Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Nákupní rádce

Při výběru kabelu (průřez vodičů) je nutné vždy uvažovat celkovou délku kabelu od rozvaděče do čerpadla, nestačí jen délka vlastního prodloužení od čerpadla po zemský povrch!
Cena prodloužení kabelu se skládá z:

  • Dodávky vlastní spojky kabelů a provedení montáže.
    Výjimka je kabel s konektorem, který se používá u některých typů ponorných čerpadel.
  • Dodávky požadované délky kabelu.

Zatavovací spojka je vhodná pro ponor do 30 m, pro větší ponory se doporučuje zalívací spojka.
Prodloužení kabelů je vodotěsné. Výběr správného druhu kabelu se provede podle jmenovitého napětí čerpadla (230 V - 3 vodiče nebo 400 V - 4 vodiče) a podle hodnoty proudu v A (průřez vodiče 1,5 mm2, 2,5 mm2, ...).
Pro prodloužení přívodu elektromotoru čerpadla u provedení s rozběhovým kondenzátorem umístěným mimo čerpadlo ve spínací skříni je třeba použít kabel se 4 vodiči, přestože se jedná o napětí 230 V (čtvrtý vodič slouží k propojení kondenzátoru s elektromotorem).
Při objednání je třeba uvést délku vlastního prodloužení. Např. pokud je čerpadlo je dodáváno s kabelem o délce 10 m a na jeho instalaci je třeba 25 m, délka prodloužení je 15 m. U kabelu s konektorem je celková délka kabelu rovna délce objednaného typu kabelu.
Současně doporučujeme prověřit hodnotu max. hloubky ponoru u vybraného čerpadla.
Celková délka kabelu by měla být o něco větší jak hloubka studny/vrtu, jeho připojení k rozvodu elektřiny (k "normálnímu" kabelu) doporučujeme co nejblíže u studny/vrtu, protože kabely používané na prodloužení jsou určeny pro instalaci do studny/vrtu a nejsou vhodné pro venkovní použití (v zemi musí být použit kabel CYKY). Proto také v případě reklamace kabelu určeného do studny/vrtu použitého v zemi nebude záruka uznána.
V případě potřeby opravy čerpadla je také jednodušší jeho odpojení od elektřiny.
U čerpadel s atestem pro použití na pitnou vodu je třeba volit i stejné provedení kabelu.
Barevné provedení kabelu nesouvisí s jeho kvalitou a vlastnostmi. Může se v jednotlivých případech lišit.

V případě prodloužení délky kabelu je možno čerpadlo uhradit pouze zálohovou fakturou (platba předem).
Nabídka prodloužení kabelu platí pouze pro značky uvedené v naší nabídce. V případě požadavku prodloužení u jiných značek nás prosím kontaktujte.

Max. celkovou délku kabelu pro štítkovou hodnotu příkonu v kW při různých průřezech vodičů najdete v následujících tabulkách.
Celkovou délkou se myslí délka kabelu od čerpadla po připojení k rozvodu elektřiny v rozvaděči (ne jen délka samotného prodloužení).

Prodloužení kabelu čerpadel GRUNDFOS SQ, SQE (jednofázové motory na 230 V)

Prodloužení kabelu jednofázových motorů na 230 V

V případě ponorného čerpadla s elektromotorem se spínací skříňkou se musí použít kabel daného průřezu ale se 4 vodiči.

Prodloužení kabelu třífázových motorů na 400 V


Více informací

Prodloužení kabelu ponorných čerpadel (CZ)

CZ PUMPY

3275
1855
Popis produktu

Popis produktu

Ponorná čerpadla zn. CZ PUMPY jsou standardně dodávána s délkou kabelu 10 m, na přání také 15, 20, 25, 30, 35 a 40 m s dopočtem ceny kabelu.
Prodloužení se neprovádí pomocí spojky, jako u ostatních značek, ale osazením vybraného typu čerpadla kabelem o Vámi požadované délce přímo u výrobce. Výhodou je nižší cena (neplatí se spojka, pouze kabel), nevýhodou je o několik dnů delší dodací lhůta.
Délka kabelu u dodaného čerpadla bude součtem délky uvedené v naší nabídce u objednaného typu a délky objednaného prodloužení.
V případě zájmu o prodloužení si do košíku mimo vybraný typ čerpadla vložte i požadovanou délku prodloužení kabelu v metrech pro napětí odpovídající Vámi vybranému čerpadlu.

Po odeslání objednávky na čerpadlo s prodlouženým kabelem obdržíte zálohovou fakturu (není možné dodání na dobírku).

Dotaz na zboží

Dotaz na zboží "Prodloužení kabelu ponorných čerpadel (CZ)"