Ovládání čerpadel dom. vodáren

DOPORUČENÍ PRO VÝBĚR OVLÁDÁNÍ ČERPADLA DOMÁCÍ VODÁRNY

Mezi jednotlivými způsoby ovládání chodu čerpadla domácí vodárny jsou následující rozdíly. Aby Vaše domácí vodárna měla Vámi požadované vlastnosti, doporučujeme Vám seznámit se s nimi.
- Tlakový spínač. Při poklesu tlaku na nastavenou min. hodnotu zapne elektromotor čerpadla, při dosažení nastaveného max. tlaku ho vypne.
Výběr se provádí podle požadované hodnoty zapínacího a vypínacího tlaku. Tlakové spínače lze použít na napětí 230 a 400 V.
V případě malé vydatnosti vrtu/studny je třeba instalovat ochranu čerpadla proti chodu na sucho.
- Ovládací jednotka sepne čerpadlo při dosažení nastavené hodnoty min. tlaku (zapínací tlak) a vypne ho při zastavení odběru (průtoku). Tlak při daném odběru (průtoku) nekolísá, při různých průtocích má hodnoty odpovídající pracovnímu bodu použitého čerpadla (viz. charakteristika).
Ovládací jednotka navíc chrání čerpadlo proti chodu na sucho (při poklesu tlaku způsobeném nasátím vzduchu vypne čerpadlo).
Výběr se provádí podle požadované hodnoty zapínacího tlaku, proudového zatížení a hodnoty max. průtoku, případně dimenze připojení výtlaku čerpadla (podle parametrů instalovaného čerpadla). Zařízení se používá hlavně pro čerpadla s elektromotory na 230 V (v případě použití čerpadla na 400 V se poraďte s elektrikářem).
Tlak na výtlaku z čerpadla po vypnutí odpovídá jeho max. dopravní výšce uvedené výrobcem (10 m dopravní výšky = 1 bar = 0,1 MPa).
Zařízení lze umístit na kterékoliv místo mezi čerpadlo a první odběrné místo (a v případě instalace před tlakovou nádobu). U povrchových samonasávacích čerpadel se nejčastěji instaluje přímo na jeho výtlak. Zařízení lze použít pouze u odstředivých čerpadel (není vhodné pro vřetenová a elektromagnetická vibrační, ... - tato čerpadla nesmí čerpat do protitlaku, ke kterému může dojít před vypnutím).
Pro použití ovládací jednotky je třeba splnit současně dvě podmínky. Instalované čerpadlo musí mít dostatečnou max. dopravní výšku (10 m = 1 bar = 0,1 MPa), aby tlak vody v místě montáže ovládací jednotky byl vyšší než její min. (zapínací) tlak. Současně výškový rozdíl odpovídající potrubnímu propojení mezi ovládací jednotkou a kterýmkoliv místem odběru musí být minimálně o 4 m menší (počet metrů záleží na údaji poskytnutém výrobcem, 4 m = 0,4 bar = 0,04 MPa), než je hodnota zapínacího tlaku ovládací jednotky. To znamená, že u zapínacího tlaku 1,5 baru nesmí být výškový rozdíl větší jak 11 m (1,5 baru = 15 m – 4 m), u zapínacího tlaku 2,2 baru nesmí být výškový rozdíl větší jak 18 m (2,2 baru = 22 m – 4 m).
Příklad: Nad ovládací jednotkou se zapínacím tlakem 1,5 baru je odběrné místo ve výšce 17 m. Při  čerpání vody do výšky 17 m bude na výtlaku ovládací jednotky tlak min. 1,7 baru (10 m = 1 bar). Protože je tato hodnota vyšší než zapínací tlak a nikdy nemůže poklesnout, nemůže dojít k zapnutí čerpadla - domácí vodárna nebude funkční. Ovládací jednotka bude správně pracovat pouze v případě, že místa odběru vody budou ve výšce max. 11 m (15 - 4) nad jednotkou (presscontrolem).
Při použití ovládací jednotky nemusí být použita tlaková nádoba. U rozsáhlých rozvodů a s odběrními místy s častějším krátkodobým odběrem, nebo při netěsnosti splachovače nebo vodovodních baterií, je vhodné vždy instalovat malou tl. nádobu s vakem o objemu 8 až 15 l (max. 24 l). V nabídce máme i ovládací jednotku s malou nerezovou nádobou.
- Řídící jednotka s frekvenčním měničem kmitočtu. Elektronická část vyhodnocuje okamžitý tlak v systému a nastavuje otáčky motoru čerpadla tak, aby se tlak při různém odebíraném množství vody udržoval na požadované hodnotě (mění se výkon čerpadla podle spotřeby vody). V pracovní oblasti čerpadla se udržuje stále stejný tlak bez závislosti na aktuální hodnotě průtoku.
Řídící jednotka navíc chrání čerpadlo proti chodu na sucho (pouze odstředivá čerpadla, při poklesu tlaku způsobeném nasátím vzduchu vypne čerpadlo).
Výběr se provádí podle proudového zatížení a hodnoty max. průtoku (podle parametrů instalovaného čerpadla a elektromotoru). Nejdůležitější je hodnota maximálního proudu při rozběhu elektromotoru, která může podle jeho konstrukce dosahovat až několikanásobku hodnoty proudu po rozběhu, a měla by být uvedena v dokumentaci použitého elektromotoru.
Zařízení se používá hlavně pro čerpadla s elektromotory na 230 V a 3 x 400 V.
V případě netěsností v rozvodu vody lze za řídící jednotkou instalovat i tlakovou nádobu, její doporučený objem je 8 až 15 l. Přetlak vzduchu v tl. nádobě musí být na hodnotě 70% nastaveného tlaku na frekvenčním měniči (např. pokud máte nastaven tlak 4,0 barů, přetlak vzduchu v tl. nádobě musí být 2,8 barů).
Řídící jednotky s frekvenčním měničem jsou přednastaveny pro použití na ovládání elektromotorů odstředivých čerpadel. V principu lze frekvenční měnič použít i na ovládání elektromotoru ponorných vřetenových čerpadel, z následujících důvodů tuto možnost nedoporučujeme:
- U řídící jednotky nejde použít ochranu proto chodu na sucho, nutno instalovat sondy na indikaci min. hladiny.
- Použitím frekvenčního měniče dojde zejména k regulaci tlaku vody, úspora elektrické energie je minimální.
- U vřetenových čerpadel je hodnota rozběhového proudu elektromotoru větší než u odstředivého, proto musí být frekvenční měnič patřičně dimenzován.
- Vzhledem k téměř lineární závislosti otáček na tlaku u vřetenových čerpadel je regulační rozsah výrazně menší jak u odstředivých. Tato skutečnost je ještě zvýrazněna malými průtoky vřetenových ponorných čerpadel.

