DOPORUČENÍ PRO VÝBĚR SNÍMAČE HLADINY MAVE

Zařízení na hlídání hladiny s vodivostními sondami zn. MAVE se vybírá podle spínaného napětí (pro motory na 400 V pouze typ MAVE 2-HH3), proudu, počtu sledovaných úrovní hladin (číslo za pomlčkou a písmeny), rozsahu výšek hladin a místu montáže (s označením DIN pouze do rozvaděče, bez označení DIN pro vnější montáž). Lze je použít u studní/vrtů od průměru 100 mm.
Zařízení MAVE se skládá s vyhodnocovací jednotky a vodivostních sond, které se k němu musí doobjednat (nabídka je uvedena na kartě SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ). Jedna jednoduchá sonda slouží k indikaci jedné hladiny, dvě jednoduché sondy slouží k indikaci dvou hladin o libovolném rozdílu, jedna dvojitá sonda slouží ke snímání dvou hladin s (od výrobce) nastaveným rozdílem hladin 5 m (označení délka kabelu + 5 m). Na indikaci hladiny je možno použít pouze vodivostní sondy. V případě potřeby lze sondy prodloužit přes svorkovnici za podmínky, že celková délka kabelu nepřesáhne 100 m a prodloužení se provede na povrchu (ne v šachtě studny, kde je zvýšená vlhkost).

Na ochranu čerpadel proti chodu na sucho při čerpání pitné a užitkové vody je určená typová řada MAVE "HH" (citlivost nastavena výrobcem na vodu), při čerpání všech ostatních vodivých kapalin (včetně vody) je určena typová řada MAVE "S" (lze nastavit citlivost podle čerpané kapaliny).
Zařízení MAVE 2-S1 a MAVE 2-S2 je osazeno dvoupolohovým mini přepínačem, který umožňuje otáčet funkci výstupního relé. Toto řešení najde uplatnění zejména při aplikacích dopouštění nádrží z vodovodního řadu.

Na ochranu čerpadel proti chodu na sucho hlídáním jedné úrovně hladiny
je určen typ MAVE 2-HH1. Po dosažení min. hladiny (nebo při výpadku el. proudu) dojde k vypnutí přívodu elektřiny k čerpadlu. Jeho nové spuštění se provede stiskem tlačítka. Vhodné pro studny/vrty s dobrou vydatností pouze jako pojistka. K zařízení MAVE 2-HH1 se připojí pouze jedna jednoduchá sonda.

Na indikaci dvou úrovní hladin s výškovým rozdílem daným instalovanými sondami lze použít typ MAVE 2-HH22-S2.
Rozdíl mezi typem MAVE 2-S2 a MAVE 2-HH2: Funkce je stejná, S2 má možnost nastavení citlivosti cca. 2 - 100 kOhm umožňující přizpůsobení pro různé kapaliny, HH2 je určeno pouze pro signalizaci hladiny normální vody při ochraně proti chodu na sucho a ovládání čerpadel do příkonu 1,5 kW (230 V).
Při úrovni hladiny mezi oběma sondami je zapojen přívod elektřiny. Po dosažení horní úrovně je vypnut a to až do doby, kdy dojde k dosažení spodní úrovně, kdy se opět zapne. Zařízení lze zapojit i obráceně, kdy přívod elektřiny je zapnut po dosažení horní hladiny do dosažení spodní hladiny. V prvním případě lze zařízení použít např. na dopouštění nádrže, v druhém na její vypouštění nebo na ochranu čerpadla proti chodu na sucho při jeho provozu omezeném výškou hladin ve vrtu/studni. K zařízení se připojí dvě jednoduché sondy nebo jedna dvojitá (s rozdílem hladin 5 m).
Na automatické ovládání čerpadel podle dvou výšek hladiny je určen typ MAVE 2-HH2 (230 V, max. příkon 1,5 kW) nebo MAVE 2-HH3 (provedení pro motory na 400 V, které obsahuje stykač s max. zatížením 4 kW). V případě použití zařízení MAVE 2-HH2 k čerpadlu s elektromotorem na 230 V o větším příkonu jak 1,5 kW lze použít typ MAVE 2-HH3.
Na indikaci až 3 úrovní hladin (min. a max. hladina ve studni/vrtu, nebo v nádrži, z které se voda čerpá, a max. hladina v nádrži, do které se voda čerpá) je určeno zařízení MAVE 2-S3.

Na indikaci dosažení maximální nebo poklesu pod minimální úroveň hladiny (jedna úroveň hladiny) lze použít typ MAVE 2-S1. Po dosažení nebo poklesu nastavené hladiny dojde k zapnutí/vypnutí přívodu elektřiny. Možno použít na indikaci přítomnosti spodní (průsakové) vody, např. sklepy, šachty, signalizaci dosažení havarijní úrovně kapaliny v nádržích a jímkách při indikaci selhání jiného způsobu signalizace, např. plovákových spínačů ponorných čerpadel, nebo ucpaného odtoku.
K zařízení se připojí pouze jedna jednoduchá sonda.

