Elektrocentrály HERON

DOPORUČENÍ PRO VÝBĚR ELEKTROCENTRÁLY HERON

Při výběru typu elektrocentrály vzhledem k jejímu použití je třeba si uvědomit rozdíl ve výkonu u napětí na 230 V (výkon jedné fáze se rovná 100% celkového výkonu elektrocentrály) a u napětí 400 V (výkon každé ze tří fází se rovná 1/3 celkového výkonu elektrocentrály).Elektrospotřebiče můžeme rozdělit podle jejich charakteru do následujících skupin:
- Odporový, např. klasická žárovka, žehlička, topná tělesa atd. Hodnota příkonu spotřebiče (nebo součet příkonů spotřebičů) uvedená v kW nesmí být větší jak hodnota výkonu elektrocentrály uvedená kVA.
- Indukční, např. elektromotory a všechny spotřebiče, které elektromotory obsahují. Hodnota výkonu elektrocentrály uvedená v kW musí být min. 5 krát větší jak hodnota štítkového příkonu elektromotoru uvedená výrobcem. Nejpřesnější je zjistit hodnotu maximálního proudu při rozběhu elektromotoru, tzv. záběrového (rozběhového, startovacího) proudu, která podle jeho konstrukce může dosahovat 5 až 7 násobku hodnoty nominálního (jmenovitého) proudu (po rozběhu elektromotoru).
- Kapacitní, např. zářivky, výbojky. Hodnota výkonu elektrocentrály uvedená kVA musí být min. 1,5 krát větší jak hodnota příkonu spotřebiče (nebo součet příkonů spotřebičů) uvedená v kW.

Invertorová technika AVR použitá v elektrocentrálách zajišťuje mimořádně kvalitní a stabilní dodávku el. proudu. Tyto elektrocentrály jsou určeny pro napájení spotřebičů na chatách, karavanech či lodích, lze s těmito elektrocentrálami napájet velmi citlivé spotřebiče.

Nejvýkonnějším agregátem pro připojení spotřebičů na 230 V (např. svářecích agregátů) je elektrocentrála výkonu 5,5 kW při 230 V (typ EGM 55 AVR-1), který umožňuje plný výkon 5,5 kW odebírat z jedné zásuvky...


Žádné produkty