Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Čerpadlo do žumpy nebo tl. kanalizace

 

1. Kontaktní údaje

Jméno:*
Firma:
Obec:
Telefon:*
E-mail:*

2. Provozní parametry

Výškový rozdíl dna nádrže a výtoku z hadice/potrubí [m]:
Celková délka výtlačné hadice/potrubí od ponorného čerpadla k výtoku [m]:
Vnitřní průměr výtlačné hadice/potrubí čerpadla (mm nebo coule):
V případě neuvedení žádné hodnoty se pro výběr vhodného typu čerpadla bude předpokládat zachování dimenze jeho výtlaku. U stávající hadice/potrubí doplňte její vnitřní průměr. Důležitá informace zejména u dlouhé hadice/potrubí.
Pokud je splašková voda čerpána do tlakové kanalizace, uveďte požadovaný přetlak v barech:
Případně uveďte provozovatelem kanalizace doporučený typ čerpadla.
Požadovaný průtok nebo doba potřebná k přečerpání uvedeného objemu nebo "je mi to jedno" [m3/hod.]:
Pokud se nabídnuté čerpadlo dodává s plovákovým spínačem a bez něj, které provedení požadujete?
S plovákovým spínačem - při trvalém ponoření pracuje automaticky, při občasném použití chrání čerpadlo proti chodu na sucho (vypne ho při dosažení min. hladiny). Bez plovákového spínače - čerpadlo běží do doby, kdy ho obsluha vypne. Není chráněno proti chodu na sucho. Pro napětí 400 V se dodává provedení s plovákovým spínačem pouze u některých typů.
Požadované napětí elektromotoru čerpadla (230 V/400 V):
Jaké provedení požadujete - hobby/průměr/vysoká kvalita, nebo jakou máte představu o ceně:
V řadě případů je možno nabídnout čerpadla ve velkém cenovém rozsahu. Pokud Vám nabídneme příliš drahé nebo levné řešení, bude to pro nás všechny pouze ztráta času, protože Vám nebude vyhovovat.

3. Doplňující údaje

Stručný popis instalace:
Poznámky, upřesnění, požadavky:
Můžete upřesni dobu, kdy Vás lze telefonicky kontaktovat.
Smazat dotaz