Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Vodárna s povrchovým čerpadlem

Pokud chcete, aby se čerpadlo automaticky zapínalo a vypínalo při odběru vody, jste na správném místě.
Pokud chcete čerpadlo ovládat sami, poptejte ponorné nebo povrchové čerpadlo (ne vodárnu).

1. Kontaktní údaje

Jméno:*
Firma:
Obec:
Telefon:*
E-mail:*

2. Provozní parametry

Průměr vrtu/studny [mm]:
Vydatnost vrtu/studny [m3/hod.]:
Hloubka vrtu/studny [m]:
Samonasávací čerpadlo:
Požadované napětí elektromotoru (230 V/400 V):
Výškový rozdíl mezi min. hladinou ve vrtu/studni/nádrži/řece a čerpadlem [m]:
Pokud nebude uvedeno, bude se předpokládat pokles hladiny vody až k sání čerpadla. Použije se při kontrole vhodnosti použití samonasávacího čerpadla. Pozor na hodnotu sací výšky, která je u samonasávacích čerpadel max. 8 m (doporučujeme uvažovat max. 7 m).
Výškový rozdíl mezi sacím košem a čerpadlem [m]:
Výškový rozdíl mezi čerpadlem a výtokem vody [m]:
Vzdálenost vrtu/studny/nádrže/řeky od čerpadla (délka potrubí) [m]:
Vzdálenost vrtu/studny/nádrže/řeky k nejvzdálenějšímu místu spotřeby (délka potrubí) [m]:
Vnitřní průměr sacího potrubí [mm]:
Vnitřní průměr výtlačného potrubí [mm]:
Požadovaný max. průtok [m3/hod.]:
Max. průtokem se rozumí součet průtoků ze všech odběrných míst, z kterých může být voda současně odebírána.
Požadovaný tlak vody při výše uvedeném max. průtoku [bary]:
Provedení tlakové nádoby:
Popis rozdílů a informace o cenách najdete v naší nabídce TLAKOVÉ NÁDOBY.

Domácí vodárna

Ovládání chodu čerpadla:
Popis rozdílů ve vlastnostech najdete na stránce JAK VYBRAT A SESTAVIT DOMÁCÍ VODÁRNU. Zde si můžete také udělat i představu o cenách ...

3. Doplňující údaje

Bude čerpána voda:
Jaké provedení požadujete:
Hobby/průměr/vysoká kvalita/atest na pitnou vodu, nebo jakou máte představu o ceně. V řadě případů je možno nabídnout zařízení ve velkém cenovém rozsahu. Pokud Vám nabídneme příliš drahé nebo levné řešení, bude to pro nás všechny pouze ztráta času, protože Vám nebude vyhovovat.
Poznámky, upřesnění, požadavky:
Smazat dotaz