Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Magnetická úprava vody KRAFTING

Nákupní rádce

Magnetická úpravna vody KRAFTING používá jako zdroj magnetického pole permanentní magnet (není třeba zdroj energie 230 V, ale je nutná montáž do potrubí). Při výběru magnetické úpravny vody musíte zohlednit předpokládaný průtok nebo dimenzi vodovodního potrubí (doporučená hodnota průtoku odpovídá připojovacím rozměrům, z tohoto důvodu k výběru postačuje jeden z dvojice parametrů).
Rozdíl mezi typy magnetických úpraven vody spočívá v povrchové úpravě a v připojovacích rozměrech (ne v principu).
Magnetickou úpravu vody, kde je uvedena povrchová úprava poniklování (Ni), doporučujeme používat pouze na úpravu užitkové vody.

Princip činnosti

Magnetická úpravna vody slouží k ochraně teplovodního potrubí proti usazování vápenatých usazenin (vodního kamene). Jedná se o fyzikální úpravu vody, která je založena na principu působení magnetického pole na protékající vodu (pomocí permanentních magnetů, elektromagnetů, elektrostatických nebo elektrických střídavých polí).
V pitné a užitkové vodě je vždy obsaženo určité množství rozpuštěných látek (solí), z nichž některé způsobují tvorbu tzv. vodního kamene (usazenina uhličitanu vápenatého). K jeho vylučování dochází nejčastěji na horkých plochách potrubí, kotlů, na tepelných spirálách bojlerů, rychlovarných konvic, praček a myček nádobí, ale i v potrubích a armaturách rozvodů vody.
Princip činnosti magnetické úpravny vody spočívá ve vzniku sraženin vápenatých solí v protékající vodě, které ale mají opačné vlastnosti než tzv. vodní kámen. Krystaly jsou mnohem menší, mají jiný tvar i fyzikální vlastnosti a především téměř žádnou přilnavost k povrchu materiálů. V zařízení nedochází k odstraňování vápníku (ani jiných sloučenin) z vody, ale pouze k eliminaci jeho negativních vlastností po dobu asi 3 dnů (koncentrace rozpuštěných látek se nezmění). Voda po průchodu zařízením má dokonce schopnost postupně rozpouštět staré nánosy vodního kamene.
Při použití permanentních magnetů se používá soustava magnetů se vzájemně obrácenými póly, těchto magnetů bývá i několik desítek. Voda protéká střídavě mezi různými póly permanentního magnetu a je ovlivňovaná střídavě jednotlivými póly.

Magnetická úprava vody KRAFTING

Magnetická úprava vody KRAFTING používá na magnetickou úpravu vody permanentní magnety.
Rozdíl mezi typy magnetické úpravy vody spočívá v různé dimenzi připojení (a z toho vyplývajících odlišných hodnot doporučených průtoků) a v materiálovém provedení, které může být:

  • KRAFTING Ms - celomosazné provedení
  • KRAFTING MsNi - poniklovaná mosaz
  • KRAFTING N - celonerezové provedení (možno instalovat v agresivním prostředí).

Magnetická úpravna vody KRAFTING spolehlivě pracuje v libovolně namontované poloze, tj. svislé, vodorovné nebo šikmé.
Výběr typu se provede u vybraného materiálového provedení podle dimenze rozvodu vody, do kterého se bude magnetická úprava vody KRAFTING instalovat. Materiálové provedení nemá vliv na účinnost magnetické úpravny. Doporučený rozsah průtoku vody odpovídá Vaší dimenzi rozvodu vody.

Tvrdost vody

Na vyjádření tvrdosti vody se používají následující jednotky:
- N° nebo °dH (německý stupeň) - jeden stupeň odpovídá 10 mg CaO/l nebo 7,2 mg MgO/l.
- mmol/l - součet koncentrací vápníku a hořčíku obsaženého ve vodě.
1 mmol/l = 5,61 N° (°dH) = 10 °F (francouzský stupeň)

Meze tvrdosti vody
Pitná voda           mmol/l          °dH              °F
velmi tvrdá          > 3,76       > 21,01      > 37,51
tvrdá               2,51 - 3,75  14,01 - 21  25,01 - 37,5
středně tvrdá    1,26 - 2,5     7,01 - 14  12,51 - 25
měkká               0,7 - 1,25     3,9 - 7          7 - 12,5
velmi měkká        < 0,5         < 2,8            < 5

Klikněte zde pro více informací
Hledání podle parametrů

Hledání podle ceny
Cena:
1200 Kč
6800 Kč

Magnetická úpravna vody KRAFTING, provedení mosaz

Pro různé dimenze připojení.

Cena: od 1 255 Kč  s DPH 1 037 Kč  bez DPH

Magnetická úpravna vody KRAFTING, provedení nerez

Pro různé dimenze připojení.

Cena: od 2 701 Kč  s DPH 2 232 Kč  bez DPH

Magnetická úpravna vody KRAFTING, provedení poniklovaná mosaz

Pro různé dimenze připojení.

Cena: od 1 223 Kč  s DPH 1 011 Kč  bez DPH