Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Jak vybrat čerpadlo?

Rádi Vám poskytneme pomoc při výběru čerpadla. Chceme předejít tomu, abyste udělali zbytečné chyby. Proto jsme pro Vás připravili podrobný návod, který Vás povede tímto procesem a pomůže Vám se vyhnout potenciálním úskalím. Provede Vás výběrem čerpadla krok za krokem a upozorní na možná rizika. V našem e-shopu máte jistotu, že si vyberete to nejlepší čerpadlo pro Vaše potřeby!

Pokud si nebudete jisti výběrem, odešlete nám poptávku. Najdete ji v horní části každé stránky.

Princip výběru čerpadla

V technických specifikacích (prospektu, návodu) výrobce čerpadla uvádí všechny klíčové parametry, které jsou pro jeho výběr zásadní. Přesto stejné čerpadlo provozované dvěma různými zákazníky může v praxi dosahovat rozdílné hodnoty parametrů v závislosti na konkrétních provozních podmínkách. Aby čerpadlo splňovalo Vaše požadavky, je nezbytné při jeho výběru zohlednit všechny vlastnosti jeho zapojení. Toto zajistí PROVOZNÍ BOD.

Provozní bod je určen dvěma základními parametry:

 • Dopravní výškou odpovídající Vašemu zapojení čerpadla.
 • Předpokládanou maximální současnou spotřebou vody a jí odpovídajícím průtokem.

Závislost dopravní výšky na průtoku je u každého čerpadla uvedena v jeho charakteristice, kterou najdete ve spodní části jeho nabídky. V ní si jednoduše zjistíte hodnotu průtoku, která odpovídá Vaší dopravní výšce. Pokud vyhovuje, výběr je správný, pokud ne, je třeba hledat dál ...
Výběr s využitím provozního bodu je třeba použít jak při výběru samotného čerpadla, tak i čerpadla, které je součástí domácí vodárny. Jiný e-shop Vám nemůže tento skvělý postup nabídnout, protože nemá na svých stránkách k dispozici přesný výpočet dopravní výšky a některé e-shopy nemají v nabídce čerpadel ani jejich charakteristiky.
Pokud preferujete ruční ovládání čerpadla, například pomocí vypínače, potřebujete pouze samotné čerpadlo. Pokud si přejete automatický provoz, kdy se čerpadlo automaticky zapne při začátku odběru vody a vypne se, jakmile je odběr ukončen, je pro Vás ideální volbou domácí vodárna. Podrobné informace o vlastnostech jednotlivých provedení vodáren a jejich schéma zapojení najdete na stránce JAK VYBRAT DOMÁCÍ VODÁRNU.
Umístění ponorného a samonasávacího čerpadla.


Níže uvedený postup není vhodný pro bazénová čerpadla (postup pro jejich výběr je uveden v nákupním rádci v horní části nabídky).

Výběr čerpadla

Následující postup výběru pravděpodobně v jiných e-shopech nenajdete, přestože je nejspolehlivější. Hlavním důvodem je skutečnost, že nemají k dispozici přesný výpočet dopravní výšky a v řadě případů ve svých nabídkách neuvádí ani charakteristiku čerpadel. Bez těchto parametrů nelze výběr samotného čerpadla, nebo čerpadla, které je součástí domácí vodárny, provést.

Výpočet dopravní výšky odpovídající zapojení čerpadla

Dopravní výška odpovídající Vašemu zapojení čerpadla je součet následujících hodnot:

 • Výškový rozdíl v metrech mezi minimální hladinou vody ve studni nebo vrtu nebo nádrži (dno nádrže) a jejím výtokem v místě, kde požadujete přetlak.
 • Ztráta v potrubí/hadici.
 • Požadovaný přetlak vody na výtoku v odběrném místě. Tlaku 1 bar odpovídá přibližně 10 metrů dopravní výšky (tlak 2,5 baru odpovídá 25 m dopravní výšky). V případě, že se jedná o tzv. výtok do volné hladiny, je hodnota tlaku 0.

Často se stane, že výška minimální hladiny vody ve studni, vrtu nebo nádrži není známa. Pokud hladina kolísá o několik metrů, nezpůsobí to velkou chybu. Horší je to v případě hlubokého vrtu, kdy pokles hladiny může být větší jak 30 m, což představuje pokles tlaku v rozvodu vody o 3 a více barů. V tomto případě nezbývá než kolísání odhadnout, nebo v případě požadavku maximální jistoty čerpadlo dimenzovat na pokles hladiny vody až k čerpadlu.
Na stanovení ztráty v potrubí můžeme použít přibližný nebo přesný výpočet, rozdíl mezi nimi je pouze v jeho přesnosti.

Přibližný výpočet můžeme použít ve většině případů. Předpokládá se, že 10 m délky potrubí/hadice odpovídá 1 m dopravní výšky za předpokladu, že se zachová dimenze sání a výtlaku čerpadla. Pokud se vnitřní průměr zmenší, je třeba použít přesný výpočet.

Pokud si kliknete na odkaz na naši stránku VÝPOČET DOPRAVNÍ VÝŠKY A PŘEPOČET JEDNOTEK a do části PŘIBLIŽNÝ VÝPOČET vložíte Vaše hodnoty, dopravní výška se Vám sama vypočítá.
Příklad:
Výškový rozdíl min. hladiny vody ve studni a výtokem je 13 m, délka rozvodu je 27 m a požadovaný tlak je 2,5 baru, tak dopravní výška odpovídající zapojení je 40,7 m (13 + 2,7 + 25).
V následující tabulce jsou uvedeny max. hodnoty průtoků pro používané dimenze, kdy je možno počítat, že 10 m délky potrubí/hadice odpovídá 1 m dopravní výšky.

 

Přesný výpočet můžete použít při výběru čerpadla vždy, je ale nutný v případě, kdy je vzdálenost mezi čerpadlem a místem spotřeby delší jak 20 m, nebo je vzhledem k požadovanému průtoku k dispozici výtlak s malým vnitřním průměrem (redukce dimenze výtlaku čerpadla u použitého potrubí/hadice). Pokud si kliknete na odkaz na naši stránku VÝPOČET DOPRAVNÍ VÝŠKY A PŘEPOČET JEDNOTEK a do části PŘESNÝ VÝPOČET vložíte Vaše hodnoty, dopravní výška se Vám sama vypočítá. Využijte této výjimečné možnosti, kterou v jiných e-shopech nenajdete. Pomůže Vám vybrat typ čerpadla, které bude mít přesně Vámi požadované vlastnosti.

U povrchových čerpadel je dopravní výška součtem sací a výtlačné výšky, u ponorných čerpadel se dopravní výška rovná výtlačné (sací výška je rovna nule).
Může se stát, že vypočítaná dopravní výška odpovídající Vašemu zapojení bude menší jak minimální dopravní výška udaná jeho výrobcem. I v tomto případě lze čerpadlo použít za podmínky, že vhodnou armaturou snížíte průtok vody na hodnotu, která je menší jak maximální udaná výrobcem.
U kalového čerpadla je třeba, aby hodnota max. dopravní výšky uvedená v naší nabídce (první větší hodnota) byla minimálně o 3 m větší než hodnota dopravní výšky odpovídající Vašemu zapojení čerpadla.
Pokud se na výtlak kalového čerpadla použije hadice svinovatelná na plocho, tak je třeba počítat s rezervou dopravní výšky potřebnou na roztažení hadice.
V případě čerpání jiné kapaliny, než čisté vody je třeba zohlednit její hustotu a použít přesný výpočet dopravní výšky.

