Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Jak vybrat čerpadlo?

Chceme Vám pomoci s výběrem čerpadla.
Nedělejte zbytečné chyby. Provedeme Vás detailně výběrem čerpadla krok za krokem a upozorníme na možná rizika.
Z důvodu přehlednosti je text rozdělen do tématických celků označených nadpisy.

Chceme Vám pomoci s výběrem čerpadla.
Nedělejte zbytečné chyby. Získejte návod, jak se jim vyhnout.
Provedeme Vás výběrem čerpadla krok za krokem a upozorníme na možná rizika.
S výběrem druhu čerpadla Vám pomůže náš PRŮVODCE VÝBĚREM ČERPADLA A VODÁRNY PRO DŮM A ZAHRADU.
Ve spodní modře zbarvené části každé stránky naleznete odkazy s užitečnými informacemi, nezapomeňte se na ně podívat.

Princip výběru čerpadla

Níže popsaný postup vychází z rozsahu informací, které jsou k dispozici v našem e-shopu. Je proto pravděpodobné, že u většiny konkurenčních e-shopů nepůjde použít.
Nejdříve je třeba zjistit provozní podmínky odpovídající Vašemu zapojení čerpadla (samostatného, nebo jako součást domácí vodárny).

 • Délku potrubí/hadice od sání po odběrné místo si vydělíte číslem 10 a k ní přičtete výškový rozdíl mezi minimální hladinou čerpané vody a jejím výtokem z potrubí/hadice. Pokud v místě výtoku vody požadujete tlak, připočítáte ještě jemu odpovídající dopravní výšku - 1 bar = 10 m. Tak jste si přibližně vypočítali dopravní výšku odpovídající zapojení Vašeho čerpadla. Můžete k tomu také použít naší tabulku na stránce VÝPOČET DOPRAVNÍ VÝŠKY ČERPADLA.
 • Zvolíte si hodnotu max. průtoku čerpané vody v m3/hod., která by u domácí vodárny měla odpovídat maximální současné spotřebě vody. (Z kolika míst a s jakým průtokem budete vodu současně odebírat - nezaměňujte s maximální denní spotřebou vody. Je mezi nimi stejný rozdíl, jako mezi max. rychlostí při cestě autem a ujetým počtem kilometrů).
 • Nyní si u vybraného čerpadla nebo vodárny najdete na svislé ose jeho charakteristiky Vaši dopravní výšku (červená šipka) - jako na následujícím obrázku, kde dopravní výšce 45 m odpovídá průtok 3,25 m3/hod. Pokud Vám bude vyhovovat jí odpovídající průtok, čerpadlo je pro Vás vhodné.
 • Místo na charakteristice odpovídající požadovanému průtoku by mělo ležet v její pravé polovině (zelená šipka).
 • Pokud chcete čerpadlo ovládat sami např. vypínačem, tak stačí vybrat pouze samotné čerpadlo. V případě požadavku na automatický provoz, kdy se čerpadlo samo zapne při zahájení odběru vody a vypne při ukončení, budete potřebovat domácí vodárnu. Tu si můžete sami sestavit s vybraným čerpadlem, nebo si vybrat z jejich nabídky. Podrobné informace o vlastnostech jednotlivých provedení a jejich schémata zapojení najdete na stránce JAK VYBRAT A SESTAVIT DOMÁCÍ VODÁRNU.

Jak vidíte, nic složitého to není ...

Samozřejmě je třeba zohlednit i další skutečnosti, jako napětí elektromotoru, případné znečištění vody, průměr vrtu/studny a její vydatnost, ale o tom se vše potřebné dozvíte v následujícím textu.

S výběrem druhu čerpadla Vám pomůže náš PRŮVODCE VÝBĚREM ČERPADLA PRO DŮM A ZAHRADU.

Může se ale stát, že i po seznámení s následujícím textem si svým výběrem nebudete jisti. V tomto případě nám můžete zatelefonovat, nebo lépe vyplnit poptávku v naší nabídce POPTÁVKY, kterou najdete v horní části stránky hned vedle odkazu na tuto stránku, a v ní uvést Vámi vybraný typ.
Používáte program SKYPE?
Pokud ano, tak Vám nabízíme jeho využití při výběru zboží. Pokud nás budete kontaktovat pomocí SKYPE, můžeme Vám vše na rozdíl od telefonického rozhovoru ukázat přímo na monitoru Vašeho počítače nebo tabletu. Nemůžeme Vám samozřejmě slíbit, že u něj budeme vždy přítomni, ale většinou nás u něj zastihnete ...

Postup pro výběr čerpadla

Pouze tento postup Vám zaručí, že Vámi vybrané čerpadlo bude mít požadované vlastnosti. Vždy se Vám vyplatí věnovat výběru potřebný čas.

Krok č. 1 - určení dopravní výšky
Hodnota dopravní výšky odpovídající Vašemu zapojení čerpadla je velice důležitá pro správný výběr čerpadla a proto ji prosím věnujte odpovídající pozornost.
Dopravní výška je součet:

 • Ztráty v potrubí/hadici. Vypočítá se podle délky potrubí/hadice v závislosti na vnitřním průměru a průtoku.
 • Výškového rozdílu min. úrovně hladiny čerpané kapaliny ve studni, vrtu, nádrži, potoce a odběrného místa, tj. u povrchových čerpadel je dopravní výška součtem sací a výtlačné výšky, u ponorných čerpadel se dopravní výška rovná výtlačné (sací výška je rovna nule).
 • Požadovaného přetlaku je na konci potrubí/hadice, přičemž 1 bar = 10 m dopravní výšky (přesně 1 bar = 9,8 m). Pokud ji nepřipočítáte, nebude na konci výtlačného potrubí/hadice při Vámi požadované hodnotě průtoku vody žádný tlak. U domácí vodárny by Vámi požadovaný přetlak na konci výtlačného potrubí/hadice (poslední odběrné místo na nejvyšší úrovni) neměl být nikdy menší jak 1 bar (ve vodovodním potrubí bývá tlak minimálně 0,2 až 0,3 MPa, tj. 2 až 3 bary).

Nenechte se zmást max. hodnotami průtoku a dopravní výšky udávané výrobci v prospektech, které slouží při vybírání pouze pro orientaci, protože se stejně jako max. rychlost u automobilu při provozu nevyužívají.
Max. dopravní výška uvedená výrobcem čerpadla je výška v metrech, do které čerpadlo vodu vyčerpá (většinou při nulovém průtoku).
Max. tlak na výtlačném hrdle čerpadla je roven hodnotě max. dopravní výšky, přičemž každých 10 m dopravní výšky odpovídá tlaku cca 1 baru.

