Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Dávkovací čerpadla SEKO pro napětí 230 V

Nákupní rádce

Postup při výběru

 • Zvolte si požadované napětí. Nabídka jednotlivých typů na Vámi zvolené napětí se Vám zobrazí pomocí HLEDÁNÍ PODLE PARAMETRŮ.
  AC - střídavý proud, DC - stejnosměrný proud.
 • Nejdříve si vyberete typovou řadu dávkovacího čerpadla SEKO, potřebné informace o rozdílech mezi nimi najdete v níže uvedeném přehledu. Nastavení dávkovacího výkonu je možno obecně provádět změnou frekvence nebo změnou délky zdvihu membrány nebo kombinací obou změn. U typů dávkovacích čerpadel s možností změny frekvence a změny délky zdvihu membrány je možnost nastavení plynulejšího dávkování (malé dávky s vyšší frekvencí), což je výhodné např. při desinfekci vody.
 • U některých typových řad je možnost dodání daného typu v materiálovém provedení odpovídající hodnotě pH čerpané kapaliny - hodnota pH od 0 do 8 materiál FPM (Viton), pro pH od 6 do 14 materiál EPDM (cena obou provedení je stejná).
 • Maximální teplota dávkované kapaliny je 40 °C.
 • V tabulce pro danou typovou řadu si vyberete vhodný typ podle hodnoty požadovaného max. dávkovaného objemu kapaliny v litrech za hodinu a přetlaku v barech na výtlaku čerpadla (hodnoty jsou pro napětí 230 V, pro ostatní napětí jsou hodnoty max. tlaku a jemu odpovídajjícího průtoku uvedeny v nabídce čerpadel).
  V názvu dávkovacího čerpadla je vždy uveden výrobce + typ, max. výkon v l/hod. Je velmi pravděpodobné, že Vámi požadovaný dávkovaný objem se nebude přesně shodovat s hodnotou uvedenou na čerpadle, proto jsou čerpadla regulovatelná, aby jste si ji mohli sami nastavit.
  Značení čerpadel: Typová řada - typ podle výkonu (čísla v prvním sloupci 500, 600, 603, ...).
  Ukázka tabulky s výkony (mimo řadu TEKBA).

  Typová řada SEKO TEKBA

Analogové dávkovací čerpadlo na rozdíl od digitálního nemá displej, nastavení se provádí pomocí ovládacích prvků.
Pokud je v parametrech dávkovacího čerpadla uvedena výtlačná nebo sací výška v metrech, jedná se o hodnotu odpovídající vlastnostem vody (10 m odpovídá cca 1 baru). V případě použití jiné kapaliny s odlišnými vlastnostmi je třeba vycházet z hodnoty tlaku na výstupu z dávkovacího čerpadla a výtlačnou výšku vypočítat na stránce VÝPOČET DOPRAVNÍ VÝŠKY.
V případě požadavku proporcionálního dávkování kapalin nabízíme IMPULSNÍ VODOMĚRY.
V případě požadavku současného dávkování většího objemu dvou různých kapalin (jedním čerpadlem) se prosím podívejte na NÁKUPNÍHO RÁDCE v naší nabídce MEMBRÁNOVÁ ČERPADA VERDERAIR (pohon tl. vzduchem).
Pokud v naší nabídce nenajdete, co potřebujete, prosíme o vyplnění poptávkového formuláře.

Postup při stanovení výkonu dávkovacího čerpadla SEKO

Podle požadovaného dávkovaného objemu si stanovíme max. výkon dávkovacího čerpadla SEKO v litrech za hodinu.
Ve zkráceném popisu dávkovacího čerpadla pod názvem zboží je uveden výpis kapalin, pro které je čerpadlo určeno, případně technická odlišnost.
Na kartě parametry a v popisu zboží je u každého typu vždy uvedena hodnota max. průtoku a jemu odpovídající hodnota přetlaku.
Dávkování lze provádět kontinuálně nebo šaržovitě. V případě kontinuálního dávkování např. 5 l/hod. volíme dávkovací čerpadlo o max. výkonu cca 6 l/hod. V případě šaržovitého dávkování např. 5 l za 10 min. volíme dávkovací čerpadlo o max. výkonu cca 35 l/hod. (5 l krát 6). Doporučujeme hodnotu provozního výkonu na úrovni cca 75 až 90 % maximálního.
Upozorňujeme, že max. výkon dávkovacího čerpadla udávaný výrobcem se vztahuje k udané hodnotě max. přetlaku ve výtlačném potrubí, viz tabulka v jeho nabídce. Je tedy třeba počítat s tím, že pokud tento tlak nebude při provozu dosažen, bude výkon dávkovacího čerpadla větší, než udaná hodnota. Z tohoto důvodu je třeba v případě požadavku přesného dávkování provést kalibraci dávkovacího čerpadla.
Podle způsobu ovládání dávkovacího čerpadla (manuální/externí) si vybereme typovou řadu, viz následující část "rozdíly".
Dávkovací čerpadla SEKO jsou dodávána v materiálových provedeních vhodných pro převážnou většinu aplikací, která jsou uvedena v krátkém popisu zboží.