Stanovení maximálního průtoku

Pro zásobování vodou domácnosti použijeme hodnotu maximálního průtoku odpovídající maximální současné spotřebě vody, tj součtu průtoků z odběrných míst, ze kterých se může současně odebírat voda (nejedná se o celkovou spotřebu za den, rok, ...). Velice často je maximální hodnota průtoku chybně zaměňována za max. spotřebu za den.
Pro domácnost se doporučuje hodnota maximálního průtoku 2 až 4 m3/hod. Není tedy podstatné, kolik je v domě bytů, obyvatel, koupelen a WC, ale kolik van může být současně napouštěno a kolik WC současně spláchnuto.
Předpokládané hodnoty průtoků:
Sprcha - 1,4 m3/hod.
Napouštění vany - 2,2 m3/hod.
Umyvadlo - 0,7 m3/hod.
Kuchyňský dřez - 1,4 m3/hod.
Pračka - 0,7 m3/hod.
Myčka - 0,7 m3/hod.

Zalévání zahrady (výtok z hadice) - 0,7 až 1,5 m3/hod. Pokud u některého odběrného místa (postřikovače) neznáte hodnotu spotřeby vody, tak si ji změřte. Stačí vědro (kbelík) a stopky v mobilním telefonu, kterými si změříte dobu potřebnou k napuštění změřeného objemu vody. Potom už stačí pouze trojčlenka …
Příklad: Do kbelíku Vám nateklo 9 l za 14 s.
Výpočet: 9 litrů děleno 14 sekundami je 0,64 litrů za sekundu. Po vynásobení 0,64 l/s krát 60 dostaneme hodnotu 38,6 litrů/minutu. Po vynásobení 38,6 litrů/minutu krát 60 dostaneme hodnotu 2 314 litrů/hodinu, což je 2,31 m3/hodinu.

Při přečerpávání nebo odčerpávání vody zjistíme hodnotu průtoku tak, že se přečerpávaný objem kapaliny v m3 vydělí počtem minut, za který má být přečerpán, a vynásobí číslem 60. Např. při požadavku přečerpání objemu 1,5 m3 do 5 min. musí být min. požadovaný průtok čerpadlem 18 m3/hod. (1,5 : 5 x 60).

Stanovení požadovaného průtoku pro větší objekty (bytové domy, penziony) je možno provést po kliknutí na tento ODKAZ. Najdete na něm následující tabulku, ve které doplníte počet Vašich odběrných míst a dole získáte průtok v l/s, který si vynásobením číslem 3,6 převedete na m3/hod.

 

Provozní bod čerpadla

Protože už znáte provozní bod čerpadla – dopravní výšku odpovídající Vašemu zapojení čerpadla a předpokládanou současnou maximální spotřebu vody (= max. průtok), můžete začít vybírat čerpadlo.
U každého čerpadla je ve spodní části naší nabídky uvedena jeho charakteristika, kde na svislé ose je dopravní výška H (m), na vodorovné ose je hodnota průtoku Q (m3/hod.) a vzájemná závislost je vyjádřena graficky křivkou nebo přímkou. Pokud si na svislé ose najdeme hodnotu dopravní výšky odpovídající Vašemu zapojení čerpadla (např. 40 m) a vedeme z ní rovnoběžku s vodorovnou osou, tak si v místě, kde nám protne charakteristiku (provozní bod) vybraného typu (na obrázku 3SR4/16), zjistíme odpovídající hodnotu průtoku (4,1 m3/hod.). Místo na charakteristice (provozní bod) odpovídající požadovanému průtoku by mělo ležet v její pravé polovině. Pokud je průtok stejný nebo větší jak námi požadovaná současná max. spotřeba, je čerpadlo vhodné. Pokud ne, musíme hledat dál …

Na obrázku vidíte, že to není nic složitého. Provozní bod by měl být v oblasti označené zelenou šipkou.

U každého čerpadla je v naší nabídce uveden výrobcem doporučený rozsah použití, který bývá určen začátkem a koncem charakteristiky nebo je barevně odlišen jako na obrázcích.

Uvedený rozsah hodnot dopravní výšky a průtoku, které jsou uvedeny v krátkém popisu zboží v naší nabídce, jsou souřadnice krajních bodů charakteristiky.
Např. „průtok 1 až 4,5 m3/hod., dopravní výška 71 až 27 m“ odpovídá typu 307 na následujícím obrázku.


Další možností usnadnění výběru čerpadla je využití naší stránky HLEDÁNÍ PODLE PRŮTOKU A DOPRAVNÍ VÝŠKY.
Po kliknutí na její název se Vám zobrazí stránka, kde do prvního okénka vložte požadovanou hodnotu průtoku v m3/hod., do druhého vypočítanou hodnotu dopravní výšky v metrech. Po kliknutí na tlačítko "HLEDAT" se Vám zobrazí výpis odkazů na čerpadla z naší nabídky, která vyhovují zadání. Z nich si vyberte vhodný typ, který vyhovuje Vašemu použití.
Pokud hledáte čerpadla s určitou hodnotou max. dopravní výšky, zadejte tuto hodnotu do políčka DOPRAVNÍ VÝŠKA a do políčka POŽADOVANÝ PRŮTOK zadejte „0“.
Pokud hledáte čerpadla s určitou hodnotou max. průtoku, zadejte tuto hodnotu do políčka POŽADOVANÝ PRŮTOK a do políčka DOPRAVNÍ VÝŠKA zadejte „0“.
Podrobný návod popsaného popisu výběru najdete v instruktážním videu ve spodní části stránky HLEDÁNÍ PODLE PRŮTOKU A DOPRAVNÍ VÝŠKY.

Nenechte se zmást max. hodnotami průtoku a dopravní výšky udávané výrobci v prospektech, které slouží při výběru čerpadla pouze pro orientaci, protože se v praxi nevyužívají. Provozní hodnotu průtoku zjistíte pouze z charakteristiky čerpadla na základě dopravní výšky odpovídající jeho zapojení.
Maximální dopravní výška uvedená výrobcem čerpadla je výška v metrech, do které čerpadlo vodu vyčerpá (většinou při nulovém průtoku).
Někteří výrobci udávají v prospektech u elektromotoru příkon, jiný výkon a někteří obojí. Vždy je třeba si uvědomit, že mezi výkonem a příkonem je značný rozdíl.

Pokud má čerpaná kapalina jiné fyzikální vlastnosti než voda, je třeba při výběru zohlednit zejména měrnou hmotnost a viskozitu.
Měrná hmotnost (obvykle označována jako hustota) je fyzikální veličina, která vyjadřuje hmotnost objemové jednotky látky a značí se: ρ [ró].
Měrná hmotnost "ρ" je definována jako podíl hmotnosti "m" a objemu "V" tělesa, tzn. ρ = m/V.
Základní jednotka SI: kilogram na metr krychlový, značka jednotky: kg/m³ (kg.m-3). Další používané jednotky: gram na centimetr krychlový g/cm³, kilogram na litr kg/l.
Viskozita kapaliny je charakteristickou vlastností reálné kapaliny. Je mírou toho, jak se kapalina brání tečení.
Např. tlustá vrstva medu se podstatně více brání roztékání než stejně tlustá vrstva vody. Proto říkáme, že med je viskóznější než voda.

