Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Nákupní rádce

Podle účinnosti čištění domovní čistírny lze vyčištěnou vodu využít:
- Vypouštění do povrchové vody na ohlášení, do podzemní vody na základě povolení vodoprávního úřadu (AS-VARIOcomp 5 K). Není vhodný rozstřik v místech, kde se pohybují lidé.
- Vypouštění do povrchové a podzemní vody na ohlášení, zásak, zalévání ke kořenům (AS-IDEAL PZV). Není vhodný rozstřik v místech, kde se pohybují lidé.
- Užitková voda např. na mytí auta, zálivku, WC, ... (AS-VARIOcomp 5 K ULTRA).

Před výběrem domovní (domácí) čistírny odpadních vod musíte znát minimálně následující informace:
- Požadovanou účinnost čištění domovní (domácí) čistírny odpadních vod (BČOV) s ohledem na další využití vyčištěné vody (v případě vypouštění do vodoteče splnění požadavků vodoprávního úřadu na nepřekročení stanovených max. hodnot "m" a "p" koncentrací sledovaných ukazatelů znečištění, nejčastěji CHSKCr, BSK5 a NL).
- Výkon domovní (domácí) čistírny odpadních vod (BČOV), který musí odpovídat látkovému zatížení vyjádřenému hodnotou EO (ekvivalentní obyvatel) nebo průměrnému průtoku v m3/hod.
- Zda se v místě instalace vyskytuje podzemní voda nad úrovní základové desky pro domovní čistírnu odpadních vod.
- Zda mimo pochůznosti krytu domácí čistírny odpadních vod (BČOV) je v souvislosti s umístěním zařízení (např. před garáží) současně požadována i pojízdnost.
V níže uvedeném přehledu domovních čistíren odpadních vod jsou u každého typu tyto informace uvedeny. Všechny tyto informace je třeba uvést ve Vaší poptávce, pokud chcete s výběrem domácí čistírny odpadních vod (BČOV) pomoci. Pomocí těchto kritérií si také sami můžete vybrat vhodný typ po načtení šablony "Domovní čistírny odp. vod" v naší nabídce HLEDÁNÍ DLE PARAMETRŮ.
Všechny nabízené domovní čistírny odpadních vod splňují hygienické a vodohospodářské požadavky. V případě požadavku na jiné provedení domovních čistíren odpadních vod zašlete prosím poptávku na adresu dotaz@e-cerpadla.cz.
Instalace domovní čistírny odpadních vod se provádí do výkopu na podkladní betonovou desku o tloušťce cca 10 cm s KARI sítí. Pokud je nádrž samonosná, nemusí se obetonovávat, stačí pouze její zasypání.
Seznamte se s důležitými informacemi o provozu domovních čistíren odpadní vody (BČOV) na stránce BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD.

Orientační stanovení produkce odpadních vod
Na osobu a den se předpokládá u bytů a rodinných domů průměrná produkce 150 l splaškové odpadní vody. Přesná hodnota látkového zatížení (EO) a průměrného průtoku by měla být uvedena ve zpracované projektové dokumentaci pro instalaci (BČOV) domácích čistíren odpadních vod.

Od roku 2010 je v naší provozovně v Kostelci nad Orlicí zřízeno prodejní středisko firmy ASIO, spol. s r. o. Brno, které zajišťuje prodej všech vodohospodářských produktů z její nabídky. Jedná se zejména o domovní čistírny odpadní vody, plastové nádrže, septiky, jímky, vodoměrné šachty armaturní, čerpací šachty, systémy zachycení a využití dešťových vod a systémy akumulace a zásak vod.
V případě zájmu je možno navštívit náš prodejní sklad na adrese IMPEA s.r.o., Fügnerova 1126, 517 41 Kostelec n. Orl., kde je nejprodávanější zařízení skladem, nebo nás kontaktovat:
Telefon: 494 321 013, E-mail: info@impea.cz.

Důležité upozornění. Při objednání níže uvedeného zboží není cena dopravy uvedená v objednávce správná. Její výši si můžete zjistit na stránce Doprava - DČOV.

