Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Domácí vodárna

Ponorné čerpadlo

Poptávka pro čerpání pitné, užitkové, dešťové a průsakové vody ponorným čerpadlem

Pokud chcete čerpadlo ovládat sami, jste na správném místě.
Pokud chcete, aby se čerpadlo automaticky zapínalo a vypínalo při odběru vody, poptejte domácí vodárnu (ovládání čerpadla tlakovým spínačem, ovládací jednotkou - Presscontrolem, nebo řídící jednotkou s frekvenčním měničem).
Toto NENÍ poptávka na domácí vodárnu, což je soubor níže uvedeného zařízení sloužícího k automatickému zajištění dodávky vody s požadovaným tlakem:

  • Čerpadlo.
  • Zpětná klapka.
  • Zařízení na ovládání chodu čerpadla (tlakový spínač, ovládací jednotka - Presscontrol nebo řídící jednotka s frekvenčním měničem).
  • Tlaková nádoba.

1. Kontaktní údaje

Jméno:*
Firma:
Obec:
Telefon:*
E-mail:*

2. Provozní parametry

Průměr vrtu/studny [mm]:
Vydatnost vrtu/studny [m3/hod.]:
Požadované napětí elektromotoru (12 V/24 V/230 V/400 V):
Celková délka kabelu mezi čerpadlem a pevným připojením k rozvodu elektřiny [m]:
Součet délek kabelu od čerpadla k povrchu a od vrtu/studny k pevnému připojení. Slouží k navržení potřebného průřezu vodičů v kabelu, aby na jeho konci nedošlo k poklesu napětí, které by mohlo způsobit poškození elektromotoru čerpadla.
Hloubka vrtu/studny/nádrže [m]:*
Hloubka od zemského povrchu, ve které bude čerpadlo umístěno [m]:
Max. hloubka ponoru čerpadla pod hladinou vody [m]:
U levnějších čerpadel je hodnota max. ponoru malá, proto je třeba u hlubšího ponoru počítat s vyšší cenou.
Výškový rozdíl mezi min. hladinou ve vrtu/studni/nádrži a nejvyšším odběrným místem [m]:
Výška vodního sloupce 10 m přestavuje tlak 1 bar. Slouží pro výpočet dopravní výšky odpovídající Vašemu zapojení čerpadla a je velmi důležitá zejména u hlubokých vrtů. Pokud nebude uvedeno, bude se při čerpání předpokládat pokles hladiny vody až k čerpadlu.
Délka potrubí (rozvodu vody) od ponorného čerpadla k nejvzdálenějšímu místu spotřeby [m]: [m]:
Vnitřní průměr výtlačného potrubí/hadice [mm]:
Požadovaný max. průtok [m3/hod]:
Max. průtokem se rozumí součet průtoků při odběru vody z více míst SOUČASNĚ – neuvádějte prosím počet koupelen, WC, sprch a celkovou spotřebu za den, rok, ... Čím větší hodnotu zvolíte, tím dražší čerpadlo bude třeba použít. Pro domácnost se doporučuje 2 až 4 m3/hod. Další info najdete na stránce "Jak vybrat čerpadlo?". Uvádíme několik příkladů: Sprcha - 1,4 m3/hod. Napouštění vany - 2,2 m3/hod. Umyvadlo - 0,7 m3/hod. Kuchyňský dřez - 1,4 m3/hod. Pračka - 0,7 m3/hod. Myčka - 0,7 m3/hod. Zalévání zahrady (výtok z hadice) - 0,7 až 1,5 m3/hod.
Požadovaný tlak vody v odběrném místě při výše uvedeném max. průtoku [bary]:
Uveďte tlak vody, který chcete mít v odběrném místě při Vámi požadovaném průtoku (ne max. tlak, který je čerpadlo schopno dosáhnout na svém výtlaku). Čím větší hodnotu zvolíte, tím výkonnější a dražší čerpadlo bude třeba použít. Pokud se jedná o výtok do volné hladiny (např. napouštění vody do sudu), uveďte "0".