Vlastnosti čerpadla, které je třeba při výběru zohlednit

Provozní spolehlivost, cena

Stejně jako u každého jiného zařízení může i u čerpadla dojít k jeho poruše. V takovém případě je důležité zvážit možné důsledky takové poruchy. Pokud by mělo dojít k větším ztrátám, než je nákupní cena nového čerpadla, doporučujeme mít vždy po ruce ještě jedno jako náhradu. Vím, že to nemusí zrovna znít jako nejlepší zpráva, ale bohužel neexistuje jiná alternativa.
Také si uvědomte, že jakékoli záruční nebo pozáruční opravy mohou trvat několik dní. Během letní sezony může tato doba být delší, mimo sezonu naopak kratší.

Levná čerpadla jsou vhodná pouze pro občasný provoz. Cena těchto čerpadel a ostatního zboží odpovídá jejich technickému provedení a použitým materiálům. Často se u levných čerpadel stává, že pod stejným nebo podobným označením mohou být dodávána provedení, která se liší např. tím, že mají hřídel z konstrukční oceli, vinutí motoru není měděné a jsou použita nekvalitní ložiska (aby se výrobci podařilo dosáhnout nízkou cenu).
Pokud však plánujete čerpadlo často nebo nepřetržitě využívat, vždy doporučujeme investovat do kvalitního výrobku, ideálně určeného pro trvalý provoz. Tímto způsobem si zajistíte vysokou provozní spolehlivost.
U vřetenových čerpadel je praktické mít k dispozici náhradní hydraulickou součást (stator + vřeteno).

Pitná nebo užitková voda

Pitná voda je zjednodušeně řečeno určena na pití nebo přípravu pokrmů. Užitková je určena pro zbývající účely, jako např. praní, splachování WC, zalévání.
V nabídce čerpadla je vždy uvedeno výrobcem doporučené použití:

 • Užitková voda. Materiálové provedení smáčených částí čerpadla a kabelu není vhodné pro styk s pitnou vodou. Látky uvolněné do čerpané vody ze smáčených částí levného čerpadla určeného k čerpání užitkové vody a jeho přívodního kabelu se neodstraní ani jejím převařením.
 • Pitná voda. Výrobce si nechal zpracovat atest pro použití na pitnou vodu (uvedeno na kartě PARAMETRY v nabídce čerpadla).
 • Pitná voda. Materiálové provedení smáčených částí čerpadla a kabel jsou vhodné pro pitnou vodu, např. u celonerezového provedení, ale atest si výrobce nenechal zpracovat. 

Ponorné nebo povrchové čerpadlo?

Ponorné čerpadlo poskytuje univerzální řešení bez ohledu na individuální okolnosti. Všechna ponorná čerpadla jsou navržena pro trvalé ponoření, které jim nevadí.
Při uvažování o povrchovém čerpadle je klíčovým faktorem sací výška. Tuto hodnotu můžete získat sečtením dvou základních parametrů:

 • Výškový rozdíl v metrech mezi minimální hladinou vody v příslušném zdroji (studna, vrt, nádrž) a umístěním čerpadla.
 • Předpokládané ztráty v potrubí.

Pro účely odhadu sací výšky můžeme považovat, že každých 10 m délky potrubí či hadice odpovídá 1 m dopravní výšky za předpokladu, že se zachová dimenze výtlaku čerpadla. K tomuto číslu je třeba přičíst ztrátu způsobenou zpětnou klapkou, která obvykle dosahuje cca 0,7 m. U samonasávacího čerpadla také doporučujeme minimální dimenzi sacího potrubí 5/4“. V případě delšího sacího potrubí je třeba provést přesný výpočet.
Existují dva typy povrchových čerpadel: samonasávací s maximální sací výškou až 8 m a "standardní" s maximální sací výškou až 6 m. Můžete je bez obav použít, pokud sací výška, která odpovídá vašemu konkrétnímu zapojení, nepřekročí maximální hodnotu uvedenou výrobcem. Nicméně praktické zkušenosti ukazují, že je výhodné dodržet provozní sací výšku alespoň o 2 m nižší, než je maximální hodnota, v případě nutnosti minimálně 1 m. Sací výška 9 m udávaná některými výrobci je pouze zbožné přání. Proto doporučujeme použití samonasávacího čerpadla v případě hodnoty sací výšky do 7 m.
Pokud navštívíte naši webovou stránku VÝPOČET DOPRAVNÍ VÝŠKY A PŘEPOČET JEDNOTEK a vložíte do ní své hodnoty, sací výška se Vám vypočítá automaticky.
Je důležité mít na paměti, že povrchové čerpadlo musí být vždy před spuštěním naplněné vodou. Hlavní rozdíl mezi standardním a samonasávacím čerpadlem spočívá v tom, že samonasávací čerpadlo je schopno nasát vodu samo, pokud je z nějakého důvodu sací potrubí prázdné. Standardní čerpadlo však vyžaduje manuální zavodnění včetně sacího potrubí.
U povrchového čerpadla je na rozdíl od výtlaku na sání podtlak. Výjimkou je pouze umístění čerpadla na úrovni nebo pod úrovní dna nádrže s čerpanou vodou.

Čerpání vody ze studny nebo nádrže ponorným čerpadlem

Na čerpání vody ze studní a nádrží (všechny případy mimo vrtu) se používají ponorná odstředivá čerpadla hlazená čerpanou kapalinou. Při provozu nemusí být celá ponořena, a proto je lze použít i v případě nízké hladiny vody. Poznáte je již podle fotografie, mají větší průměr, sání ve spodní části a výtlak v horní části.
U kalových čerpadel má hodně typů sání a výtlak ve spodní části z boku. Tato provedení nejsou chlazena čerpanou kapalinou a musí být při provozu ponořena.

Čerpání vody z vrtu ponorným čerpadlem

Na čerpání vody z vrtů se používají ponorná odstředivá čerpadla hlazená tepelnou výměnou mezi pláštěm elektromotoru a kolem něj proudící vodou. Proto musí být při provozu celá ponořena. Poznáte je již podle fotografie, mají motor ve spodní části, sání přibližně v polovině výšky čerpadla a výtlak v horní části.
Ponorné odstředivé čerpadlo určené do vrtu (chlazené pláštěm) lze použít v kopané studni za podmínky montáže přídavného zařízení (chladící plášť), které zajistí dostatečné proudění vody kolem elektromotoru.
Na čištění vrtu lze použít z důvodu nízké ceny ponorná vibrační čerpadla typu MALYŠ a levná ponorná vřetenová čerpadla. I u nich se ale musí počítat se sníženou životností. Podrobné informace ohledně čištění studny/vrtu najdete na naší stránce JAK VYČISTIT STUDNU NEBO VRT.