Pokud uvažujete o použití samonasávacího čerpadla a nejedná se o náhradu stávajícího, je třeba provést nejdříve výpočet sací výšky. Na základě fyzikálních zákonů mohou povrchová čerpadla čerpat vodu pouze do hodnoty sací výšky maximálně 8 m. Přestože se jako max. hodnota doporučuje 7 m, pro optimální provoz (výkon, účinnost) samonasávacího čerpadla je ve skutečnosti hodnota sací výšky ještě nižší. Pamatujte na to při rozhodování mezi použitím samonasávacího nebo ponorného čerpadla.
Pokud bude použito "normální" povrchové čerpadlo, tak sací výška při zavodněném sacím potrubí nesmí být větší jak výrobcem udaná hodnota.
Nejjednodušší způsob zjištění dopravní výšky odpovídající Vašemu zapojení čerpadla je provedení přibližného nebo přesného výpočtu dopravní výšky na naší stránce VÝPOČET DOPRAVNÍ VÝŠKY, kde je také uvedena možnost zohlednění hodnoty požadovaného přetlaku v odběrném místě. Doplníte pouze hodnoty do tabulky a výpočet se provede sám. V dolní části stránky najdete instruktážní video, které Vám s výpočtem pomůže. Pokud výpočet provedete, můžete hned pokračovat na krok č. 2.

Přibližný výpočet ztráty v potrubí/hadici vychází z předpokladu, že délka potrubí/hadice 10 m odpovídá 1 m dopravní výšky.
U přibližného výpočtu se uvažuje optimální hodnota průtoku pro nejčastěji používané potrubí o DN32 (což nemusí vždy souhlasit s Vaší skutečností).
Přibližný výpočet lze použít v případě, kdy je na sání a výtlaku zachována u hadice/potrubí dimenze připojení (světlost) použitého čerpadla, hodnota sací výšky je malá a délka rozvodu vody není velká.

Při překročení červeně označených hodnot průtoku u daných vnitřních průměrů (světlostí) potrubí/hadice nelze použít přibližný výpočet dopravní výšky (délka 10 m potrubí/hadice = 1 m dopravní výšky) a je třeba provést přesný výpočet dopravní výšky na naší stránce VÝPOČET DOPRAVNÍ VÝŠKY, při kterém se zohlední Vámi uvažovaná hodnota průtoku při použití potrubí/hadice o světlosti (vnitřním průměru) shodné s Vaší skutečností.
Přesný výpočet doporučujeme provést také v případech, kdy se uvažuje na rozvod/dopravu vody dlouhé potrubí/hadice, a kdy je třeba dosáhnout požadovanou hodnotu přetlaku na jeho konci.

Příklad přibližného výpočtu sací výšky:
Délka svislé části sacího potrubí je 5 m, délka vodorovné části potrubí je 15 m, výškový rozdíl min. hladiny vody ve studni/vrtu a čerpadla je 3 m.
Délka potrubí = 5 + 15 = 20
Výškový rozdíl = 3 m
Přibližná sací výška odpovídající Vašemu rozvodu vody  = 2 (20 : 10) + 3 = 5 m
K sací výšce je třeba ještě připočíst ztrátu odpovídající zpětné klapce a případně použitým armaturám.

Příklad přibližného výpočtu výtlačné výšky:
Délka svislé části výtlačného potrubí je 8 m, délka vodorovné části potrubí je 17 m, výškový rozdíl čerpadla a odběrného místa je 7 m. Potrubí je šikmé, proto délka svislé části nesouhlasí s výškovým rozdílem. Požadovaný přetlak je 2,4 baru (0,24 MPa).
Délka potrubí = 8 + 17 = 25 m
Výškový rozdíl = 7 m
Přetlak = 2,4 baru, tj 24 m
Přibližná výtlačná výška odpovídající Vašemu rozvodu vody = 2,5 (25 : 10) + 7 + 24 = 33,5 m
K výtlačné výšce je třeba ještě připočíst ztrátu odpovídající případně použitým armaturám.
Přibližná dopravní výška odpovídající Vašemu rozvodu vody a požadovanému přetlaku = 5 + 33,5 = cca 40 m

Krok č. 2 - stanovení max. průtoku čerpané kapaliny
Průtok vody (kapaliny) se nejčastěji uvádí v m3/hod. (l/min. nebo l/s). Přepočet mezi jednotkami si můžete provést v horní části naší stránky VÝPOČET DOPRAVNÍ VÝŠKY ČERPADLA.
Pro výběr čerpadla na přečerpávání nebo odčerpávání vody, zalévání, použijeme požadovanou hodnotu průtoku. Zjistíte ji tak, že se přečerpávaný objem kapaliny v m3vydělí počtem minut, za který má být přečerpán, a vynásobí číslem 60. Např. při požadavku přečerpání objemu 1,5 m3 do 5 min. musí být min. požadovaný průtok čerpadlem 18 m3/hod. (1,5 : 5 x 60).
U zalévání se zjistí podle hodnoty průtoku udané výrobcem postřikovače, pokud je máte zapojené ve více rozvodech (větvích), použijte hodnoty rozvodu s největším nárokem na tlak a průtok. Podrobný návod najdete v našem eBooku "Čerpání vody na zalévání zahrádky". Při ručním zalévání se uvažuje hodnota průtoku cca 1,5 m3/hod. 

Pro zásobování vodou u domácí vodárny použijeme hodnotu maximálního průtoku odpovídající max. současné spotřebě vody, tj součet průtoků při odběru vody z více míst současně – neuvádějte prosím počet koupelen, WC, sprch a celkovou spotřebu za den, rok, ...
Pro domácnost se doporučuje 2 až 4 m3/hod., např. pračka, myčka, WC, sprchování, zalévání. Není tedy podstatné, kolik je v domě bytů, obyvatel, koupelen a WC, ale např. kolik van může být současně napouštěno a kolik WC současně spláchnuto. Velice často je max. hodnota průtoku chybně zaměňována za max. spotřebu za den. Rozdíl je stejný, jako u max. dosažené rychlosti auta a celkové ujeté vzdálenosti.
Při výběru čerpadla nebo domácí vodárny pro zásobování pitnou vodou ze studny nebo z vrtu se pro běžnou domácnost považuje za optimální průtok 3 m3/hod. (nejčastější rozsah 2 až 4 m3/hod.). Aby jste si pod touto hodnotou dokázali představit konkrétní činnosti, tak se můžete podívat na předpokládané průtoky u např.:
Sprcha - 1,4 m3/hod.
Napouštění vany - 2,2 m3/hod.
Umyvadlo - 0,7 m3/hod.
Kuchyňský dřez - 1,4 m3/hod.
Pračka - 0,7 m3/hod.
Myčka - 0,7 m3/hod.
Zalévání zahrady (výtok z hadice) - 0,7 až 1,5 m3/hod.
Stanovení požadovaného průtoku pro větší objekty (bytové domy, penziony) je možno provést po kliknutí na tento ODKAZ. Najdete na něm následující tabulku, ve které doplníte počet Vašich odběrných míst a dole získáte průtok v l/s.