Mezi jednotlivými typovými řadami jsou následující rozdíly:

 • Řada INVIKTA KCS (náhrada za řadu KCL) - dávkovací čerpadla určená pro aplikace, kde vyhovuje analogové dávkovací čerpadlo s manuálním řízením výkonu s velmi jednoduchou instalací a ovládáním. Řízení dávkování je pouze pomocí frekvence zdvihu bez možnosti regulace výšky zdvihu. K dispozici jsou provedení pro kyselé a zásadité kapaliny, podle dávkovaného objemu se vybere vhodný typ.
 • Řada KOMPACT AML má na rozdíl od řady INVIKTA KCS vstup pro indikaci min. výšky hladiny dávkované kapaliny (ochrana proti chodu na sucho). Elektromagnetické dávkovací čerpadlo s konstantním průtokem, ručně nastavitelné, dva frekvenční rozsahy (0 ÷ 20 % - 0 ÷ 100 %), vstup ovládání úrovně. Pro kapaliny s pH od 2 do 14.
 • Řada KOMPACT DPT - digitální dávkovací čerpadlo s ručně nastavitelným průtokem, s proporcionálním průtokem podle externího signálu (0/4 - 20 mA nebo 20-4/0 mA) nebo pulsního signálu.
  Časované dávkování s týdenním programovatelným časovačem. Dávkování v ppm. Dávková šarže. Statistika. Heslo. Vstup On-Off (dálkové ovládání).
 • Řada TEKNA EVO AKL, APG, ATL, TCK, TPG a TPR - všechny typy mají stejné materiálové provedení hlavy čerpadla z materiálu PVDF a membránu z materiál Teflon. Liší se pouze v materiálovém provedení těsnění - pro kapaliny o hodnotě pH od 0 do 8 je těsnění Viton, pro pH od 6 do 14 je těsnění EPDM. Cena obou provedení je stejná.
 • Řada TEKNA EVO TPG, TPR a TCK - lze nastavit menu do českého jazyka.
 • Řada TEKNA EVO AKL - analogová dávkovací čerpadla s manuálním nastavením výkonu pomocí frekvence zdvihu, 2 rozsahy výkonu (0 až 20%, 0 až 100%).
 • Řada TEKNA EVO AKS - analogová dávkovací čerpadla s manuálním nastavením výkonu na předním panelu pomocí frekvence zdvihu, 2 frekvenční rozsahy (/5), LED indikátor zapnutí.
 • Řada TEKNA EVO APG - analogová dávkovací čerpadla s manuálním a externím (pulsní, proudová smyčka) ovládáním výkonu pomocí frekvence zdvihu.
 • Řada TEKNA EVO ATL - analogová dávkovací čerpadla s manuálním nastavením výkonu pomocí frekvence zdvihů.
 • Řada TEKNA EVO TCK - digitální dávkovací čerpadla s manuálním nastavením výkonu pomocí frekvence zdvihu a časové regulace.
 • Řada TEKNA EVO TPG - digitální varianta analogových dávkovacích čerpadel TEKNA EVO APG s manuálním nastavením výkonu pomocí frekvence zdvihu a časové regulace a s externím (pulsní, proudová smyčka) ovládáním výkonu pomocí frekvence zdvihu.
 • Řada TEKNA EVO TPR - digitální dávkovací čerpadla s integrovaným měřením a regulací pH/redox-potenciálu a s nastavením výkonu pomocí frekvence zdvihu, možnost připojení sondy Pt100 pro kompenzaci teploty, výstup pro přenos měření. Cenově mimořádně výhodná možnost jednoduchého řešení úpravy hodnoty pH (neutralizace) nebo redox-potenciálu (např. dávkování chlornanu sodného při dezinfekci, redukce šestimocného chrómu CrVI). Sondy na měření pH nebo redox-potenciálu je možno objednat na kartě PŘÍSLUŠENSTVÍ.
 • Řada TEKNA EVO TPT - digitální dávkovací čerpadlo s ručně nastavitelným průtokem, napájení 12 V DC, proporcionální dávkování podle externího signálu analogového (4-20 mA) nebo digitálního (vodoměr):
  Dávkový režim. Funkce časovače. Statistika. Heslo. Vstup ON-OFF (dálkové ovládání). pH/Redox regulátor. Volitelný vstup sondy PT100 nebo PT1000 pro tepelnou kompenzaci.
 • Řada TEKBA EML - ruční nastavení frekvence (%) a počtu zdvihu pomocí ovládacího kolečka na čelním panelu. Lze připojit indikaci min. hladiny.
 • Řada TEKBA EMC - ruční nastavení frekvence (%) a počtu zdvihu pomocí ovládacího kolečka na čelním panelu a externí pulzní řízení, indikátor stavu, lze připojit indikaci min. hladiny. Dvě možnosti dávkování:
  - Konstantní - čerpadlo neustále dávkuje ručně na klávesnici nastaveným výkonem.
  - Proporcionální - čerpadlem dávkovaný objem se mění podle externího řízení pomocí pulzního signálu, např. z vodoměru.

