Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Jak vybrat čerpadlo?

Chceme Vám pomoci s výběrem čerpadla.
Nedělejte zbytečné chyby. Získejte návod, jak se jim vyhnout.
Provedeme Vás výběrem čerpadla krok za krokem a upozorníme na možná rizika.
V našem e-shopu máte jistotu, že si vyberete správně!

Pokud si nebudete jisti výběrem, odešlete nám poptávku. Najdete ji v horní části každé stránky.

Jak vybrat čerpadlo - rychle?

Pro všechny, kteří mají málo času ...

Princip

Pro výběr samotného čerpadla nebo čerpadla, které je součástí domácí vodárny, je třeba znát provozní podmínky odpovídající Vašemu zapojení. Co to znamená?
Musíme zohlednit např. výškové rozdíly mezi sáním a výtokem, délku potrubí/hadice, Vámi požadovaný průtok a tlak vody. Jakým způsobem?
Pomocí parametru, do kterého se promítnou všechny důležité informace, jako např. dopravní výška odpovídající Vašemu umístění čerpadla a Vámi požadovaný maximální průtok. Tento parametr se jmenuje provozní bod čerpadla.

Když víme, jaké vlastnosti má čerpadlo do studny nebo vrtu mít - známe jeho provozní bod, tak ho musíme podle něčeho vybrat. Někdo ho vybírá podle příkonu, někdo podle počtu stupňů, někdo podle počtu členů domácnosti nebo plochy zahrady. Bohužel ani jedno z uvedených kritérií Vám neumožní správný výběr. Naštěstí existuje charakteristika čerpadla, ve které jsou všechny jeho vlastnosti zohledněny. Pokud ji použijete pro výběr čerpadla, nemůžete se splést ...

Pokud chcete čerpadlo ovládat sami např. vypínačem, tak stačí vybrat pouze samotné čerpadlo. V případě požadavku na automatický provoz, kdy se čerpadlo samo zapne při zahájení odběru vody a vypne při ukončení, budete potřebovat domácí vodárnu. Podrobné informace o vlastnostech jednotlivých provedení vodáren a jejich schéma zapojení najdete na stránce JAK VYBRAT DOMÁCÍ VODÁRNU.

Postup

Nejdříve si stanovíme dopravní výšku odpovídající Vašemu zapojení čerpadla, ve které se zohlední:

 • Výškový rozdíl mezi min. hladinou čerpané vody ve vrtu/studni/nádrži/řece a jejím výtokem. Uvádí se v metrech.
 • Ztráty v potrubí/hadici. Přibližně lze počítat, že 10 m délky odpovídá 1 m dopravní výšky. Uvádí se v metrech.
 • Požadovaný tlak v rozvodu vody v místě, které jste použili pro stanovení výškového rozdílu. Uvádí se v barech, které se přepočítají na metry dopravní výšky (1 bar = přibližně 10 m dopravní výšky). Pokud není tlak požadován - voda vytéká do volné hladiny (např. při napouštění nádrže), tak se rovná nule.

Pokud všechny tři hodnoty sečteme, dostaneme dopravní výšku odpovídající Vašemu zapojení čerpadla. Pokud k ní přiřadíme max. hodnotu požadovaného průtoku (spotřeby) v m3/hod., tak dostaneme provozní bod čerpadla (současný max. průtok = z kolika míst a s jakým průtokem budete vodu současně odebírat - nezaměňujte s maximální denní spotřebou vody. Je mezi nimi stejný rozdíl, jako mezi max. rychlostí při cestě autem a ujetým počtem kilometrů).

U kalového čerpadla je třeba, aby hodnota max. dopravní výšky uvedená v naší nabídce (první větší hodnota) byla minimálně o 3 m větší než hodnota dopravní výšky odpovídající zapojení Vašeho čerpadla.
Pokud se na výtlak kalového čerpadla použije hadice svinovatelná na plocho, tak je třeba počítat s rezervou potřebnou na roztažení hadice.
V případě čerpání jiné kapaliny než čisté vody je třeba zohlednit její hustotu a použít přesný výpočet dopravní výšky.

V téměř všech našich nabídkách čerpadel najdete na kartě POPIS PRODUKTU ve spodní části charakteristiku čerpadla, kterou bohužel někteří dodavatelé v prospektech chybně označují jinými názvy. Na svislé ose je zobrazena dopravní výška často označená jako "H" vyjádřená v metrech a na vodorovné ose průtok označený jako "Q" vyjádřený v m3/hod., l/s nebo l/min.
Další postup je jednoduchý. Podíváte se, jaký průtok odpovídá Vámi stanovené dopravní výšce a v jaké části charakteristiky se provozní bod nachází. Nejlépe je to patrné z obrázku.

Dopravní výšce 4 m odpovídá průtok 190 l/min., což je 11,4 m3/hod. Pokud Vám tento průtok vyhovuje (koresponduje s Vámi požadovanou hodnotou max. průtoku), tak je čerpadlo z hlediska výkonových parametrů pro Vás vhodné.  Pokud ne, tak musíte hledat dál ...
Současně z charakteristiky poznáte, pro jaký rozsah průtoku a dopravní výšky je čerpadlo určené.
Je třeba, aby provozní bod byl přibližně za polovinou rozsahu průtoku (oblast označená zelenou šipkou). V této oblasti mají čerpadla největší účinnost.
Co se stane, když hodnota max. průtoku bude ve skutečnosti větší jak požadovaná? Odpověď je jednoduchá - nebude dosažen požadovaný tlak.
K výpočtu dopravní výšky odpovídající zapojení Vašeho čerpadla můžete také použít naši stránku VÝPOČET DOPRAVNÍ VÝŠKY ČERPADLA, kde pouze vložíte do příslušných políček Vaše hodnoty a dopravní výška se vypočítá sama.
Můžete si vybrat mezi přibližným a přesným výpočtem.

Jak vidíte, nejedná se o nic složitého. Pouze v našem e-shopu máte jistotu, že zde najdete všechny potřebné informace a čerpadlo vyberete správně.
Pokud znáte jiný spolehlivý a jednodušší způsob výběru čerpadla, tak nám ho prosím sdělte.

Přibližný výpočet ztráty v potrubí/hadici
 vychází z předpokladu, že délka potrubí/hadice 10 m odpovídá 1 m dopravní výšky.
U přibližného výpočtu se uvažuje optimální hodnota průtoku pro nejčastěji používané potrubí o DN32 (což nemusí vždy souhlasit s Vaší skutečností).
Přibližný výpočet lze použít v případě, kdy je na sání a výtlaku zachována u hadice/potrubí dimenze připojení (světlost) použitého čerpadla, hodnota sací výšky je malá a délka rozvodu vody není velká.

Při překročení červeně označených hodnot průtoku u daných vnitřních průměrů (světlostí) potrubí/hadice nelze použít přibližný výpočet dopravní výšky (délka 10 m potrubí/hadice = 1 m dopravní výšky) a je třeba provést přesný výpočet dopravní výšky na naší stránce VÝPOČET DOPRAVNÍ VÝŠKY, při kterém se zohlední Vámi uvažovaná hodnota průtoku při použití potrubí/hadice o světlosti (vnitřním průměru) shodné s Vaší skutečností.

Přesný výpočet doporučujeme provést také v případech, kdy se na rozvod/dopravu vody použije dlouhé potrubí/hadice, a kdy je třeba dosáhnout požadovanou hodnotu přetlaku na jeho konci.

Příklad přibližného výpočtu sací výšky:
Délka svislé části sacího potrubí je 5 m, délka vodorovné části potrubí je 15 m, výškový rozdíl min. hladiny vody ve studni/vrtu a čerpadla je 3 m.
Délka potrubí = 5 + 15 = 20
Výškový rozdíl = 3 m
Přibližná sací výška odpovídající Vašemu rozvodu vody  = 2 (20 : 10) + 3 = 5 m
K sací výšce je třeba ještě připočíst ztrátu odpovídající zpětné klapce a případně použitým armaturám.

