Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Ochrana čerpadla proti chodu na sucho

Nákupní rádce

Chodem čerpadla na sucho nebo na prázdno se rozumí stav, kdy čerpadlem neproudí čerpaná kapalina a je do něho nasáván vzduch.
Při výběru vhodného zařízení je třeba zohlednit zejména charakter kapaliny, která může být čistá, nebo znečištěná, nebo chemicky agresivní, a příkon elektromotoru čerpadla. Zařízení můžeme rozdělit do dvou skupin:

 • Při snížení zátěže oběžného kola čerpadla dojde k vypnutí elektromotoru. Zařízení poskytuje většinou i řadu jiných ochran (mimo čerpadla chrání i elektromotor). Není třeba instalovat sondy (plováky).
 • Při dosažení vypínací hladiny přeruší přívod elektřiny do motoru, k jeho vypnutí dojde ještě před nasátím vzduchu čerpadlem (chrání pouze čerpadlo). Zařízení se většinou skládá ze sond na indikaci výšky hladiny a vyhodnocovacího zařízení. Nabídk ...
Další informace

Nákupní rádce

Chodem čerpadla na sucho nebo na prázdno se rozumí stav, kdy čerpadlem neproudí čerpaná kapalina a je do něho nasáván vzduch.
Při výběru vhodného zařízení je třeba zohlednit zejména charakter kapaliny, která může být čistá, nebo znečištěná, nebo chemicky agresivní, a příkon elektromotoru čerpadla. Zařízení můžeme rozdělit do dvou skupin:

 • Při snížení zátěže oběžného kola čerpadla dojde k vypnutí elektromotoru. Zařízení poskytuje většinou i řadu jiných ochran (mimo čerpadla chrání i elektromotor). Není třeba instalovat sondy (plováky).
 • Při dosažení vypínací hladiny přeruší přívod elektřiny do motoru, k jeho vypnutí dojde ještě před nasátím vzduchu čerpadlem (chrání pouze čerpadlo). Zařízení se většinou skládá ze sond na indikaci výšky hladiny a vyhodnocovacího zařízení. Nabídka MAVE, MATIC, plovákové spínače, ...

Podrobné informace o všech možnostech ochrany čerpadel proti chodu na sucho najdete na naší stránce JAK VYBRAT ČERPADLO.

Ochrany motoru čerpadla a čerpadla proti chodu na sucho

 • SubTronicSC - ochrana jednofázového motoru FRANKLIN od 0,25 kW do 2,2 kW.
  Automatická detekce běhu za sucha.
  Auto-reset při běhu za sucho.
  Ochrana přepětí a podpětí.
  Nadproudová ochrana.
  Ochrana proti chybnému startu.
  Ochrana proti rychlému cyklu.
 • PM Technologies ESP - ochranná a jistící skříň je vhodná pro odstředivá čerpadla s elektromotory na 230 V a 400 V.
  Ochrana čerpadel proti chodu nasucho s automatickým restartem po 10, 20, 40, 80 a 120 minutách. Měří účiník elektromotoru.
  Ochrana čerpadel proti přetížení motoru.
  Ochrana čerpadel proti přepětí.
  Pouze pro samonasávací a ponorná odstředivá čerpadla. Nelze použít pro vřetenová, vibrační a kalová čerpadla.
  V případech, kdy neznáte parametry elektromotoru čerpadla.
  Pokud mimo ochranu elektromotoru čerpadla potřebujete čerpat vodu do nádrže s její ochranou proti přetečení.
 • WaCS UPM - univerzální ochranná a jistící skříň pro čerpadla.
  Podrobný popis všech možností použití zařízení získáte kliknutím na odkaz na NÁVOD v nabídce.
  Pro ponorná i povrchová čerpadla.
  Univerzální ovládací a jistící skříň pro jedno nebo dvě čerpadla na 230 V nebo 400 V.
  Ochrana čerpadel proti chodu na sucho.
  Realizace tlakových stanic s ovládáním pomocí tlakových spínačů, tlakových snímačů.
  Realizace a řízení systémů doplňování nebo vyprazdňování nádrží (kalové a odpadní vody) s řízením pomocí sond (až 5 ks), plováků (až 5 ks) nebo tlakového čidla 4...20mA. Pokud mimo ochrany elektromotoru čerpadla potřebujete čerpat vodu do nádrže s její ochranou proti přetečení.
  Automatická ochrana elektromotoru čerpadla před přetížením a nadměrnou teplotou (s automatickou obnovou) a zkraty.
  Střídání chodu čerpadel. Automatické provádění změny pořadí při spouštění dvou elektrických čerpadel, a to při každém spuštění nebo po 24 hodinách.
  Zapnutí jednoho z dvojice čerpadel v případě poruchy druhého. Zařízení může fungovat i tak, že ovládá pouze jedno čerpadlo.
  V případech, kdy neznáte parametry elektromotoru čerpadla.

