Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Čerpání - průmyslové aplikace

Tento formulář je určen pro poptávku všech čerpadel pro průmyslové aplikace s výjimkou sudových, vzduchomembránových a dávkovacích čerpadel, pro které je k dispozici samostatný poptávkový formulář.
Věnujte prosím zadaným parametrům potřebnou pozornost, protože již dodaná čerpadla nejde následně vrátit nebo vyměnit.

1. Kontaktní údaje

Jméno:*
Firma:
Obec:
Telefon:*
E-mail:*

2. Údaje o čerpaném médiu

Specifikace (název) čerpané kapaliny:
Např. obchodní název
Chemické složení a koncentrace [%]:
Viskozita [mPas]:
Hustota [kg/m3]:
Koncentrace nečistot [%]:
Charakter nečistot:
dlouhovláknité, abrazivní, ...
Teplota čerpané kapaliny [°C]:
Pokud je větší jako 35 °C, uveďte prosím, zda se jedná o trvalou hodnotu, nebo maximální. V případě maximální uveďte max. dobu čerpání kapaliny o uvedené max. teplotě.
Výška přepravního obalu nebo nádrže, odkud se čerpá [m]:
Výškový rozdíl min. úrovně hladiny v přepravním obalu nebo v nádrži a čerpadla [m]:
Sací výška. U ponorného čerpadla se nevyplňuje.
Výškový rozdíl čerpadla a výtoku čerpané kapaliny z výtlačné hadice/potrubí [m]:
Výtlačná výška.
Délka hadice/potrubí u sání čerpadla [m]:
Vnitřní průměr hadice/potrubí u sání čerpadla [mm]:
Délka hadice/potrubí u výtlaku čerpadla [m]:
Vnitřní průměr hadice/potrubí u výtlaku čerpadla [mm]:
Max. požadovaný průtok čerpadla [m3/hod.], nebo požadovaná doba na přečerpání určitého objemu kapaliny [objem/za čas]:*
Jedná se o provozní hodnotu, ne údaj ze štítku čerpadla.
Požadovaný přetlak čerpaného média na výtoku při výše uvedeném průtoku [bar]:
Uveďte v případě, že se nejedená o volný výtok.
Protitlak v místě výtoku [bar]:
Uveďte v případě, že se čerpá do nádrže nebo potrubí s přetlakem.
Upřesnění prostředí:
Samonasávací provedení:
Uveďte pouze v případě, že nepožadujete ponorné čerpadlo.
Předpokládané umístění čerpadla:
Preferované možnosti pohonu čerpadla:*
230 V, 400 V, 24 V, 12 V (v případě tlakového vzduchu prosíme o vyplnění poptávky na vzduchomembránové čerpadlo)

3. Doplňující údaje

Stručný popis aplikace:
Poznámky, požadavky:
požadovaný termín dodání, použití ponorného/povrchového čerpadla, specifikace požadovaného materiálové provedení, potravinářské provedení, atesty, ...
Smazat dotaz