Příklad přibližného výpočtu výtlačné výšky:
Délka svislé části výtlačného potrubí je 8 m, délka vodorovné části potrubí je 17 m, výškový rozdíl čerpadla a odběrného místa je 7 m. Potrubí je šikmé, proto délka svislé části nesouhlasí s výškovým rozdílem. Požadovaný přetlak je 2,4 baru (0,24 MPa).
Délka potrubí = 8 + 17 = 25 m.
Výškový rozdíl = 7 m.
Přetlak = 2,4 baru, tj 24 m.
Přibližná výtlačná výška odpovídající Vašemu rozvodu vody = 2,5 (25 : 10) + 7 + 24 = 33,5 m
K výtlačné výšce je třeba ještě připočíst ztrátu odpovídající případně použitým armaturám.
Přibližná dopravní výška odpovídající Vašemu rozvodu vody a požadovanému přetlaku = 5 + 33,5 = cca 40 m

Jak vybrat čerpadlo podle parametrů

Pro všechny, kterým na výběru čerpadla záleží ...

Princip

Princip výběru čerpadla do studně nebo do vrtu je stejný jako u rychlého výběru, rozdíl spočívá pouze v použití přesných hodnot dopravní výšky a případně i požadovaného průtoku.
Pro výběr samotného čerpadla nebo čerpadla, které je součástí domácí vodárny, je třeba znát provozní podmínky odpovídající Vašemu zapojení. Co to znamená?
Musíme zohlednit např. výškové rozdíly mezi sáním a výtokem, délku potrubí/hadice, Vámi požadovaný průtok a tlak vody. Jakým způsobem?
Pomocí parametru, do kterého se promítnou všechny důležité informace, jako např. dopravní výška odpovídající Vašemu zapojení a požadovaný max. průtok. Tento parametr se jmenuje provozní bod čerpadla.

Když víme, jaké vlastnosti má čerpadlo mít - známe jeho provozní bod, tak ho musíme podle něčeho vybrat. Někdo ho vybírá podle příkonu, někdo podle počtu stupňů, někdo podle počtu členů domácnosti nebo plochy zahrady. Bohužel ani jedno z uvedených kritérií Vám neumožní správný výběr. Naštěstí existuje charakteristika čerpadla, v které jsou všechny jeho vlastnosti zohledněny. Pokud ji použijete pro výběr čerpadla, nemůžete se splést ...

Pokud chcete čerpadlo ovládat sami např. vypínačem, tak stačí vybrat pouze samotné čerpadlo. V případě požadavku na automatický provoz, kdy se čerpadlo samo zapne při zahájení odběru vody a vypne při ukončení, budete potřebovat domácí vodárnu. Podrobné informace o vlastnostech jednotlivých provedení vodáren a jejich schémata zapojení najdete na stránce JAK VYBRAT DOMÁCÍ VODÁRNU.

Postup

Krok č. 1 - určení dopravní výšky

Hodnota dopravní výšky odpovídající Vašemu zapojení čerpadla je velice důležitá pro správný výběr čerpadla a proto ji prosím věnujte odpovídající pozornost.
Dopravní výška musí zohlednit:

 • Výškový rozdíl mezi min. hladinou čerpané vody ve vrtu/studni/nádrži/řece a jejím výtokem. Uvádí se v metrech.
 • Ztráty v potrubí/hadici. Uvádí se v metrech.
 • Požadovaný tlak v rozvodu vody v místě, které jste použili pro stanovení výškového rozdílu. Uvádí se v barech, které se přepočítají na metry dopravní výšky (1 bar = přibližně 10 m dopravní výšky). Pokud není tlak požadován - voda vytéká do volné hladiny (např. při napouštění nádrže), tak se rovná nule.

Pokud všechny tři hodnoty sečteme, dostaneme dopravní výšku odpovídající Vašemu zapojení čerpadla.
K přesnému výpočtu dopravní výšky odpovídající zapojení Vašeho čerpadla doporučujeme použít naši stránku VÝPOČET DOPRAVNÍ VÝŠKY ČERPADLA, kde v části "PŘESNÝ VÝPOČET DOPRAVNÍ VÝŠKY" pouze vložíte do příslušných políček Vaše hodnoty a dopravní výška se vypočítá sama.
V případě čerpání znečištěné vody nebo jiné kapaliny je třeba při výpočtu dopravní výšky zohlednit její hustotu a hodnotu pH. Hodnoty hustoty a pH pro různá média jsou uvedeny v tabulkách dostupných na internetu, nebo v dokumentaci jejího dodavatele. Hodnota hustoty se použije při výpočtu dopravní výšky, hodnota pH se porovná s údajem výrobce vybraného čerpadla.

Pokud uvažujete o použití samonasávacího čerpadla a nejedná se o náhradu stávajícího, je třeba provést nejdříve výpočet sací výšky. Na základě fyzikálních zákonů mohou povrchová čerpadla čerpat vodu pouze do hodnoty sací výšky maximálně 8 m. Přestože se jako max. hodnota doporučuje 7 m, pro optimální provoz (výkon, účinnost) samonasávacího čerpadla je ve skutečnosti hodnota sací výšky ještě nižší. Pamatujte na to při rozhodování mezi použitím samonasávacího nebo ponorného čerpadla.

Pokud bude použito "normální" povrchové čerpadlo (ne samonasávací), tak sací výška při zavodněném sacím potrubí nesmí být větší jak výrobcem udaná hodnota.

Krok č. 2 - stanovení max. průtoku čerpané kapaliny

Průtok vody (kapaliny) se nejčastěji uvádí v m3/hod. (l/min. nebo l/s). Přepočet mezi jednotkami si můžete provést v horní části naší stránky VÝPOČET DOPRAVNÍ VÝŠKY ČERPADLA.

Pro výběr čerpadla na přečerpávání nebo odčerpávání vody, zalévání, použijeme požadovanou hodnotu průtoku. Zjistíte ji tak, že se přečerpávaný objem kapaliny v m3 vydělí počtem minut, za který má být přečerpán, a vynásobí číslem 60. Např. při požadavku přečerpání objemu 1,5 m3 do 5 min. musí být min. požadovaný průtok čerpadlem 18 m3/hod. (1,5 : 5 x 60).
U zalévání se zjistí podle hodnoty průtoku udané výrobcem postřikovače, pokud je máte zapojené ve více rozvodech (větvích), použijte hodnoty rozvodu s největším nárokem na tlak a průtok. Podrobný návod najdete v našem eBooku "Čerpání vody na zalévání zahrádky". Při ručním zalévání se uvažuje hodnota průtoku cca 1,5 m3/hod. 

Pro zásobování vodou u domácí vodárny použijeme hodnotu maximálního průtoku odpovídající max. současné spotřebě vody, tj součet průtoků při odběru vody z více míst současně – neuvádějte prosím počet koupelen, WC, sprch a celkovou spotřebu za den, rok, ... Velice často je max. hodnota průtoku chybně zaměňována za max. spotřebu za den. Rozdíl je stejný, jako u max. dosažené rychlosti auta a celkové ujeté vzdálenosti.
Pro domácnost se doporučuje 2 až 4 m3/hod., např. pračka, myčka, WC, sprchování, zalévání. Není tedy podstatné, kolik je v domě bytů, obyvatel, koupelen a WC, ale např. kolik van může být současně napouštěno a kolik WC současně spláchnuto.
Při výběru čerpadla nebo domácí vodárny pro zásobování pitnou vodou ze studny nebo z vrtu se pro běžnou domácnost považuje za optimální průtok 3 m3/hod. (nejčastější rozsah 2 až 4 m3/hod.). Aby jste si pod touto hodnotou dokázali představit konkrétní činnosti, tak se můžete podívat na předpokládané průtoky u např.:
Sprcha - 1,4 m3/hod.
Napouštění vany - 2,2 m3/hod.
Umyvadlo - 0,7 m3/hod.
Kuchyňský dřez - 1,4 m3/hod.
Pračka - 0,7 m3/hod.
Myčka - 0,7 m3/hod.
Zalévání zahrady (výtok z hadice) - 0,7 až 1,5 m3/hod.
Stanovení požadovaného průtoku pro větší objekty (bytové domy, penziony) je možno provést po kliknutí na tento ODKAZ. Najdete na něm následující tabulku, ve které doplníte počet Vašich odběrných míst a dole získáte průtok v l/s.