Charakter v čerpané vodě obsaženého znečištění

Na životnost čerpadla má největší vliv přítomnost abrazivního znečištění, jako je jíl, písek a malé kamínky.
Pokud je abrazivní znečištění přítomné i ve vodě čerpané z vrtu nebo studny, tak na základě praktických zkušeností vykazují největší odolnost celonerezová ponorná čerpadla a čerpadla s plovoucími oběžnými koly, ale i u nich je třeba počítat s negativním vlivem na jejich životnost.
U kalových čerpadel je většinou uváděna maximální velikost nečistot, které mohou být v čerpané vodě. I u nich záleží, zda mají abrazivní charakter, protože tomu musí odpovídat i materiálové provedení a konstrukční řešení. Najdete je v nabídce ČERPADLA PRO ABRAZIVNÍ NEČISTOTY.
V případě potřeby filtrace čerpané vody doporučujeme umístění filtrů na vodu vždy na výtlačné potrubí, podrobné informace najdete v NÁKUPNÍM RÁDCI v nabídce filtrů na vodu. Pokud instalujete filtr na vodu umožňující proplach filtrační vložky, tak je výhodné jeho umístění před tlakovou nádobu. Pokud vypnete čerpadlo a otevřete odtok proplachové vody z filtru, tak Vám ho voda z tlakové nádoby hezky propláchne ...

Vřetenové nebo odstředivé čerpadlo

Z pohledu uživatele se vřetenové čerpadlo od odstředivého liší v následujících vlastnostech:

 • Nelze použít k jeho ovládání ovládací jednotku (Presscontrol) a řídící jednotku s frekvenčním měničem.
 • Ochranu proti chodu na sucho lze provést pouze pomocí vodivostních sond.
 • Nesmí běžet do protitlaku (uzavřený výtlak).
 • Nesmí běžet na sucho.
 • Mají menší hodnotu maxmiálního průtoku (max. přes 3 m3/hod.).
 • Většinou jimi neproteče voda samospádem.
 • Výměnu hydraulické části lze provést i svépomocí.

Napětí elektromotoru čerpadla

Jaké napětí elektromotoru čerpadla je lepší?
Čerpadlu je v principu jedno, jaký elektromotor ho pohání, důležitý je počet jeho otáček. Největší rozdíl v použitém napětí je pro uživatele rozdíl ve vlastnostech jednofázového a třífázového elektromotoru a v počtu elektrických vodičů potřebných k jeho připojení.
Elektrikáři upřednostňují napětí elektromotoru čerpadla 3 x 400 V ("motorový proud", "třífázový"). Čerpadla poháněná těmito elektromotory jsou ve většině případu také levnější v porovnání s provedením na 230 V vyžadují vždy samostatné jištění. Třífázové provedení elektromotoru (3 x 230 V a 3 x 400 V) je výhodné zejména v případě hlubokých vrtů, protože energie je do čerpadla přiváděna 3 vodiči, které mohou mít menší průřez a jsou tak i levnější.
U třífázového rozvodu elektřiny je napětí mezi fází a nulovým vodičem 230 V a mezi jednotlivými fázemi 400 V.

 • Bezpečné napětí 12 V a 24 V. V nabídce čerpadla je ještě upřesněno, zda se jedná o stejnosměrné - DC nebo střídavé - AC.
 • Jednofázové napětí 230 V. Motory na 230 V musí mít vždy rozběhový kondenzátor (bez něj není motor funkční), který může být integrován v čerpadle, nebo je umístěn samostatně ve spínací skříňce. V případě integrovaného rozběhového kondenzátoru stačí na připojení 3 vodiče, na propojení spínací skříňky s čerpadlem musí být 4 vodiče (jeden vodič pro rozběhový kondenzátor).
 • Třífázové napětí 3 x 230 V (zapojení do trojúhelníku). Některé typy řídících jednotek umí jednofázový vstup 1 x 230 V změnit na třífázový 3 x 230 V. Ponorná čerpadla osazena motory na 3 x 230 V jsou určena pouze pro ovládání pomocí řídící jednotky s frekvenčním měničem a bez ní je nejde samostatně provozovat (nelze je připojit k napětí 230 V ani 400 V). Na připojení musí být 4 vodiče.
 • Třífázové napětí 3 x 400 V (zapojení do hvězdy). Na připojení musí být 4 vodiče. 

U některých zejména povrchových čerpadel je uvedeno u napětí označení 230/400 V. Vždy se jedná o čerpadla s třífázovým motorem, která ale mají ve svorkovnici možnost volby zapojení do trojúhelníku nebo do hvězdy, což umožňuje jejich ovládání pomocí řídící jednotky s frekvenčním měničem s výstupem 3 x 230 V (u ponorných čerpadel tato možnost volby není). Pokud není označení 230/400 V uvedeno v popisu zboží, tak si klikněte na odkaz na prospekt.
Na následujícím obrázku je vidět pokles hodnot jmenovitého proudu v závislosti na napětí použitého motoru čerpadla 230 V, 3 x 230 V a 3 x 400 V. Proto se třífázové provedení používá zejména v případech použití kabelu o velké délce a při velkém příkonu elektromotoru.

Volba správného kabelu

Kabel dodávaný s čerpadlem je určen výhradně pro styk s vodou. Z tohoto důvodu doporučujeme hned u studny, nebo vrtu, nebo nádrže provést jeho připojení ke kabelu CYKY pomocí montážní krabice vhodné do vlhkého prostředí.
U některých ponorných čerpadel je možno si vybrat „normální“ provedení kabelu nebo s atestem pro styk s pitnou vodou.
Počet vodičů se určuje podle napětí elektromotoru, jejich průřez na základě jejich příkonu nebo jmenovitého proudu. Podrobný návod je uveden na stránce PRODLOUŽENÍ KABELU ČERPADEL v nákupním rádci. Pokud si nebudete jisti volbou správného provedení, napište požadovanou délku prodloužení do poznámky v objednávce. Následně Vám zašleme zálohovou fakturu, kde si budete moci vše zkontrolovat a odsouhlasit.

Malá vydatnost vrtu nebo studny

Malou vydatností se rozumí stav, kdy do vrtu/studny přitéká méně vody, než je její spotřeba.
Malou vydatností vrtu/studny u zásobování domácnosti lze uvažovat hodnotu pod 0,3 l/s (1,1 m3/hod.) a u automatického zavlažování pod 0,5 l/s (1,8 m3/hod.).

Princip řešení

Voda ze studny nebo vrtu s malou vydatností se čerpadlem s malým průtokem průběžně čerpá do zásobní nádrže, zásobování vodou zajišťuje domácí vodárna, jejíž sání je k ní připojeno. Tím se eliminuje rozdíl mezi aktuální nárazovou spotřebou vody a malou vydatností zdroje.
Do studny nebo vrtu se umístí ponorné čerpadlo s ochranou proti chodu na sucho, pokud možno s co nejmenším průtokem, aby interval mezi jeho zapnutím a vypnutím byl co nejdelší. Toto čerpadlo průběžně čerpá vodu do zásobní nádrže za podmínky, že její hladina je nižší než maximální a hladina vody ve vrtu nebo studni je nad čerpadlem (ochrana proti chodu na sucho). Objem zásobní nádrže musí odpovídat maximální denní spotřebě vody. Když bude zásobní nádrž na vodu příliš malá, voda se brzy spotřebuje a může se stát, že budete bez vody. Pokud bude nádrž příliš velká, může se v ní voda začít "kazit". Z tohoto důvodu je třeba volbě jejího objemu věnovat patřičnou pozornost a každý si ho musí určit sám podle svých nároků na spotřebu vody.
K zásobní nádrži se připojí sání domácí vodárny, její výtlak se připojí k rozvodu vody. Podle požadovaných vlastností vodárny se musí vybrat nejvýhodnější způsob ovládání chodu čerpadla (tlakový spínač, ovládací jednotka - Presscontrol, řídící jednotka s frekvenčním měničem). Podrobný popis jejich vlastností najdete na stránce JAK VYBRAT DOMÁCÍ VODÁRNU.

