Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Jak nahradit staré čerpadlo?

Pokud Vám dosloužilo čerpadlo, potřebujete ho nahradit novým a původní již není dostupné, podle rozsahu dostupných informací si vyberte některou z následujících možností.

Štítek na čerpadle je nečitelný a nemáte k dispozici žádné další informace

Výběr nového čerpadla provedete podle postupu uvedeném na stránce JAK VYBRAT ČERPADLO. Na stránce VÝPOČET DOPRAVNÍ VÝŠKY ČERPADLA si vypočítáte dopravní výšku odpovídající Vašim provozním podmínkám čerpadla a určíte si jí odpovídající požadovaný průtok. Protože znáte druh původního čerpadla, stačí si podle těchto parametrů - provozního bodu - vybrat vhodný typ na stránce HLEDÁNÍ PODLE PRŮTOKU A DOPRAVNÍ VÝŠKY (v případě výměny samonasávacího čerpadla nemusíte při výběru nového provádět kontrolu hodnoty sací výšky).

 • Do políčka DOPRAVNÍ VÝŠKA vložte dopravní výšku odpovídající Vašemu zapojení čerpadla a do políčka POŽADOVANÝ PRŮTOK zadejte hodnotu požadovaného průtoku.
  Klikněte na tlačítko HLEDAT.
 • U vybraného čerpadla si na jeho charakteristice uvedené v naší nabídce zkontrolujte, zda při dopravní výšce je dosaženo Vámi požadovaného průtoku.
  Na svislé ose (y) si najdete hodnotu vypočítané dopravní výšky a vedete rovnoběžku s vodorovnou osou (x). V místě, kde se protne s charakteristikou vybraného čerpadla, si na vodorovné ose odečtěte hodnotu průtoku (podrobný návod obsahuje video ve spodní části stránky HLEDÁNÍ PODLE PRŮTOKU A DOPRAVNÍ VÝŠKY).

Výběr podle údajů ze štítku na starém čerpadle

Na štítku čerpadla se většinou uvádí jen jedna z dvojice souřadnic krajních hodnot charakteristiky čerpadla - maximální dopravní výška H-max. a maximální průtok Q-max. (souřadnice - max. dopravní výšce odpovídá min. průtok, min. dopravní výšce odpovídá max. průtok). Rozsah informací, použité jednotky a symboly se mohou lišit podle výrobce.

 • Klikněte na naši stránku HLEDÁNÍ PODLE PRŮTOKU A DOPRAVNÍ VÝŠKY.
  Pokud hledáte čerpadla s určitou hodnotou max. dopravní výšky, zadejte ji do políčka DOPRAVNÍ VÝŠKA a do políčka POŽADOVANÝ PRŮTOK zadejte „0“.Pokud hledáte čerpadla s určitou hodnotou max. průtoku, zadejte ji do políčka POŽADOVANÝ PRŮTOK a do políčka DOPRAVNÍ VÝŠKA zadejte „0“.
 • Klikněte na tlačítko HLEDAT.
 • Vyberte si typ, u kterého se max. dopravní výška a max. průtok nejvíce blíží hodnotě stávajícího čerpadla.
 • Klikněte na jeho název a v nabídce si zkontrolujete technické parametry na kartě POPIS a PARAMETRY, případně se podívejte na příslušenství na kartě SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ. Nabídku si můžete také seřadit podle ceny.
 • Pokud je vše v pořádku, vložte čerpadlo do košíku ….
V našem e-shopu je průtok většinou udáván v m3 za hodinu. Pokud je na štítku uvedena hodnota např. v l/s nebo v l/hod., tak je třeba provést přepočet. Pokud si přepočtem nebudete jisti, můžete k němu použít formulář v horní části naší stránky VÝPOČET DOPRAVNÍ VÝŠKY ČERPADLA, kde je k dispozici přepočet hodnoty průtoku z jakýchkoliv jednotek na m3 za hodinu.