3. Doplňující údaje

Jakou vodu budete čerpat?
Pitná voda je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví. Užitková voda je kterákoliv jiná, která není pitná. V případě čerpání pitné vody je třeba počítat s vyšší cenou (od 6 000 Kč výše) z důvodu kvalitnějšího materiálové provedení čerpadla. Pokud nemáte představu, podívejte se do naší nabídky.
Pokud bude u doporučeného ponorného čerpadla k dispozici provedení bez a s plovákovým spínačem, uveďte své přání.
Stručný popis aplikace:
Pokud bude čerpadlo součástí domácí vodárny a máte instalovanou ochranu proti chodu na sucho, prosíme o její upřesnění. V případě čerpání vody z IBC kontejneru uveďte průměr horního otvoru.
Poznámky, upřesnění, požadavky:
Vaše představa o ceně (v řadě případů je možno nabídnout zařízení ve velkém cenovém rozsahu a pokud Vám nabídneme příliš drahé nebo levné řešení, bude to pro nás všechny pouze ztráta času, protože Vám nebude naše nabídka vyhovovat). Můžete upřesnit i dobu, kdy Vás lze nejlépe telefonicky kontaktovat.
Smazat dotaz

Povrchové čerpadlo

Pokud chcete, aby se čerpadlo automaticky zapínalo a vypínalo při odběru vody, jste na správném místě.
Pokud chcete čerpadlo ovládat sami (vypínačem, zasunutím/vysunutím zástrčky ze zásuvky), poptejte ponorné nebo povrchové čerpadlo (ne domácí vodárnu).
Názvem DOMÁCÍ VODÁRNA se označuje soubor zařízení sloužící k automatickému zajištění dodávky vody s požadovaným tlakem.
Domácí vodárna je vždy složena z následujících částí:

  • Čerpadlo.
  • Zpětná klapka.
  • Zařízení na ovládání chodu čerpadla (tlakový spínač, ovládací jednotka - Presscontrol nebo řídící jednotka s frekvenčním měničem).
  • Tlaková nádoba.

Domácí vodárnu můžeme také použít na zvýšení tlaku v rozvodu vody, pokud máme ve vodovodu nízký tlak. Podrobné informace najdete na stránce JAK ZVÝŠIT TLAK V ROZVODU VODY.