Řešení malé vydatnosti studny nebo vrtu nedoporučujeme řešit instalací domácí vodárny osazené tlakovou nádobou s velkým objemem (např. 200 l a více) s tím, že bude plnit funkci akumulační nádrže. Je třeba si totiž uvědomit, že objem vody v tlakové nádobě je pouze 25 až 30 % jejího objemu (přesnou hodnotu zjistíte na stránce VÝPOČET OBJEMU TLAKOVÉ NÁDOBY).
V čem je problém?
Domácí vodárna s tlakovým spínačem a tlakovou nádobou o objemu 200 l pracuje tak, že se čerpadlo zapne při poklesu tlaku vody na hodnotu zapínacího tlaku a vypne po dosažení hodnoty vypínacího tlaku. Po vypnutí čerpadla je tedy v tlakové nádobě o objemu 200 l zásoba vody cca 60 l. Pokud se spotřebuje, dojde znovu k zapnutí čerpadla a k zaplnění kapacity tlakové nádoby vodou o objemu 60 l.
Pokud budeme mít vrt o průměru 125 mm s výškou vodního sloupce nad čerpadlem 10 m, tak je v něm zásoba 120 l vody. To znamená, že po dvojím spuštění čerpadla budete bez vody a budete muset čekat, než přiteče další. Je ještě třeba upozornit, že při provozu bude zásoba vody kolísat mezi 180 až 120 l, protože při zahájení odběru vody nebude většinou v tlakové nádobě max. objem vody, protože se z ní bude postupně odpouštět.
Z výše uvedených důvodu je patrné, že toto řešení lze použít při malé vydatnosti pouze v případě, kdy zásoba vody ve vrtu/studni je přibližně stejná jako maximální denní spotřeba.
Např. ve studni o průměru 1 m je při výšce hladiny vody nad čerpadlem 1 m k dispozici objem 785 l vody.

Objem (zásoba) vody ve vrtu/studni se vypočítá jako objem válce, jehož poloměr je polovina průměru vrtu/studny a výška je výška hladiny vody ve vrtu/studni, od které se odečte vzdálenost čerpadla ode dna. Objem V (zásoba vody) = 3,14 x r2 x v, kde "r" je poloměr a "v" je výška hladiny vody (vodního sloupce) nad čerpadlem.
Pokud dosadíte do vzorečku hodnoty poloměru a výšky v metrech, dostanete objem "V" v m3 (1 m3 = 1 000 litrů, r2 je r krát r).
Budete možná překvapeni, jak malou zásobu vody máte ...

Vhodná zařízení

Na čerpání vody z vrtu do nádrže lze použít např. ponorné čerpadlo EVAK (provedení V4S mají atest pro pitnou vodu), PUMPA SKMPUMPA AD a některé typy čerpadel ALFAPUMPY.
Na čerpání vody ze studny do nádrže lze použít např. ponorné čerpadlo PUMPA SKM, PUMPA BLUE LINE PS3.3-70/10PEDROLLO TOP MULTI II.
V případě potřeby lze u odstředivých čerpadel průtok vody přiměřeně snížit přivřením vhodné armatury (kohout, šoupě) umístěné na jeho výtlaku.
Ochranu čerpadla proti chodu na sucho doporučujeme řešit nejlépe pomocí sledování tří úrovní hladin. Ve studni nebo vrtu těsně nad čerpadlem vypínací, nad ní zapínací a v zásobní nádrži max. hladiny, aby nedošlo k jejímu přetečení. Nejčastěji se používá zařízení MAVE 2-S3 a SUB/MATIC "SQ" (+ sondy). V případě, že nelze instalovat sondy do studny/vrtu, doporučujeme použít ochranou a jistící skříň.
Tímto způsobem bude zajištěno automatické dopouštění vody ze studny/vrtu bez rizika poškození čerpadla chodem na sucho a přetečení hladiny v zásobní nádrži na vodu. 

Vhodné provedení zásobní nádrže na vodu najdete v naší nabídce NÁDRŽE NA PITNOU A DEŠŤOVOU VODU.

Domácí vodárnu lze použít kteroukoliv z naší nabídky. Musí mít výkon úměrný očekávané spotřebě, čerpadlo, pokud je umístěno pod úrovní hladiny v zásobní nádrži na vodu, nemusí být samonasávací.
Nejjednodušší způsob ochrany proti chodu na sucho domácí vodárny je pomocí plovákového spínače, který se umístí do akumulační nádrže (při dosažení min. hladiny vypne vodárnu). Vodárny s ovládací jednotkou (PRESSCONTROL) a řídící jednotkou s fr. měničem mají integrovanou ochranu proti chodu na sucho. Vodárny s tlakovým spínačem mají ochranu proti chodu na sucho pouze v případě, když je instalován elektronický tlakový spínač.

Příkon a účinnost čerpadla

Pokud chcete přečerpat určitý objem kapaliny z jednoho místa do druhého, potřebujete k tomu energii. Řada zákazníků si při výběru čerpadla neuvědomí rozdíl mezi výkonem a příkonem elektromotoru, u kterých se vždy uvádí jejich max. hodnota. Provozní hodnoty záleží na zatížení čerpadla a většinou jsou menší jak maximální.
Příkon je množství elektrické energie, kterou spotřebič spotřebovává k dosažení požadovaného výkonu. Výkon je část příkonu, která se přemění na mechanickou energii (otáčky elektromotoru). Rozdíl mezi příkonem a výkonem je ztráta. Výkon je proto vždy menší než příkon, vzájemný poměr výkonu a příkonu se nazývá účinnost, která je vždy menší než 1 a vyjadřuje se v procentech. Čím větší je účinnost, tím méně energie se spotřebuje při provozu čerpadla. Např. elektromotor s příkonem 1000 W a výkonem 550 W má účinnost 550/1000 = 0,55 (55 %).
Pokud čerpadlo bude v provozu nepřetržitě nebo převážnou část dne, bude Vás zajímat jeho spotřeba energie. Většina typů čerpadel se vyrábí ve výkonových řadách. Je proto možné, že Vašemu provoznímu bodu čerpadla budou vyhovovat dva nebo více typů z výkonové řady, jejich provozní bod ale bude vždy v jiném místě s různou hodnotou účinnosti.
Pokud chcete ušetřit elektrickou energii, můžete k tomu využít některou z následujících možností:

 • Použít vnitřní průměr potrubí, při kterém je ztráta v metrech dopravní výšky vzhledem k jeho pořizovacím nákladům co nejmenší. Výpočet dopravní výšky odpovídající různým průměrům potrubí si můžete provést a následně porovnat po kliknutí na odkaz na přesný výpočet dopravní výšky.
 • Použít čerpadlo osazené elektromotorem s vysokou účinností.
 • Vybrat a provozovat čerpadlo, jehož provozní bod je v oblasti s nejvyšší účinností.
 • K ovládání čerpadla a nastavení jeho výkonu použít řídící jednotku s frekvenčním měničem.

Účinnost (a příkon) čerpadla bývá uvedena nejčastěji u jeho charakteristiky a většinou ji najdete v naší nabídce nebo v prospektu. Z ní je patrné, že hodnota příkonu stoupá s hodnotou průtoku (ne tlaku).
Někteří výrobci bohužel neuvádí u elektromotoru hodnoty příkonu ale pouze výkonu.
Řešení úspory elektřiny při provozu čerpadla má největší význam v případě jeho dlouhodobého nebo nepřetržitého provozu.
     
