Kalová čerpadla ponorná

KALOVÉ PONORNÉ ČERPADLO A JEHO VÝBĚR

Malý průměr: APP RV-32, 230 V (160 mm), PEDROLLO TOP 1 až 3 a TOP FLOOR (152 mm), HCP řada GD-400 (185 mm, s plovákovým spínačem i bez) PEDROLLO TOP 1 GM (200 mm), SEPTIK SPTO 106 (min. průměr 150 mm nebo 200 mm).
- Jímky s malým rozměrem: Čerpadla s integrovaným plovákovým spínačem EASYPUMP řada EASYFLOW, PEDROLLO TOP 1 GM, HCP řada GD-400VF, nebo s horizontálním plovákovým spínačem, jako např. EASYPUMP EASY DW a KSB Ama-Drainer N 303.
- Nízká úroveň hladiny vody, průsaková voda: HCP řada GDR-400 1 až 2 mm, EASYPUMP řada EASY FLOW a PEDROLLO řada TOP FLOOR cca 2 mm, EASYPUMP řada EASY CW cca 2 - 3 mm, EASY DW cca 10 mm, PEDROLLO TOP 1 GM a PEDROLLO TOP cca 14 mm, KSB Ama-Drainer N 303 SE cca 15 mm. GRINDEX MINI má min. výšku hladiny cca 50 mm, po instalaci nástavce několik mm, přičemž začíná pracovat už od výšky hladiny 30 mm.
Pro velké výkony čerpadla chlazená čerpanou kapalinou: HCP řady ASN a AGN. Poznáte je na fotografii podle výtlaku, který je umístěn v horní části (ne dole z boku). Na horní fotografii řezu čerpadlem je provedení chlazené vnějším pláštěm, na spodní je řez provedením chlazeném čerpanou vodou.
U čerpání vody s nízkou hladinou je u všech čerpadel nutno přiměřeně snížit průtok zaškrcením výtlaku, aby voda stačila přitékat k čerpadlu a to nepřisávalo vzduch.
- Čerpání dešťové vody: APP řady KSH nebo PEDROLLO TOP MULTI (nabídka ponorná odstředivá čerpadla) nebo PUMPA BLUE LINE PSPH 8,5-32/0,75 (mají poměrné velkou max. dopravní výšku a nevadí jim znečištěná voda).
Profesionální nasazení: GRINDEX a HCP.
- Abrazivní znečištění (např. písek): HCP řada GD-400 (185 mm, s plovákovým spínačem i bez), GRINDEX, HCP řady ASH, ASN a AGN a EVAK 50EUS.
Povodně a pro SDH: HCP řady ASH, např. 50ASH21.1 (původní označení AS-215), GRINDEX MINI.
Znečištění vláknitými materiály: HCP řady BF typové provedení "P" s lopatkovým oběžným kolem s wolframovým plátkem, který rozseká vláknité materiály a zabrání ucpání čerpadla a typové provedení "U" osazené vírovým oběžným kolem s vysokou odolností vůči ucpání.
- Septiky: HCP řady BF typové provedení "P" s lopatkovým oběžným kolem s wolframovým plátkem, který rozseká vláknité materiály a zabrání ucpání čerpadla a typové provedení "U" osazené vírovým oběžným kolem s vysokou odolností vůči ucpání. EASYPUMP EASY EXTRACTOR a EASY DW (voda nesmí obsahovat dlouhovláknité nečistoty). KOPRO WQ 180F a KOPRO WQ 1100F.
- Velké nečistoty: PEDROLLO řada VXC a EVAK HIPPO (až 50 mm).
- Čerpadla s vířičem: HCP řada AGN, EVAK řada 50EUS.
- Husté kapaliny: PEDROLLO řada VXC. EVAK řada 50EUS.
- Agresivní kapaliny (pH 2 až 14) s obsahem neabrazivních nečistot: HCP řada SF.
- Řezné (chladící) emulze: Kterékoliv kalové čerpadlo HCP za podmínky, že koncentrace olejů bude menší jak 10 % a teplota čerpané kapaliny nepřesáhne 35 °C.
- Čištění vrtů od průměru 150 mm a studní: SEPTIK SPTO 106 (max. dopr. výška 29,5 m).