Pokud u nějaké zařízení nenajdete hodnotu průtoku vody, tak si ji změřte. Stačí vědro (kbelík) a stopky.
Příklad:
Do kbelíku Vám nateklo 9 l za 6 s.
Výpočet: 9 litrů děleno 6 sekundami je 1,5 litrů za sekundu. Po vynásobení 1,5 l/s krát 60 dostaneme hodnotu 90 litrů/minutu. Po vynásobení 90 litrů/minutu krát 60 dostaneme hodnotu 5 400 litrů/hodinu, což je průtok 5,4 m3/hodinu.
Přepočet jednotek průtoku si také můžete provést na stránce PŘEPOČET JEDNOTEK PRŮTOKU.

Nyní znáte druhý důležitý parametr pro výběr čerpadla - požadovaný max. průtok. V případě použití špatné - nižší hodnoty (než odpovídá skutečnosti) budete mít v rozvodu znatelně nižší tlak vody.
Připomínáme, že max. hodnota průtoku udávaná výrobcem na štítku čerpadla nebo někdy i v prospektech se vztahuje na výstup (hrdlo) z čerpadla a ve většině případů odpovídá nulové dopravní výšce. Při provozu čerpadla nebývá nikdy dosažena.

Krok č. 3 - požadavky na vlastnosti čerpadla
Je třeba minimálně zvážit, zda:

 • Budu čerpadlo ovládat sám (vypínačem, zasunutím/vysunutím ze zásuvky). Potom mi stačí jen samotné čerpadlo.
 • Nebo chci, aby se čerpadlo při odběru vody automaticky samo zaplo a po ukončení vyplo. V tomto případě potřebuji domácí vodárnu, u které si musím vybrat způsob jeho ovládání, protože každý z nich má jiné vlastnosti - viz stránka JAK VYBRAT A SESTAVIT DOMÁCÍ VODÁRNU (např. u ovládací jednotky - PRESSCONTROL a řídící jednotky s frekvenčním měničem nemohu použít vřetenové a vibrační čerpadlo).
 • V případě čerpání vody do rozvodu v objektech je třeba se rozhodnout, zda se jedná o pitnou nebo užitkovou vodu (rozdíl najdete v příslušných legislativních normách). Pitná voda je zjednodušeně řečeno určena na pití nebo přípravu pokrmů. Užitková je určena pro zbývající účely, jako např. praní, splachování WC, zalévání. V případě čerpání pitné vody je třeba volit čerpadlo buď s atestem na pitnou vodu (uvedeno na kartě PARAMETRY v nabídce čerpadla), nebo v celonerezovém provedení. Převařením se neodstraní látky uvolněné do vody z levných čerpadel určených na čerpání užitkové vody.
 • Jakou mám cenovou představu. Vyšší ceně odpovídá vyšší kvalita materiálového provedení a technického řešení. Pokud budete čerpadlo používat často a požadujete provozní spolehlivost, tak doporučujeme vybírat typy minimálně ze střední cenové úrovně. Další výhodou dražších čerpadel je skutečnost, že ve většině případů bývá např. u ponorných čerpadel oddělitelná hydraulická část od elektromotoru. V případě poškození jedné z částí se nemusí likvidovat celé čerpadlo.
 • Umístění čerpadla umožňuje použití normálního nebo samonasávacího provedení, v případě sací výšky větší jak 7 m je nutno použít ponorné.
 • V případě použití ponorného čerpadla je třeba zohlednit i hloubku ponoru. Levnější čerpadla mají max. hloubku ponoru pouze 20 m.
 • Ponorné čerpadlo bude celé ponořené, nebo jen jeho část. Elektromotor čerpadla musí být při provozu chlazený a to buď čerpanou kapalinou, nebo přes plášť. Ponorná čerpadla chlazená čerpanou kapalinou nemusí být celá ponořena a poznáte je v naší nabídce podle fotografie, protože mají sání ve spodní části a výtlak v horní části. Ostatní musí být při provozu ponořena.
 • S chlazením elektromotoru souvisí i hodnota max. počtu zapnutí za hodinu, která znamená, že čerpadlo by nemělo být vícekrát zapnuto, než udává výrobce. Standardní hodnota je 20x/hod., tj. 1x za 3 min. Důvodem je zajištění chlazení elektromotoru. Protože jsou většinou motory opatřeny tepelnou ochranou, není se u těchto provedení čeho bát. Ochrana čerpadlo odpojí a po ochazení je opět funkční.
 • Vydatnost studny/vrtu, případné doplnění čerpadla o ochranu proti chodu na sucho. Pokud má studna/vrt malou vydatnost, nemá význam instalovat výkonné čerpadlo. Podrobnosti najdete ve spodní části stránky.
 • Budu na výtoku z potrubí/hadice (v odběrném místě) požadovat při požadovaném průtoku přetlak? Při odčerpávání bazénu, nebo průsakové vody ze sklepa, většinou ne. Při zásobování domu vodou, nebo zalévání, určitě ano.
 • Kvalita vody bude vyhovující (zda je čistá, nebo znečištěná - charakter znečištění a jeho koncentrace). Pokud potřebujete čerpat znečištěnou vodu ze studny/vrtu, je to vždy problém, protože všechna ponorná čerpadla (odstředivá, vřetenová, vibrační) s výjimkou kalových jsou určena pouze pro čerpání čisté vody. Proto přítomnost písku bude mít vždy negativní vliv na životnost použitého čerpadla. Z tohoto důvodu je třeba čerpadlo umístit co nejvíce nad dno, aby písek nepřisávalo. Na základě praktických zkušeností vykazují největší odolnost celonerezová ponorná čerpadla, ale i u nich je třeba počítat se zkrácením životnosti. Další časté řešení je použití ponorných vřetenových čerpadel. Ta mají v tomto případě také sníženou životnost, ale na rozdíl od odstředivých je výměna hydraulické části (stator, rotor) jednoduchá (není třeba zasílání do servisu) a výrazně levnější. Opotřebitelné části vřetenového čerpadla lze u nás objednat jako náhradní díl a najdete je v nabídce čerpadla na kartě PŘÍSLUŠENSTVÍ.
  V případě použití čerpadla na čištění vrtu/studny se podívejte na stránku JAK VYČISTIT STUDNU NEBO VRT.
  Na přečerpávání znečištěné vody se používají kalová čerpadla, která se vybírají podle charakteru znečištění (abrazivní, neabrazivní, dlouhovláknité, ...).
 • Elektromotor na 230 V nebo 400 V? Čerpadlu je jedno, na jaké napětí je elektromotor. Rozdíl je v elektrických vlastnostech motoru, v počtu potřebných vodičů v kabelu, jištění. Proto si každý musí vybrat podle svých podmínek ...