Pokud u nějaké zařízení nenajdete hodnotu průtoku vody, tak si ji změřte. Stačí vědro (kbelík) a stopky.
Příklad:
Do kbelíku Vám nateklo 9 l za 6 s.
Výpočet: 9 litrů děleno 6 sekundami je 1,5 litrů za sekundu. Po vynásobení 1,5 l/s krát 60 dostaneme hodnotu 90 litrů/minutu. Po vynásobení 90 litrů/minutu krát 60 dostaneme hodnotu 5 400 litrů/hodinu, což je průtok 5,4 m3/hodinu.
Přepočet jednotek průtoku si také můžete provést na stránce PŘEPOČET JEDNOTEK PRŮTOKU.

Nyní znáte druhý důležitý parametr pro výběr čerpadla - požadovaný max. průtok. V případě použití špatné - nižší hodnoty (než odpovídá skutečnosti) budete mít v rozvodu znatelně nižší tlak vody.
Připomínáme, že max. hodnota průtoku udávaná výrobcem na štítku čerpadla nebo někdy i v prospektech se vztahuje na výstup (hrdlo) z čerpadla a ve většině případů odpovídá nulové dopravní výšce. Při provozu čerpadla nebývá nikdy dosažena.

Krok č. 3 - výběr čerpadla podle provozního bodu

Informace o vlastnostech čerpadla získáme z jeho charakteristiky, což je závislost dopravní výšky na průtoku. Charakteristika nám také udává jeho provozní rozsah. Ten může být zvýrazněn graficky (šedivá plocha označená červenou šipkou) :
Charakteristika čerpadla rozsah
nebo vlastní charakteristikou, která v jednom bodě začíná a v jiném končí:

 

 

 

 

 
Co to pro nás znamená?
Výrobce nám takto sděluje, že pokud se budeme pohybovat v jím doporučeném rozsahu, tak bude mít čerpadlo optimální provozní podmínky. Pokud ne, tak to může mít negativní důsledky například na jeho životnost.
Pokud se podíváte na poslední obrázek charakteristik, tak v něm najdete pro typ MXH 206/A následující informace.
Průtok by měl být v rozmezí 1 až 4,8 m3/hod. a dopravní výška od 65 do 25 m (tyto údaje jsou uvedeny také v krátkém popisu v naší nabídce a jsou to souřadnice začátku a konce charakteristiky). To znamená, že při dopravní výšce 65 m bude mít čerpadlo průtok 1 m3/hod. a při dopravní výšce 25 m bude průtok 4,8 m3/hod.
Může dojít k situaci (např. při výtoku vody do volné hladiny), že dopravní výška odpovídající Vašemu zapojení čerpadla bude mít menší hodnotu než výrobcem uvedenou min. dopravní výšku. Znamená to, že nelze čerpadlo použít?
Samozřejmě lze a řešení je jednoduché. Vhodnou armaturou (kohout, šoupě, clonka) omezíte průtok tak, aby nebyl větší jak výrobcem udaná max. hodnota. Další možnost je použití frekvenčního měniče na regulaci průtoku čerpadla.
Tím se i hodnota dopravní výšky dostane do doporučeného rozmezí ...

Při výběru čerpadla se použije provozní bod, což je hodnota dopravní výšky odpovídající Vašemu zapojení čerpadla a jí odpovídající požadovaná max. hodnota průtoku. Tento postup má jednu velkou výhodu - nemůže se stát, že Vámi vybrané čerpadlo bude mít jiné než požadované vlastnosti. Místo na charakteristice odpovídající požadovanému průtoku by mělo ležet v její pravé polovině (označena zelenou šipkou). V této oblasti mají čerpadla největší účinnost.
Podíváte se, jaký průtok odpovídá Vámi stanovené dopravní výšce a v jaké části charakteristiky se provozní bod nachází. Nejlépe je to patrné z obrázku.


Dopravní výšce 4 m odpovídá průtok 190 l/min., což je 11,4 m3/hod. Pokud Vám tento průtok vyhovuje (koresponduje s Vámi požadovanou hodnotou max. průtoku), tak je čerpadlo z hlediska výkonových parametrů pro Vás vhodné. Pokud ne, tak musíte hledat dál ...

Výběr si můžete provést sami procházením naší nabídky a zjišťováním hodnoty průtoku odpovídající Vámi stanovené dopravní výšce. Pokud Vám průtok vyhovuje, je čerpadlo vhodné pro Vaše použití.
Další možností je využití naší stránky HLEDÁNÍ PODLE PRŮTOKU A DOPRAVNÍ VÝŠKY.
Po kliknutí na její název se Vám zobrazí stránka, kde do prvního okénka vložte požadovanou hodnotu průtoku v m3/hod., do druhého vypočítanou hodnotu dopravní výšky v metrech. Po kliknutí na tlačítko "HLEDAT" se Vám zobrazí výpis odkazů na čerpadla z naší nabídky, která vyhovují zadání. Z nich si vyberte vhodný typ, který vyhovuje Vašemu použití.
Pokud hledáte čerpadla s určitou hodnotou max. dopravní výšky, zadejte tuto hodnotu do políčka DOPRAVNÍ VÝŠKA a do políčka POŽADOVANÝ PRŮTOK zadejte „0“.
Pokud hledáte čerpadla s určitou hodnotou max. průtoku, zadejte tuto hodnotu do políčka POŽADOVANÝ PRŮTOK a do políčka DOPRAVNÍ VÝŠKA zadejte „0“.
Podrobný návod popsaného popisu výběru najdete v instruktážním videu ve spodní části stránky HLEDÁNÍ PODLE PRŮTOKU A DOPRAVNÍ VÝŠKY.

Nenechte se zmást max. hodnotami průtoku a dopravní výšky udávané výrobci v prospektech, které slouží při vybírání pouze pro orientaci, protože se stejně jako max. rychlost u automobilu při provozu nevyužívají.
Max. dopravní výška uvedená výrobcem čerpadla je výška v metrech, do které čerpadlo vodu vyčerpá většinou při nulovém průtoku.
Max. tlak na výtlačném hrdle čerpadla je roven hodnotě max. dopravní výšky, přičemž každých 10 m dopravní výšky odpovídá tlaku cca 1 baru.

Při výběru domácí vodárny se prosím podívejte na stránku JAK SESTAVIT DOMÁCÍ VODÁRNU.

Další infomace získáte u jednotlivých nabídek v NÁKUPNÍM RÁDCI a v YouTube. Můžete si také v horním pravém rohu po vložení Vaší E-mailové adresy stáhnou elektronickou knihu (eBook).

Pokud má čerpaná kapalina jiné fyzikální vlastnosti než voda, je třeba při výběru zohlednit zejména měrnou hmotnost a viskozitu.
Měrná hmotnost (obvykle označována jako hustota) je fyzikální veličina, která vyjadřuje hmotnost objemové jednotky látky a značí se: ρ [ró].
Měrná hmotnost "ρ" je definována jako podíl hmotnosti "m" a objemu "V" tělesa, tzn. ρ = m/V.
Základní jednotka SI: kilogram na metr krychlový, značka jednotky: kg/m³ (kg.m-3).
Další používané jednotky: gram na centimetr krychlový g/cm³, kilogram na litr kg/l.
Viskozita kapaliny je charakteristickou vlastností reálné kapaliny. Je mírou toho, jak se kapalina brání tečení. Např. tlustá vrstva medu se podstatně více brání roztékání než stejně tlustá vrstva vody. Proto říkáme, že med je viskóznější než voda.