Ochrany čerpadla proti chodu na sucho

 • Plovákový spínač. Dosažení nebo pokles hladiny signalizuje změna vypnuto/zapnuto u propojení vodičů. Indikace zapínací a vypínací úrovně hladiny čisté kapaliny. Jsou vhodné v případech, kdy z jakýchkoliv důvodů nelze použít plovákové spínače na kabelu (např. málo místa na jejich pohyb), nebo u chemicky agresivních kapalin, které by mohly poškodit kabel. Vzhledem k jejich technickému řešení je spínací proud v jednotkách mA a předpokládá se u nich připojení k vhodnému zařízení, které bude ovládat vlastní čerpadlo. U tohoto provedení je třeba také věnovat pozornost případně přítomným nečistotám v kapalině, které mohou omezit pohyb plováku a vyřadit ho z činnosti.
 • Plovákový spínač na kabelu, který se vybírá podle hodnoty napětí (V), proudu (A) a délky kabelu. Lze ho použít i u znečištěné kapaliny. Všechny mimo TECNOPLASTIC TAURUS vyžadují uchycení na vodící tyči. Plovákovými spínači s kabelem jdou ovládat při jejich použití jako ochrana čerpadel proti chodu na sucho pouze elektromotory čerpadel na 230 V, v případě použití pro napětí 400 V je třeba zapojení provést odborníkem přes tzv. stykač.
  V případě, že jsou kladeny max. nároky na spolehlivost, doporučujeme použít plovákový spínač TECNOPLASTIC TAURUS (max. ponor 20 m).
 • Vodivostní sonda. Kapalina vytvoří při dotyku s elektrodami sondy vodivé spojení (není možno použít např. u demineralizované nebo destilované vody). Zařízení na hlídání hladiny s vodivostními sondami se vybírá podle spínaného napětí (230 nebo 400 V) a počtu hlídaných hladin. Vodivostní sondy v naší nabídce jsou určeny pro čistou vodu. V případě znečištěné vody je třeba použít provedení PSK, nabídku Vám zašleme na vyžádání.
  Pokud se použije zařízení pouze s jednou vodivostní sondou, tak se hlídá pouze vypínací úroveň hladiny vody. U dvou sond se indikuje vypínací a zapínací úroveň hladiny. Vypínací úroveň hladiny je vždy indikována nad čerpadlem, zapínací úroveň vždy nad vypínací. Vzdálenost sond na indikaci vypínací a zapínací hladiny záleží na výšce hladiny vody a na vydatnosti a spotřebě vody, většinou bývá výškový rozdíl 5 m.
  Elektrody sondy jsou chráněny proti zanesení a zkratu vzduchovým polštářem. Napájení elektrod střídavým napětím odstraňuje elektrolýzu. Sondy jsou připojeny do vyhodnocovací jednotky, kde zpracovaný signál pomocí instalovaného relé ovládá přívod elektřiny k motoru čerpadla.
 • V případě potřeby hlídání tří úrovní hladin (vypínací/zapínací ve studni/vrtu, maximální v nádrži, kam se voda čerpá) při ovládání chodu čerpadla nejdete podrobné informace v doporučení pro výběr v nabídce zařízení MAVE a MATIC.

Rozdíl mezi zařízením MAVE a SUB/MATIC

SUB/MATIC

 • Při indikaci výšky hladiny pomocí plovákových spínačů je možno použít i u nevodivých kapalin.
 • Na indikaci min. a max. úrovně hladiny ve studni/vrtu může být použita vodivostní sonda nebo plovákový spínač. Na indikaci max. úrovně hladiny v nádrži, kam se voda čerpá, může být použit pouze plovákový spínač.
 • Možnost připojení zvukové nebo světelné signalizace.
 • Indikace až 3 úrovní hladin (min. a max. hladina ve studni/vrtu, nebo v nádrži, z které se voda čerpá, a max. hladina v nádrži, do které se voda čerpá).
 • Napájení zařízení i na 24 V a 400 V.
 • Ovládání elektromotorů čerpadel pouze na napětí 230 V s příkonem max. 1,5 kW.

MAVE

 • Použití pouze pro vodivé kapaliny.
 • Indikace 2 úrovní hladin, u provedení 2-S3 indikace až 3 úrovní hladin (min. a max. hladina ve studni/vrtu, nebo v nádrži, z které se voda čerpá, a max. hladina v nádrži, do které se voda čerpá).
 • U provedení 2-S3 na indikaci min. a max. úrovně hladiny ve studni/vrtu musí být použita vodivostní sonda. Na indikaci max. úrovně hladiny v nádrži, kam se voda čerpá musí být použita vodivostní sonda.
 • Použití i pro elektromotory čerpadel na 400 V.
 • Možnost nastavení citlivosti zařízení pro různé kapaliny.
 • Možnost použití u příkonu elektromotoru čerpadla max. 1,5 kW (230 V) nebo 4 kW (230 V a 400 V).

