor - Ochrana proti chodu na sucho

Hlídání hladiny MAVE 2-S2 DIN, 230 V

Cena: 1 158,- Kč s DPH 957,- Kč bez DPH
Snímání (signalizace) dvou úrovní hladin vodivých kapalin, automatické ovládání čerpadel na 230 V včetně ochrany proti chodu na sucho, pro montáž do rozvaděče.

Hlídání hladiny SUB/MATIC "SQ", 230 V

Cena: 1 716,- Kč s DPH 1 418,- Kč bez DPH
Snímání (signalizace) až 3 úrovní hladin kapalin, automatické ovládání čerpadel 230 V včetně ochrany proti chodu na sucho. Pro vnější montáž.
Ochrana čerpadel na 400 V o příkonu 4 až 7,5 kW proti chodu na sucho, snímání (signalizace) dvou úrovní hladin vody.

Hlídání hladiny MAVE 2-HH3, 400 V a 230 V

Cena: 1 591,- Kč s DPH 1 315,- Kč bez DPH
Ochrana čerpadel na 400 V a 230 V proti chodu na sucho, snímání (signalizace) dvou úrovní hladin vody.
Ochrana čerpadel na 230 V o příkonu 0,37 až 2,2 kW proti chodu na sucho, snímání (signalizace) dvou úrovní hladin vody.

Hlídání hladiny MAVE 2-HH2, 230 V

Cena: 1 007,- Kč s DPH 832,- Kč bez DPH
Ochrana čerpadel na 230 V proti chodu na sucho, snímání (signalizace) dvou úrovní hladin vody. Max. 1,5 kW.
Ochrana čerpadel na 400 V o příkonu 0,37 až 3 kW proti chodu na sucho, snímání (signalizace) dvou úrovní hladin vody.

Hlídání hladiny MAVE 2-S3, 230 V

Cena: 1 860,- Kč s DPH 1 537,- Kč bez DPH
Snímání (signalizace) tří úrovní hladin vodivých kapalin, automatické ovládání čerpadel na 230 V včetně ochrany proti chodu na sucho.

Hlídání hladiny SUB/MATIC "S", 230 V

Cena: 1 197,- Kč s DPH 989,- Kč bez DPH
Snímání (signalizace) až 3 úrovní hladin kapalin, automatické ovládání čerpadel 230 V včetně ochrany proti chodu na sucho, montáž na lištu DIN.

Hlídání hladiny MAVE 2-HH1, 230 V

Cena: 1 007,- Kč s DPH 832,- Kč bez DPH
Ochrana čerpadel na 230 V proti chodu na sucho, snímání (signalizace) jedné úrovně hladiny vody.