Podrobné informace o vlastnostech jednotlivých druhů nabízených čerpadel najdete v doporučení pro výběr, které je uvedeno vždy v horní části prostředního sloupce stránky nabídky.
Po kliknutí na nabídku hlavní kategorie, např. domácí vodárny, najdete v doporučení pro výběr informace o vlastnostech různých řešení a doporučení vhodných typů pro různé aplikace.
Po kliknutí na nabídku podkategorie, která se shoduje s názvem výrobce, najdete informace o rozdílech jednotlivých typových řad daného výrobce.
Nemusíte proto procházet podrobně celou nabídku a zjišťovat rozdíly ...

U každé nabídky čerpadla jsou většinou minimálně dvě záložky - POPIS a PARAMETRY. Na kartě POPIS v části TECHNICKÉ INFORMACE je uveden odkaz na PROSPEKT a NÁVOD, po kliknutí na něj se Vám zobrazí odpovídající dokument (prospekt a návod s důležitými informacemi výrobce o jeho vlastnostech, doporučených možnostech použití a pokyny pro jeho zapojení). Některý z těchto dokumentů obsahuje také jeho charakteristiku, což je křivka zobrazující závislost dopravní výšky H (svislá osa) na čerpaném průtoku Q (vodorovná osa). To znamená, že u každého čerpadla si z této křivky můžete zjistit průtok při zvolené dopravní výšce nebo dopravní výšku při daném průtoku. Současně udává i pracovní oblast čerpadla, v které by se podle doporučení výrobce mělo používat. Při provozu mimo rozsah hrozí jeho poškození a výrazné zkrácení jeho životnosti.

S výběrem druhu čerpadla podle použití Vám pomůže náš PRŮVODCE VÝBĚREM ČERPADLA PRO DŮM A ZAHRADU.

Krok č. 4 - výběr čerpadla
Hodnotě požadovaného průtoku při dopravní výšce odpovídající Vašemu rozvodu vody se říká provozní bod, což je nejdůležitější parametr pro výběr čerpadla.
Charakteristika čerpadla je závislost dopravní výšky na průtoku a udává nám též jeho provozní rozsah.
Pro přiblížení významu charakteristiky čerpadla a provozního bodu uvedeme následující případ.
Podívejte se na níže uvedenou charakteristiku (modrá barva):

EBS_graf.jpg

Představte si, že na výtlak čerpadla umístíte svislé skleněné potrubí.
Po jeho zapnutí bude voda dopravena na základě jeho (modré) charakteristiky do výšky 35 m, nebude z něj ale vytékat, bude dosažena max. dopravní výška, ale při nulovém průtoku.
Pokud potrubí zkrátíme na 20 m výšky, bude z něj voda vytékat průtokem 55 l/min., ale bez přetlaku.
Pokud bychom ve výšce 20 m chtěli dosáhnout při výtoku vody přetlak 1 bar, bude voda vytékat s průtokem 25 l/min. (dopravní výška = 20 + 10).
Pokud potrubí zcela odstraníme, bude voda vytékat z výtlaku čerpadla s max. průtokem 85 l/min., ale bez přetlaku.

Výběr čerpadla podle provozního bodu (profesionální postup)

Princip výběru čerpadla spočívá v nalezení typu, u kterého bude provozní bod umístěný přibližně v prostřední třetině charakteristiky, nebo pokud je uvedena účinnost, tak v oblasti její největší hodnoty.
Aby jste nemuseli procházet charakteristiky jednotlivých čerpadel z naší nabídky, můžete použít stránku HLEDÁNÍ PODLE PRŮTOKU A DOPRAVNÍ VÝŠKY.
Po kliknutí na její název se Vám zobrazí stránka, kde do prvního okénka vložte požadovanou hodnotu průtoku v m3/hod., do druhého vypočítanou hodnotu dopravní výšky v metrech. Po kliknutí na tlačítko "HLEDAT" se Vám zobrazí výpis odkazů na čerpadla z naší nabídky, která vyhovují zadání. Z nich si vyberte vhodný typ, který vyhovuje Vašemu použití.
Pokud hledáte čerpadla s určitou hodnotou max. dopravní výšky, zadejte tuto hodnotu do políčka DOPRAVNÍ VÝŠKA a do políčka POŽADOVANÝ PRŮTOK zadejte „0“.
Pokud hledáte čerpadla s určitou hodnotou max. průtoku, zadejte tuto hodnotu do políčka POŽADOVANÝ PRŮTOK a do políčka DOPRAVNÍ VÝŠKA zadejte „0“.
U vybraného čerpadla je třeba před jeho objednáním provést kontrolu, zda při Vámi požadované dopravní výšce je dosažena požadovaná hodnota průtoku. Na svislé ose (y) si najdete hodnotu vypočítané dopravní výšky a vedete rovnoběžku s vodorovnou osou (x). V místě, kde se protne s charakteristikou vybraného čerpadla, si na vodorovné ose odečtete hodnotu průtoku. Pokud Vám vyhovuje, můžete si čerpadlo objednat. Pokud ne, musíte v hledání pokračovat ...
Podrobný návod popsaného popisu výběru najdete v instruktážním videu ve spodní části stránky HLEDÁNÍ PODLE PRŮTOKU A DOPRAVNÍ VÝŠKY.

Při výpočtu dopravní výšky odpovídající Vašemu zapojení čerpadla může dojít k situaci, že její hodnota je nižší, než min. hodnota doporučená výrobcem u vybraného typu. V tomto případě doporučujeme snížit výkon čerpadla pomocí frekvenčního měniče, nebo pomocí vhodné armatury (kohout, šoupě, ...) instalované na jeho výtlak tak, aby hodnota průtoku při jeho provozu byla ve výrobcem daném rozsahu. K této situaci může dojít při přečerpávání kapaliny na krátkou vzdálenost mezi dvěma nádržemi do volné hladiny (bez požadovaného přetlaku na konci potrubí).

Při výběru domácí vodárny se prosím podívejte na stránku JAK SESTAVIT A VYBRAT DOMÁCÍ VODÁRNU.
Podrobné návody pro výběr různých druhů čerpadel najdete v našich videích umístěných v doporučeních pro výběr (horní část prostředního sloupce) u jednotlivých nabídek a v YouTube. Můžete si také v horním pravém rohu po vložení Vaší E-mailové adresy stáhnou elektronickou knihu (eBook).