Konstrukce kalových ponorných čerpadel umožňuje jejich trvalé ponoření a čerpání kapalin s obsahem mechanických nečistot různé velikosti. Na rozdíl od "normálních" ponorných čerpadel jim nevadí nečistoty v čerpané kapalině, mají ale výrazně menší dopravní výšku (menší tlak na výtlaku). Pokud Vám menší tlak nevadí, je možné je použít např. i na zalévání zahrádky.
Max. hloubka ponoru je největší vzdálenost mezi hladinou vody a čerpadlem, kterou doporučuje výrobce.
V případě instalace v zimě nepoužívaných objektech je nejlepší možnost vypuštění vody z potrubí a ponechání ponorného čerpadla v nádrži (pokud nehrozí zamrznutí). Pokud to není možné, ponořte ho do nádoby s vodou.

Při výběru kalového čerpadla je třeba k dosažení jeho požadované životnosti a spolehlivosti zohlednit charakter a koncentraci v čerpané vodě obsaženého znečištění.
Pokud se jedná o přečerpávání žumpy, je možno použít pouze typy osazené zařízením na likvidaci dlouhovláknitých nečistot, jako např. řezací zařízení (nože), mělnící zařízení (drtič) a oběžné kolo s wolframovým plátkem nebo čerpadlo s velkou průchodností (rozměr výtlačného hrdla se rovná průchodnosti čerpadla – pozor na ucpání výtlačného potrubí). Pokud se jedná o odčerpávání kalu z domovní čistírny, tak vzhledem k nepřítomnosti dlouhovláknitých nečistot lze použít normální kalové čerpadlo.
K uvědomění rozdílu v charakteru znečištění slouží následující přehled, který současně vysvětluje termíny použité v naší nabídce. Koncentrace znečištění může být:
- Normální (nesedimentovaná dešťová voda obsahující nečistoty, průsaková voda ve sklepě, …).
- Zvýšená (husté suspenze připomínající krupicovou kaši – do hustoty stanovené výrobcem, aby se nepřehříval motor). Odlehčení motoru u odstředivých čerpadel je možno provést přiškrcením výtlaku.
Při výběru čerpadla je nutno vzít v úvahu ještě max. velikost nečistot, kterou udává výrobce jako průchodnost. Jedná se o hodnotu průměru největšího kulového předmětu, který může projít oběžným kolem čerpadla nebo sacím sítem čerpadla. Její hodnota je uvedena v krátkém popisu zboží a na kartě PARAMETRY. Znečištění může být z hlediska působení na materiál čerpadla:
- Abrazivní (písek, vápenné mléko, kal z broušení, …).
- Neabrazivní (spadané listí, fekálie, …).
Znečištění může být z hlediska délky:
- Dlouhovláknité. Před čerpáním se rozseká oběžným kolem s wolframovým plátkem (sláma, slupky od brambor, ...) nebo řezacím zařízením (hygienické vložky, hadry, košile a dětské plíny), nebo rozmělní mělnícím zařízením (hygienické vložky, hadry, košile a dětské plíny).
- Normální (kal z ČOV, odčerpávání vody z výkopů).
U průmyslových aplikací se při výběru ještě posuzuje měrná hmotnost a viskozita (do 70 mm2/s).

