Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Stupeň ochrany zařízení (IP)

Krytí IP

Krytí elektrických zařízení vyjadřuje jejich konstrukční zabezpečení proti vniknutí vody, nebezpečnému dotyku a vniknutí cizích předmětů. 

Stupeň zabezpečení se označuje písmeny IP ( International Protection) a je normalizován podle ČSN EN 60529. Za písmeny IP je dvojčíslí, případně přídavné a doplňkové písmeno, které popisuje způsob zkoušky. 
Poznámka: Některé jiné, především starší zahraniční normy (Australské AS, Francouzské UTE), mohou používat ještě třetí číslici v rozmezí 0 - 9, která vypovídá o mechanické odolnosti (0 žádná ochrana, 9 ochrana proti 20 Joulům). V současnosti již však i tyto země převzaly standard IEC 60529 (viz. následující přehled).

Popisné schéma: IP 12XY

1

První číslice popisuje stupeň ochrany osob před nebezpečným dotykem a stupeň ochrany zařízení před vniknutím cizích předmětů.

2

Druhá číslice popisuje stupeň ochrany před vniknutím vody.

X

Přídavné písmeno (nepovinné). Udává stupeň ochrany osob před dotykem nebezpečných částí, je-li skutečná ochrana osob před dotykem nebezpečných částí vyšší než ochrana, kterou udává první charakteristická číslice, nebo je-li první charakteristická číslice nahrazena písmenem X. Může nabývat hodnot A, B, C nebo D.

Y

Doplňkové písmeno (nepovinné) se používá k doplňkovým informacím, doposud používaná písmena jsou H, M, S, W.

 

Druhy krytí a jejich hodnoty

První číslice v označení stupně krytí

Stupeň krytí

 

před nebezpečným dotykem

před vniknutím cizích předmětů

IP 0x

bez ochrany

bez ochrany

IP 1x

dlaní

velkých = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 50 mm

IP 2x

prstem

malých = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 12,5 mm

IP 3x

nástrojem

drobných = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 2,5 mm

IP 4x

nástrojem

velmi drobných = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 1 mm

IP 5x

jakoukoli pomůckou

prachu částečně = ochrana před prachem

IP 6x

jakoukoli pomůckou

prachu úplně = prachotěsné (prach nesmí narušit činnost elektrického zařízení)

Druhá číslice v označení stupně krytí

Stupeň krytí před vniknutím vody

IP x0

bez ochrany

IP x1

kapající = ochrana před kapkami vody dopadajícími svisle

IP x2

kapající při sklonu do 15° = ochrana před kapkami vody dopadajícími pod úhlem do 15° od svislice

IP x3

šikmo dopadající = ochrana před deštěm dopadajícím pod úhlem do 60° od svislice

IP x4

stříkající = ochrana před stříkající vodou dopadající v libovolném směru

IP x5

tryskající v libovolném směru = ochrana před tryskající vodou

IP x6

při vlnobití = ochrana před intenzivně tryskající vodou a vlnobitím

IP x7

při ponoření = ochrana před dočasným ponořením do vody (omezeno tlakem a časem)

IP x8

při trvalém ponoření pod tlakem = ochrana při trvalém ponoření do vody (případná vniklá voda nesmí narušit činnost elektrického zařízení)


Přídavné písmeno


Význam

A

Chráněné před dotykem nebezpečných částí hřbetem ruky, zkouší se koulí o průměru 50 mm

B

Chráněné před dotykem nebezpečných částí prstem, zkouší se článkovým zkušebním prstem o průměru 12 mm a délce 80 mm

C

Chráněné před dotykem nebezpečných částí nástrojem, zkouší se sondou o průměru 2,5 mm a délky 100 mm

D

Chráněné před dotykem nebezpečných částí drátem, zkouší se sondou o průměru 1,0 mm a délky 100 mm

H

Zařízení vysokého napětí

M

Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody za pohybu pohyblivých částí

S

Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody jsou-li pohyblivé části v klidu

W

Vhodné pro použití za stanovených povětrnostních podmínek


V předmětových normách výrobku mohou být použita i jiná písmena, ale neměla by kolidovat s výše uvedenými doplňkovými písmeny.
IPX4 - výrobce neuvádí možnou míru mechanického poškození nebezpečných částí (X), ochrana před stříkající vodou dopadající v libovolném směru (4).

Podrobnější informace najdete po kliknutí na tento ODKAZ.