Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Výpočet dopravní výšky

Přepočet jednotek průtoku čerpané kapaliny
m3/hod. 0 l/min. 0 l/s
l/min. 0 l/s 0 m3/hod.
l/s 0 l/min. 0 m3/hod.

Přibližný výpočet dopravní výšky
Celková délka ležaté části sacího potrubí [m]:
Celková délka svislé části sacího potrubí [m]:
Sací výška [m]:
0
Sací výška je u některých druhů čerpadel (např. kalová, ponorná, …) = 0
Celková délka ležaté části výtlačného potrubí [m]:
Celková délka svislé části výtlačného potrubí [m]:
Výtlačná výška [m]: 0
Dopravní výška [m]: 0
Požadovaný přetlak na konci výtlačného potrubí [MPa]:
1 bar = 1 Atm. = 0,1 MPa, doporučujeme 0,2
Minimální dopravní výška pro výběr čerpadla [m]: 20Přesný výpočet dopravní výšky
Výpočet součinitele tření podle Churchilla
dynamická viskozita kapaliny (doporučujeme hodnotu 0,00131) [Pas]
hustota kapaliny (doporučujeme hodnotu 1 000) [kg/m3]
čerpaný průtok kapaliny [m3/h]
Sací potrubí
délka potrubí [m]
vnitřní průměr potrubí [mm]
výškový rozdíl mezi nejnižší hladinou vody a čerpadlem [m]
drsnost potrubí (doporučujeme hodnotu 0,01 pro plasty a 0,5 pro kovy) [mm]
rychlost proudění [m/s]
0
počet oblouků 90°, šoupátek, .. [ks]
počet "T“ kusů, zpět. klapek .. [ks]
Re 0
a 0
b 0
součinitel tření 0
Sací výška [m]
0
Výtlačné potrubí
délka potrubí [m]
vnitřní průměr potrubí [mm]
ponorné čerpadlo
výškový rozdíl mezi nejnižší hladinou vody a místem spotřeby (výtoku z potrubí) [m]
povrchové čerpadlo
výškový rozdíl mezi čerpadlem a místem spotřeby (výtoku z potrubí) [m]
drsnost potrubí (doporučujeme hodnotu 0,01 pro plasty a 0,5 pro kovy) [mm]
rychlost proudění [m/s]
0
počet oblouků 90°, šoupátek, .. [ks]
počet "T kusů", zpět. klapek .. [ks]
Re 0
a 0
b 0
součinitel tření 0
Výtlačná výška [m] 0
Dopravní výška [m]: 0
1 bar = 1 Atm. = 0,1 MPa
Požadovaný přetlak na konci výtlačného potrubí [MPa]:
Minimální dopravní výška pro výběr čerpadla [m]: 0
Upozornění: Pokud například při použití potrubí/hadice o délce 30 m jako horizontálního vedení dostanete vypočítanou hodnotu sací nebo výtlačné výšky o hodně překračující 3 m ( 1/10 délky, u vertikálního potrubí zadanou hodnotu), nejedná se o chybu programu, ale je třeba zvýšit hodnotu vnitřního průměru (světlosti) potrubí/hadice.

Videonávod