V krátkém popisu je vždy u nabídky čerpadla uvedeno rozmezí hodnot průtoku a dopravní výšky, což jsou souřadnice začátku a konce charakteristiky, viz následující obrázek.

Pokud má čerpaná kapalina jiné fyzikální vlastnosti než voda, je třeba při výběru zohlednit zejména měrnou hmotnost a viskozitu.
Měrná hmotnost (obvykle označována jako hustota) je fyzikální veličina, která vyjadřuje hmotnost objemové jednotky látky a značí se: ρ [ró].
Měrná hmotnost "ρ" je definována jako podíl hmotnosti "m" a objemu "V" tělesa, tzn. ρ = m/V.
Základní jednotka SI: kilogram na metr krychlový, značka jednotky: kg/m³ (kg.m-3).
Další používané jednotky: gram na centimetr krychlový g/cm³, kilogram na litr kg/l.
Viskozita kapaliny je charakteristickou vlastností reálné kapaliny. Je mírou toho, jak se kapalina brání tečení. Např. tlustá vrstva medu se podstatně více brání roztékání než stejně tlustá vrstva vody. Proto říkáme, že med je viskóznější než voda.

Malá vydatnost vrtu/studny

Malou vydatností se rozumí stav, kdy do vrtu/studny přitéká méně vody, než je její spotřeba.
Malou vydatností vrtu/studny u zásobování domácnosti lze uvažovat hodnotu pod 0,3 l/s (1,1 m3/hod.) a u automatického zavlažování pod 0,5 l/s (1,8 m3/hod.).
Princip řešení:
Rozdíl mezi aktuální spotřebou a vydatností vrtu/studny se doplňuje ze zásobní nádrže, do které se čerpá voda ze studny/vrtu s malou vydatností a ke které se připojí domácí vodárna, která bude zajišťovat potřebný tlak v rozvodu vody.
Do studny/vrtu se umístí ponorné čerpadlo s ochranou proti chodu na sucho pokud možno s co nejmenším průtokem, aby interval mezi zapnutím a vypnutím byl co nejdelší. Toto čerpadlo průběžně doplňuje vodu do zásobní nádrže, pokud její hladina je nižší než maximální. Když bude zásobní nádrž na vodu příliš malá, voda se brzy spotřebuje a brzy "dojde". Pokud bude nádrž příliš velká, může se v ní začít voda "kazit". Z tohoto důvodu je třeba volbě jejího objemu věnovat pozornost a každý si ho musí určit sám podle svých nároků na spotřebu vody. K nádrži se připojí sání domácí vodárny, její výtlak se připojí k rozvodu vody. Každý se musí rozhodnout, jaké provedení vodárny si podle způsobu ovládání chodu čerpadla vybere (tlakový spínač, ovládací jednotka - Presscontrol, řídící jednotka s frekvenčním měničem).
Vhodná zařízení:
Na čerpání vody z vrtu/studny do nádrže lze použít např. ponorné čerpadlo EVAK (provedení V4S mají atest pro pitnou vodu), PUMPA SKMPUMPA AD, některé typy čerpadel ALFAPUMPY a čerpadlo VODA V 101, případně i vibrační čerpadlo RUCHE. V případě potřeby lze u odstředivých čerpadel průtok vody přiměřeně snížit přivřením vhodné armatury (kouhout, šoupě) umístěné na jeho výtlaku.
Vhodné provedení akumulační nádrže na vodu najdete v naší nabídce NÁDRŽE NA PITNOU A DEŠŤOVOU VODU.
Ochranu čerpadla proti chodu na sucho doporučujeme řešit nejlépe pomocí sledování tří úrovní  hladin - ve studni/vrtu těsně nad čerpadlem vypínací, nad ní zapínací a v akumulační nádrži max. hladiny, aby nedošlo k jejímu přetečení (nabídka ČERPADLA PŘÍSLUŠENSTVÍ/OCHRANA PROTI CHODU NA SUCHO - další podrobné informace v NÁKUPNÍM RÁDCI v horní části stránky). Nejčastěji se používá zařízení MAVE 2-S3 a SUB/MATIC "SQ" (+ sondy). V případě, že nelze instalovat sondy do studny/vrtu, doporučujeme použít ochranou a jistící skříň (nabídka ČERPADLA PŘÍSLUŠENSTVÍ/OCHRANA PROTI CHODU NA SUCHO).
Tímto způsobem bude zajištěno automatické dopouštění vody ze studny/vrtu bez rizika poškození čerpadla chodem na sucho a přetečení hladiny v akumulační nádrži. 
Domácí vodárnu lze použít jakoukoliv z naší nabídky. Musí mít výkon úměrný očekávané spotřebě, čerpadlo, pokud je umístěno pod úrovní hladiny, nemusí být samonasávací. Nejjednodušší způsob ochrany proti chodu na sucho domácí vodárny je pomocí plovákového spínače, který se umístí do akumulační nádrže (při dosažení min. hladiny vypne vodárnu). Vodárny s ovládací jednotkou (PRESSCONTROL) a řídící jednotkou s fr. měničem ochranu proti chodu na sucho již mají. Jsou jí osazeny i něktré typy provedení s tlakovým spínačem, což je vždy uvedeno v naší nabídce.

Popsané doporučené řešení nelze nahradit instalací pouze domácí vodárny osazené tlakovou nádobou o nadprůměrně velkém objemu (např. 200 l) s tím, že bude plnit funkci akumulační nádrže. Po spotřebě v ní načerpané vody dojde k sepnutí čerpadla, které ji začne doplňovat vodou ze studny/vrtu. Čím větší bude objem tlakové nádoby, tím větší objem vody bude třeba na její zaplnění a dosažení nastaveného vypínacího tlaku potřebného k vypnutí čerpadla. V případě malé vydatnosti studny/vrtu je velice pravděpodobné, že čerpadlo domácí vodárny bude dříve vypnuto ochranou proti chodu na sucho z důvodu poklesu hladiny vody ve studni/vrtu, než tlakovým spínačem po dosažení vypínacího tlaku.