 • Řada TEKBA EMM - ruční nastavení frekvence (%) a počtu zdvihu pomocí ovládacího kolečka na čelním panelu a externí řízení proudovou smyčkou (4 - 20 mA), indikátor stavu, lze připojit indikaci min. hladiny. Dvě možnosti dávkování:
  - Konstantní - čerpadlo neustále dávkuje ručně na klávesnici nastaveným výkonem.
  - Proporcionální - čerpadlem dávkovaný objem se mění podle externího řízení pomocí proudové smyčky 4 až 20 mA.

 • Řada TEKBA EMG -  externí řízení pomocí pulzů nebo proudové smyčky (4 - 20 mA), indikátor stavu, lze připojit indikaci min. hladiny. Dvě možnosti dávkování:
  - Konstantní - čerpadlo neustále dávkuje ručně na klávesnici nastaveným výkonem.
  - Proporcionální - čerpadlem dávkovaný objem se mění podle externího řízení pomocí pulzů nebo proudové smyčky (4 - 20 mA).
  Funkce časovače.
  Proporcionální dávkování.
  Statistika.
  Heslo.
  Dálkové ovládání vypnutí a zapnutí.
Klikněte zde pro více informací
Hledání podle parametrů

Hledání podle ceny
Cena:
2200 Kč
27100 Kč

Dávkovací čerpadlo SEKO INVIKTA KCS 632, max. 2 l/hod.

Univerzální materiálové provedení pro zásadité kapaliny, manuální ovládání výkonu.

Cena: 6 165 Kč  s DPH 5 095 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo SEKO INVIKTA KCS 633, max. 5 l/hod.

Univerzální materiálové provedení pro zásadité kapaliny, manuální ovládání výkonu.

Cena: 6 165 Kč  s DPH 5 095 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo SEKO Kompact AML200, max. 5 l/hod.

Univerzální materiálové provedení pro kapaliny s pH od 2 do 14, manuální nastavení výkonu.

Cena: 7 654 Kč  s DPH 6 326 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo SEKO TEKBA EMC 600, max. 2,5 l/hod.

Dávkování kapalin o hodnotě pH od 6 do 14, manuální a externí pulzní ovládání výkonu.

Cena: 13 690 Kč  s DPH 11 314 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo SEKO TEKBA EMC 600, max. 2,5 l/hod.

Dávkování kapalin s hodnotou pH od 0 do 8, manuální a externí pulzní ovládání výkonu.

Cena: 13 690 Kč  s DPH 11 314 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo SEKO TEKBA EMC 603, max. 4 l/hod.

Dávkování kapalin o hodnotě pH od 6 do 14, manuální a externí pulzní ovládání výkonu.

Cena: 13 145 Kč  s DPH 10 864 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo SEKO TEKBA EMC 603, max. 4 l/hod.

Dávkování kapalin s hodnotou pH od 0 do 8, manuální a externí pulzní ovládání výkonu.

Cena: 13 202 Kč  s DPH 10 911 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo SEKO TEKBA EMC 800, max. 7 l/hod.

Dávkování kapalin o hodnotě pH od 6 do 14, manuální a externí pulzní ovládání výkonu.

Cena: 13 551 Kč  s DPH 11 199 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo SEKO TEKBA EMC 800, max. 7 l/hod.

Dávkování kapalin s hodnotou pH od 0 do 8, manuální a externí pulzní ovládání výkonu.

Cena: 13 551 Kč  s DPH 11 199 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo SEKO TEKNA EVO AKL 603, max. 8 l/hod.

Pro dávkování kapalin s hodnotou pH od 0 do 8, manuální ovládání výkonu.

Cena: 9 395 Kč  s DPH 7 764 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo SEKO TEKNA EVO AKL 800, max. 18 l/hod.

Pro dávkování kapalin s hodnotou pH od 0 do 8, manuální ovládání výkonu.

Cena: 12 385 Kč  s DPH 10 236 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo SEKO TEKNA EVO AKL 803, max. 62 l/hod.

Pro dávkování kapalin s hodnotou pH od 0 do 8, manuální ovládání výkonu.

Cena: 20 016 Kč  s DPH 16 542 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo SEKO TEKNA EVO AKL 803, max. 62 l/hod.

Pro kapaliny o hodnotě pH od 6 do 14, manuální ovládání výkonu.

Cena: 20 016 Kč  s DPH 16 542 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo SEKO TEKNA EVO APG 500, max. 1,5 l/hod.

Pro dávkování kapalin s hodnotou pH od 0 do 8, manuální a externí ovládání výkonu.

Cena: 17 784 Kč  s DPH 14 698 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo SEKO TEKNA EVO APG 603, max. 8 l/hod.

Pro dávkování kapalin s hodnotou pH od 0 do 8, manuální a externí ovládání výkonu.

Cena: 11 340 Kč  s DPH 9 372 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo SEKO TEKNA EVO APG 800, max. 18 l/hod.

Pro dávkování kapalin s hodnotou pH od 0 do 8, manuální a externí ovládání výkonu.

Cena: 16 700 Kč  s DPH 13 802 Kč  bez DPH