Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Žumpy

Nákupní rádce

Žumpa je uzavřená vodotěsná sběrná jímka na fekální (splaškové) odpadní vody, která neslouží na jejich čištění. Má přívod, ale nemá odtok. Její obsah se musí pravidelně vyčerpávat a odvážet např. na biologickou čistírnu odpadních vod na zneškodnění.
Žumpy se zřizují v obcích, kde není kanalizace. Jsou vhodné zejména pro sezónně užívané objekty (chaty), popř. i pro rodinné domy.
Velikost žumpy se volí podle prostorových možností a s přihlédnutím k četnosti vyvážení (čím větší, tím delší interval). Spotřebu a tím i produkci odpadní vody lze změřit vodoměrem.
Samonosné podzemní žumpy nacházejí široké uplatnění u rodinných domů a rekreačních objektů při zachycení pitných nebo zavlažovacích vod nebo jako jímky pro vody splaškové.
Pokud je žumpa samonosná, nemusí se obetonovávat, stačí pouutf-8

... Další informace

Nákupní rádce

Žumpa je uzavřená vodotěsná sběrná jímka na fekální (splaškové) odpadní vody, která neslouží na jejich čištění. Má přívod, ale nemá odtok. Její obsah se musí pravidelně vyčerpávat a odvážet např. na biologickou čistírnu odpadních vod na zneškodnění.
Žumpy se zřizují v obcích, kde není kanalizace. Jsou vhodné zejména pro sezónně užívané objekty (chaty), popř. i pro rodinné domy.
Velikost žumpy se volí podle prostorových možností a s přihlédnutím k četnosti vyvážení (čím větší, tím delší interval). Spotřebu a tím i produkci odpadní vody lze změřit vodoměrem.
Samonosné podzemní žumpy nacházejí široké uplatnění u rodinných domů a rekreačních objektů při zachycení pitných nebo zavlažovacích vod nebo jako jímky pro vody splaškové.
Pokud je žumpa samonosná, nemusí se obetonovávat, stačí pouze její zasypání.

Důležité upozornění. Při objednání níže uvedeného zboží není cena dopravy uvedená v objednávce správná. Její výši si můžete zjistit na stránce Doprava ČOV.


Méně informací
Hledání podle parametrů
Hledání podle ceny
Cena:
14800 Kč
48700 Kč

Žumpy - jímky hranaté samonosné ASIO AS-PP/ER 3.41 S

Plastové provedení, hranatá, samonosná, objem 2,9 m3

Cena: 34 969 Kč  s DPH 28 900 Kč  bez DPH

Žumpy - jímky hranaté samonosné ASIO AS-PP/ER 5.01 S

Plastové provedení, hranatá, samonosná, objem 4,3 m3

Cena: 48 642 Kč  s DPH 40 200 Kč  bez DPH

Žumpy - jímky válcové samonosné ASIO AS-PP/EO 3 S

Plastové provedení, válcová, samonosná, objem 2,6 m3

Cena: 14 883 Kč  s DPH 12 300 Kč  bez DPH

Žumpy - jímky válcové samonosné ASIO AS-PP/EO 5 S

Plastové provedení, válcová, samonosná, objem 4,6 m3

Cena: 22 143 Kč  s DPH 18 300 Kč  bez DPH

Žumpy - jímky válcové samonosné ASIO AS-PP/EO 7 S

Plastové provedení, válcová, samonosná, objem 6,5 m3

Cena: 26 378 Kč  s DPH 21 800 Kč  bez DPH