Objem (zásoba) vody ve vrtu/studni se vypočítá jako objem válce, jehož poloměr je polovina průměru vrtu/studny a výška je výška hladiny vody ve vrtu/studni, od které se odečte vzdálenost čerpadla ode dna. Objem V (zásoba vody) = 3,14 x r2 x v, kde "r" je poloměr a "v" je výška hladiny vody nad čerpadlem.
Pokud dosadíte do vzorečku hodnoty poloměru a výšky v metrech, dostanete objem "V" v m3 (1 m3 = 1 000 litrů, r2 je r krát r). Celkovou zásobu dostanete jako součet vypočítaného objemu vody ve vrtu/studni a přiteklého objemu vody po dobu chodu čerpadla stanoveného z vydatnosti. Budete možná překvapeni, jak malou zásobu vody máte ...
Dobu chodu Vámi vybraného čerpadla potřebnou na vyčerpání zásoby vody si zjistíte pomocí jeho průtoku při dopravní výšce odpovídající Vašemu zapojení pomocí jeho charakteristiky uvedené v naší nabídce.

Poznámka:
Uvědomte si rozdíl mezi max. současnou spotřebou vody a vydatností vrtu/studny vyjádřenou v litrech vody přiteklých za den, protože v okamžiku, kdy budete vodu potřebovat, bude k dispozici pouze objem vody, který se nachází přímo ve vrtu/studni (rozdíl můžeme přirovnat k rozdílu mezi počtem ujetých km při cestě autem a dosažené max. rychlosti).
Po jeho vyčerpání bude nová voda jen pomalu přitékat a Vy budete čekat ...

Příkon a účinnost čerpadla

Pokud čerpadlo bude v provozu nepřetržitě nebo převážnou část dne, bude Vás zajímat jeho spotřeba energie. Většina typů čerpadel se vyrábí ve výkonových řadách. Je proto možné, že Vašemu provoznímu bodu budou vyhovovat dva nebo více typů z výkonové řady.
V předcházejícím textu bylo uvedeno, že by se čerpadla měla provozovat v oblasti prostřední třetiny charakteristiky. Proto z typů čerpadel vyberete ten, který tuto podmínku splňuje.
Někteří výrobci doplňují charakteristiky údaji o příkonu a účinnosti čerpadla. Z něj je patrné, že hodnota příkonu stoupá s hodnotou průtoku (ne tlaku). 