Jak vybrat čerpadlo podle vlastností

Mimo parametrů čerpadla je třeba minimálně zvážit, zda:

 • Budu čerpadlo ovládat sám (vypínačem, zasunutím/vysunutím ze zásuvky). Potom mi stačí jen samotné čerpadlo.
 • Nebo chci, aby se čerpadlo při odběru vody automaticky samo zaplo a po ukončení vyplo. V tomto případě potřebuji domácí vodárnu, u které si musím vybrat způsob jeho ovládání, protože každý z nich má jiné vlastnosti - viz stránka JAK VYBRAT DOMÁCÍ VODÁRNU (např. u ovládací jednotky - PRESSCONTROL a řídící jednotky s frekvenčním měničem nemohu použít vřetenové a vibrační čerpadlo).
 • V případě čerpání vody do rozvodu v objektech je třeba se rozhodnout, zda se jedná o pitnou nebo užitkovou vodu (rozdíl najdete v příslušných legislativních normách). Pitná voda je zjednodušeně řečeno určena na pití nebo přípravu pokrmů. Užitková je určena pro zbývající účely, jako např. praní, splachování WC, zalévání. V případě čerpání pitné vody je třeba volit čerpadlo buď s atestem na pitnou vodu (uvedeno na kartě PARAMETRY v nabídce čerpadla), nebo v celonerezovém provedení. Převařením se neodstraní látky uvolněné do vody z levného čerpadla a jeho přívodního kabelu určeného k čerpání užitkové vody.
 • Jakou mám cenovou představu. Se stoupající cenou stoupá i úroveň technického řešení a kvalita materiálového provedení. Levná čerpadla jsou určena pro občasný provoz. Pokud budete čerpadlo používat často a požadujete provozní spolehlivost, tak doporučujeme vybírat typy minimálně ze střední cenové úrovně. Další výhodou dražších čerpadel je skutečnost, že ve většině případů bývá např. u ponorných čerpadel do vrtů oddělitelná hydraulická část od elektromotoru. V případě poškození jedné z částí se nemusí likvidovat celé čerpadlo.
 • Zda umístění povrchového čerpadla umožňuje použití normálního nebo samonasávacího provedení, v případě sací výšky větší jak 7 m je nutno použít ponorné.
 • V případě použití ponorného čerpadla je třeba zohlednit i hloubku ponoru pod hladinou vody. Levnější čerpadla mají max. hloubku ponoru pouze 20 m.
 • Elektromotor čerpadla musí být při provozu chlazený a to buď přímo čerpanou kapalinou, nebo okolní vodou přes plášť. Ponorná čerpadla chlazená čerpanou kapalinou nemusí být celá ponořena a poznáte je v naší nabídce podle fotografie, protože mají sání ve spodní části a výtlak v horní části. Všechna ostatní musí být při provozu celá ponořena.
  Z důvodu zajištění potřebného chlazení elektromotoru čerpadla je u čerpadel vhodných pro čerpání pitné a užitkové vody uvedeno, zda jsou určena pro vrty nebo studny, protože ve studni není zajištěna potřebná rychlost proudění vody okolo pláště elektromotoru. Někteří výrobci tuto rychlost uvádějí jako součást parametrů v technické dokumentaci. Pokud tedy chcete použít čerpadlo určené pro vrt ve studni, je třeba k němu dokoupit chladící plášť, který zajistí potřebnou intenzitu chlazení.
 • S chlazením elektromotoru souvisí i hodnota max. počtu zapnutí za hodinu, která znamená, že čerpadlo by nemělo být vícekrát zapnuto, než udává výrobce. Standardní hodnota je 20x/hod., tj. 1x za 3 min. Důvodem je zajištění chlazení elektromotoru. Protože jsou většinou motory opatřeny tepelnou ochranou, není se u těchto provedení čeho bát. Ochrana čerpadlo v případě dosažení vyšší teploty odpojí a po ochazení je opět funkční.
 • Vydatnost studny/vrtu, případné doplnění čerpadla o ochranu proti chodu na sucho. Pokud má studna/vrt malou vydatnost, nemá význam instalovat výkonné čerpadlo. Podrobnosti najdete ve spodní části stránky.
 • Budu na výtoku z potrubí/hadice (v odběrném místě) požadovat při požadovaném průtoku přetlak a jaký? Při odčerpávání bazénu, žumpy, nebo průsakové vody ze sklepa, většinou ne. Při zásobování domu vodou, nebo zalévání, určitě ano.
 • Voda bude čistá (bez mechanických nečistot), nebo znečištěná (záleží na charakteru znečištění a jeho koncentraci). Na přečerpávání znečištěné vody se používají kalová čerpadla, která se vybírají podle charakteru znečištění (abrazivní, neabrazivní, dlouhovláknité, ...).
  Pokud potřebujete čerpat znečištěnou vodu ze studny/vrtu, je to vždy problém, protože všechna ponorná čerpadla (odstředivá, vřetenová, vibrační) s výjimkou kalových jsou určena pouze pro čerpání čisté vody. Proto přítomnost písku bude mít vždy negativní vliv na životnost použitého čerpadla. Z tohoto důvodu je třeba čerpadlo umístit co nejvíce nad dno, aby písek nepřisávalo. Na základě praktických zkušeností vykazují největší odolnost celonerezová ponorná čerpadla, ale i u nich je třeba počítat se zkrácením životnosti. Další časté řešení je použití ponorných vřetenových čerpadel. Ta mají v tomto případě také sníženou životnost, ale na rozdíl od odstředivých je výměna hydraulické části (stator, rotor) jednoduchá (není třeba zasílání do servisu) a výrazně levnější. Opotřebitelné části vřetenového čerpadla lze u nás objednat jako náhradní díl a najdete je v nabídce čerpadla na kartě PŘÍSLUŠENSTVÍ.
  V případě použití čerpadla na čištění vrtu/studny se podívejte na stránku JAK VYČISTIT STUDNU NEBO VRT.
 • Elektromotor na 230 V nebo 400 V? Čerpadlu je jedno, na jaké napětí je elektromotor, který ho pohání. Rozdíl je pouze v elektrických vlastnostech motoru, v počtu potřebných vodičů v kabelu, jištění. Výkon daného typu čerpadla s motorem na různé napětí bude vždy stejný.

Podrobné informace o vlastnostech jednotlivých druhů nabízených čerpadel jsou uvedeny v NÁKUPNÍM RÁDCI, který najdete v v horní části každé naší nabídky.
Po kliknutí na nabídku hlavní kategorie, např. domácí vodárny, najdete v doporučení pro výběr informace o vlastnostech různých řešení a doporučení vhodných typů pro různé aplikace.
Po kliknutí na nabídku podkategorie, která se shoduje s názvem výrobce, najdete informace o rozdílech jednotlivých typových řad daného výrobce.
Nemusíte proto procházet podrobně celou nabídku a zjišťovat rozdíly ...

U každé nabídky čerpadla jsou většinou minimálně dvě záložky - POPIS a PARAMETRY. Na kartě POPIS v části TECHNICKÉ INFORMACE je uveden odkaz na PROSPEKT a NÁVOD, po kliknutí na něj se Vám zobrazí odpovídající dokument (prospekt a návod s důležitými informacemi výrobce o jeho vlastnostech, doporučených možnostech použití a pokyny pro jeho zapojení).

Malá vydatnost vrtu/studny

Malou vydatností se rozumí stav, kdy do vrtu/studny přitéká méně vody, než je její spotřeba.
Malou vydatností vrtu/studny u zásobování domácnosti lze uvažovat hodnotu pod 0,3 l/s (1,1 m3/hod.) a u automatického zavlažování pod 0,5 l/s (1,8 m3/hod.).

Princip řešení

Zásobování vodou zajišťuje domácí vodárna, jejíž sání je připojeno k zásobní nádrži, do které se voda čerpá ze studny/vrtu s malou vydatností. Tím se eliminuje rozdíl mezi aktuální spotřebou a malou vydatností.
Do studny/vrtu se umístí ponorné čerpadlo s ochranou proti chodu na sucho pokud možno s co nejmenším průtokem, aby interval mezi zapnutím a vypnutím byl co nejdelší. Toto čerpadlo průběžně doplňuje vodu do zásobní nádrže, pokud je její hladina nižší než maximální a hladina vody ve vrtu/studni je nad čerpadlem. Objem zásobní nádrže musí odpovídat max. denní spotřebě vody. Když bude zásobní nádrž na vodu příliš malá, voda se brzy spotřebuje a brzy "dojde". Pokud bude nádrž příliš velká, může se v ní voda začít "kazit". Z tohoto důvodu je třeba volbě jejího objemu věnovat pozornost a každý si ho musí určit sám podle svých nároků na spotřebu vody. K nádrži se připojí sání domácí vodárny, její výtlak se připojí k rozvodu vody. Každý se také podle vlastností musí rozhodnout, jaké provedení vodárny si podle způsobu ovládání chodu čerpadla vybere (tlakový spínač, ovládací jednotka - Presscontrol, řídící jednotka s frekvenčním měničem).