Zejména u vrtů a studní s malou vydatností je výhodné při ochraně čerpadla proti chodu na sucho použít indikaci dvou úrovní hladin pomocí sond nebo plovákového spínače. První úroveň hladiny je vypínací a odpovídá min. hladině, při které nedojde k přisávání vzduchu. Druhá je zapínací a umožňuje chod čerpadla do doby dosažení min. hladiny. Výhodou tohoto řešení je vypnutí čerpadla ještě v době, kdy k chodu na sucho nebo přisávání vzduchu nedojde, což je k čerpadlu šetrnější a má pozitivní vliv na jeho životnost. U ovládací jednotky a řídící jednotky s fr. měničem je čerpadlo vypnuto až za několik vteřin chodu na sucho. Proto v případě malé vydatnosti vrtu/studny a z tohoto důvodu častého vypínaní čerpadla doporučujeme zvážit použití také indikace dvou úrovní hladiny, popř. plovákového spínače, přestože ochranu proti chodu na sucho již zajišťuje ovládací nebo řídící jednotka.Výpis zboží v pořadí: Podle abecedy Od nejnižší ceny Zobrazení:

Tlakový spínač OEZ TSA 3S05S, 0,15 - 0,3 MPa, 230 a 400 V

Pro ovládání čerpadel domácích vodáren, připojení vnější závit.
Cena: 557,- Kč s DPH 460,- Kč bez DPH

Tlakový spínač OEZ TSA 3S05, 0,2 - 0,35 MPa, 230 a 400 V

Pro ovládání čerpadel domácích vodáren
Ceny od: 620,- Kč s DPH 512,- Kč bez DPH

Tlakový spínač OEZ TSA 3S05M, 0,15 - 0,3 MPa, 230 a 400 V

Pro ovládání čerpadel domácích vodáren, připojení vnitřní závit (převlečná matka)
Cena: 621,- Kč s DPH 513,- Kč bez DPH

Ovládací jednotka PPC22 1", 2,2, 230 V - AKCE

Pro odstředivá čerpadla, zapínací tlak 2,2 baru. Max. příkon čerpadla 1,1 kW.
Cena: 1 038,- Kč s DPH 858,- Kč bez DPH

Ovládací jednotka KOPRO SK-13, 230 V

Pro odstředivá čerpadla, nastavitelný zapínací tlak 1,5 až 3 bary. Max. příkon čerpadla 1,5 kW. Bez kabelů.
Cena: 1 140,- Kč s DPH 942,- Kč bez DPH

Ovládací jednotka KOPRO SK-13, 230 V

Pro odstředivá čerpadla, nastavitelný zapínací tlak 1,5 až 3 bary. Max. příkon čerpadla 1,5 kW. S kabely.
Cena: 1 211,- Kč s DPH 1 001,- Kč bez DPH

Digitální tlakový spínač EVAK DPC 10, 230 V/12 A, 0,5 m kabel

Tlakový spínač s ochranou proti chodu na sucho a tlakoměrem. Pro odstředivá čerpadla, nastavitelný zapínací a vypínací tlak 0,01 ÷ 10,00 baru. Max. příkon čerpadla 1,5 kW.
Cena: 1 338,- Kč s DPH 1 106,- Kč bez DPH