Klikněte zde pro více informací

Čistírna odpadních vod ČOV ASIO AS-IDEAL PZV 5

Domovní biologická čistírna pro 4 až 5 osob, plastové provedení, pochůzná. Pro vypouštění do zásaku. Instalace na ohlášení.

2849
Popis produktu
Parametry

Popis produktu

Použití:
- Domovní biologická čistírna pro 4 až 5 osob.
- Pro vypouštění vyčištěné odpadní vody do zásaku, kde není možné její odvádění do kanalizace, vodoteče, trativodu, apod. Využití hlavně pro rodinné domy, hotely, penziony nebo různé provozy.
- Instalace je možná na ohlášení.

Výhody ČOV AS-IDEAL PZV s vestavbou AS-Klärmax IDEAL:
-
„Ideální“ ČOV na ohlášení
- Robustní nádrž.
- Jednoduchá technologie s ověřenou spolehlivostí a účinností.
- Vyřešená problematika kalu.
- Bezkonfliktní odběr vzorku.
- Možnost hygienizace odtoku.
- Možnost využití vyčištěné vody na závlahu.
- Možnost dálkového dohledu nad ČOV.
- V ceně je jak vstupní komínek, tak i poklop.
- Výhodná cena pro ČOV typu PZV na ohlášení. 

Technické parametry:
Podrobné informace najdete po kliknutí na odkaz PROSPEKT a PROJEKČNÍ PODKLADY + NÁVOD.
AS-IDEAL PZV je aktivační aerobní čistírna odpadních vod. Znečištění je z odpadních vod odstraňováno mechanicko-biologickými procesy v tzv. SBR reaktoru. Při procesu aerace se využívá jednoduché nádrže a časově řízeného čistící cyklu probíhajícího v průběhu dne. Naopak sedimentační fáze je orientována do nočních hodin, což zohledňuje obvyklý rytmus provozu domu. Technologický postup čištění se skládá z následujících fází:
- Aerační fáze, během níž dochází k plnění nádrže a současně k aerobním čistícím procesům, kdy plovoucí mikroorganismy shluklé do vloček odstraňují aerobní degradací organické znečištění a konverzují ho do biomasy.
- Sedimentace, pak probíhá obvykle v nočních hodinách a zabezpečí sedimentaci vloček tak, že se vytvoří rozhraní mezi aktivovaným kalem a vyčištěnou vodou.
- Odtah čisté vody proběhne po sedimentaci, která obvykle trvá 1,5 hodiny. Vyčištěná voda je odtažena do odtokového žlabu nebo nádržky na odběr vzorků mamutkou (kalovým čerpadlem).
Instalace zařízení je jednoduchá - nádrž se osadí do výkopu, napojí na kanalizaci a propojí hadicemi uloženými v chráničce s ovládací skříňkou (dmychadlo, ventily a rozváděč), která se připojí na el. energii – 230 V.
Předností zařízení je vysoká úroveň mineralizace kalu a tedy jeho nízká produkce. Veškerý kal je aerobně stabilizovaný.
V případě použití ČOV v rámci klasického vodoprávního řízení doporučujeme instalovat do zařízení akumulační nádrž pro odběr vzorků, která umožní odebírat výhodnější jednorázové (prosté) vzorky vyčištěné odpadní vody.

Další možnosti doplnění ČOV (není součástí dodávky, možno objednat na kartě PŘÍSLUŠENSTVÍ):
- ČOV je možné doplnit čerpadlem na vyčištěnou vodu a tu ze zásobního prostoru v ČOV čerpat přímo na závlahu, bez nutnosti instalace další nádrže.
- Monitoring ČOV s využitím AS-GSM umožňuje monitorovat provoz a informovat majitele pomocí SMS o poruchách.
- Hygienické zabezpečení pomocí UV lampy (v případě požadavků hydrogeologa).

