Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Tento formulář je určen pro poptávku membránových čerpadel poháněných tlakovým vzduchem pro průmyslové aplikace.

1. Kontaktní údaje

Jméno:*
Firma:
Obec:
Telefon:*
E-mail:*

2. Údaje o čerpaném médiu

Specifikace (název) čerpané kapaliny:
Např. obchodní název
Chemické složení a koncentrace [%]:
Čerpaná kapalina je hořlavina:
ANO/NE
Viskozita [mPas]:
Hustota [kg/m3]:
Koncentrace nečistot [%]:
Charakter nečistot:
dlouhovláknité, abrazivní, ...
Teplota čerpané kapaliny [°C]:
Max. požadovaný výkon čerpadla [m3/hod.], nebo požadovaná doba na přečerpání určitého objemu kapaliny [objem/za čas]:
Výška přepravního obalu nebo nádrže, odkud se čerpá [m]:
Výškový rozdíl min. úrovně hladiny (v přepravním obalu nebo v nádrži) a čerpadla [m]:
Sací výška.
Výškový rozdíl čerpadla a výtoku čerpané kapaliny z výtlačné hadice/potrubí [m]:
Výtlačná výška.
Délka hadice/potrubí u sání čerpadla [m]:
Vnitřní průměr hadice/potrubí u sání čerpadla [mm]:
Délka hadice/potrubí u výtlaku čerpadla [m]:
Vnitřní průměr hadice/potrubí u výtlaku čerpadla [mm]:
Protitlak v místě výtoku [bar]:
Uveďte v případě, kdy se čerpá do nádrže nebo potrubí s přetlakem.
Požadovaný přetlak čerpaného média na výtoku při výše uvedeném průtoku [bar]:
Uveďte v případě, že se nejedená o volný výtok.
Upřesnění prostředí:
Normální, výbušné, ...
Upřesnění provedení:
Atest pro výbušné prostředí, potravinářské provedení, ...
Předpokládané umístění čerpadla:
Max. přetlak v rozvodu tlakového vzduchu [bary]:

3. Doplňující údaje

Stručný popis aplikace:
Poznámky, požadavky:
Požadovaný termín dodání, specifikace požadovaného materiálové provedení, potravinářské provedení, atesty, ... Můžete upřesnit dobu, kdy Vás lze nejlépe telefonicky kontaktovat.
Smazat dotaz