Na obrázcích jsou charakteristiky dvou ponorných odstředivých čerpadel včetně hodnot jejich účinnosti.

Na obrázku je charakteristika povrchového odstředivého čerpadla včetně hodnot jeho účinnosti.

Na obrázku je charakteristika povrchového kalového odstředivého čerpadla včetně účinnosti a příkonu.

Instalace čerpadla

Obecné zásady

Průřez vodičů v kabelu a jejich počet musí odpovídat parametrům elektromotoru čerpadla, informace najdete v naší nabídce PRODLOUŽENÍ KABELU ČERPADEL. Optimální je použití kabelu se 4 vodiči nejlépe o průřezu min. 2,5 mm2. Můžete k němu připojit čerpadlo o napětí elektromotoru 230 V (jeden vodič se použije pro rozběhový kondenzátor nebo zůstane nezapojený) nebo s třífázovým motorem (3 x 400 V nebo 3 x 230 V, které se používá u některých řídících jednotek s frekvenčním měničem). Současně doporučujeme mezi vodárnou (technickou místností) a studnou/vrtem instalaci trubky vhodné pro protažení kabelu např. pro vodivostní sondy (ochrana proti chodu na sucho).
Pokud je to možné, vyhněte se instalaci elektrického zařízení přímo ve studni nebo vrtu. Elektronika a vlhko k sobě nepatří, navíc hrozí možnost koroze, případně i poklesu teploty pod bod mrazu. Když není jiná možnost, vždy zkontrolujte u použitého zařízení stupeň ochrany IP a při montáži dbejte na dokonalou těsnost elektrického připojení.
Při instalaci a zprovoznění čerpadla je třeba vždy postupovat podle přiloženého návodu od výrobce.
Před zapnutím čerpadla v něm musí vždy být čerpaná kapalina (musí být zavodněno) a to i v případě samonasávacího provedení. Také je třeba otevřít některé z odběrných míst, a to zejména u samonasávacího čerpadla. Pokud to neuděláte, může se stát, že čerpadlo vodu nenasaje.
Po prvním zapnutí čerpadla ho nechte s co největším průtokem běžet, aby došlo k odvzdušnění potrubí a k vyplavení v potrubí případně přítomných nečistot. Na výtlaku musí být umožněn výtok vody.
U některých ponorných čerpadel je jejich součástí zpětná klapka. I v tomto případě a při použití sacího koše se zpětnou klapkou doporučujeme její další instalaci ve snadno přístupném místě (pokud v ponorném čerpadle nebo v sacím koši netěsní, je funkční druhá, kterou lze v případě potřeby dobře vyčistit).
U vřetenového čerpadla nesmí nikdy dojít k jeho chodu při uzavřeném výtlaku. Vřetenové čerpadlo je také velice citlivé na chod na sucho, kdy po velice krátké době (několik sekund) dojde k jeho poškození.
V případě použití čerpadla s motorem na třífázový proud (400 V) je nejdříve třeba zjistit, zda je k dispozici přípojka. Při kontrole směru otáčení elektromotoru musí být čerpadlo zavodněno.
Celková délka kabelu by měla být o něco větší jak hloubka studny/vrtu, jeho připojení k rozvodu elektřiny (k "normálnímu" kabelu) doporučujeme co nejblíže u studny/vrtu, protože kabely používané na prodloužení jsou určeny pro instalaci do studny/vrtu a nejsou vhodné pro venkovní použití (v zemi musí být použit kabel CYKY). Propojení kabelů je možno provést pomocí montážní krabice. Prodloužení kabelu je možno objednat buď na kartě SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ v nabídce čerpadla, nebo v naší nabídce PRODLOUŽENÍ KABELU ČERPADEL.
V případě potřeby opravy čerpadla je také jednodušší jeho odpojení od elektřiny.

Připojení čerpadla k rozvodu vody

Podle zákona č. 274/2001 Sb. není možno provést potrubní propojení studniční vody a vodovodu, i když na něm budou kohouty, zpětně klapky, ...
Pro připojení čerpadla domácí vodárny je optimální dimenze propojení vrtu/studny s domem DN 32 (5/4" = 1 1/4"), nebo větší.
Před nastavením tlaku v tlakové nádobě se musí vodárna vypnout a provést odtlakování rozvodu vody. Tlak v nádobě se při použití tlakového spínače upraví na hodnotu nastaveného zapínacího tlaku vynásobenou číslem 0,9. Pouze v případě použití ovládání chodu čerpadla ovládací jednotkou (Presscontrol) nebo řídící jednotkou s frekvenčním měničem se tlak v nádobě upraví na hodnotu zapínacího tlaku vynásobenou číslem 0,7.
Pokud instalujete domácí vodárnu na zvýšení tlaku, nesmí tlak v tělese čerpadla přesáhnout výrobcem stanovenou hodnotu (např. v noci může dojít ke zvýšení tlaku ve vodovodu), na sání musí být vždy instalována zpětná klapka, viz stránka JAK ZVÝŠIT TLAK V ROZVODU VODY.
V případě připojení hadice na výtlak, nebo sání, lze použít nerozebíratelné spojení pomocí hadicových trnů, nebo rozebíratelné spojení pomocí bajonetových spojek.
Na spojení hadice 1/2" až 6/4" lze použít bajonetovou spojku na hadici, na hadici 2" spojku pevnou C52 a na hadici 3" spojku pevnou B75.
Vnitřní průměr sacího potrubí/hadice se doporučuje použít vždy o jednu dimenzi větší, než je dimenze sání čerpadla, u výtlaku se dimenze zachová. Pokud výtlak zredukujete, dojde ke snížení průtoku vzhledem k hodnotám uvedených výrobcem, hodnota tlaku se nezmění. Větší redukce, jak o jednu dimenzi se nedoporučuje zejména u kalových čerpadel.
DN10 - 3/8"
DN15 - 1/2"
DN20 - 3/4"
DN25 - 1"
DN32 - 1 1/4" (5/4")
DN40 - 1 1/2" (6/4")
DN50 - 2"
DN65 - 2 1/2"
DN80 - 3"

