Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Domácí vodárna

Ponorné čerpadlo

Pokud chcete čerpadlo ovládat sami, jste na správném místě.
Pokud chcete, aby se čerpadlo automaticky zapínalo a vypínalo při odběru vody, poptejte vodárnu.

1. Kontaktní údaje

Jméno:*
Firma:
Obec:
Telefon:*
E-mail:*

2. Provozní parametry

Průměr vrtu/studny [mm]:
Vydatnost vrtu/studny [m3/hod.]:
Požadované napětí elektromotoru (230 V/400 V):
Celková délka kabelu mezi čerpadlem a pevným připojením k rozvodu elektřiny [m]:
Součet délek kabelu od čerpadla k povrchu a od vrtu/studny k pevnému připojení. Slouží k navržení potřebného průřezu vodičů v kabelu, aby na jeho konci nedošlo k poklesu napětí, které by mohlo způsobit poškození elektromotoru čerpadla.
Max. hloubka ponoru čerpadla pod vodou [m]:
U levnějších čerpadel je hodnota max. ponoru malá, proto je třeba u hlubšího ponoru počítat s vyšší cenou.
Hloubka od zemského povrchu, ve které bude čerpadlo umístěno [m]:
Výškový rozdíl mezi min. hladinou ve vrtu/studni a zemským povrchem [m]:
Výška vodního sloupce 10 m přestavuje tlak 1 bar. Slouží pro výpočet dopravní výšky odpovídající Vašemu zapojení čerpadla a je velmi důležitá zejména u hlubokých vrtů. Pokud nebude uvedeno, bude se při čerpání předpokládat pokles hladiny vody až k čerpadlu.
Výškový rozdíl mezi zemským povrchem a nejvyšším výtokem vody [m]:
Vzdálenost vrtu/studny/nádrže/řeky k nejvzdálenějšímu místu spotřeby (délka potrubí) [m]:
Vnitřní průměr výtlačného potrubí/hadice [mm]:
Požadovaný max. průtok [m3/hod]:
Max. průtokem se rozumí součet průtoků při odběru vody z více míst současně – neuvádějte prosím počet koupelen, WC, sprch a celkovou spotřebu za den, rok, ... Pro domácnost se doporučuje 2 až 4 m3/hod. Další info najdete na stránce "Jak vybrat čerpadlo?". Uvádíme několik příkladů: Sprcha - 1,4 m3/hod. Napouštění vany - 2,2 m3/hod. Umyvadlo - 0,7 m3/hod. Kuchyňský dřez - 1,4 m3/hod. Pračka - 0,7 m3/hod. Myčka - 0,7 m3/hod. Zalévání zahrady (výtok z hadice) - 0,7 až 1,5 m3/hod.
Požadovaný tlak vody při výše uvedeném max. průtoku [bary]:
Pokud se jedná o výtok do volné hladiny (např. napouštění vody do sudu), uveďte "0".

3. Doplňující údaje

Jaké provedení požadujete?
Pro užitkovou vodu/pro pitnou vodu/pro pitnou vodu s atestem pro pitnou vodu. V případě čerpání pitné vody je třeba počítat s vyšší cenou z důvodu větších nároků na materiálové provedení čerpadla a tlakové nádoby. Vaše představa o ceně (v řadě případů je možno nabídnout zařízení ve velkém cenovém rozsahu a pokud Vám nabídneme příliš drahé nebo levné řešení, bude to pro nás všechny pouze ztráta času, protože Vám nebude naše nabídka vyhovovat).
Stručný popis aplikace:
Např. čerpání pitné - užitkové vody.
Poznámky, upřesnění, požadavky:
Smazat dotaz

Povrchové čerpadlo

Pokud chcete, aby se čerpadlo automaticky zapínalo a vypínalo při odběru vody, jste na správném místě.
Pokud chcete čerpadlo ovládat sami, poptejte ponorné nebo povrchové čerpadlo (ne vodárnu).

1. Kontaktní údaje

Jméno:*
Firma:
Obec:
Telefon:*
E-mail:*

2. Provozní parametry

Průměr vrtu/studny [mm]:
Vydatnost vrtu/studny [m3/hod.]:
Hloubka vrtu/studny [m]:
Samonasávací čerpadlo:
Požadované napětí elektromotoru (230 V/400 V):
Výškový rozdíl mezi min. hladinou ve vrtu/studni/nádrži/řece a čerpadlem [m]:
Pokud nebude uvedeno, bude se předpokládat pokles hladiny vody až k sání čerpadla. Použije se při kontrole vhodnosti použití samonasávacího čerpadla. Pozor na hodnotu sací výšky, která je u samonasávacích čerpadel max. 8 m (doporučujeme uvažovat max. 7 m).
Výškový rozdíl mezi sacím košem a čerpadlem [m]:
Výškový rozdíl mezi čerpadlem a výtokem vody [m]:
Vzdálenost vrtu/studny/nádrže/řeky od čerpadla (délka potrubí) [m]:
Vzdálenost vrtu/studny/nádrže/řeky k nejvzdálenějšímu místu spotřeby (délka potrubí) [m]:
Vnitřní průměr sacího potrubí [mm]:
Vnitřní průměr výtlačného potrubí [mm]:
Požadovaný max. průtok [m3/hod.]:
Max. průtokem se rozumí součet průtoků při odběru vody z více míst současně – neuvádějte prosím počet koupelen, WC, sprch a celkovou spotřebu za den, rok, ... Pro domácnost se doporučuje 2 až 4 m3/hod. Další info najdete na stránce "Jak vybrat čerpadlo?". Uvádíme několik příkladů: Sprcha - 1,4 m3/hod. Napouštění vany - 2,2 m3/hod. Umyvadlo - 0,7 m3/hod. Kuchyňský dřez - 1,4 m3/hod. Pračka - 0,7 m3/hod. Myčka - 0,7 m3/hod. Zalévání zahrady (výtok z hadice) - 0,7 až 1,5 m3/hod.
Požadovaný tlak vody při výše uvedeném max. průtoku [bary]:
Provedení tlakové nádoby:
Popis rozdílů a informace o cenách najdete v naší nabídce TLAKOVÉ NÁDOBY.