Rozdíl mezi zařízením SUB/MATIC a MAVE 2-S3:
U zařízení SUB/MATIC může být použita na indikaci min. a max. úrovně hladiny ve studni/vrtu vodivostní sonda nebo plovákový spínač. Na indikaci max. úrovně hladiny v nádrži, kam se voda čerpá, může být použit pouze plovákový spínač.
U zařízení MAVE 2-S3 na indikaci min. a max. úrovně hladiny ve studni/vrtu musí být použita vodivostní sonda. Na indikaci max. úrovně hladiny v nádrži, kam se voda čerpá musí být také použita vodivostní sonda.

 

Hlídání hladiny MAVE 2-S2, 230 V

 
Snímání (signalizace) dvou úrovní hladin vodivých kapalin, automatické ovládání čerpadel na 230 V včetně ochrany proti chodu na sucho.
Cena: 1 158,- Kč s DPH (957,- Kč bez DPH)
Přidat do košíku: ks
Doprava   viz stránka DOPRAVA
Dostupnost   skladem
Výrobce:   MAVE
Hmotnost zboží:   2 kg
 

Použití:
- Snímání dvou úrovní hladiny vody nebo vodivé kapaliny pomocí vodivostních sond v jímkách, studních, vrtech, odpadových jímkách apod.
- Automatické ovládání čerpadel s elektromotory na 230 V.
- Automatická ochrana čerpadel s elektromotory na 230 V proti chodu na sucho. Při poklesu hladiny pod spodní úroveň dojde k vypnutí přívodu elektřiny až do doby dosažení horní úrovně, kdy dojde automaticky k zapnutí. Vhodné pro studny/vrty s malou vydatností. K zařízení se připojí dvě jednoduché sondy nebo jedna dvojitá.
Lze je použít u vrtů/studní od průměru 100 mm.


Technické informace
U zařízení lze nastavit citlivost a tak jeho vlastnosti přizpůsobit vodivosti použité kapaliny.
Napájecí napětí: 230 V AC
Příkon: 3 VA
Výstup: přepínací kontakt relé
Zatížení kontaktu: 250 V / 5 A
Vstupní citlivost: 5-100 kOhm
Signalizace: LED diodou
Rozměry: 53x90x60 mm - 3M
Hmotnost: 0,16 kg
Materiál obalu: GW PLAST
Krytí: IP55
Příklady zapojení jsou uvedeny na webových stránkách výrobce.
K zařízení lze instalovat dvě jednoduché sondy nebo jednu dvojitou o různých délkách, nabídku typů vhodných k tomuto zařízení najdete na kartě SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ. Jednoduché sondy slouží k indikaci jedné hladiny, dvojité ke snímání dvou hladin o rozdílu 5 m (označení sondy délka kabelu + 5 m). V případě požadavku jiného rozdílu výšky hladin než 5 m je třeba použít na indikaci dvě jednoduché sondy.
Sondy nejsou součástí snímače hladiny a je nutno provést jejich samostatné objednání.
Snímač hladiny MAVE 2-S2 obsahuje dvoupolohový přepínač, který umožňuje otáčet funkci výstupního relé. Poloha V (VYČERPÁVÁNÍ, přepínač vpravo) je původní funkcí snímače, poloha D (DOPOUŠTĚNÍ, přepínač vlevo) slouží při použití snímače k automatickému dopouštění nádrží.
Výhoda přepínače: Oproti původní variantě snímače při výpadku napájení nebo poruše snímače výstupní relé odpadne do klidového stavu. Při dopouštění nádrže (např. z vodovodního řadu) se tak v těchto případech dopouštění přeruší.

Příklad zapojení snímače MAVE 2-S2.
Přepínač v poloze V (VYČERPÁVÁNÍ):
Při zapnutí snímače zůstane relé v klidovém stavu (propojené svorky 6-7). Při dostoupení hladiny k horní sondě se relé ve snímači přitáhne (propojí se svorky 5-6) a spustí se vyčerpávání čerpadlem až do doby, než dojde k poklesu hladiny pod spodní sondu. Jakmile hladina klesne pod spodní sondu, relé ve snímači odpadne (rozpojí se svorky 5-6) a vypne se vyčerpávání. K opětovnému spuštění vyčerpávání dojde v momentu, kdy hladina zpět vystoupá k horní sondě.
Přepínač v poloze D (DOPOUŠTĚNÍ):
Při zapnutí snímače (hladina v úrovni mezi horní a spodní sondou) se relé ve snímači přitáhne (propojí se svorky 5-6) a spustí se dopouštění čerpadlem do nádrže. Dopouští se až do doby, kdy se hladina dopustí na úroveň horní sondy. Poté relé ve snímači odpadne (rozpojí se svorky 5-6) a vypne se dopouštění. K opětovnému spuštění dopouštění dojde v momentu, kdy hladina opět poklesne pod spodní sondu. V případě výpadku napájení snímače relé zůstává v klidovém stavu a nedopouští se do nádrže.