Řešení malé vydatnosti studny/vrtu nedoporučujeme řešit instalací pouze domácí vodárny osazené tlakovou nádobou s velkým objemem (např. 200 l) s tím, že bude plnit funkci akumulační nádrže. Je třeba si totiž uvědomit, že objem vody v tlakové nádobě je 25 až 30 % jejího objemu (přesnou hodotu zjistíte na stránce VÝPOČET OBJEMU TLAKOVÉ NÁDOBY).
V čem je problém?
Domácí vodárna s tlakovým spínačem a tlakovou nádobou o objemu 200 l pracuje tak, že se čerpadlo zapne při poklesu tlaku vody na hodnotu zapínacího tlaku a vypne po dosažení hodnoty vypínacího tlaku. Po vypnutí čerpadla je tedy v tlakové nádobě o objemu 200 l zásoba vody cca 60 l. Pokud se spotřebuje, dojde znovu k zapnutí čerpadla a k zaplnění kapacity tlakové nádoby vodou o objemu 60 l.
Pokud budeme mít vrt o průměru 125 mm s výškou vodního sloupce nad čerpadlem 10 m, tak je v něm zásoba 120 l vody. To znamená, že po dvojím spuštění čerpadla budete bez vody a budete muset čekat, než přiteče další. Je ještě třeba upozornit, že při provozu bude zásoba vody kolísat mezi 180 až 120 l, protože při záhájení odběru vody nebude většinou v tlakové nádobě max. objem vody, protože se z níbude postupně odpouštět.
Z výše uvedených důvodu je patrné, že toto řešení lze použít pouze v případě, kdy zásoba vody ve vrtu/studni je přibližně stejná jako maximální denní spotřeba.
Pro informaci uvádím, že ve studni o průměru 1 m je při výšce hladiny vody nad čerpadlem 1 m k dispozici objem 785 l vody.

Objem (zásoba) vody ve vrtu/studni se vypočítá jako objem válce, jehož poloměr je polovina průměru vrtu/studny a výška je výška hladiny vody ve vrtu/studni, od které se odečte vzdálenost čerpadla ode dna. Objem V (zásoba vody) = 3,14 x r2 x v, kde "r" je poloměr a "v" je výška hladiny vody (vodního sloupce) nad čerpadlem.
Pokud dosadíte do vzorečku hodnoty poloměru a výšky v metrech, dostanete objem "V" v m3 (1 m3 = 1 000 litrů, r2 je r krát r).
Budete možná překvapeni, jak malou zásobu vody máte ...

Vhodná zařízení

Na čerpání vody z vrtu/studny do nádrže lze použít např. ponorné čerpadlo EVAK (provedení V4S mají atest pro pitnou vodu), PUMPA SKMPUMPA AD, některé typy čerpadel ALFAPUMPY, případně i vibrační čerpadlo RUCHE. V případě potřeby lze u odstředivých čerpadel průtok vody přiměřeně snížit přivřením vhodné armatury (kouhout, šoupě) umístěné na jeho výtlaku.
Vhodné provedení akumulační nádrže na vodu najdete v naší nabídce NÁDRŽE NA PITNOU A DEŠŤOVOU VODU.
Ochranu čerpadla proti chodu na sucho doporučujeme řešit nejlépe pomocí sledování tří úrovní  hladin - ve studni/vrtu těsně nad čerpadlem vypínací, nad ní zapínací a v akumulační nádrži max. hladiny, aby nedošlo k jejímu přetečení (nabídka ČERPADLA PŘÍSLUŠENSTVÍ/OCHRANA PROTI CHODU NA SUCHO - další podrobné informace v NÁKUPNÍM RÁDCI v horní části stránky). Nejčastěji se používá zařízení MAVE 2-S3 a SUB/MATIC "SQ" (+ sondy). V případě, že nelze instalovat sondy do studny/vrtu, doporučujeme použít ochranou a jistící skříň (nabídka ČERPADLA PŘÍSLUŠENSTVÍ/OCHRANA PROTI CHODU NA SUCHO).
Tímto způsobem bude zajištěno automatické dopouštění vody ze studny/vrtu bez rizika poškození čerpadla chodem na sucho a přetečení hladiny v akumulační nádrži. 
Domácí vodárnu lze použít jakoukoliv z naší nabídky. Musí mít výkon úměrný očekávané spotřebě, čerpadlo, pokud je umístěno pod úrovní hladiny, nemusí být samonasávací. Nejjednodušší způsob ochrany proti chodu na sucho domácí vodárny je pomocí plovákového spínače, který se umístí do akumulační nádrže (při dosažení min. hladiny vypne vodárnu). Vodárny s ovládací jednotkou (PRESSCONTROL) a řídící jednotkou s fr. měničem ochranu proti chodu na sucho již mají. Jsou jí osazeny i něktré typy provedení s tlakovým spínačem, což je vždy uvedeno v naší nabídce.
Dobu chodu Vámi vybraného čerpadla potřebnou na vyčerpání zásoby vody si zjistíte pomocí hodnoty jeho provozního průtoku při dopravní výšce odpovídající Vašemu zapojení pomocí jeho charakteristiky uvedené v naší nabídce.

Elektrické připojení čerpadla

Napětí elektromotoru čerpadla je vždy uvedeno v naší nabídce. Pro tzv. bezpečné napětí 12 V a 24 V je ještě upřesněno, zda se jedná o stejnosměrné - DC nebo střídavé - AC.
U třífázového napětí jsou dvě možnosti označení - 400 V (zapojení do hvězdy) nebo 3 x 230 V (zapojení do trojúhelníku). V žádném případě ale nejde elektromotor pouze na 3 x 230 V připojit k řídící jednotce s výstupem napětí 400 V.
U některých zejména povrchových čerpadel je uvedeno označení napětí 230/400 V. Vždy se jedná o třífázová čerpadla, která ale mají ve svorkovnici možnost volby zapojení do trojúhelníku nebo do hvězdy, což umožňuje jejich ovládání pomocí řídící jednotky s frekvenčním měničem s výstupem 3 x 230 V (u ponorných čerpadel možnost volby není). Pokud není označení 230/400 V uvedeno v popisu zboží, tak si klikněte na odkaz na prospekt.

Příkon a účinnost čerpadla

Pokud čerpadlo bude v provozu nepřetržitě nebo převážnou část dne, bude Vás zajímat jeho spotřeba energie. Většina typů čerpadel se vyrábí ve výkonových řadách. Je proto možné, že Vašemu provoznímu bodu budou vyhovovat dva nebo více typů z výkonové řady.
Pokud chcete přečerpat určitý objem kapaliny z jednoho místa do druhého, potřebujete k tomu energii. Její spotřeba záleží na výškovém rozdílu obou míst, na ztrátě v potrubí a samozřejmě na objemu kapaliny (hodnota příkonu motoru čerpadla stoupá s hodnotou průtoku - ne tlaku, viz následující obrázek). Pokud chcete ušetřit elektrickou energii, je třeba zvolit takový vnitřní průměr potrubí, při kterém je ztráta v metrech dopravní výšky vzhledem k pořizovacím nákladům optimální (výpočet po kliknutí na odkaz na přesný výpočet dopravní výšky). K čerpání kapaliny je třeba zvolit čerpadlo, které má přiměřený průtok, dosahuje při něm co nejvyšší učinnosti a v této oblasti ho provozovat (což je u níže uvedeného obrázku průtok 50 l/min. (3 m3/hod.).Účinnost (a příkon) čerpadla bývá uvedena nejčastěji u jeho charakteristiky a pokud ji výrobce uvádí, tak ji najdete v naší nabídce nebo v prospektu. Z ní je patrné, že hodnota příkonu stoupá s hodnotou průtoku (ne tlaku). 
Hodnoty příkonu a v řadě případů pouze výkonu elektromotoru uváděné výrobci čerpadel jsou maximální, provozní příkon je vždy odvozen od daného zatížení čerpadla.
Jak dosáhnout stavu, kdy provozní bod je v oblasti nejvyšší učinnosti? Jednou z možností je případné malé omezení průtoku pomocí vhodné armatury, např. kohoutu. Ideální je ale použití řídící jednotky s frekvenčním měničem.
Jak zjistit aktuální provozní průtok? Změříte si dobu potřebnou na načerpání určitého objemu vody (nař. 10 l do kbelíku) a pomocí trojčlenky přepočítejte na l/min. nebo m3/hod.
Z výše uvedených informací je patrné, že řešení provozu čerpadla při optimální účinností má význam pouze v případě dlouhodobého provozu při daném průtoku čerpané kapaliny.