Přehled parametrů jednotlivých typů:Podle použitého řešení likvidace přebytečného kalu jsou dodávány následující provedení ČOV AS-IDEAL PZV:
- Typ easy: Standardní verze bez odtahu přebytečného kalu. Přímý odtah kalu z procesu a odvoz na větší komunální ČOV např. fekálním vozem.- typ SS: Čistírna je vybavena mamutkovým čerpadlem pro automatické odčerpávání přebytečného kalu do externí nádrže.- typ SSC: Čistírna je vybavena odvodňovacím pytlem pro přebytečný kal, do kterého je automaticky odtahován. Odvodněný kal je možné kompostovat, vhodné kompostéry jsou také v nabídce firmy ASIO, spol. s r.o. 

Cena obsahuje:    
- Veškeré provozní komponenty včetně dmychadla pro osazení do budovy.
- Pochúzný poklop a standardní vstupní komínek (500 mm).
- Záruční servis.
- Zprovoznění ČOV a zaškolení obsluhy.
Cena neobsahuje:  
- Stavební práce.
- Propojení ČOV s řídicí jednotkou (vedení vzduchu) včetně materiálu.
- Chránička Kopoflex 75.
- Nestandardní výšku vstupního komínku.
- Dopravu ČOV.
- Dopravu technika při uvedení ČOV do provozu.
- Externí panel pro venkovní osazení dmychadla a řídící jednotky (ŘJ).
- Vzduchové hadice pro propojení řídící jednotky (ŘJ) a čistírny.
Možno objednat na kartě PŘÍSLUŠENSTVÍ.

Sníženou sazbu DPH 15 % lze uplatnit v případě dodržení zákonných podmínek (ČOV je příslušenstvím rodinného domu pro sociální bydlení, jehož celková podlahová plocha nepřesahuje 350 m² a toto je doloženo stavebním povolením) a objednávky včetně montáže, která se účtuje. V ostatních případech je sazba DPH 21 %.

Důležité upozornění
Kanalizační potrubí je nutné odvětrat dle „Projekčních a instalačních podkladů“ – v souladu s ČSN EN 12056.
Záruka:
60 měsíců na nádrže
24 měsíců na technologii
12 měsíců na dmychadlové membrány

Parametry

Počet EO max.: 5
Průměrný průtok: 0.75 m3/hod.
Vhodnost použití při spodní vodě: Ne
Pojízdnost poklopu: Ne
Materiálové provedení: polyproplylen
Připojovací rozměr - přítok: DN150
Připojovací rozměr - odtok: DN150
Dmychadlo: Ano
Hmotnost: 500 kg
Příkon max.: 700 W
Záruka - technologie DČOV: 24 měsíce
Záruka - nádrž: 60 měsíce
Příslušenství

Příslušenství

ASIO AS-MONOcomp AS-GSM, monitoring ČOV

Monitoring činnosti ČOV ASIO AS-MONOcomp.

Cena: 9 559 Kč  s DPH 7 900 Kč  bez DPH

ASIO AS-MONOcomp externí panel - nástěnný

Externí nástěnný panel pro ČOV ASIO AS-MONOcomp.

Cena: 7 135 Kč  s DPH 5 897 Kč  bez DPH

ASIO AS-MONOcomp náhradní pytel pro přebytečný kal

Náhradní pytel pro přebytečný kal pro ČOV ASIO AS-MONOcomp a IDEAL PZV SSC.

skladem
Cena: 182 Kč  s DPH 150 Kč  bez DPH

ASIO AS-MONOcomp odtok s odběrným místem pro vzorky

Odtok s odběrným místem pro odběr vzorků z čistírny ASIO AS-MONOcomp.

Cena: 1 210 Kč  s DPH 1 000 Kč  bez DPH

ASIO AS-MONOcomp, externí panel - samostatně stojící

Externí samostatně stojící panel pro ČOV ASIO AS-MONOcomp.

Cena: 11 975 Kč  s DPH 9 897 Kč  bez DPH

Dmychadlo k ČOV ASIO do 8 EO

Příslušenství k ČOV ASIO

skladem
Cena: 5 082 Kč  s DPH 4 200 Kč  bez DPH

Skříňka na dmychadlo ASIO

k ČOV ASIO AS-VARIO COMP

skladem
Cena: 3 025 Kč  s DPH 2 500 Kč  bez DPH
Dotaz na zboží

Dotaz na zboží "Čistírna odpadních vod ČOV ASIO AS-IDEAL PZV 5"