Instalace čerpadla

Obecné zásady
Přívodní kabel musí vyhovovat parametrům elektromotoru čerpadla, informace o vhodných typech najdete v naší nabídce PRODLOUŽENÍ KABELU ČERPADEL. Doporučujeme použít kabel se 4 vodiči nejlépe o průřezu min. 2,5 mm2. Můžete k němu připojit čerpadlo o napětí elektromotoru 230 V (jeden vodič zůstane nezapojený) a s třífázovým provedením (400 V nebo 3 x 230 V, které se používá u některých řídících jednotek s frekvenčním měničem). Současně doporučujeme mezi vodárnou a studnou/vrtem instalaci trubky vhodné pro protažení kabelu např. pro vodivostní sondy (ochrana proti chodu na sucho).
Při instalaci a zprovoznění čerpadla je třeba vždy postupovat podle přiloženého návodu od výrobce. 
Před zapnutím čerpadla v něm musí být čerpaná kapalina (musí být zavodněno) a to i v případě samonasávacího provedení. Také je třeba otevřít některé z odběrných míst a to zejména u samonasávacího čerpadla. Pokud to neuděláte, může se stát, že čerpadlo vodu nenasaje.
Po prvním zapnutí čerpadla ho nechte pokud možno s co největším průtokem běžet, aby došlo k odvzdušnění potrubí a k vyplavení v potrubí případně přítomných nečistot. Na výtlaku musí být umožněn výtok vody.
U některých ponorných čerpadel je jejich součástí zpětná klapka. I v tomto případě a při použití sacího koše se zpětnou klapkou doporučujeme její další instalaci ve snadno přístupném místě (pokud v ponorném čerpadle nebo v sacím koši netěsní, je funkční druhá, kterou lze v případě potřeby dobře vyčistit).
U vřetenového čerpadla nesmí nikdy dojít k jeho chodu při uzavřeném výtlaku. Vřetenové čerpadlo je také velice citlivé na chod na sucho, kdy po velice krátké době (několik sekund) dojde k jeho poškození.
V případě použití čerpadla s motorem na třífázový proud (400 V) je nejdříve třeba zjistit, zda je k dispozici přípojka. Při kontrole směru otáčení elektromotoru musí být čerpadlo zavodněno.
Celková délka kabelu by měla být o něco větší jak hloubka studny/vrtu, jeho připojení k rozvodu elektřiny (k "normálnímu" kabelu) doporučujeme co nejblíže u studny/vrtu, protože kabely používané na prodloužení jsou určeny pro instalaci do studny/vrtu a nejsou vhodné pro venkovní použití (v zemi musí být použit kabel CYKY). Prodloužení kabelu je možno objednat buď na kartě SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ v nabídce čerpadla, nebo v naší nabídce PRODLOUŽENÍ KABELU ČERPADEL.
V případě potřeby opravy čerpadla je také jednodušší jeho odpojení od elektřiny.
Podle zákona č. 274/2001 Sb. není možno provést potrubní propojení studniční vody a vodovodu, i když na něm budou kohouty, zpětně klapky, ...
Připojení čerpadla
Pro připojení čerpadla domácí vodárny s rozsahem hodnot průtoku 2 až 4 m3/hod. doporučených pro rodinný dům je optimální dimenze propojení vrtu/studny s domem DN 30 (5/4" = 1 1/4"), nebo větší.
Před nastavením tlaku v tlakové nádobě se musí vodárna vypnout a provést odtlakování rozvodu vody otevřením armatury. Tlak v nádobě se upraví na hodnotu nastaveného zapínacího tlaku vynásobenou číslem 0,9. Pouze v případě použití ovládání chodu čerpadla řídící jednotkou s frekvenčním měničem se tlak v nádobě upraví na hodnotu nastaveného požadovaného tlaku vynásobenou číslem 0,7.
Pokud instalujete domácí vodárnu na zvýšení tlaku, nesmí tlak v ní přesáhnout výrobcem stanovenou hodnotu (např. v noci může dojít ke zvýšení tlaku ve vodovodu), na sání musí být vždy instalována zpětná klapka, viz stránka JAK ZVÝŠIT TLAK V ROZVODU VODY.
V případě instalace čerpadla s motorem na 400 V je třeba zkontrolovat směr otáčení, který by měl souhlasit se šipkou na krytu motoru. Čerpadlo (zavodněné) se krátce připojí k elektřině tak, aby došlo k jen co nejmenšímu roztočení elektromotoru. Pomocí kousku elektrikářské svorky opatrně vložené do větracího otvoru motoru se snadno pozná směr otáčení. Pokud je špatný, musí se prohodit fáze.
V případě připojení hadice na výtlak, nebo sání, lze použít nerozebíratelné spojení pomocí hadicových trnů, nebo rozebíratelné spojení pomocí bajonetových spojek.
Na spojení hadice 1/2" až 6/4" lze použít bajonetovou spojku na hadicispojku pevnou C52 na hadici 2" a spojku pevnou B75 na hadici 3".
Vnitřní průměr sacího potrubí/hadice se doporučuje použít o jednu dimenzi větší vzhledem k sání čerpadla, u výtlaku se dimenze zachová. Pokud výtlak zredukujete, dojde ke snížení průtoku vzhledem k hodnotám uvedených výrobcem, hodnota tlaku se nezmění. Větší redukce jak o jednu dimenzi se nedoporučuje (zejména u kalových čerpadel).
DN10 - 3/8"
DN15 - 1/2"
DN20 - 3/4"
DN25 - 1"
DN32 - 1 1/4" (5/4")
DN40 - 1 1/2" (6/4")
DN50 - 2"
DN65 - 2 1/2"
DN80 - 3"
Ponorné čerpadlo
Zkontrolujte, zda vrt/studna neobsahuje nečistoty. V kladném případě proveďte vyčištění.
Pokud má studna/vrt malou vydatnost, instalujte ochranu proti chodu na sucho.
Na výtlak ponorného čerpadla doporučujeme vždy použít trubku, pomocí které se i zavěsí a zafixuje např. sponou. Pokud použijete na výtlak hadici, čerpadlo se z důvodu její pružnosti zavěsí na šňůru, nebo na závěsném zařízení.
Čerpadlo spouštějte (případně zavedejte) pomocí výtlačného potrubí, v žádném případě ne pomocí přívodního kabelu. Šňůra nebo závěsné zařízení slouží jako záloha pro případ poškození potrubí. 
Po umístění odstředivého čerpadla (ne vřetenového) do vrtu/studny počkejte, až se zaplní vodou. Uzavřete výtlačné potrubí, zapněte čerpadlo a po cca 10 s postupně zvyšujte průtok vody. Zmenší se tak možnost jeho poškození nasátím vody s větším obsahem nečistot.
Ponorná čerpadla určená pro čistou vodu doporučujeme umístit nad dno studny/vrtu, aby nedocházelo k přisávání sedimentovaných nečistot. Výškový rozdíl sání čerpadla a dna se volí podle provozních podmínek co největší. Je také třeba přihlédnout, zda sání čerpadla je v jeho spodní části, nebo po obvodu, nebo nad motorem. Čím větší je předpokládaný průtok čerpané vody a jemnost nečistot, tím výše nad dno je třeba sání čerpadla umístit. V případě použití ponorného čerpadla určeného do vrtu ve studni výrobce většinou požaduje z důvodu zajištění potřebného chlazení elektromotoru instalaci chladícího pláště (k přehřátí může nejčastěji dojít při častém zapínání čerpadla). Pokud má čerpadlo tepelnou pojistku, tak dojde při zvýšení teploty k jeho odpojení od elektřiny (po ochlazení se opět zapne).
Ponorné kalové čerpadlo doporučujeme zapnout po jeho ponoření a potom pomalu spouštět tak, aby došlo k naředění případných usazenin odsazenou vodou. Pokud spustíte kalové čerpadlo na dno a následně zapnete, tak se Vám pravděpodobně zacpe hustým kalem ze dna.
Průměr výtlačného potrubí by měl být stejný jako průměr výtlaku čerpadla. V případě jeho zmenšení se sníží průtok, tlak se nezmění.
Motory ponorných čerpadel na 230 V mají rozběhový kondenzátor (bez něj není motor funkční). Pokud není umístěn přímo v čerpadle, tak k němu výrobce většinou dodává tzv. spínací skříň. Pokud ale není součástí dodávky čerpadla, je v naší nabídce vždy uvedeno, že si ji můžete objednat na kartě PŘÍSLUŠENSTVÍ, kde je již uveden typ vhodný pro dané čerpadlo.
Povrchové čerpadlo
V případě použití hadice na sání čerpadla musí být použito provedení s vyztužením, aby se podtlakem při sání neseškrtila. Na konci se opatří sacím košem se zpětnou klapkou.
Sací potrubí musí být vyspádováno od čerpadla k sání, aby se v něm nemohly tvořit vzduchové "kapsy".
Průměr sacího potrubí nesmí být menší než průměr sání u čerpadla, měl by být o dimenzi větší, v nejhorším případě stejný. Pokud se provede snížení průměru sacího a výtlačného potrubí, dojde ke snížení jeho průtoku vzhledem k hodnotám uvedených výrobcem, tlak se nezmění. Současně dojde při vyšším průtoku ke zvýšení hodnoty dopravní výšky, což v některých případech může způsobit zvýšení sací výšky nad limitní hodnotu pro použití samonasávacího čerpadla.
Při umístění sacího koše je také třeba zohlednit možnost nasátí nečistot usazených na dně. Čím větší je předpokládaný průtok čerpané vody a jemnost nečistot, tím výše nad dno je třeba sání čerpadla umístit.

Filtrace vody

Dostáváme často dotazy na možnost instalace filtru na vodu na sací potrubí čerpadla domácí vodárny. V principu je to možné za podmínky, že hydraulický odpor filtru na vodu při čerpání nezpůsobí zvýšení dopravní výšky nad hodnotu 7,5 m (je tedy nutná častá kontrola a včasná výměna filtru). Zanesený filtr má negativní vliv na životnost čerpadla.
Pokud filtr na vodu nainstalujete na výtlačné potrubí a zapomenete na jeho kontrolu, jeho zanesení poznáte podle snížení tlaku a průtoku v rozvodu vody. Vliv na životnost čerpadla to ale nemá ...
Podrobné informace najdete v naší nabídce FILTRACE VODY.

Umístění elektrického zařízení

Vhodnost umístění elektrického zařízení (povrchové čerpadlo, tlakový spínač, ovládací nebo řídící jednotka, externí ochrana proti chodu na sucho, ...) pro jednotlivá prostředí poznáte podle hodnoty IP, která je u něj uvedena. Na stránce STUPEŇ OCHRANY ZAŘÍZENÍ (IP) najdete příslušná krytí odpovídající jednotlivým IP.
Je třeba si uvědomit, že elektromotor čerpadla chlazený vzduchem není vhodné umístit do vlhkého prostředí, např. do horní části studny nebo záhlaví vrtu. Stejný negativní vliv má vlhko i na elektroniku. Také je třeba zvážit, zda v prostoru pro instalaci zařízení nemůže dojít v zimě k poklesu teploty a následnému poškození rozvodu vody mrazem. Z tohoto důvodu doporučujeme zařízení instalovat pokud možno do temperované místnosti (kde teplota neklesá pod bod mrazu) s přiměřeným větráním a s normální vlhkostí vzduchu.

