Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Vodárna s povrchovým čerpadlem

Pokud chcete, aby se čerpadlo automaticky zapínalo a vypínalo při odběru vody, jste na správném místě.
Pokud chcete čerpadlo ovládat sami (vypínačem, zasunutím/vysunutím zástrčky ze zásuvky), poptejte ponorné nebo povrchové čerpadlo (ne domácí vodárnu).
Názvem DOMÁCÍ VODÁRNA se označuje soubor zařízení sloužící k automatickému zajištění dodávky vody s požadovaným tlakem.
Domácí vodárna je vždy složena z následujících částí:

  • Čerpadlo.
  • Zpětná klapka.
  • Zařízení na ovládání chodu čerpadla (tlakový spínač, ovládací jednotka - Presscontrol nebo řídící jednotka s frekvenčním měničem).
  • Tlaková nádoba.

Domácí vodárnu můžeme také použít na zvýšení tlaku v rozvodu vody, pokud máme ve vodovodu nízký tlak. Podrobné informace najdete na stránce JAK ZVÝŠIT TLAK V ROZVODU VODY.

1. Kontaktní údaje

Jméno:*
Firma:
Obec:
Telefon:*
E-mail:*

2. Provozní parametry

Průměr vrtu/studny [mm]:
Vydatnost vrtu/studny [m3/hod.] nebo objem nádrže s dešťovou vodou [m3]:
Malou vydatností vrtu/studny u zásobování domácnosti lze uvažovat hodnotu pod 0,3 l/s (1,1 m3/hod.) a u automatického zavlažování pod 0,5 l/s (1,8 m3/hod.). V případě malé vydatnosti se prosím podívejte na stránku JAK VYBRAT ČERPADLO, odkaz https://www.e-cerpadla.cz/clanek/1/jak-vybrat-cerpadlo. V její spodní části najdete část „Malá vydatnost vrtu/studny“. Do poznámky uveďte, zda máte zájem o popsané řešení s akumulační nádrží (uveďte její objem), nebo chcete standardní řešení (když se vyčerpá zásoba vody ve vrtu, budete muset čekat, než přiteče nová).
Hloubka vrtu/studny [m]:
Použití samonasávacího čerpadla:
Zavodněné samonasávací čerpadlo si samo nasaje vodu z hloubky cca 7 m. Normální čerpadlo musí mít sací potrubí vždy zavodněné.
Požadované napětí elektromotoru (12 V/24 V/230 V/400 V):
Výškový rozdíl mezi min. hladinou ve vrtu/studni/nádrži/řece a čerpadlem [m]:
Pokud nebude uvedeno, bude se předpokládat pokles hladiny vody až k sání čerpadla. Použije se při kontrole vhodnosti použití samonasávacího čerpadla. Pozor na hodnotu sací výšky, která je u samonasávacích čerpadel max. 8 m (doporučujeme uvažovat max. 7 m).
Délka svislého a vodorovného sacího potrubí (od sacího koše k čerpadlu) [m]:
Celková délka potrubí od sacího koše k čerpadlu.
Výškový rozdíl mezi min. hladinou ve vrtu/studni/nádrži a nejvzdálenějším místem spotřeby [m]:
Délka potrubí (rozvodu vody) mezi sacím košem a nejvzdálenějším místem spotřeby [m]:
Vnitřní průměr sacího potrubí [mm]:
Vnitřní průměr výtlačného potrubí [mm]:
Požadovaný max. průtok [m3/hod.]: *
Max. průtokem se rozumí součet průtoků při odběru vody z více míst SOUČASNĚ – neuvádějte prosím počet koupelen, WC, sprch a celkovou spotřebu za den, rok, ... Čím větší hodnotu zvolíte, tím dražší čerpadlo bude třeba použít. Pro domácnost se doporučuje 2 až 4 m3/hod. Další info najdete na stránce "Jak vybrat čerpadlo?". Uvádíme několik příkladů: Sprcha - 1,4 m3/hod. Napouštění vany - 2,2 m3/hod. Umyvadlo - 0,7 m3/hod. Kuchyňský dřez - 1,4 m3/hod. Pračka - 0,7 m3/hod. Myčka - 0,7 m3/hod. Zalévání zahrady (výtok z hadice) - 0,7 až 1,5 m3/hod. Pro objekty s větším počtem odběrových míst, např. penzion, hotel, si hodnotu zjistěte na odkazu https://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/72-vypoctovy-prutok-vnitrniho-vodovodu
Požadovaný tlak vody v odběrném místě při výše uvedeném max. průtoku [bary]:
Ve vodovodu bývá přetlak 2 až 5 barů. Uveďte tlak vody, který chcete mít v odběrném místě při Vámi požadovaném průtoku (ne max. tlak, který je čerpadlo schopno dosáhnout na svém výtlaku). Čím větší hodnotu zvolíte, tím výkonnější a dražší čerpadlo bude třeba použít. Pokud se jedná o výtok do volné hladiny (např. napouštění vody do sudu), uveďte "0".

3. Provedení domácí vodárny

Ovládání chodu čerpadla:*
Popis rozdílů ve vlastnostech mezi tl. spínačem, ovládací a řídící jednotkou najdete na stránce JAK VYBRAT A SESTAVIT DOMÁCÍ VODÁRNU (odkaz najdete v levém spodním rohu každé stránky). Podívejte se do naší nabídky DOMÁCÍ VODÁRNY, klikněte na nabídku vodáren s Vámi požadovaným způsobem ovládání chodu čerpadla a získáte představu o jejich cenách ... (tl. spínač - od cca 3 000 Kč, ovládací jednotka - od 4 500 Kč a řídící jednotka s fr. měničem - od cca 10 000 Kč)
Jakou vodu budete čerpat?*
Provedení tlakové nádoby:*
Popis rozdílů a informace o cenách jednotlivých provedení a výrobců najdete po kliknutí na naši nabídku TLAKOVÉ NÁDOBY (https://www.e-cerpadla.cz/tlakove-nadoby-c-44.html). Při ovládání čerpadla domácí vodárny ovládací jednotkou - Presscontrolem nebo řídící jednotkou s fr. měničem se používají tl. nádoby o objemu 8 až 16 l.

4. Doplňující údaje

Stručný popis umístění vodárny:
Poznámky, upřesnění, požadavky:
Pokud požadujete dodání i příslušenství (např. ochranu proti chodu na sucho, ...), tak zde je místo pro jeho uvedení. Můžete upřesnit dobu, kdy Vás lze telefonicky kontaktovat.
Smazat dotaz