Instalace čerpadla

Obecné zásady

Přívodní kabel musí vyhovovat parametrům elektromotoru čerpadla, informace o vhodných typech najdete v naší nabídce PRODLOUŽENÍ KABELU ČERPADEL. Doporučujeme použít kabel se 4 vodiči nejlépe o průřezu min. 2,5 mm2. Můžete k němu připojit čerpadlo o napětí elektromotoru 230 V (jeden vodič se použije pro rozběhový kondenzátor nebo zůstane nezapojený) a s třífázovým provedením (400 V nebo 3 x 230 V, které se používá u některých řídících jednotek s frekvenčním měničem). Současně doporučujeme mezi vodárnou a studnou/vrtem instalaci trubky vhodné pro protažení kabelu např. pro vodivostní sondy (ochrana proti chodu na sucho).
Pokud je to možné, vyhněte se možnosti instalace elektrického zařízení ve studni nebo vrtu. Elektronika a vlhko k sobě nepatří, navíc hrozí možnost koroze, případně i poklesu teploty pod bod mrazu. Když není jiná možnost, vždy zkontrolujte u zařízení stupeň ochrany IP a při montáži dbejte na dokonalou těsnost elektrického připojení.
Při instalaci a zprovoznění čerpadla je třeba vždy postupovat podle přiloženého návodu od výrobce.
Před zapnutím čerpadla v něm musí být čerpaná kapalina (musí být zavodněno) a to i v případě samonasávacího provedení. Také je třeba otevřít některé z odběrných míst a to zejména u samonasávacího čerpadla. Pokud to neuděláte, může se stát, že čerpadlo vodu nenasaje.
Po prvním zapnutí čerpadla ho nechte pokud možno s co největším průtokem běžet, aby došlo k odvzdušnění potrubí a k vyplavení v potrubí případně přítomných nečistot. Na výtlaku musí být umožněn výtok vody a z výtlačného potrubí musí být vypuštěna voda.
U některých ponorných čerpadel je jejich součástí zpětná klapka. I v tomto případě a při použití sacího koše se zpětnou klapkou doporučujeme její další instalaci ve snadno přístupném místě (pokud v ponorném čerpadle nebo v sacím koši netěsní, je funkční druhá, kterou lze v případě potřeby dobře vyčistit).
U vřetenového čerpadla nesmí nikdy dojít k jeho chodu při uzavřeném výtlaku. Vřetenové čerpadlo je také velice citlivé na chod na sucho, kdy po velice krátké době (několik sekund) dojde k jeho poškození.
V případě použití čerpadla s motorem na třífázový proud (400 V) je nejdříve třeba zjistit, zda je k dispozici přípojka. Při kontrole směru otáčení elektromotoru musí být čerpadlo zavodněno.
Celková délka kabelu by měla být o něco větší jak hloubka studny/vrtu, jeho připojení k rozvodu elektřiny (k "normálnímu" kabelu) doporučujeme co nejblíže u studny/vrtu, protože kabely používané na prodloužení jsou určeny pro instalaci do studny/vrtu a nejsou vhodné pro venkovní použití (v zemi musí být použit kabel CYKY). Prodloužení kabelu je možno objednat buď na kartě SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ v nabídce čerpadla, nebo v naší nabídce PRODLOUŽENÍ KABELU ČERPADEL.
V případě potřeby opravy čerpadla je také jednodušší jeho odpojení od elektřiny.
Podle zákona č. 274/2001 Sb. není možno provést potrubní propojení studniční vody a vodovodu, i když na něm budou kohouty, zpětně klapky, ...

Připojení čerpadla

Pro připojení čerpadla domácí vodárny s rozsahem hodnot průtoku 2 až 4 m3/hod. doporučených pro rodinný dům je optimální dimenze propojení vrtu/studny s domem DN 30 (5/4" = 1 1/4"), nebo větší.
Před nastavením tlaku v tlakové nádobě se musí vodárna vypnout a provést odtlakování rozvodu vody otevřením armatury. Tlak v nádobě se upraví na hodnotu nastaveného zapínacího tlaku vynásobenou číslem 0,9. Pouze v případě použití ovládání chodu čerpadla řídící jednotkou s frekvenčním měničem se tlak v nádobě upraví na hodnotu nastaveného požadovaného tlaku vynásobenou číslem 0,7.
Pokud instalujete domácí vodárnu na zvýšení tlaku, nesmí tlak v ní přesáhnout výrobcem stanovenou hodnotu (např. v noci může dojít ke zvýšení tlaku ve vodovodu), na sání musí být vždy instalována zpětná klapka, viz stránka JAK ZVÝŠIT TLAK V ROZVODU VODY.
V případě připojení hadice na výtlak, nebo sání, lze použít nerozebíratelné spojení pomocí hadicových trnů, nebo rozebíratelné spojení pomocí bajonetových spojek.
Na spojení hadice 1/2" až 6/4" lze použít bajonetovou spojku na hadicispojku pevnou C52 na hadici 2" a spojku pevnou B75 na hadici 3".
Vnitřní průměr sacího potrubí/hadice se doporučuje použít o jednu dimenzi větší vzhledem k sání čerpadla, u výtlaku se dimenze zachová. Pokud výtlak zredukujete, dojde ke snížení průtoku vzhledem k hodnotám uvedených výrobcem, hodnota tlaku se nezmění. Větší redukce jak o jednu dimenzi se nedoporučuje zejména u kalových čerpadel. Podrobnosti najdete v další kapitole.
DN10 - 3/8"
DN15 - 1/2"
DN20 - 3/4"
DN25 - 1"
DN32 - 1 1/4" (5/4")
DN40 - 1 1/2" (6/4")
DN50 - 2"
DN65 - 2 1/2"
DN80 - 3"

Ponorné čerpadlo

Zkontrolujte, zda vrt/studna neobsahuje nečistoty. V kladném případě proveďte vyčištění.
Pokud má studna/vrt malou vydatnost, instalujte ochranu proti chodu na sucho.
V případě instalace čerpadla s motorem na 400 V je třeba zkontrolovat směr otáčení, který by měl souhlasit se šipkou na krytu motoru. Zavodněné čerpadlo se krátce připojí k elektřině tak, aby došlo k jen co nejmenšímu roztočení elektromotoru.  Z výtlaku čerpadla by měla vystříknout voda. Pokud se tak nestane, musí se prohodit fáze.
Na výtlak ponorného čerpadla doporučujeme vždy použít PE trubku, pomocí které se i zavěsí a zafixuje např. sponou. Pokud použijete na výtlak hadici, čerpadlo se z důvodu její pružnosti zavěsí na šňůru, nebo na závěsném zařízení.
Čerpadlo spouštějte (případně zavedejte) pomocí výtlačného potrubí, v žádném případě ne pomocí přívodního kabelu. Šňůra nebo závěsné zařízení slouží jako záloha pro případ poškození potrubí.
Po umístění odstředivého čerpadla (ne vřetenového) do vrtu/studny počkejte, až se zaplní vodou. Uzavřete výtlačné potrubí, zapněte čerpadlo a po cca 10 s postupně zvyšujte průtok vody. Zmenší se tak možnost jeho poškození nasátím vody s větším obsahem nečistot.
Ponorná čerpadla určená pro čistou vodu doporučujeme umístit min. 1 až 2 m nad dno studny/vrtu, aby nedocházelo k přisávání sedimentovaných nečistot. Výškový rozdíl sání čerpadla a dna se volí podle provozních podmínek co největší. Je také třeba přihlédnout, zda sání čerpadla je v jeho spodní části, nebo po obvodu, nebo nad motorem. Čím větší je předpokládaný průtok čerpané vody a jemnost nečistot, tím výše nad dno je třeba sání čerpadla umístit. Pokud má čerpadlo tepelnou pojistku, tak dojde při zvýšení teploty k jeho odpojení od elektřiny (po ochlazení se opět zapne).
Ponorné kalové čerpadlo doporučujeme zapnout po jeho ponoření a potom pomalu spouštět tak, aby došlo k naředění případných usazenin odsazenou vodou. Pokud spustíte kalové čerpadlo na dno a následně zapnete, tak se Vám pravděpodobně zacpe hustým kalem ze dna.
Průměr výtlačného potrubí by měl být stejný jako průměr výtlaku čerpadla. V případě jeho zmenšení se sníží průtok, tlak se nezmění.
V případě použití ponorného čerpadla určeného do vrtu ve studni výrobce většinou požaduje z důvodu zajištění potřebného chlazení elektromotoru instalaci chladícího pláště (k přehřátí může nejčastěji dojít při častém zapínání čerpadla).
Pokud není čerpadlo osazeno zpětnou klapkou, doporučujeme její umístění cca 1 m nad čerpadlem.

