Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Jak zvýšit tlak v rozvodu vody?

Princip řešení

  • V případě souhlasu správce vodovodu nainstalujete na Vaši přípojku domácí vodárnu, která Vám zajistí požadovaný tlak v rozvodu vody. Na přípojce musí být před vodárnou instalována zpětná klapka.
    Popsaná řešení je možno použít v případě, že vodovodní přípojka umožňuje dosažení požadovaného max. průtoku.
  • V případě nesouhlasu správce vodovodu nainstalujete oddělovací zásobní nádrž o objemu přiměřenému Vaší spotřebě a k ní domácí vodárnu, která Vám zajistí požadovaný tlak v rozvodu vody. Na Vaši vodovodní přípojku umístíte zařízení na dopouštění pitné vody do zásobní nádrže.

Souhlas slouží jako prevence před vznikem situace, kdy po instalaci zařízení na zvýšení tlaku u jednoho odběrného místa dojde k významnému zhoršení situace u ostatních odběrných míst (pokles tlaku vody ve vodovodu).
Podle zákona č. 274/2001 Sb. není možno provést propojení studniční vody a vodovodu, i když na něm budou kohouty, zpětně klapky, ...

Tlak v tělese čerpadla nesmí překročit výrobcem stanovenou hodnotu. V případě kolísání tlaku ve vodovodní přípojce, kdy je např. v nočních hodinách vyšší tlak vody, doporučujeme nainstalovat na sání čerpadla redukční ventil a na něm nastavit takovou hodnotu tlaku, aby nemohlo dojít k poškození čerpadla (tlak v přípojce + zvýšení tlaku čerpadlem musí být menší než výrobcem udávaná hodnota). 
Tlak v místě odběru bude roven tlaku na výstupu z čerpadla, od kterého se musí odečíst výškový rozdíl čerpadlo/místo odběru (přičemž platí, že 10 m výškového rozdílu odpovídá tlaku 1 bar) a ztráty v potrubí při daném odběru vody.

Vlastnosti řešení různých způsobů ovládání čerpadla domácí vodárny

V současné době se používají tři typy ovládání chodu čerpadla domácí vodárny. Protože každý z nich má své výhody a nevýhody, je třeba si ho vybrat ještě před výběrem vodárny. Všechny možnosti včetně podrobného popisu jejich vlastností jsou uvedeny na stránce JAK VYBRAT A SESTAVIT DOMÁCÍ VODÁRNU.

Při použití tlakového spínače v kombinaci s tlakovou nádobou dochází ke kolísání tlaku vody v rozvodu od hodnoty zapínacího do hodnoty vypínacího tlaku nastavené na spínači. S kolísáním tlaku současně dochází i ke kolísání průtoku a tím např. ke kolísání teploty ohřívané vody v průtokovém ohřívači.
Při použití ovládací jednotky (PRESSCONTROL) se tlak v rozvodu vody při stejném odběru nemění, při změně průtoku dojde ke změně tlaku, který ale nekolísá.
Nejdokonalejší způsob ovládání čerpadel je řídící jednotka s frekvenčním měničem. Frekvenční měnič ve spojení s tlakovým čidlem udržuje v pracovní oblasti čerpadla stálý tlak změnou otáček motoru čerpadla bez ohledu na různou spotřebu vody (při změně průtoku nekolísá tlak a tím ani teplota ohřívané vody v průtokovém ohřívači). Pokud nemáte představu u cenách, podívejte se do naší nabídky domácích vodáren s řídící jednotkou s frekvenčním měničem.

Použití různých způsobů ovládání čerpadla domácí vodárny má následující vliv na hodnotu tlaku vody v rozvodu:

  • Max. tlak na výstupu z domácí vodárny bude v případě ovládání čerpadla pomocí tlakového spínače odpovídat hodnotě nastavené na tlakovém spínači jako vypínací tlak (tlak v přípojce ho neovlivní).
  • Max. tlak na výstupu z domácí vodárny v případě ovládání čerpadla pomocí ovládací jednotky (PRESSCONTROL) bude při nulovém odběru vody roven součtu max. tlaku na vstupu do čerpadla (tj. ve vodovodní přípojce, ke které je připojeno čerpadlo) a max. dopravní výšky čerpadla (10 m = 1 bar = 0,1 MPa). Např. max. tlak ve vodovodním řadu je 1,5 barů, max. dopravní výška instalovaného čerpadla je 45 m, max. tlak na výstupu z čerpadla bude 6 barů (1,5 + 4,5). Provozní tlak na výstupu ze zařízení při určitém průtoku bude roven součtu max. tlaku na vstupu do čerpadla (tj. v přípojce vodovodu, ke které je připojeno čerpadlo) a hodnotě dopravní výšky odpovídající tomuto průtoku na charakteristice čerpadla (10 m = 1 bar = 0,1 MPa).
    V případě velkého kolísání tlaku ve vodovodní přípojce doporučujeme na výstup z domácí vodárny instalovat redukční ventil, na kterém se nastaví požadovaná max. hodnota tlaku vody v rozvodu.
  • Tlak na výstupu z domácí vodárny v případě ovládání čerpadla pomocí řídící jednotky s frekvenčním měničem bude odpovídat hodnotě nastavené na řídící jednotce jako požadovaný tlak (tlak v přípojce ho neovlivní). Platí za podmínky, že výkon instalovaného čerpadla bude odpovídat max. hodnotě spotřeby.