Kalová čerpadla jsou dodávána v provedení s plovákovým spínačem (zejména u provedení na 230 V a u některých typů kalových čerpadel HCP na 400 V) nebo bez něj (většina provedení čerpadel na 400 V). Funkce plovákového spínače spočívá v sepnutí kalového čerpadla při dosažení určité výšky hladiny čerpané kapaliny a v jeho vypnutí při poklesu hladiny na minimální úroveň. Umožňuje tedy "automatický" provoz čerpadla, např. při odčerpávání průsakové vody a současně plní funkci ochrany proti chodu na sucho. Výška obou spínacích úrovní hladin kalového čerpadla je nastavitelná pomocí délky přívodního kabelu k plovákovému spínači. Při instalaci je třeba zajistit pro plovákový spínač dostatek prostoru (hodnota někdy bývá uvedena v prospektu), aby nedošlo k jeho zachycení a vyřazení z provozu. Toto nebezpeční nehrozí u kalových čerpadel s tzv. integrovaným plovákovým spínačem.
Také kalová čerpadla na 400 V lze ovládat pomocí plovákového spínače, přestože není součástí jeho dodávky. Musí se ale zakoupit vhodné zařízení z naší nabídky SIGNALIZACE A HLÍDÁNÍ HLADINY a vhodný stykač.
Oběžné kolo typu "VORTEX" používané v kalových čerpadlech vytváří před sebou rotující množství vody, které vytvoří vodní vír. Z tohoto důvodu je často označováno také jako "vírové". Jeho výhoda je minimalizace vzniku zanesení čerpadla, vhodnost při vyšším obsahu písku v čerpané vodě a velká průchodnost, nevýhodou je nižší účinnost.
V případě zmenšení vnitřního průměru výtlačného potrubí vzhledem k vnitřnímu průměru výtlaku ponorného čerpadla dojde ke snížení výrobcem uvedených hodnot průtoků (tlak se nemění). Některá kalová čerpadla jsou vybavena vířičem, který při čerpání míchá obsah nádrže a umožní odčerpání i usazených nečistot.
Při vypnutí kalového čerpadla je třeba počítat s tím, že voda z výtlačného potrubí může protéct čerpadlem zpět do nádrže (nedojde k usazení znečištění v potrubí).
Čerpadla, která nejsou chlazena čerpanou kapalinou, musí být při provozu celá ponořena. Cena daného typu kalového čerpadla (a jeho životnost) odpovídá materiálovému provedení, úrovni technického řešení, provedení elektrické ochrany elektromotoru, způsobu řešení oddělení vlastního čerpadla od elektromotoru a utěsnění přívodu elektrického kabelu.

Vodicí tyče pro spouštěcí zařízení HCP, metráž

Vodicí tyče pro spouštěcí zařízení T2-50, T 50, T2-80, T80 a 100/80 pro kalová čerpadla HCP
Ceny od: 332,- Kč s DPH 274,- Kč bez DPH

GRINDEX nástavec pro čerpadlo typ MINI

Nástavec snižuje min. výšku hladiny u čerpadla GRINDEX MINI na několik mm.
Cena: 1 068,- Kč s DPH 883,- Kč bez DPH

Ponorné čerpadlo HC8 M, 230 V, integrovaný plovák

Provedení plast, max. velikost pevných částic 5 mm, průtok 0 až 7 m3/hod., dopravní výška 8 až 0 m.
Cena: 1 314,- Kč s DPH 1 086,- Kč bez DPH

Kalové čerpadlo MARINA TSN 200/S, 230 V, plovák

Max. velikost nečistot 3 mm. Průtok 0 až 3,5 m3/hod., dopravní výška 5 až 0 m.
Cena: 1 360,- Kč s DPH 1 124,- Kč bez DPH

Kalové čerpadlo EXTOL 400, 230 V, plovák

Max. velikost nečistot až 30 mm. Průtok 0 až 7,5 m3/hod., dopravní výška 5 až 0 m.
Cena: 1 367,- Kč s DPH 1 130,- Kč bez DPH

Kalové čerpadlo EASYPUMP EASY CW 200, 230 V, plovák

Min. výška hladiny 2-3 mm, max. velikost nečistot 5 mm. Průtok 0 až 5,7 m3/hod., dopravní výška 5,5 až 0 m.
Cena: 1 377,- Kč s DPH 1 138,- Kč bez DPH

Kalové čerpadlo EASYPUMP TW 300, 230 V, plovák

Min. výška hladiny 8 mm, max. velikost nečistot 5 nebo 30 mm. Průtok 0 až 9 m3/hod., dopravní výška 5,8 až 0 m.
Cena: 1 499,- Kč s DPH 1 239,- Kč bez DPH