Povrchové čerpadlo

V případě instalace čerpadla s motorem na 400 V je třeba zkontrolovat směr otáčení, který by měl souhlasit se šipkou na krytu motoru. Zavodněné čerpadlo se krátce připojí k elektřině tak, aby došlo k jen co nejmenšímu roztočení elektromotoru.  Z výtlaku čerpadla by měla vystříknout voda. Pokud se tak nestane, musí se prohodit fáze. U povrchového čerpadla s motorem chlazeným vzduchem lze snadno poznat směr otáčení pomocí kousku elektrikářské svorky opatrně vložené do větracího otvoru motoru. Motory ponorných čerpadel na 230 V mají rozběhový kondenzátor (bez něj není motor funkční). Pokud není umístěn přímo v čerpadle, tak k němu výrobce většinou dodává tzv. spínací skříň. Pokud ale není součástí dodávky čerpadla, je v naší nabídce vždy uvedeno, že si ji můžete objednat na kartě PŘÍSLUŠENSTVÍ, kde je již uveden typ vhodný pro dané čerpadlo.
V případě použití hadice na sání čerpadla musí být použito provedení s vyztužením, aby se podtlakem při sání neseškrtila. Na konci se opatří sacím košem se zpětnou klapkou.
Sací potrubí musí být vyspádováno od čerpadla k sání, aby se v něm nemohly tvořit vzduchové "kapsy".
Průměr sacího potrubí nesmí být menší než průměr sání u čerpadla, měl by být o dimenzi větší, v nejhorším případě stejný. Pokud se provede snížení průměru sacího a výtlačného potrubí, dojde ke snížení jeho průtoku vzhledem k hodnotám uvedených výrobcem, tlak se nezmění. Současně dojde při vyšším průtoku ke zvýšení hodnoty dopravní výšky, což v některých případech může způsobit zvýšení sací výšky nad limitní hodnotu pro použití samonasávacího čerpadla.
Při umístění sacího koše je také třeba zohlednit možnost nasátí nečistot usazených na dně. Čím větší je předpokládaný průtok čerpané vody a jemnost nečistot, tím výše nad dno je třeba sání čerpadla umístit.
Samonasávací schopnost samonasávacího čerpadla platí za podmínky, že výtlak čerpadla není zaplněn čerpanou kapalinou (v průběhu samonasávacího cyklu musí být výtlak čerpadla odvzdušněn). V opačném případě čerpadlo "čerpá" vzduch, ten nevytlačí kapalinu z výtlačného potrubí a k nasátí čerpané kapaliny nedojde.

Vliv zmenšení vnitřního průměru hadice/potrubí na parametry čerpadla

Pokud zredukujete výtlačné potrubí nebo hadici vzhledem k dimenzi výtlaku čerpadla, dojde ke snížení hodnot průtoku uvedených výrobcem, hodnota tlaku se nezmění. Větší redukce jak o jednu dimenzi se nedoporučuje zejména u kalových čerpadel. Pokles hodnoty průtoku si můžete jednoduše zjistit. Na stránce VÝPOČET DOPRAVNÍ VÝŠKY si pomocí přesného výpočtu doplněním Vašich hodnot do tabulky zjistíte pro Váš průtok dopravní výšku odpovídající dimezi výtlaku čerpadla (červené zbarvení na obrázku) a redukované dimenzi (modré zbarvení na obrázku). Následně si na charakteristice vybraného čerpadla zjistíte jim odpovídající hodnoty průtoku, jejich rozdíl (žluté zbarvení na obrázku) je pokles hodnoty průtoku, princip je patrný z následujícího obrázku.

"dvv" je dopravní výška odpovídající Vašemu zapojení čerpadla vypočítaná přesným výpočtem dopravní výšky, která byla použita při výběru čerpadla. Při výpočtu byla použita dimenze výtlaku čerpadla.
"pv" je průtok Vámi vybraného čerpadla odpovídající dopravní výšce "dvv", který bude dosažen při Vašem zapojení čerpadla při zachování dimenze jeho výtlaku.
"dvr" je dopravní výška odpovídající Vašemu zapojení čerpadla vypočítaná přesným výpočtem dopravní výšky, při jejím výpočtu byla použita zredukovaná dimenze výtlaku čerpadla.
"pr" je průtok Vámi vybraného čerpadla odpovídající dopravní výšce "dvr", který bude dosažen při Vašem zapojení čerpadla při zredukované dimenzi jeho výtlaku.
Rozdíl hodnot průtoku "pv" a "pr" odpovídá snížení průtoku způsobené redukcí výtlačného potrubí/hadice.

Míra snížení hodnoty průtoku redukcí dimenze výtlaku může být zanedbatelná nebo naopak zásadní. Záleží na charakteristice čerpadla, průtoku a zejména délce hadice/potrubí.
V následující tabulce je uveden doporučený max. průtok odpovídající dané dimenzi. V případě překročení této hodnoty dojde k jeho významnému snížení, které lze v určitém rozsahu kompenzovat použitím čerpadla s vysokou hodnotou max. dopravní výšky. V tomto případě se k překonání tlakové ztráty spotřebuje značné množství energie.


U sání povrchových čerpadel se zmenšení hodnoty vnitřního průměru nedoporučuje.
Při větších hodnotách průtoku by mohlo dojít ke zvýšení sací výšky (zhoršení provozních podmínek) a tím i ke snížení životnosti čerpadla.

Odkaz na naši stránku s přesným výpočtem dopravní výšky také najdete ve spodní modré části stránky.

Filtrace vody

Dostáváme často dotazy na možnost instalace filtru na vodu na sací potrubí čerpadla domácí vodárny. V principu je to možné za podmínky, že hydraulický odpor filtru na vodu při čerpání nezpůsobí zvýšení dopravní výšky nad hodnotu 7,5 m (je tedy nutná častá kontrola a včasná výměna filtru). Zanesený filtr má negativní vliv na životnost čerpadla.
Pokud filtr na vodu nainstalujete na výtlačné potrubí a zapomenete na jeho kontrolu, jeho zanesení poznáte podle snížení tlaku a průtoku v rozvodu vody. Vliv na životnost čerpadla to ale nemá ...
Podrobné informace najdete v naší nabídce FILTRACE VODY.

Umístění elektrického zařízení

Vhodnost umístění elektrického zařízení (povrchové čerpadlo, tlakový spínač, ovládací nebo řídící jednotka, externí ochrana proti chodu na sucho, ...) pro jednotlivá prostředí poznáte podle hodnoty IP, která je u něj uvedena. Na stránce STUPEŇ OCHRANY ZAŘÍZENÍ (IP) najdete příslušná krytí odpovídající jednotlivým IP.
Je třeba si uvědomit, že elektromotor čerpadla chlazený vzduchem není vhodné umístit do vlhkého prostředí, např. do horní části studny nebo záhlaví vrtu. Stejný negativní vliv má vlhko i na elektroniku. Také je třeba zvážit, zda v prostoru pro instalaci zařízení nemůže dojít v zimě k poklesu teploty a následnému poškození rozvodu vody mrazem. Z tohoto důvodu doporučujeme zařízení instalovat pokud možno do temperované místnosti (kde teplota neklesá pod bod mrazu) s přiměřeným větráním a s normální vlhkostí vzduchu.