Ponorné čerpadlo

Zkontrolujte, zda vrt/studna neobsahuje nečistoty. V kladném případě proveďte vyčištění.
Pokud má studna/vrt malou vydatnost, instalujte ochranu proti chodu na sucho.
V případě instalace čerpadla s motorem na 400 V je třeba zkontrolovat směr otáčení, který by měl souhlasit se šipkou na krytu motoru. Zavodněné čerpadlo se krátce připojí k elektřině tak, aby došlo k jen co nejmenšímu roztočení elektromotoru.  Z výtlaku čerpadla by měla vystříknout voda. Pokud se tak nestane, musí se prohodit fáze.
Na výtlak ponorného čerpadla doporučujeme vždy použít PE trubku, pomocí které se i zavěsí a zafixuje např. sponou. Pokud použijete na výtlak hadici, čerpadlo se z důvodu její pružnosti zavěsí na šňůru, nebo na závěsném zařízení.
Čerpadlo spouštějte (případně zvedejte) pomocí výtlačného potrubí, v žádném případě ne pomocí přívodního kabelu. Šňůra nebo závěsné zařízení slouží jako záloha pro případ poškození výtlačného potrubí.
Po umístění odstředivého čerpadla (ne vřetenového) do vrtu/studny počkejte, až se zaplní vodou. Uzavřete výtlačné potrubí, zapněte čerpadlo a po cca 10 s postupně zvyšujte průtok vody. Zmenší se tak možnost jeho poškození nasátím vody s větším obsahem nečistot.
Ponorná čerpadla určená pro čistou vodu doporučujeme umístit min. 1 až 2 m nad dno studny/vrtu, aby nedocházelo k přisávání sedimentovaných nečistot. Výškový rozdíl sání čerpadla a dna se volí podle provozních podmínek co největší. Je také třeba přihlédnout, zda sání čerpadla je v jeho spodní části, nebo po obvodu, nebo nad motorem. Čím větší je předpokládaný průtok čerpané vody a jemnost nečistot, tím výše nad dno je třeba sání čerpadla umístit. Pokud má čerpadlo tepelnou pojistku, tak dojde při zvýšení teploty k jeho odpojení od elektřiny (po ochlazení se opět zapne).
Ponorné kalové čerpadlo doporučujeme zapnout hned po jeho ponoření a potom pomalu spouštět tak, aby došlo k naředění případných usazenin odsazenou vodou. Pokud spustíte kalové čerpadlo na dno a následně zapnete, tak se Vám pravděpodobně zacpe hustým kalem ze dna.
V případě použití ponorného čerpadla určeného do vrtu ve studni výrobce většinou požaduje z důvodu zajištění potřebného chlazení elektromotoru instalaci chladícího pláště (k přehřátí může nejčastěji dojít při častém zapínání čerpadla).
Pokud není čerpadlo osazeno zpětnou klapkou, doporučujeme její umístění cca 1 m nad čerpadlem.
Všechna ponorná čerpadla jsou navržena pro trvalé ponoření, které jim nevadí.

Povrchové čerpadlo

V případě instalace čerpadla s motorem na 400 V je třeba zkontrolovat směr otáčení, který by měl souhlasit se šipkou na krytu motoru. Zavodněné čerpadlo se krátce připojí k elektřině tak, aby došlo k jen co nejmenšímu roztočení elektromotoru.  Z výtlaku čerpadla by měla vystříknout voda. Pokud se tak nestane, musí se prohodit fáze. U povrchového čerpadla s motorem chlazeným vzduchem lze snadno poznat směr otáčení pomocí kousku elektrikářské svorky opatrně vložené do větracího otvoru motoru.
Motory ponorných čerpadel na 230 V mají rozběhový kondenzátor (bez něj není motor funkční). Pokud není umístěn přímo v čerpadle, tak k němu výrobce většinou dodává tzv. spínací skříň. Pokud ale není součástí dodávky čerpadla, je v naší nabídce vždy uvedeno, že si ji můžete objednat na kartě PŘÍSLUŠENSTVÍ, kde je již uveden typ vhodný pro dané čerpadlo.
V případě použití hadice na sání čerpadla musí být použito provedení s vyztužením, aby se podtlakem při sání neseškrtila. Na konci se opatří sacím košem se zpětnou klapkou.
Sací potrubí musí být vyspádováno od čerpadla k sání, aby se v něm nemohly tvořit vzduchové "kapsy".
Průměr sacího potrubí by měl být o jednu dimenzi větší jak dimenze sání čerpadla, nesmí být menší, v nejhorším případě stejný. Pokud se provede snížení průměru sacího a výtlačného potrubí, dojde ke snížení jeho průtoku vzhledem k hodnotám uvedených výrobcem, tlak se nezmění. Současně dojde při vyšším průtoku ke zvýšení hodnoty dopravní výšky, což v některých případech může způsobit zvýšení sací výšky nad limitní hodnotu.
Při umístění sacího koše je také třeba zohlednit možnost nasátí nečistot usazených na dně. Čím větší je předpokládaný průtok čerpané vody a jemnost nečistot, tím výše nad dno je třeba sání čerpadla umístit.
Samonasávací schopnost samonasávacího čerpadla platí za podmínky, že výtlak čerpadla není zaplněn čerpanou kapalinou (v průběhu samonasávacího cyklu musí být výtlak čerpadla odvzdušněn).

Vliv zmenšení vnitřního průměru hadice/potrubí na parametry čerpadla

Pokud zredukujete výtlačné potrubí nebo hadici vzhledem k dimenzi výtlaku čerpadla, dojde ke snížení hodnot průtoku uvedených výrobcem, hodnota tlaku se nezmění. Větší redukce jak o jednu dimenzi se nedoporučuje zejména u kalových čerpadel.
Pokles hodnoty průtoku si můžete jednoduše zjistit. Na stránce VÝPOČET DOPRAVNÍ VÝŠKY si do přesného výpočtu doplníte Vaše hodnoty parametrů. Nejdříve si vypočítáte dopravní výšku odpovídající dimenzi výtlaku čerpadla (červené zbarvení na obrázku) a následně dopravní výšku odpovídající provedené redukci (modré zbarvení na obrázku). Potom si na charakteristice vybraného čerpadla zjistíte jim odpovídající hodnoty průtoku, jejich rozdíl (žluté zbarvení na obrázku) je pokles hodnoty průtoku způsobený zmenšením vnitřního průměru potrubí, princip je patrný z následujícího obrázku.

"dvv" je dopravní výška odpovídající Vašemu zapojení čerpadla vypočítaná přesným výpočtem. Ve výpočtu byla použita dimenze výtlaku čerpadla.
"pv" je průtok vybraného čerpadla odpovídající dopravní výšce "dvv", který bude dosažen při zachování dimenze jeho výtlaku.
"dvr" je dopravní výška odpovídající Vašemu zapojení čerpadla vypočítaná přesným výpočtem. Ve výpočtu byla použita zredukovaná dimenze výtlaku čerpadla.
"pr" je průtok vybraného čerpadla odpovídající dopravní výšce "dvr", který bude dosažen při zredukované dimenzi jeho výtlaku.
Rozdíl hodnot průtoku "pv" a "pr" odpovídá snížení průtoku způsobené redukcí výtlačného potrubí/hadice.

Filtrace vody

Dostáváme často dotazy na možnost odstranění nečistot pomocí filtru na vodu instalovaném na sacím potrubí čerpadla. Pokud budou v čerpané vodě nečistoty, filtr je zachytí, což se projeví zvýšením hydraulického odporu a zvýšením hodnoty sací výšky. Problém spočívá v tom, že to při provozu čerpadla nepoznáte. Pokud se hodnota sací výšky začne blížit u samonasávacího čerpadla k 8 m, bude to mít negativní vliv na jeho životnost. Po překročení této hodnoty přestane čerpadlo čerpat vodu, ale poběží.
Pokud filtr na vodu nainstalujete na výtlačné potrubí a zapomenete na jeho kontrolu, jeho zanešení poznáte podle snížení tlaku a průtoku v rozvodu vody. Zanešení filtru ale životnost čerpadla neovlivní ...
Podrobné informace najdete v NÁKUPNÍM RÁDCI v naší nabídce FILTRY NA VODU.
Pokud instalujete filtr na vodu umožňující proplach filtrační vložky, tak je výhodné jeho umístění před tlakovou nádobu. Pokud vypnete čerpadlo a otevřete odtok proplachové vody z filtru, tak Vám ho voda z tlakové nádoby hezky propláchne ...

