Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Dávkovací čerpadla VERDERDOS

DOPORUČENÍ PRO VÝBĚR DÁVKOVACÍHO ČERPADLA VERDERDOS

Podle dávkovaného objemu si stanovíme požadovaný max. výkon dávkovacího čerpadla VERDERDOS v litrech za hodinu.
U každého typu je uvedena hodnota max. průtoku v l/hod. a jí odpovídající max. přetlak na výtlaku čerpadla vztaženo na vodu:
- Typ čerpadla 10-02 (výkon 10 l/hod. při max. přetlaku 2 bary).
- Krátký popis zboží.
- Karta PARAMETRY v nabídce daného čerpadla.

Dávkování lze provádět kontinuálně nebo šaržovitě. V případě kontinuálního dávkování např. 5 l/hod. volíme dávkovací čerpadlo o max. výkonu cca 6 l/hod. V případě šaržovitého dávkování např. 5 l za 10 min. volíme dávkovací čerpadlo o max. výkonu cca 35 l/hod. (5 l krát 6). Doporučujeme hodnotu provozního výkonu na úrovni cca 75 až 90 % maximálního. ... Další informace

DOPORUČENÍ PRO VÝBĚR DÁVKOVACÍHO ČERPADLA VERDERDOS

Podle dávkovaného objemu si stanovíme požadovaný max. výkon dávkovacího čerpadla VERDERDOS v litrech za hodinu.
U každého typu je uvedena hodnota max. průtoku v l/hod. a jí odpovídající max. přetlak na výtlaku čerpadla vztaženo na vodu:
- Typ čerpadla 10-02 (výkon 10 l/hod. při max. přetlaku 2 bary).
- Krátký popis zboží.
- Karta PARAMETRY v nabídce daného čerpadla.

Dávkování lze provádět kontinuálně nebo šaržovitě. V případě kontinuálního dávkování např. 5 l/hod. volíme dávkovací čerpadlo o max. výkonu cca 6 l/hod. V případě šaržovitého dávkování např. 5 l za 10 min. volíme dávkovací čerpadlo o max. výkonu cca 35 l/hod. (5 l krát 6). Doporučujeme hodnotu provozního výkonu na úrovni cca 75 až 90 % maximálního.
Upozorňujeme, že max. výkon dávkovacího čerpadla udávaný výrobcem se vztahuje k udané hodnotě max. přetlaku ve výtlačném potrubí. Je tedy třeba počítat s tím, že pokud tento tlak nebude při provozu dosažen, bude výkon dávkovacího čerpadla větší, než udaná hodnota. Z tohoto důvodu je třeba v případě požadavku přesného dávkování provést kalibraci dávkovacího čerpadla.
Nastavení dávkovacího výkonu je možno obecně provádět změnou frekvence nebo změnou délky zdvihu membrány nebo kombinací obou změn. Čerpadla VERDERDOS umožňují regulaci průtoku pouze pomocí změny frekvence (1 až 180).

Ke vše typům dávkovacích čerpadel VERDERDOS lze připojit indikaci min. úrovně hladiny čerpané kapaliny, která plní funkci ochrany proti chodu na sucho. Mezi jednotlivými typovými řadami digitálních čerpadel VERDERDOS jsou následující rozdíly:
Manuálně nastavitelný průtok:
VERDERDOS VE-C
Manuální nastavení a externí ovládání průtoku:
VERDERDOS VE-I - pomocí pulzů, např. od vodoměru. Dávkovací funkce 1/n  nebo n x 1 s pamětí.
VERDERDOS VE-MA - pomocí signálu 0/4 - 20 mA. Speciálně vyvinuté pro přesné a opakované dávkování chemikálií pro úpravu vody a procesní aplikace.
VERDERDOS VE-MF - externí ovládání pomocí signálu 0/4 - 20 mA a pomocí pulzů, dávkovací funkce 1/n  nebo n x 1 s pamětí.
Měření a regulace pH/redox-potenciálu:
VERDERDOS VE-pH - dávkovací čerpadlo s integrovaným měřením a regulací pH. Cenově mimořádně výhodná možnost jednoduchého řešení úpravy hodnoty pH (neutralizace). Sondy na měření pH je možno objednat na kartě SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ ve spodní části nabídky.
VERDERDOS VE-Rx - dávkovací čerpadlo s integrovaným měřením a regulací redox-potenciálu. Cenově mimořádně výhodná možnost jednoduchého řešení úpravy hodnoty redox-potenciálu (např. redukce šestimocného chrómu CrVI). Sondy na měření redox-potenciálu je možno objednat na kartě SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ ve spodní části nabídky.
VERDERDOS VE-pH/Rx - dávkovací čerpadlo s integrovaným měřením a regulací pH nebo redox-potenciálu podle použité sondy. Sondy na měření pH a redox-potenciálu je možno objednat na kartě SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ ve spodní části nabídky.

Pokud je v parametrech dávkovacího čerpadla uvedena výtlačná nebo sací výška v metrech, jedná se o hodnotu odpovídající vlastnostem vody (10 m odpovídá cca 1 baru). V případě použití jiné kapaliny s odlišnými vlastnostmi je třeba vycházet z hodnoty tlaku na výstupu z dávkovacího čerpadla a výtlačnou výšku vypočítat na stránce VÝPOČET DOPRAVNÍ VÝŠKY.
V případě požadavku proporcionálního dávkování kapalin do vody nabízíme IMPULSNÍ VODOMĚRY.

Součástí dodávky čerpadla je:
- 2 m sací PVC hadičky 4x6.
- 2 m výtlačné PE hadičky 4x6.
- 1,5 m odvzdušňovací PVC hadičky 4x6.
- 1 sací kus s filtrem.
- 1 vstřikovací kus.