Ochrana čerpadla proti chodu na sucho

Chodem čerpadla na sucho nebo na prázdno se rozumí stav, kdy čerpadlem neproudí čerpaná kapalina a je do něho nasáván vzduch. Záleží na druhu čerpadla, za jak dlouhou dobu dojde k jeho poškození.

 • Indikace požadované min. úrovně hladiny pomocí plovákového spínače, při jejím dosažení se vypne elektromotor čerpadla. Nejjednodušší řešení zejména v případě, kdy je plovákový spínač součástí čerpadla. Vhodné pro napětí elektromotoru 230 V, u napětí 400 V je nutno použít stykač, nebo typ ponorného čerpadla na 400 V osazeného plovákovým spínačem výrobcem. V případě omezeného prostoru lze použít čerpadla s tzv. integrovaným plovákovým spínačem, který je umístěný přímo v jeho tělese. V případě potřeby instalace plovákového spínače bez vodící tyče doporučujeme typ TECNOPLAST TAURUS.
  Možnost použití u všech čerpadel. Najdete ho v naší nabídce ČERPADLA PŘÍSLUŠENSTVÍ/PLOVÁKOVÉ SPÍNAČE.
 • Indikace požadované min. úrovně hladiny pomocí vodivostní sondy. Po dosažení nastavené úrovně hladiny dojde k vodivému spojení dvou elektrod umístěných v sondě, na základě kterého vyhodnocovací jednotka sepne nebo rozepne přívod elektřiny do elektromotoru čerpadla. Signalizaci lze použít pouze u vodivých kapalin a nejvíce se používá ve vrtech a studních.
  Možnost použití u všech čerpadel. Najdete ho v naší nabídce ČERPADLA PŘÍSLUŠENSTVÍ/OCHRANA PROTI CHODU NA SUCHO.
 • Použití elektronického tlakového spínače s ochranou proti chodu na sucho. Zapíná chod čerpadla při poklesu tlaku, vypíná při dosažení vypínacího tlaku, zajišťuje funkci domácí vodárny. Mimo to zajistí při chodu na sucho vypnutí čerpadla (při poklesu tlaku způsobeném nasátím vzduchu vypne čerpadlo). Není třeba instalace sond.
  Použití pouze u odstředivých čerpadel, nelze použít u vibračních a vřetenových čerpadel. Najdete jí v naší nabídce DOMÁCÍ VODÁRNY/PŘÍSLUŠENSTVÍ.
 • Použití ovládací jednotky, která zapíná chod čerpadla při poklesu tlaku, vypíná při ukončení odběru a zajišťuje funkci domácí vodárny. Mimo to zajistí při chodu na sucho vypnutí čerpadla (při poklesu tlaku způsobeném nasátím vzduchu vypne čerpadlo). Není třeba instalace sond.
  Použití pouze u odstředivých čerpadel, nelze použít u vibračních a vřetenových čerpadel. Najdete jí v naší nabídce DOMÁCÍ VODÁRNY/PŘÍSLUŠENSTVÍ.
 • Použití řídící jednotky s frekvenčním měničem, která zapíná chod čerpadla při poklesu tlaku, udržuje v rozvodu vody trvale nastavený tlak bez ohledu na průtok a zajišťuje funkci domácí vodárny. Mimo to zajistí při chodu na sucho vypnutí čerpadla (při poklesu tlaku způsobeném nasátím vzduchu vypne čerpadlo). Není třeba instalace sond.
  Použití pouze u odstředivých čerpadel, nelze použít u čerpadel Grundfos SQ, vibračních a vřetenových čerpadel. Najdete jí v naší nabídce DOMÁCÍ VODÁRNY/PŘÍSLUŠENSTVÍ.
 • Sledování účiníku motoru (kontrola cos φ) a ostatních elektrických vlastností. Systém nevyžaduje žádné sondy ve vodě a odpadá tím jejich složitá instalace. Elektromotor čerpadla se pouze připojí do zařízení, které chrání elektromotor i před dalším poškozením (přepěťová ochrana, nadproudová ochrana, ...). Pokud neznáte parametry elektromotoru čerpadla a potřebujete čerpat vodu do nádrže s její ochranou proti přetečení, doporučujeme typ PM Technologies ESP - ochranná a jistící skříň. Nelze použít u kalových, vibračních a u vřetenových čerpadel. Zařízení najdete v naší nabídce ČERPADLA - PŘÍSLUŠENSTVÍ/OCHRANA PROTI CHODU NA SUCHO.
 • Indikace dosažení minimální hladiny pomocí vyhodnocení snížení zátěže oběžného kola a tím způsobeného zvýšení otáček elektromotoru čerpadla elektronickým zařízením, které je součástí některých čerpadel.
  Nelze samostatně objednat, zařízení je instalováno výrobcem pouze u některých typů ponorných odstředivých čerpadel.

Důvodem, proč u vřetenových a vibračních čerpadel nejde použít jiná ochrana proti chodu na sucho než vodivostní sondy, je skutečnost, že tato čerpadla se po velice krátké době chodu na sucho poškodí. Všechny ostatní způsoby ochran běh na sucho signalizují až v době, kdy k němu dochází. A to je v případě vřetenového čerpadla již pozdě. Vodivostní sonda vypne elektomotor čerpadla již při poklesu hladiny vody nad čerpadlo, k chodu na sucho proto vůbec nedojde.

Vypouštění vody z rozvodů před zimou

Pokud není rozvod vody umístěn v nezámrzné hloubce, měl by být vyspádován tak, aby z něj mohla být před zimou vypuštěna všechna voda. To samozřejmě platí i pro výtlačné potrubí ponorného čerpadla. Pokud je odstředivé s od výrobce osazenou zpětnou klapkou, doporučujeme její demontáž (nabízíme možnost provedení ještě před dodáním v záruční opravně).
Montáž zpětné klapky doporučujeme v dostupném místě na výtlačném potrubí, a to ze dvou důvodů. Prvním je její snadné vyčištění v případě netěsnosti, druhým je možnost umístění armatury na zavzdušnění do potrubí mezi zpětnou klapkou a ponorným čerpadlem na přístupném místě. Při provedení zavzdušnění do studny vyspádovaného potrubí z něj voda vyteče přes odstředivé čerpadlo zpět a nehrozí riziko poškození potrubí mrazem. Ponořené ponorné čerpadlo ve studni/vrtu nezamrzne.
Pokud použijete ponorné vřetenové čerpadlo, případně ponorné vibrační čerpadlo (MALYŠ), voda jím při zavzdušnění potrubí před zimou většinou neproteče.