Domácí vodárna

Ovládání chodu čerpadla:
Popis rozdílů ve vlastnostech najdete na stránce JAK VYBRAT A SESTAVIT DOMÁCÍ VODÁRNU. Zde si můžete také udělat i představu o cenách ...

3. Doplňující údaje

Bude čerpána voda:
Jaké provedení požadujete:
Pro užitkovou vodu/pro pitnou vodu/pro pitnou vodu s atestem pro pitnou vodu. V případě čerpání pitné vody musíte počítat s vyšší cenou z důvodu požadavků na materiálové provedení čerpadla a tlakové nádoby. Vaše představa o ceně (v řadě případů je možno nabídnout zařízení ve velkém cenovém rozsahu a pokud Vám nabídneme příliš drahé nebo levné řešení, bude to pro nás všechny pouze ztráta času, protože Vám nebude naše nabídka vyhovovat).
Poznámky, upřesnění, požadavky:
Smazat dotaz

Domácí vodárna

1. Kontaktní údaje

Celé jméno*
Firma
Ulice
Obec
PSČ
Telefon*
E-mail*

2. Údaje o čerpaném médiu

Ponorné čerpadlo
Studna/průměr vrtu (mm):
Vydatnost vrtu/studny (m3/hod.):
Napětí (230 V/400 V):
Hloubka od zemského povrchu, ve které bude čerpadlo umístěno (m):
Celková délka kabelu mezi čerpadlem a pevným připojením k rozvodu elektřiny (m)
Součet délek kabelu od čerpadla k povrchu a od studny/vrtu k pevnému připojení, slouží k navržení potřebného průřezu vodičů v kabelu, aby na jeho konci nedošlo k poklesu napětí, které by mohlo způsobit poškození elektromotoru čerpadla.
Max. hloubka ponoru čerpadla pod vodou (m):
U levnějších čerpadel je hodnota max. ponoru malá, proto je třeba u hlubšího ponoru počítat s vyšší cenou.
Výškový rozdíl mezi min. hladinou ve vrtu/studni a zemským povrchem (m):
Výška vodního sloupce ve vrtu 10 m přestavuje tlak 1 bar. Slouží pro výpočet dopravní výšky odpovídající Vašemu zapojení čerpadla a je velmi důležitý zejména u hlubokých vrtů. Pokud nebude uvedeno, bude se předpokládat pokles hladiny vody při čerpání až k čerpadlu.
Výškový rozdíl mezi zemským povrchem a nejvyšším výtokem vody (m):
Vzdálenost studny/vrtu/nádrže/řeky k nejvzdálenějšímu místu spotřeby (délka potrubí) (m):
Vnitřní průměr potrubí/hadice (mm):
Požadovaný max. průtok (m3/hod.):
Max. průtokem se rozumí součet průtoků ze všech odběrných míst, z kterých může být voda současně odebírána – neuvádějte prosím počet koupelen, WC a sprch.
Požadovaný tlak vody při výše uvedeném max. průtoku (bary):
Jaké provedení požadujete - hobby/průměr/vysoká kvalita (atest na pitnou vodu), nebo jakou máte představu o ceně:
V řadě případů je možno nabídnout zařízení ve velkém cenovém rozsahu. Pokud Vám nabídneme příliš drahé nebo levné řešení, bude to pro nás všechny pouze ztráta času, protože Vám nebude vyhovovat.
Provedení tlakové nádoby ocelová/nerezová/bezúdržbová:
Popis rozdílů a informace o cenách najdete v naší nabídce TLAKOVÉ NÁDOBY (https://www.e-cerpadla.cz/tlakove-nadoby-c-44.html.
Ovládání chodu čerpadla (ruční, externí, ...):
Výkon domácí vodárny je dán parametry použitého čerpadla, uživatelský komfort a vlastnosti volbou způsobu jeho ovládání. Ovládání chodu čerpadla pomocí tlakového spínače s tlakovou nádobou, nebo ovládací jednotky (PRESSCONTROL), nebo pomocí řídící jednotky s frekvenčním měničem. Popis rozdílů ve vlastnostech najdete na stránce JAK VYBRAT A SESTAVIT DOMÁCÍ VODÁRNU (ODKAZ https://www.e-cerpadla.cz/page.html?chapter=0&id=13), ve videu JAK VYBRAT A SESTAVIT DOMÁCÍ VODÁRNU, které najdete v naší nabídce DOMÁCÍ VODÁRNY (odkaz https://www.e-cerpadla.cz/domaci-vodarny-c-8.html) v horní části prostředního sloupce. Zde si můžete také udělat i představu o cenách ...

3. Doplňující údaje

Stručný popis aplikace
Poznámky, upřesnění, požadavky
Smazat dotaz