1. Kontaktní údaje

Jméno:*
Firma:
Obec:
Telefon:*
E-mail:*

2. Provozní parametry

Průměr vrtu/studny [mm]:
Vydatnost vrtu/studny [m3/hod.] nebo objem nádrže s dešťovou vodou [m3]:
Malou vydatností vrtu/studny u zásobování domácnosti lze uvažovat hodnotu pod 0,3 l/s (1,1 m3/hod.) a u automatického zavlažování pod 0,5 l/s (1,8 m3/hod.). V případě malé vydatnosti se prosím podívejte na stránku JAK VYBRAT ČERPADLO, odkaz https://www.e-cerpadla.cz/clanek/1/jak-vybrat-cerpadlo. V její spodní části najdete část „Malá vydatnost vrtu/studny“. Do poznámky uveďte, zda máte zájem o popsané řešení s akumulační nádrží (uveďte její objem), nebo chcete standardní řešení (když se vyčerpá zásoba vody ve vrtu, budete muset čekat, než přiteče nová).
Hloubka vrtu/studny [m]:
Použití samonasávacího čerpadla:
Zavodněné samonasávací čerpadlo si samo nasaje vodu z hloubky cca 7 m. Normální čerpadlo musí mít sací potrubí vždy zavodněné.
Požadované napětí elektromotoru (12 V/24 V/230 V/400 V):
Výškový rozdíl mezi min. hladinou ve vrtu/studni/nádrži/řece a čerpadlem [m]:
Pokud nebude uvedeno, bude se předpokládat pokles hladiny vody až k sání čerpadla. Použije se při kontrole vhodnosti použití samonasávacího čerpadla. Pozor na hodnotu sací výšky, která je u samonasávacích čerpadel max. 8 m (doporučujeme uvažovat max. 7 m).
Délka svislého a vodorovného sacího potrubí (od sacího koše k čerpadlu) [m]:
Celková délka potrubí od sacího koše k čerpadlu.
Výškový rozdíl mezi min. hladinou ve vrtu/studni/nádrži a nejvzdálenějším místem spotřeby [m]:
Délka potrubí (rozvodu vody) mezi sacím košem a nejvzdálenějším místem spotřeby [m]:
Vnitřní průměr sacího potrubí [mm]:
Vnitřní průměr výtlačného potrubí [mm]:
Požadovaný max. průtok [m3/hod.]: *
Max. průtokem se rozumí součet průtoků při odběru vody z více míst SOUČASNĚ – neuvádějte prosím počet koupelen, WC, sprch a celkovou spotřebu za den, rok, ... Čím větší hodnotu zvolíte, tím dražší čerpadlo bude třeba použít. Pro domácnost se doporučuje 2 až 4 m3/hod. Další info najdete na stránce "Jak vybrat čerpadlo?". Uvádíme několik příkladů: Sprcha - 1,4 m3/hod. Napouštění vany - 2,2 m3/hod. Umyvadlo - 0,7 m3/hod. Kuchyňský dřez - 1,4 m3/hod. Pračka - 0,7 m3/hod. Myčka - 0,7 m3/hod. Zalévání zahrady (výtok z hadice) - 0,7 až 1,5 m3/hod. Pro objekty s větším počtem odběrových míst, např. penzion, hotel, si hodnotu zjistěte na odkazu https://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/72-vypoctovy-prutok-vnitrniho-vodovodu
Požadovaný tlak vody v odběrném místě při výše uvedeném max. průtoku [bary]:
Ve vodovodu bývá přetlak 2 až 5 barů. Uveďte tlak vody, který chcete mít v odběrném místě při Vámi požadovaném průtoku (ne max. tlak, který je čerpadlo schopno dosáhnout na svém výtlaku). Čím větší hodnotu zvolíte, tím výkonnější a dražší čerpadlo bude třeba použít. Pokud se jedná o výtok do volné hladiny (např. napouštění vody do sudu), uveďte "0".

3. Provedení domácí vodárny

Ovládání chodu čerpadla:*
Popis rozdílů ve vlastnostech mezi tl. spínačem, ovládací a řídící jednotkou najdete na stránce JAK VYBRAT A SESTAVIT DOMÁCÍ VODÁRNU (odkaz najdete v levém spodním rohu každé stránky). Podívejte se do naší nabídky DOMÁCÍ VODÁRNY, klikněte na nabídku vodáren s Vámi požadovaným způsobem ovládání chodu čerpadla a získáte představu o jejich cenách ... (tl. spínač - od cca 3 000 Kč, ovládací jednotka - od 4 500 Kč a řídící jednotka s fr. měničem - od cca 10 000 Kč)
Jakou vodu budete čerpat?*
Provedení tlakové nádoby:*
Popis rozdílů a informace o cenách jednotlivých provedení a výrobců najdete po kliknutí na naši nabídku TLAKOVÉ NÁDOBY (https://www.e-cerpadla.cz/tlakove-nadoby-c-44.html). Při ovládání čerpadla domácí vodárny ovládací jednotkou - Presscontrolem nebo řídící jednotkou s fr. měničem se používají tl. nádoby o objemu 8 až 16 l.