Méně informací
Hledání podle výrobce
Hledání podle ceny
Cena:
0 Kč
7200 Kč

Hlídání hladiny MAVE 2-HH1, 230 V

Ochrana čerpadel na 230 V proti chodu na sucho, snímání (signalizace) jedné úrovně hladiny vody.

skladem
Cena: 1 162 Kč  s DPH 960 Kč  bez DPH

Hlídání hladiny MAVE 2-HH2, 230 V

Ochrana čerpadel na 230 V proti chodu na sucho, snímání (signalizace) dvou úrovní hladin vody. Max. 1,5 kW.

skladem
Cena: 1 162 Kč  s DPH 960 Kč  bez DPH

Hlídání hladiny MAVE 2-HH3, 400 V a 230 V

Ochrana čerpadel na 400 V a 230 V proti chodu na sucho, snímání (signalizace) dvou úrovní hladin vody.

skladem
Cena: 1 803 Kč  s DPH 1 490 Kč  bez DPH

Hlídání hladiny MAVE 2-S1 DIN, 230 V

Snímání (signalizace) jedné úrovně hladiny vodivé kapaliny (maximální, minimální), 230 V, pro montáž do rozvaděče.

skladem
Cena: 1 198 Kč  s DPH 990 Kč  bez DPH

Hlídání hladiny MAVE 2-S1, 230 V

Snímání (signalizace) jedné úrovně hladiny vodivé kapaliny (maximální, minimální), 230 V.

skladem
Cena: 1 198 Kč  s DPH 990 Kč  bez DPH

Hlídání hladiny MAVE 2-S2 DIN, 230 V

Snímání (signalizace) dvou úrovní hladin vodivých kapalin, automatické ovládání čerpadel na 230 V včetně ochrany proti chodu na sucho, pro montáž do rozvaděče.

skladem
Cena: 1 246 Kč  s DPH 1 030 Kč  bez DPH

Hlídání hladiny MAVE 2-S2, 230 V

Snímání (signalizace) dvou úrovní hladin vodivých kapalin, automatické ovládání čerpadel na 230 V včetně ochrany proti chodu na sucho.

skladem
Cena: 1 246 Kč  s DPH 1 030 Kč  bez DPH

Hlídání hladiny MAVE 2-S3 DIN, 230 V

Snímání (signalizace) tří úrovní hladin vodivých kapalin, automatické ovládání čerpadel na 230 V včetně ochrany proti chodu na sucho. Montáž na lištu DIN.

skladem
Cena: 1 924 Kč  s DPH 1 590 Kč  bez DPH

Hlídání hladiny MAVE 2-S3, 230 V

Snímání (signalizace) tří úrovní hladin vodivých kapalin, automatické ovládání čerpadel na 230 V včetně ochrany proti chodu na sucho.

skladem
Cena: 1 924 Kč  s DPH 1 590 Kč  bez DPH

Hlídání hladiny SUB/MATIC "S", 230 V

Snímání (signalizace) až 3 úrovní hladin kapalin, automatické ovládání čerpadel 230 V včetně ochrany proti chodu na sucho, montáž na lištu DIN.

skladem
Cena: 1 197 Kč  s DPH 989 Kč  bez DPH

Hlídání hladiny SUB/MATIC "SQ", 230 V

Snímání (signalizace) až 3 úrovní hladin kapalin, automatické ovládání čerpadel 230 V včetně ochrany proti chodu na sucho. Pro vnější montáž.

skladem
Cena: 1 591 Kč  s DPH 1 315 Kč  bez DPH

PM Technologies ESP ochranná a jistící skříň Sline 20, 230V

Ochrana čerpadel na 230 V o příkonu 0,37 až 2,2 kW proti chodu na sucho, snímání (signalizace) dvou úrovní hladin vody.

skladem
Cena: 4 861 Kč  s DPH 4 017 Kč  bez DPH

PM Technologies ESP ochranná a jistící skříň Tline 10, 400 V

Ochrana čerpadel na 400 V o příkonu 0,37 až 3 kW proti chodu na sucho, snímání (signalizace) dvou úrovní hladin vody.

skladem
Cena: 5 797 Kč  s DPH 4 791 Kč  bez DPH

PM Technologies ESP ochranná a jistící skříň Tline 20, 400 V

Ochrana čerpadel na 400 V o příkonu 4 až 7,5 kW proti chodu na sucho, snímání (signalizace) dvou úrovní hladin vody.

skladem
Cena: 7 109 Kč  s DPH 5 875 Kč  bez DPH

Ponorná sonda dvojitá na signalizaci dvou hladin s rozdílem 5 m

Pro vodivostní snímání úrovní hladiny ve vrtech a studních od průměru 100 mm, délka 10 až 70 m

skladem
Cena: od 877 Kč  s DPH 725 Kč  bez DPH

Ponorná sonda jednoduchá na signalizaci jedné úrovně hladiny

Pro vodivostní snímání jedné hladiny ve vrtech a studních od průměru 100 mm, délky 5 až 50 m

skladem
Cena: od 448 Kč  s DPH 370 Kč  bez DPH