Umístění elektrického zařízení

Vhodnost umístění elektrického zařízení (povrchové čerpadlo, tlakový spínač, ovládací nebo řídící jednotka, externí ochrana proti chodu na sucho, ...) pro jednotlivá prostředí poznáte podle hodnoty IP, která je u něj uvedena. Na stránce STUPEŇ OCHRANY ZAŘÍZENÍ (IP) najdete příslušná krytí odpovídající jednotlivým IP.
Elektromotor čerpadla chlazený vzduchem na rozdíl od provedení chlazení čerpanou vodou není vhodné umístit do vlhkého prostředí, např. do horní části studny nebo záhlaví vrtu. Stejný negativní vliv má vlhko i na elektroniku. Také je třeba zvážit, zda v prostoru pro instalaci zařízení nemůže dojít v zimě k poklesu teploty a následnému poškození rozvodu vody mrazem. Z tohoto důvodu doporučujeme zařízení instalovat pokud možno do temperované místnosti (kde teplota neklesá pod bod mrazu) s přiměřeným větráním a s normální vlhkostí vzduchu.

Ochrana čerpadla proti chodu na sucho

Chodem čerpadla na sucho nebo na prázdno se rozumí stav, kdy čerpadlem neproudí čerpaná kapalina a je do něho místo vody nasáván vzduch. Záleží na druhu čerpadla a jeho konstrukčním řešení, jakou dobu vydrží bez poškození (nedochází k chlazení ucpávky a elektromotoru).
Minimální výška hladiny nad sáním čerpadla závisí zejména na max. průtoku v sacím potrubí nebo sání čerpadla a měla by vylučovat možnost přisávání vzduchu a jeho zavzdušnění, což je důležité zejména u vřetenových čerpadel.

Plovákový spínač

Nejjednodušším řešením je použití plovákového spínače, který při dosažení vypínací úrovně hladiny čerpadlo odpojí od elektřiny. Protože může indikovat dvě úrovně hladiny, lze ho použít i pro signalizaci zapínací úrovně.
U napětí 400 V je nutno použít stykač, nebo typ ponorného čerpadla na 400 V osazeného plovákovým spínačem přímo výrobcem. V případě omezeného prostoru lze použít čerpadla s tzv. integrovaným plovákovým spínačem, který je umístěný přímo v jeho tělese.

Vodivostní sondy

Po dosažení nastavené úrovně hladiny dojde k vodivému spojení dvou elektrod umístěných v sondě. Následně vyhodnocovací jednotka sepne nebo rozepne přívod elektřiny do elektromotoru čerpadla. Ochranu lze použít pouze u vodivých kapalin a nejvíce se používá ve vrtech a studních.
V případě použití u kalového čerpadla se musí použít sondy určené pro znečištěnou vodu.

Digitální tlakový spínač

Digitální tlakový spínač se používá jako součást domácí vodárny, kdy při poklesu tlaku v rozvodu vody pod hodnotu zapínacího tlaku zapne čerpadlo, které běží až do dosažení vypínacího tlaku. Jeho součástí je i ochrana proti chodu na sucho. Nelze ho použít u vibračních a vřetenových čerpadel.

Ovládací jednotka (PRESSCONTROL)

Ovládací jednotka se používá jako součást domácí vodárny, kdy při poklesu tlaku v rozvodu vody pod hodnotu zapínacího tlaku zapne čerpadlo, které běží až do ukončení odběru vody. Její součástí je i ochrana proti chodu na sucho. Nelze ji použít u vibračních a vřetenových čerpadel.

Řídící jednotka s frekvenčním měničem

Řídící jednotka s frekvenčním měničem se používá jako součást domácí vodárny, kdy při poklesu tlaku v rozvodu vody pod hodnotu zapínacího tlaku zapne čerpadlo. Pomocí změny frekvence udržuje v rozvodu vody nastavený tlak, který nekolísá. Její součástí je i ochrana proti chodu na sucho. Nelze ji použít u vibračních a vřetenových čerpadel.

Účiník elektromotoru (kontrola cos φ)

Některá zařízení sledují účiník elektromotoru (kontrola cos φ), podle jeho změny poznají chod na sucho. Systém nevyžaduje žádné sondy ve vodě a odpadá tím jejich složitá instalace. Pokud neznáte parametry elektromotoru čerpadla a potřebujete čerpat vodu do nádrže s její ochranou proti přetečení, doporučujeme ochrannou a jistící skříň PM Technologies ESP. Nelze použít u kalových, vibračních a vřetenových čerpadel.

Důvodem, proč u vřetenových a vibračních čerpadel nejde použít jiná ochrana proti chodu na sucho než vodivostní sondy, je skutečnost, že tato čerpadla se po velice krátké době chodu na sucho poškodí. Všechny ostatní způsoby ochran běh na sucho signalizují až v době, kdy k němu dochází. A to je v případě vřetenového čerpadla již pozdě. Vodivostní sonda vypne elektromotor čerpadla již při poklesu hladiny vody nad čerpadlo, k chodu na sucho proto vůbec nedojde.

Vypouštění vody z rozvodů před zimou

Z veškerých rozvodů vody v místech, kde může teplota klesnout pod bod mrazu, musí být vypuštěna voda. Pokud není rozvod vody umístěn v nezámrzné hloubce, měl by být vyspádován tak, aby z něj mohla být před zimou vypuštěna všechna voda.
Postup pro ochranu čerpadla a ostatního zařízení před mrazem obvykle najdete v jeho návodu.
Nejdříve je třeba čerpadlo odpojit od elektřiny.

Ponorné čerpadlo

Pokud je ponorné čerpadlo osazeno zpětnou klapkou, je třeba v nezámrzné hloubce instalovat vypouštěcí ventil. Pokud používáte ponorné vřetenové čerpadlo, případně ponorné vibrační čerpadlo (MALYŠ), voda jím při zavzdušnění potrubí před zimou většinou neproteče, přestože u něj není zpětná klapka.
Ponořené ponorné čerpadlo ve studni/vrtu nezamrzne.
Ponorné čerpadlo nejlépe přečká zimu, pokud je ponořené.

Povrchové čerpadlo

Nejdříve se vypustí voda ze sacího a výtlačného potrubí, nesmí se samozřejmě zapomenout na samotné čerpadlo, kde se voda vypustí pomocí vypouštěcí zátky. Na jaře zátku opět zašroubujte a čerpadlo připojte k potrubí.
Pokud je sání čerpadla osazeno sacím košem se zpětnou klapkou, je třeba v nezámrzné hloubce instalovat vypouštěcí ventil.

Tlaková nádoba, ovládací a řídící jednotka

Po odvodnění rozvodu vody je třeba provést kontrolu přetlaku v tlakové nádobě a v případě potřeby ho upravit (postup je uveden v nákupním rádci v naší nabídce tlakových nádob).
Pokud je domácí vodárna osazena ovládací jednotkou (Presscontrol) nebo řídící jednotkou s frekvenčním měničem, kterou protéká voda, tak její součástí většinou bývá i zpětná klapka. Z důvodu možnosti jejího poškození mrazem proto doporučujeme nejlépe její demontáž a uskladnění v prostoru s teplotou nad bodem mrazu. Pokud to není možné, tak je třeba z ní po její demontáži opakovaně důkladně odstranit všechnu vodu.