4. Doplňující údaje

Stručný popis umístění vodárny:
Poznámky, upřesnění, požadavky:
Pokud požadujete dodání i příslušenství (např. ochranu proti chodu na sucho, ...), tak zde je místo pro jeho uvedení. Můžete upřesnit dobu, kdy Vás lze telefonicky kontaktovat.
Smazat dotaz

Domácí vodárna

1. Kontaktní údaje

Celé jméno*
Firma
Ulice
Obec
PSČ
Telefon*
E-mail*

2. Údaje o čerpaném médiu

Ponorné čerpadlo
Studna/průměr vrtu (mm):
Vydatnost vrtu/studny (m3/hod.):
Napětí (230 V/400 V):
Hloubka od zemského povrchu, ve které bude čerpadlo umístěno (m):
Celková délka kabelu mezi čerpadlem a pevným připojením k rozvodu elektřiny (m)
Součet délek kabelu od čerpadla k povrchu a od studny/vrtu k pevnému připojení, slouží k navržení potřebného průřezu vodičů v kabelu, aby na jeho konci nedošlo k poklesu napětí, které by mohlo způsobit poškození elektromotoru čerpadla.
Max. hloubka ponoru čerpadla pod vodou (m):
U levnějších čerpadel je hodnota max. ponoru malá, proto je třeba u hlubšího ponoru počítat s vyšší cenou.
Výškový rozdíl mezi min. hladinou ve vrtu/studni a zemským povrchem (m):
Výška vodního sloupce ve vrtu 10 m přestavuje tlak 1 bar. Slouží pro výpočet dopravní výšky odpovídající Vašemu zapojení čerpadla a je velmi důležitý zejména u hlubokých vrtů. Pokud nebude uvedeno, bude se předpokládat pokles hladiny vody při čerpání až k čerpadlu.
Výškový rozdíl mezi zemským povrchem a nejvyšším výtokem vody (m):
Vzdálenost studny/vrtu/nádrže/řeky k nejvzdálenějšímu místu spotřeby (délka potrubí) (m):
Vnitřní průměr potrubí/hadice (mm):
Požadovaný max. průtok (m3/hod.):
Max. průtokem se rozumí součet průtoků ze všech odběrných míst, z kterých může být voda současně odebírána – neuvádějte prosím počet koupelen, WC a sprch.
Požadovaný tlak vody při výše uvedeném max. průtoku (bary):
Jaké provedení požadujete - hobby/průměr/vysoká kvalita (atest na pitnou vodu), nebo jakou máte představu o ceně:
V řadě případů je možno nabídnout zařízení ve velkém cenovém rozsahu. Pokud Vám nabídneme příliš drahé nebo levné řešení, bude to pro nás všechny pouze ztráta času, protože Vám nebude vyhovovat.
Provedení tlakové nádoby ocelová/nerezová/bezúdržbová:
Popis rozdílů a informace o cenách najdete v naší nabídce TLAKOVÉ NÁDOBY (https://www.e-cerpadla.cz/tlakove-nadoby-c-44.html.
Ovládání chodu čerpadla (ruční, externí, ...):
Výkon domácí vodárny je dán parametry použitého čerpadla, uživatelský komfort a vlastnosti volbou způsobu jeho ovládání. Ovládání chodu čerpadla pomocí tlakového spínače s tlakovou nádobou, nebo ovládací jednotky (PRESSCONTROL), nebo pomocí řídící jednotky s frekvenčním měničem. Popis rozdílů ve vlastnostech najdete na stránce JAK VYBRAT A SESTAVIT DOMÁCÍ VODÁRNU (ODKAZ https://www.e-cerpadla.cz/page.html?chapter=0&id=13), ve videu JAK VYBRAT A SESTAVIT DOMÁCÍ VODÁRNU, které najdete v naší nabídce DOMÁCÍ VODÁRNY (odkaz https://www.e-cerpadla.cz/domaci-vodarny-c-8.html) v horní části prostředního sloupce. Zde si můžete také udělat i představu o cenách ...

3. Doplňující údaje

Stručný popis aplikace
Poznámky, upřesnění, požadavky
Smazat dotaz