Výběr podle charakteristiky nahrazovaného čerpadla

Otevřete si na naši nabídku Vámi nahrazovaného druhu čerpadla. Pokud znáte charakteristiku stávajícího čerpadla, můžete:
 • Z ní zjistit souřadnice krajních hodnot charakteristiky čerpadla - min. průtok/max. dopravní výšky, max. průtok/min. dopravní výšky. Ty můžete porovnat s rozmezím těchto hodnot parametrů uvedeným v  krátkém popisu u každého čerpadla v naší nabídce, viz obrázek.  Postupně procházejte nabízené zboží a porovnávejte v krátkém popisu uvedené rozmezí hodnot průtoku a dopravní výšky s Vámi požadovanými. Po nalezení čerpadla, u kterého je největší shoda hodnot, klikněte na jeho nabídku a podívejte se na jeho charakteristiku. Pokud Vám bude vyhovovat, tak je zde velká pravděpodobnost, že se Vám podařilo vybrat čerpadlo se stejnými parametry, jako má Vaše stávající.
  Klikněte na jeho název a v nabídce si zkontrolujte technické parametry na kartě POPIS a PARAMETRY, případně se podívejte na příslušenství na kartě PŘÍSLUŠENSTVÍ. Pokud je vše v pořádku, vložte čerpadlo do košíku … Pokud ne, můžete zkusit následující postup.
 • Z charakteristiky stávajícího čerpadla si asi za její polovinou odečtete provozní bod, tj. hodnotu průtoku a jí odpovídající dopravní výšku, viz obrázek.


  Obě hodnoty (v našem případě 3,6 m3/hod. a 5,2 m) vložte do formuláře na stránce HLEDÁNÍ PODLE PRŮTOKU A DOPRAVNÍ VÝŠKY.
  Po kliknutí na tlačítko HLEDAT si z výpisu vyberte vhodný typ. Zejména si u vybraného čerpadla na jeho charakteristice uvedené v naší nabídce zkontrolujte, zda při dopravní výšce je dosaženo Vámi požadovaného průtoku.
  Na svislé ose (y) si najdete hodnotu vypočítané dopravní výšky a vedete rovnoběžku s vodorovnou osou (x). V místě, kde se protne s charakteristikou vybraného čerpadla, si na vodorovné ose odečtete hodnotu průtoku (podrobný návod obsahuje video ve spodní části stránky HLEDÁNÍ PODLE PRŮTOKU A DOPRAVNÍ VÝŠKY). Pokud Vám vyhovuje, můžete si čerpadlo objednat. Pokud ne, musíte v hledání pokračovat ...

Nahrazované čerpadlo nemá Vámi požadované vlastnosti

Náhradu čerpadla můžete využít ke zlepšení jeho vlastností, nebo k odstranění pochybení při výběru stávajícího.

Tlak v rozvodu vody

Pokud vzhledem k současnému čerpadlu potřebujete zvýšit v odběrném místě (výtlačném potrubí) tlak, zvyšte podle potřeby hodnotu dopravní výšky o počet metrů odpovídající požadovanému zvýšení tlaku, přičemž 0,1 MPa = 1 Atm = 1 bar = 10 m dopravní výšky. 
Příklad:
Zvýšení tlaku o 1,4 baru odpovídá zvýšení dopravní výšky o 14 m, která se musí přičíst ke stávající hodnotě.
Můžete si také provést orientační nebo přesný výpočet dopravní výšky pro dané odběrné místo a to na naší stránce VÝPOČET DOPRAVNÍ VÝŠKY ČERPADLA.

Průtok

Úpravu hodnoty průtoku doporučujeme provést u provozního bodu. Pokud ji provedete u hodnoty min. průtoku, která odpovídá max. dopravní výšce, nebo u hodnoty max. průtoku, která odpovídá min. dopravní výšce, nebude úprava tak přesná.

Víte, podle čeho poznáte, že výkon čerpadla domácí vodárny je malý? Při delším odběru vody se čerpadlo nevypíná ... (nekolísá tlak od zapínacího po vypínací).
Pokud nahrazujete samonasávací čerpadlo novým, není třeba provádět kontrolu sací výšky. Pokud ji ale provedete a budete se blížit hodnotě 7,5 m, zvažte použití ponorného čerpadla.

Další informace najdete v následujícím videu.