V případě použití tlakového spínače s tl. nádobou, nebo řídící jednotky s frekvenčním měničem, bude tlak v rozvodu odpovídat nastavenému tlaku (vypínacímu na tl. spínači, nebo požadovanému na řídící jednotce).
V případě použití ovládací jednotky (PRESSCONTROL) bude tlak v rozvodu odpovídat součtu tlaku ve vodovodu a tlaku čerpadla odpovídající danému průtoku z jeho charakteristiky.

Doporučené typy čerpadel

V případě sestavení zařízení z jednotlivých komponent můžete použít následující typy čerpadel v kombinaci s tl. spínačem, ovládací jednotkou nebo frekvenčním měničem.
Samonasávací odstředivá čerpadla CALPEDA NGX, u kterých je povolen max. přetlak v tělese čerpadla 8 barů.
Samonasávací odstředivá čerpadla KOPRO, u typové řady JY je povolený přetlak 6 barů a u řady JET 100A(a) je 8 barů.
Samonasávací odstředivá čerpadla EASYPUMP typové řady EASY JET, u kterých dodavatel uvádí max. hodnotu tlaku na sání 6 barů.
Odstředivá čerpadla CALPEDA MXH, u kterých je povolen max. přetlak v tělese čerpadla 8 barů. Mají pomalý pokles dopravní výšky při zvyšující se hodnotě průtoku.

Doporučené typy sestavených domácích vodáren

Tlakový spínač

Provozní tlak na výstupu ze zařízení se bude pohybovat v rozmezí vypínacího a zapínacího tlaku, který je nastavený na tlakovém spínači vodárny.
Pro použití jsou vhodné domácí vodárny zn. KOPRO typové řady JET (nabídka DOMÁCÍ VODÁRNY/KOPRO), u kterých dodavatel uvádí max. hodnotu tlaku u řady JY 6 barů a u řady JET 100A(a) 8 barů a zn. KSB typové řady TOP (nabídka DOMÁCÍ VODÁRNY/KSB), u kterých je max. hodnota tlaku v přípojce uvedena v POPISu zboží.
V případě požadavku malého průtoku je možno sestavit domácí vodárnu s membránovým čerpadlem SHURFLO osazené tl. spínačem.

Ovládací jednotka

Osvědčené je použití tzv. kompaktních domácích vodáren, jejichž součástí je povrchové čerpadlo, tl. nádoba a integrovaná ovládací jednotka typu "Presscontrol".  Mají malé prostorové nároky, jednoduchou instalaci a vzhledem k jinému typu chlazení i výrazně nižší hlučnost. Vyzkoušené je použití domácích vodáren WALRUS TQ, které jsou osazeny odstředivým čerpadlem (do max. tlaku v přípojce 3 bary, není samonasávací).
Dále je možno použít domácí vodárnu (samonasávací čerpadlo osazené ovládací jednotkou) zn. KSB typové řady PRO, u které je max. hodnota tlaku v přípojce uvedena v POPISu zboží.

Tlakový spínač a ovládací jednotka

Domácí vodárny EASYPUMP řady EASY BOOST Automatic a EASY BOOST Digital osazené samonasávacím čerpadlem mají možnost volby ovládání chodu čerpadla pomocí tlakového spínače nebo ovládací jednotky (PRESSCONTROL). Výrobce udává max. tlak v tělese čerpadla 6 barů.

Řídící jednotka s frekvenčním měničem

Nabídku frekvenčních měničů na ovládání odstředivých čerpadel najdete na stránce ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY S FREKVENČNÍM MĚNIČEM. Jednodušší možností je použití sestavených domácích vodáren, nebo kompletů, jejichž součástí je frekvenční měnič. Vždy je ale třeba provést kontrolu výrobcem povoleného max. přetlaku. Velice často se používá domácí vodárna:

Použití oddělovací zásobní nádrže na vodu

V případě nesouhlasu s přímou montáží domácí vodárny na přívod vody je třeba instalovat oddělovací beztlakou nádrž (nabídka NÁDRŽE NA PITNOU A DEŠŤOVOU VODU). Její objem se zjistí na základě denní průměrné spotřeby, kterou jde např. odečíst z vodoměru. Pokud bude objem malý, nepokryje v době výpadku pitné vody z rozvodu spotřebu, pokud bude příliš velký, může se voda v nádrži "kazit".
Do nádrže bude voda při jejím dostatku ve vodovodní přípojce v případě nižší jak maximální hladiny automaticky dotékat. Z ní bude čerpána zařízením na zvýšení tlaku (domácí vodárnou) do rozvodu vody v domě.
Přítok vody do nádrže lze zajistit pomocí plovákového ventilu, který při poklesu hladiny začne napouštět vodu. Jedná se o stejný princip jako u nádržky na vodu u WC.
Další možností je použití plovákového spínače (nabídka ČERPADLA PŘÍSLUŠENSTVÍ/PLOVÁKOVÉ SPÍNAČE), který bude ovládat elektromagnetický ventil (nabídka Elektromagnetické ventily) na přívodním potrubí vody. U oddělovací nádrže doporučujeme signalizovat vhodným způsobem (např. plovákovým spínačem) ještě havarijní úroveň hladiny, kdy hrozí přetečení (případně instalovat havarijní přepad).
Nad dnem oddělovací nádrže bude připojeno sání čerpadla domácí vodárny. V případě potřeby jeho ochrany proti chodu na sucho je možné instalovat např. plovákový spínač (nabídka ČERPADLA PŘÍSLUŠENSTVÍ/PLOVÁKOVÉ SPÍNAČE).