Ochrana čerpadla proti chodu na sucho

Chodem čerpadla na sucho nebo na prázdno se rozumí stav, kdy čerpadlem neproudí čerpaná kapalina a je do něho nasáván vzduch. Záleží na druhu čerpadla, za jak dlouhou dobu dojde k jeho poškození.

 • Indikace požadované min. úrovně hladiny pomocí plovákového spínače, při jejím dosažení se vypne elektromotor čerpadla. Nejjednodušší řešení zejména v případě, kdy je plovákový spínač součástí čerpadla. Vhodné pro napětí elektromotoru 230 V, u napětí 400 V je nutno použít stykač, nebo typ ponorného čerpadla na 400 V osazeného plovákovým spínačem výrobcem. V případě omezeného prostoru lze použít čerpadla s tzv. integrovaným plovákovým spínačem, který je umístěný přímo v jeho tělese. V případě potřeby instalace plovákového spínače bez vodící tyče doporučujeme typ TECNOPLAST TAURUS.
  Možnost použití u všech čerpadel. Najdete ho v naší nabídce ČERPADLA PŘÍSLUŠENSTVÍ/PLOVÁKOVÉ SPÍNAČE.
 • Indikace požadované min. úrovně hladiny pomocí vodivostní sondy. Po dosažení nastavené úrovně hladiny dojde k vodivému spojení dvou elektrod umístěných v sondě, na základě kterého vyhodnocovací jednotka sepne nebo rozepne přívod elektřiny do elektromotoru čerpadla. Signalizaci lze použít pouze u vodivých kapalin a nejvíce se používá ve vrtech a studních.
  Možnost použití u všech čerpadel. Najdete ho v naší nabídce ČERPADLA PŘÍSLUŠENSTVÍ/OCHRANA PROTI CHODU NA SUCHO.
 • Použití elektronického tlakového spínače s ochranou proti chodu na sucho. Zapíná chod čerpadla při poklesu tlaku, vypíná při dosažení vypínacího tlaku, zajišťuje funkci domácí vodárny. Mimo to zajistí při chodu na sucho vypnutí čerpadla (při poklesu tlaku způsobeném nasátím vzduchu vypne čerpadlo). Není třeba instalace sond.
  Použití pouze u odstředivých čerpadel, nelze použít u vibračních a vřetenových čerpadel. Najdete jí v naší nabídce DOMÁCÍ VODÁRNY/PŘÍSLUŠENSTVÍ.
 • Použití ovládací jednotky, která zapíná chod čerpadla při poklesu tlaku, vypíná při ukončení odběru a zajišťuje funkci domácí vodárny. Mimo to zajistí při chodu na sucho vypnutí čerpadla (při poklesu tlaku způsobeném nasátím vzduchu vypne čerpadlo). Není třeba instalace sond.
  Použití pouze u odstředivých čerpadel, nelze použít u vibračních a vřetenových čerpadel. Najdete jí v naší nabídce DOMÁCÍ VODÁRNY/PŘÍSLUŠENSTVÍ.
 • Použití řídící jednotky s frekvenčním měničem, která zapíná chod čerpadla při poklesu tlaku, udržuje v rozvodu vody trvale nastavený tlak bez ohledu na průtok a zajišťuje funkci domácí vodárny. Mimo to zajistí při chodu na sucho vypnutí čerpadla (při poklesu tlaku způsobeném nasátím vzduchu vypne čerpadlo). Není třeba instalace sond.
  Použití pouze u odstředivých čerpadel, nelze použít u čerpadel Grundfos SQ, vibračních a vřetenových čerpadel. Najdete jí v naší nabídce DOMÁCÍ VODÁRNY/PŘÍSLUŠENSTVÍ.
 • Sledování účiníku motoru (kontrola cos φ) a ostatních elektrických vlastností. Systém nevyžaduje žádné sondy ve vodě a odpadá tím jejich složitá instalace. Elektromotor čerpadla se pouze připojí do zařízení, které chrání elektromotor i před dalším poškozením (přepěťová ochrana, nadproudová ochrana, ...). Pokud neznáte parametry elektromotoru čerpadla a potřebujete čerpat vodu do nádrže s její ochranou proti přetečení, doporučujeme typ PM Technologies ESP - ochranná a jistící skříň. Nelze použít u kalových, vibračních a u vřetenových čerpadel. Zařízení najdete v naší nabídce ČERPADLA - PŘÍSLUŠENSTVÍ/OCHRANA PROTI CHODU NA SUCHO.
 • Indikace dosažení minimální hladiny pomocí vyhodnocení snížení zátěže oběžného kola a tím způsobeného zvýšení otáček elektromotoru čerpadla elektronickým zařízením, které je součástí některých čerpadel.
  Nelze samostatně objednat, zařízení je instalováno výrobcem pouze u některých typů ponorných odstředivých čerpadel.

Důvodem, proč u vřetenových a vibračních čerpadel nejde použít jiná ochrana proti chodu na sucho než vodivostní sondy, je skutečnost, že tato čerpadla se po velice krátké době chodu na sucho poškodí. Všechny ostatní způsoby ochran běh na sucho signalizují až v době, kdy k němu dochází. A to je v případě vřetenového čerpadla již pozdě. Vodivostní sonda vypne elektomotor čerpadla již při poklesu hladiny vody nad čerpadlo, k chodu na sucho proto vůbec nedojde.

Vypouštění vody z rozvodů před zimou

Z veškerých rozvodů vody v místech, kde může teplota klesnout pod bod mrazu, musí být vypuštěna voda. Pokud není rozvod vody umístěn v nezámrzné hloubce, měl by být vyspádován tak, aby z něj mohla být před zimou vypuštěna všechna voda.
Postup pro ochranu čerpadla a ostatního zařízení před mrazem obvykle najdete v jeho návodu.
Nejdříve je třeba čerpadlo odpojit od elektřiny.

Ponorné čerpadlo

Pokud je ponorné čerpadlo osazeno zpětnou klapkou, je třeba v nezámrzné hloubce instalovat vypouštěcí ventil. Pokud používáte ponorné vřetenové čerpadlo, případně ponorné vibrační čerpadlo (MALYŠ), voda jím při zavzdušnění potrubí před zimou většinou neproteče, přestože u něj není zpětná klapka.
Montáž zpětné klapky doporučujeme v dostupném místě na výtlačném potrubí, a to ze dvou důvodů. Prvním je její snadné vyčištění v případě netěsnosti, druhým je možnost umístění armatury na zavzdušnění do potrubí mezi zpětnou klapkou a ponorným čerpadlem na přístupném místě. Při provedení zavzdušnění do studny vyspádovaného potrubí z něj voda vyteče přes odstředivé čerpadlo zpět a nehrozí riziko poškození potrubí mrazem. Ponořené ponorné čerpadlo ve studni/vrtu nezamrzne.
Ponorné čerpadlo nejlépe přečká zimu, pokud je ponořené.

Povrchové čerpadlo

Nejdříve se vypustí voda ze sacího a výtlačného potrubí, nesmí se samozřejmě zapomenout na samotné čerpadlo, kde se voda vypustí pomocí vypouštěcí zátky. Na jaře zátku opět zašroubujte a čerpadlo připojte k potrubí.
Pokud je sání čerpadla osazeno sacím košem se zpětnou klapkou, je třeba v nezámrzné hloubce instalovat vypouštěncí ventil.

Tlaková nádoba, ovládací a řídící jednotka

Po odvodnění rozvodu vody je třeba provést kontrolu přetlaku v tlakové nádobě a v případě potřeby ho upravit (postup je uveden v nákupním rádci v naší nabídce tlakových nádob).
Pokud je domácí vodárna osazena ovládací jednotkou (Presscontrol) nebo řídící jednotkou s frekvenčním měničem, kterou protéká voda, tak její součástí většinou bývá i zpětná klapka. Z důvodu možnosti jejího poškození mrazem proto doporučujeme nejlépe její demontáž a uskladnění v prostoru s teplotou nad bodem mrazu. Pokud to není možné, tak je třeba z ní po její demontáži opakovaně důkladně odstranit všechnu vodu.