Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Domovní čistírny odpadní vody

Nákupní rádce

Informace potřebné před výběrem domovní čistírny odpadní vody

  • Požadovanou účinnost čištění domovní (domácí) čistírny odpadních vod (BČOV) s ohledem na další využití vyčištěné vody (v případě vypouštění do vodoteče splnění požadavků vodoprávního úřadu na nepřekročení stanovených max. hodnot "m" a "p" koncentrací sledovaných ukazatelů znečištění, nejčastěji CHSKCr, BSK5 a NL).
  • Výkon domovní (domácí) čistírny odpadních vod (BČOV), který musí odpovídat látkovému zatížení vyjádřenému hodnotou EO (ekvivalentní obyvatel) nebo průměrnému průtoku v m3/hod.
  • Zda se v místě instalace vyskytuje podzemní voda nad úrovní základové desky pro domovní čistírnu odpadních vod.
  • Zda mimo pochůznosti krytu domácí čistírny odpadních vod (BČOV) je v souvislosti s umístěním zařízení (např. před garáží) současně požadována i pojízdnost.

Výběr se provádí podle

  • Hodnoty EO (ekvivalentní obyvatel).
  • Výrobcem garantované účinnosti čištění.
  • Požadavků na technické řešení (spodní vody, pojízný poklop, ...).
Klikněte zde pro více informací
Hledání podle výrobce
Hledání podle ceny
Cena:
41200 Kč
115000 Kč
Novinka

Čistírna odpadních vod ČOV ASIO AS-MONOcomp 4

Domovní biologická čistírna typu SBR pro 2 až 5 osob, plastové provedení, pochůzná. Různé varianty.

Cena: od 53 475 Kč  s DPH 46 500 Kč  bez DPH
Novinka

Čistírna odpadních vod ČOV ASIO AS-MONOcomp 8

Domovní biologická čistírna typu SBR pro 5 až 9 osob, plastové provedení, pochůzná.

Cena: od 72 450 Kč  s DPH 63 000 Kč  bez DPH

Čistírna odpadních vod ČOV ASIO AS-VARIOcomp 5 K

Domovní biologická čistírna pro 3 až 7 osob, plastové provedení, pochůzná.

Cena: 41 285 Kč  s DPH 35 900 Kč  bez DPH

Čistírna odpadních vod ČOV ASIO AS-VARIOcomp 5 K /EO/PB/SV

Domovní biologická čistírna pro 3 až 5 osob, plastové provedení, pochůzná a pojízdná, vhodná při spodní vodě.

Cena: 60 375 Kč  s DPH 52 500 Kč  bez DPH

Čistírna odpadních vod ČOV ASIO AS-VARIOcomp 5 K ULTRA

Domovní biologická čistírna pro 3 až 5 osob, plastové provedení, pochůzná. Vytéká z ní nezávadná užitková voda.

Cena: 94 070 Kč  s DPH 81 800 Kč  bez DPH

Čistírna odpadních vod ČOV ASIO AS-VARIOcomp 8 K

Domovní biologická čistírna pro 6 až 10 osob, plastové provedení, pochůzná.

Cena: 59 455 Kč  s DPH 51 700 Kč  bez DPH

Čistírna odpadních vod ČOV ASIO AS-VARIOcomp 8 K /EO/PB/SV

Domovní biologická čistírna pro 6 až 10 EO, plastové provedení, pochůzná a pojízdná, vhodná při spodní vodě.

Cena: 86 940 Kč  s DPH 75 600 Kč  bez DPH

SIKORA domovní čistírna odpadní vody EČ SBR-2, 12 EO

Domovní biologická čistírna pro 4 až 12 osob, plastové provedení, pochůzná. Vytéká z ní nezávadná užitková voda.

Cena: 115 000 Kč  s DPH 100 000 Kč  bez DPH

SIKORA domovní čistírna odpadní vody EČ SBR-2, 6 EO

Domovní biologická čistírna pro 1 až 6 osob, plastové provedení, pochůzná. Vytéká z ní nezávadná užitková voda.

Cena: 57 500 Kč  s DPH 50 000 Kč  bez DPH