Pokud v naší nabídce nenajdete, co potřebujete, pošlete poptávku na dotaz@e-cerpadla.cz. Nezapomeňte v ní uvést:
čerpaná látka:   
koncentrace (%): 
pH:   
čerpané množství:     (např. m3/h, l/h, l/min.) nebo dobu čerpání určeného objemu
dopravní výška (m):     (nebo tlak v bar, MPa)
požadovaný tlak na konci výtlačného potrubí - hadičky (bar, MPa):     (pokud se čerpá do volné hladiny, tak "0")
viskozita (mPas):
hustota (kg/m3):
teplota média (°C):
obsah pev. částic (%):
velikost pev. částic (mm):
pevné částice (název):
délka sacího potrubí (m):
svislá vzdálenost od nejnižší hladiny čerpané látky a místa umístění čerpadla (m):
prostředí (např.: nevím, standardní, výbušné, vysoce korozivní):
ovládání chodu čerpadla (ruční, externí, ...):
napětí (V):
další požadavky (např. možnost připojení indikace min. úrovně hladiny dávkované kapaliny, ...):


Méně informací
Hledání podle parametrů

Hledání podle ceny
Cena:
5500 Kč
16600 Kč

Dávkovací čerpadlo VERDERDOS VE1-C 02-11, max. 2 l/hod.

Univerzální materiálové provedení pro kyselé a zásadité kapaliny, manuální nastavení výkonu bez možnosti externího ovládání.

skladem
Cena: 5 522 Kč  s DPH 4 564 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo VERDERDOS VE1-C 04-09, max. 4 l/hod.

Univerzální materiálové provedení pro kyselé a zásadité kapaliny, manuální nastavení výkonu bez možnosti externího ovládání.

skladem
Cena: 5 522 Kč  s DPH 4 564 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo VERDERDOS VE1-C 05-08, max. 5 l/hod.

Univerzální materiálové provedení pro kyselé a zásadité kapaliny, manuální nastavení výkonu bez možnosti externího ovládání.

skladem
Cena: 5 522 Kč  s DPH 4 564 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo VERDERDOS VE1-C 07-05, max. 7 l/hod.

Univerzální materiálové provedení pro kyselé a zásadité kapaliny, manuální nastavení výkonu bez možnosti externího ovládání.

skladem
Cena: 5 522 Kč  s DPH 4 564 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo VERDERDOS VE1-C 08-04, max. 8 l/hod.

Univerzální materiálové provedení pro kyselé a zásadité kapaliny, manuální nastavení výkonu bez možnosti externího ovládání.

skladem
Cena: 9 080 Kč  s DPH 7 504 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo VERDERDOS VE1-C 1,5-12, max. 1,5 l/hod.

Univerzální materiálové provedení pro kyselé a zásadité kapaliny, manuální nastavení výkonu bez možnosti externího ovládání.

skladem
Cena: 5 522 Kč  s DPH 4 564 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo VERDERDOS VE1-C 10-02, max. 10 l/hod.

Univerzální materiálové provedení pro kyselé a zásadité kapaliny, manuální nastavení výkonu bez možnosti externího ovládání.

skladem
Cena: 5 522 Kč  s DPH 4 564 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo VERDERDOS VE1-C 15-0,5, max. 15 l/hod.

Univerzální materiálové provedení pro kyselé a zásadité kapaliny, manuální nastavení výkonu bez možnosti externího ovládání.

skladem
Cena: 5 522 Kč  s DPH 4 564 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo VERDERDOS VE1-I 02-11, max. 2 l/hod.

Univerzální materiálové provedení pro kyselé a zásadité kapaliny, manuální nastavení, nebo externí (pulsní) ovládání výkonu.

skladem
Cena: 12 807 Kč  s DPH 10 584 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo VERDERDOS VE1-I 04-09, max. 4 l/hod.

Univerzální materiálové provedení pro kyselé a zásadité kapaliny, manuální nastavení, nebo externí (pulsní) ovládání výkonu.

skladem
Cena: 12 807 Kč  s DPH 10 584 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo VERDERDOS VE1-I 05-08, max. 5 l/hod.

Univerzální materiálové provedení pro kyselé a zásadité kapaliny, manuální nastavení, nebo externí (pulsní) ovládání výkonu.

skladem
Cena: 12 807 Kč  s DPH 10 584 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo VERDERDOS VE1-I 07-05, max. 7 l/hod.

Univerzální materiálové provedení pro kyselé a zásadité kapaliny, manuální nastavení, nebo externí (pulsní) ovládání výkonu.

skladem
Cena: 12 807 Kč  s DPH 10 584 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo VERDERDOS VE1-I 08-04, max. 8 l/hod.

Univerzální materiálové provedení pro kyselé a zásadité kapaliny, manuální nastavení, nebo externí (pulsní) ovládání výkonu.

skladem
Cena: 12 807 Kč  s DPH 10 584 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo VERDERDOS VE1-I 1,5-12, max. 1,5 l/hod.

Univerzální materiálové provedení pro kyselé a zásadité kapaliny, manuální nastavení, nebo externí (pulsní) ovládání výkonu.

skladem
Cena: 12 807 Kč  s DPH 10 584 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo VERDERDOS VE1-I 10-02, max. 10 l/hod.

Univerzální materiálové provedení pro kyselé a zásadité kapaliny, manuální nastavení, nebo externí (pulsní) ovládání výkonu.

skladem
Cena: 12 807 Kč  s DPH 10 584 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo VERDERDOS VE1-I 15-0,5, max. 15 l/hod.

Univerzální materiálové provedení pro kyselé a zásadité kapaliny, manuální nastavení, nebo externí (pulsní) ovládání výkonu.

skladem
Cena: 12 807 Kč  s DPH 10 584 Kč  bez DPH