Digitální tlakový spínač EVAK DPC 10, 230 V/12 A, 1,5 m kabel

Tlakový spínač s ochranou proti chodu na sucho a tlakoměrem. Pro odstředivá čerpadla, nastavitelný zapínací a vypínací tlak 0,01 ÷ 10,00 baru. Max. příkon čerpadla 1,5 kW.
Cena: 1 471,- Kč s DPH 1 216,- Kč bez DPH

Digitální tlak. spínač EVAK DPC 10-A, 230 V/12A, kabel s vidlicí

Tlakový spínač s ochranou proti chodu na sucho a tlakoměrem. Pro odstředivá čerpadla, nastavitelný zapínací a vypínací tlak 0,01 ÷ 10,00 baru. Max. příkon čerpadla 1,5 kW.
Cena: 1 617,- Kč s DPH 1 336,- Kč bez DPH

Tlaková ovládací jednotka Grundfos PM1, 2,2 bar, 230 V

Pro odstředivá čerpadla, zapínací tlak 2,2 baru, max. příkon 1,2 kW
Cena: 1 776,- Kč s DPH 1 468,- Kč bez DPH

Ovládací jednotka PEDROLLO EASYPRESS II 2,2, 230 V

Pro odstředivá čerpadla, zapínací tlak 2,2 baru. Max. příkon čerpadla 1,5 kW.
Cena: 1 777,- Kč s DPH 1 469,- Kč bez DPH

Ovládací jednotka PPC22 5/4", 2,2, 230 V - AKCE

Pro odstředivá čerpadla, zapínací tlak 2,2 baru. Max. příkon čerpadla 2,2 kW.
Cena: 1 786,- Kč s DPH 1 476,- Kč bez DPH

Ovládací jednotka PEDROLLO EASYSMALL 2M, 1,5, 230 V

Pro odstředivá čerpadla, zapínací tlak 1,5 baru. Max. příkon čerpadla 1,5 kW. Tlakoměr.
Cena: 1 836,- Kč s DPH 1 517,- Kč bez DPH

Ovládací jednotka EASYPUMP EASYCONTROL 1,8, 230 V

Pro odstředivá čerpadla, zapínací tlak 1,8 baru. Max. příkon čerpadla 1,5 kW.
Původní cena: 2 402,- Kč s DPH 1 985,- Kč bez DPH Cena: 2 118,- Kč s DPH 1 750,- Kč bez DPH

Ovládací jednotka PEDROLLO EASYSMALL 2M EM, 1,5, 230 V

Pro odstředivá čerpadla, zapínací tlak 1,5 baru. Max. příkon čerpadla 1,5 kW. Tlakoměr a nerezová tl. nádoba.
Cena: 2 333,- Kč s DPH 1 928,- Kč bez DPH

Nové produkty pro měsíc červen - Ovládání čerpadel dom. vodáren

Řídící jednotka ARCHIMEDE s frekv. měničem 1,1 kW, 230 V

Cena: 8 855,- Kč s DPH 7 318,- Kč bez DPH
Zajištění stálého tlaku bez ohledu na velikost odběru vody. Do výkonu elektromotoru čerpadla 1,1 kW.
Zajištění stálého tlaku 1 až 9 barů bez ohledu na velikost odběru vody. Do příkonu elektromotoru čerpadla 0,55 kW, max. 18 m3/hod.
Tlakový spínač s ochranou proti chodu na sucho a tlakoměrem. Pro odstředivá čerpadla, nastavitelný zapínací a vypínací tlak 0,01 ÷ 10,00 baru. Max. příkon čerpadla 1,5 kW.
Tlakový spínač s ochranou proti chodu na sucho a tlakoměrem. Pro odstředivá čerpadla, nastavitelný zapínací a vypínací tlak 0,01 ÷ 10,00 baru. Max. příkon čerpadla 1,5 kW.
Pro ovládání čerpadel domácích vodáren, připojení vnější závit.

Ovládací jednotka KOPRO SK-13, 230 V

Cena: 1 211,- Kč s DPH 1 001,- Kč bez DPH
Pro odstředivá čerpadla, nastavitelný zapínací tlak 1,5 až 3 bary. Max. příkon čerpadla 1,5 kW. S kabely.

Řídící jednotka PWM II 400 D/7.5 s frekv. měničem, 3 x 400 V

Cena: 25 077,- Kč s DPH 20 725,- Kč bez DPH
Nastavení stálého tlaku 1,0 až 13,0 barů bez ohledu na průtok. Do příkonu elektromotoru čerpadla 3 kW, max. 18 m3/hod.

Ovládací jednotka PEDROLLO EASYPRESS II 2,2, 230 V

Cena: 1 777,- Kč s DPH 1 469,- Kč bez DPH
Pro odstředivá čerpadla, zapínací tlak 2,2 baru. Max. příkon čerpadla 1,5 kW.

Tlaková ovládací jednotka Grundfos PM1, 2,2 bar, 230 V

Cena: 1 776,- Kč s DPH 1 468,- Kč bez DPH
Pro odstředivá čerpadla, zapínací tlak 2,2 baru, max. příkon 1,2 kW
Pro odstředivá čerpadla, zapínací tlak 1,5 až 5 barů, možnost provozu s diferenčním tlakem 1 bar, max. příkon 2 kW