Kalové čerpadlo EXTOL 750, 230 V, plovák

Max. velikost nečistot až 35 mm. Průtok 0 až 13 m3/hod., dopravní výška 9 až 0 m.
Cena: 1 604,- Kč s DPH 1 326,- Kč bez DPH

Ponorné čerpadlo HC7 M INOX, 230 V, plovák

Provedení nerez, max. velikost pevných částic 5 mm, průtok 0 až 7,5 m3/hod., dopravní výška 7,5 až 0 m.
Cena: 1 670,- Kč s DPH 1 380,- Kč bez DPH

Kalové čerpadlo EASYPUMP TW 400, 230 V, plovák

Min. výška hladiny 8 mm, max. velikost nečistot 5 nebo 30 mm. Průtok 0 až 10,8 m3/hod., dopravní výška 7 až 0 m.
Původní cena: 1 755,- Kč s DPH 1 450,- Kč bez DPH Cena po slevě: 1 682,- Kč s DPH 1 390,- Kč bez DPH

Kalové čerpadlo EASYPUMP EASY DW, 230 V, plovák

Min. výška hladiny 10 mm, max. velikost nečistot 5 nebo 30 mm. Průtok 0 až 8,4 m3/hod., dopravní výška 7 až 0 m.
Cena: 1 890,- Kč s DPH 1 562,- Kč bez DPH

Kalové čerpadlo HS11 M, 230 V, plovák

Nerezové provedení, max. velikost nečistot 35 mm. Průtok 0 až 15,5 m3/hod., dopravní výška 11 až 0 m.
Cena: 2 144,- Kč s DPH 1 772,- Kč bez DPH

Kalové čerpadlo EXTOL Premium SPF 1100, 230 V, plovák

Nerezové provedení, max. velikost nečistot až 20 mm. Průtok 0 až 18,5 m3/hod., dopravní výška 8 až 0 m.
Cena: 2 180,- Kč s DPH 1 802,- Kč bez DPH

Kalové čerpadlo KOPRO WQ 180F, 230 V, plovák

Nerez/litinové provedení, max. velikost nečistot 18 mm. Průtok 0 až 6 m3/hod., dopravní výška 7 až 3 m.
Cena: 2 458,- Kč s DPH 2 031,- Kč bez DPH

Kalové čerpadlo EASYPUMP EASY FLOW 300, 230V, integrovaný plovák

Min. výška hladiny 2 - 3 mm. Max. velikost nečistot 5 mm. Průtok 0,6 až 7,56 m3/hod., dopravní výška 6,5 až 0,5 m.
Původní cena: 2 983,- Kč s DPH 2 465,- Kč bez DPH Cena po slevě: 2 541,- Kč s DPH 2 100,- Kč bez DPH

Nové produkty pro měsíc říjen - Kalová čerpadla ponorná

Kalové čerpadlo EVAK 50EUS-5.05 T, 400 V

Cena: 5 224,- Kč s DPH 4 317,- Kč bez DPH
Max. velikost nečistot 5 mm. Průtok 1,5 až 12 m3/hod., dopravní výška 11 až 2 m. Vhodné pro abrazivní znečištění.

Kalové čerpadlo HCP AL-05LN, 400 V - AKCE

Cena: 5 365,- Kč s DPH 4 434,- Kč bez DPH
Nerezové provedení, otevřené oběžné kolo, max. velikost nečistot 8 mm. Průtok 0 až 18 m3/hod., dopravní výška 10,5 až 1 m.

Kalové čerpadlo HCP 50AFU20.8, 400 V

Cena: 9 018,- Kč s DPH 7 453,- Kč bez DPH
Litinové provedení, vírové oběžné kolo, max. velikost nečistot 35 mm. Průtok 0 až 24 m3/hod., dopravní výška 12,5 až 1 m.

