Poptávkový formulář

Pro výběr čerpadel pro dům a zahradu použijte prosím našeho PRŮVODCE VÝBĚREM ČERPADLA


Prosíme o doplnění Vám známých údajů:

1. Kontaktní údaje


2. Údaje o čerpaném médiu


Nejlépe chemické složení – případně obchodní název, koncentrace, viskozita, měrná hmotnost
Pokud jsou v kapalině přítomny nečistoty, uveďte jejich koncentraci a charakter (abrazivní, dlouhovláknité, …)
Pokud je větší jako 35 °C, uveďte prosím, zda se jedná o trvalou hodnotu, nebo maximální. V případě maximální uveďte max. dobu čerpání kapaliny o uvedené max. teplotě

3. Údaje o zapojení čerpadla


Výška přepravního obalu nebo nádrže, odkud se čerpá [m]
Výškový rozdíl min. úrovně hladiny v přepravním obalu nebo v nádrži a čerpadla [m]
Výškový rozdíl čerpadla a výtoku čerpané kapaliny z hadice/potrubí [m]
Požadovaný tlak na konci výtlačné hadice/potrubí

4. Parametry čerpadla


Max. při provozu požadovaný výkon čerpadla v m3/hod. (ne štítkový udávaný výrobcem), nebo požadovaná doba na přečerpání určitého objemu kapaliny
230 V, 400 V, tl. vzduch

5. Doplňující údaje