Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Nákupní rádce

Zařízení na měření výšky hladiny v naší nabídce využívají následující principy měření:

 • Mechanický. Měří se vzdálenost mezi sondou a zařízením.
 • Hydrostatický. Měří se tlak sloupce kapaliny nad sondou, který se převede na výšku hladiny.
  Tlakový senzor umístěný v sondě měří součet hydrostatického tlaku vodního sloupce kapaliny a atmosférického tlaku.  Od součtu hodnot tlaků se poté odečte atmosféricky tlak a výsledkem je tlak hydrostatický, který odpovídá výšce vodního
  sloupce kapaliny.
 • Ultrazvukový. Ultrazvuková technologie měření hladiny je založená na principu měření času letu ultrazvukového signálu od senzoru k hladině média a zpět.
  Z konstrukčního hlediska je pro ultrazvukové měření nejdůležitější piezoelektrický krystal, což je součástka, která umožňuje převést elektrický signál na signál akustický a naopak. Ve chvíli, kdy má dojít k vysílání, přivede elektronika elektrický signál na piezoelektrický krystal a ten vygeneruje ultrazvukový signál směrem k hladině média. Signál odražený od hladiny se pak vrátí zpět a ovlivní krystal, který vygeneruje signál elektrický. Jelikož krystal není schopen v ten samý moment signál generovat a zároveň přijímat, vzniká časový interval, během kterého není možné měřit. Tento interval se dá interpretovat jako minimální vzdálenost, kterou musí ultrazvukový signál urazit, aby jej byl schopen piezoelektrický krystal přijmout, a tato vzdálenost se označuje jako „mrtvá zóna“. Délka mrtvé zóny se odvíjí od velikosti piezoelektrického krystalu, která závisí na dosahu přístroje.
  Bezkontaktní měření vhodné pro hladiny bez pěny.
 • Archimedův zákon.

Při výběru je třeba zohlednit rozsah měření, případně jeho přesnost a odolnost zařízení vůči kapalině, jehož hladina se měří.
Hladinoměr KAVALÍR má navíc možnost signalizace až 4 úrovní hladin (na objednávku) a vzdáleného dohledu pomocí SMS zpráv (na objednávku).

Dálkový přenos informace o výšce hladiny umožňuje:

Klikněte zde pro více informací

Kavalír hladinoměr s digitálním výstupem

Pro studny, vrty, nádrže a žumpy. Měřící rozsah 0 až 15 m, na přání lze prodloužit. Výška hladiny v metrech po 1 cm.

3610
Cena: 6 948 Kč  s DPH 5 742 Kč  bez DPH
Množství: ks
Doprava:
ZDARMA
Dostupnost: skladem
Kód zboží: kavalir
Vyrábí: Logo_kavalir
Popis produktu
Parametry

Popis produktu

Použití:

 • Studny.
 • Vrty.
 • I pro silně znečištěnou vodu, např. žumpy.
 • Signalizace až 4 úrovní hladin (na objednávku).
 • Vzdálený dohled pomocí SMS zpráv (na objednávku).
 • Vodohospodářství.

Technické informace
Sonda ponořená do kapaliny je nadlehčovaná silou, která se rovná váze kapaliny sondou vytlačené. Tato síla se měří snímačem. Protože je přesně znám objem sondy v závislosti na délce ponořené části sondy a její váha, je možné určit, jaká délka sondy je ponořená a tím i výšku kapaliny. Váha sondy se mění s výškou hladiny a tato změna je měřena hladinoměrem. Naměřená výška hladiny je zobrazena na displeji. Nulovou hladinu lze nastavit buď na prázdnou nebo plnou nádrž. Délka sondy je stejná jako výška hladiny vody. Sonda se nepohybuje a je proto možné měřit i výšku hladiny nejen vody ve studni ale i u silně znečištěných kapalin např. v žumpě.
Sonda se vyrobí z plastové vodovodní trubky o průměru 20 mm, při použití do vrtu o průměru 16 mm. 
Měřící sonda se umístí do studny, vrtu, nádrže nebo žumpy. Zařízení je možno použít i pro monitorování výšky hladiny v řece. Snímač hladinoměru (malá krabička) se umístí na její víko nebo pod její okraj. Na propojení mezi snímačem hladinoměru a displejem lze použít obyčejný dvoužilový kabel. Displej se instaluje do domu a ukazuje výšku hladiny v metrech po 1 cm. Hladinoměr je napájen ze zdroje 12 V (je součástí dodávky) z běžné zásuvky 230 V (není součástí dodávky).

Hladinoměr je z výroby nastaven na výšku hladiny vody max. 15 m, na přání lze hloubku prodloužit (uveďte prosím do poznámky v objednávce).
Hladinoměr je bezúdržbový, neobsahuje žádné pohyblivé díly.

Instalace zařízení je jednouchá a spočívá ve zhotovení měřící sondy, připevnění hladinoměru ve studni pomocí držáku, propojení snímače hladinoměru a displeje pomocí dvojžilového kabelu. Před objednáním doporučujeme seznámit se s podrobným popisem instalace kliknutím na odkaz na NÁVOD, kde najdete i návod na zhotovení sondy. Vyrobí se z obyčejné plastové vodovodní trubky průměru 20 mm (u vrtu 16 mm) bez potřeby zvláštního zařízení.
Součástí dodávky není:

 • Sonda na měření výšky hladiny.
 • Kabel na propojení snímače hladinoměru a displeje.
 • Instalace a zprovoznění zařízení.
 • Doplňky na objednávku.

Na objednávku lze hladinoměr doplnit i výstupními relé (až 4 programovatelné hladiny) pro signalizaci stavu a modemem na vysílání SMS zpráv (vhodné třeba pro majitele penziónu nebo pro monitorování kritického stavu u obecních vodovodů).

Parametry

Princip měření: Archimedův zákon
Napájení: 230 V
Měřící rozsah od: 0 m
Dva měřící rozsahy: Ne
Měřící rozsah (1) do: 15 m
Dotaz na zboží

Dotaz na zboží "Kavalír hladinoměr s digitálním výstupem"