Kalové čerpadlo EASYPUMP EASY DW, 230 V, plovák

Cena: 1 890,- Kč s DPH 1 562,- Kč bez DPH
Min. výška hladiny 10 mm, max. velikost nečistot 5 nebo 30 mm. Průtok 0 až 8,4 m3/hod., dopravní výška 7 až 0 m.

Kalové čerpadlo HCP AL-01NF, 230 V, plovák - AKCE

Cena: 4 789,- Kč s DPH 3 958,- Kč bez DPH
Nerezové provedení, otevřené oběžné kolo, max. velikost nečistot 5 mm. Průtok 0 až 12,5 m3/hod., dopravní výška 11 až 2 m.

Kalové čerpadlo APP BAV-250, 230 V

Cena: 3 093,- Kč s DPH 2 556,- Kč bez DPH
Nerezové čerpadlo, max. velikost nečistot 25 mm. Průtok 0 až 12 m3/hod., dopravní výška 8 až 1 m.

Kalové čerpadlo GRINDEX MICRO, 230 V

Cena: 14 332,- Kč s DPH 11 845,- Kč bez DPH
Nerezové provedení, max. velikost nečistot 5 mm, ochrana proti chodu na sucho. Průtok 0 až 15,1 m3/hod., dopravní výška 10,5 až 1 m.

Kalové čerpadlo HS11 M, 230 V, plovák

Cena: 2 144,- Kč s DPH 1 772,- Kč bez DPH
Nerezové provedení, max. velikost nečistot 35 mm. Průtok 0 až 15,5 m3/hod., dopravní výška 11 až 0 m.

Kalové čerpadlo HCP 80ASN22,2, 400 V + hadice B75

Cena: 22 792,- Kč s DPH 18 836,- Kč bez DPH
Nerezové provedení, čerpání kapalin s abrazivními látkami, max. velikost nečistot 11 mm. Průtok 0 až 60 m3/hod., dopravní výška 22,5 až 2 m.

Kalové čerpadlo HCP BF-21PN, 400 V - AKCE

Cena: 6 706,- Kč s DPH 5 542,- Kč bez DPH
Nerezové provedení, lopatkové oběžné kolo, max. velikost nečistot 26 mm. Průtok 0 až 24 m3/hod., dopravní výška 14,5 až 2,5 m.

Slevy v měsíci říjen

Kalové čerpadlo EASYPUMP EASY EXTRACTOR, 230 V, plovák

Původní cena: 5 093,- Kč s DPH 4 209,- Kč bez DPH Cena po slevě: 4 477,- Kč s DPH 3 700,- Kč bez DPH
Max. velikost nečistot až 38 mm. Průtok 0,6 až 19,2 m3/hod., dopravní výška 11 až 1 m.

Kalové čerpadlo EASYPUMP EASY FLOW 300, 230V, integrovaný plovák

Původní cena: 2 983,- Kč s DPH 2 465,- Kč bez DPH Cena po slevě: 2 541,- Kč s DPH 2 100,- Kč bez DPH
Min. výška hladiny 2 - 3 mm. Max. velikost nečistot 5 mm. Průtok 0,6 až 7,56 m3/hod., dopravní výška 6,5 až 0,5 m.

Kalové čerpadlo EASYPUMP EASY FLOW 600, 230V, integrovaný plovák

Původní cena: 3 343,- Kč s DPH 2 763,- Kč bez DPH Cena po slevě: 2 928,- Kč s DPH 2 420,- Kč bez DPH
Min. výška hladiny 2 - 3 mm. Max. velikost nečistot 5 mm. Průtok 0,6 až 11,7 m3/hod., dopravní výška 9 až 0,5 m.

Kalové čerpadlo EASYPUMP TW 400, 230 V, plovák

Původní cena: 1 755,- Kč s DPH 1 450,- Kč bez DPH Cena po slevě: 1 682,- Kč s DPH 1 390,- Kč bez DPH
Min. výška hladiny 8 mm, max. velikost nečistot 5 nebo 30 mm. Průtok 0 až 10,8 m3/hod., dopravní výška 7 až 0 m.