Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Ochrana čerpadla proti chodu na sucho

Nákupní rádce

Chodem čerpadla na sucho nebo na prázdno se rozumí stav, kdy čerpadlem neproudí čerpaná kapalina a je do něho nasáván vzduch.
Při výběru vhodného zařízení je třeba zohlednit zejména charakter kapaliny, která může být čistá, nebo znečištěná, nebo chemicky agresivní, a příkon nebo výkon elektromotoru čerpadla. Zařízení můžeme rozdělit do dvou skupin:

 • Při snížení zátěže oběžného kola čerpadla dojde k vypnutí elektromotoru. Zařízení poskytuje většinou i řadu jiných ochran (mimo čerpadla chrání i elektromotor). Není třeba instalovat sondy (plováky).
 • Při dosažení vypínací hladiny přeruší přívod elektřiny do motoru, k jeho vypnutí dojde ještě před nasátím vzduchu čerpadlem (chrání pouze čerpadlo). Zařízení se většinou skládá ze sond na indikaci výšky hladiny a vyhodnocovacího zařízení. Nabídka MAVE, MATIC, plovákové spínače, ...

Podrobné informace o všech možnostech ochrany čerpadel proti chodu na sucho najdete na naší stránce JAK VYBRAT ČERPADLO.

Ochrany motoru čerpadla a čerpadla proti chodu na sucho

 • SubTronicSC - určeno pro ochranu jednofázového motoru FRANKLIN ELECTRIC od 0,25 kW do 2,2 kW.
  Automatická detekce běhu za sucha.
  Auto-reset při běhu za sucho.
  Ochrana přepětí a podpětí.
  Nadproudová ochrana.
  Ochrana proti chybnému startu.
  Ochrana proti rychlému cyklu.
 • PM Technologies ESP - ochranná a jistící skříň je vhodná pro odstředivá čerpadla s elektromotory na 230 V a 400 V.
  Ochrana čerpadel proti chodu nasucho s automatickým restartem po 10, 20, 40, 80 a 120 minutách. Měří účiník elektromotoru.
  Ochrana čerpadel proti přetížení motoru.
  Ochrana čerpadel proti přepětí.
  Pouze pro samonasávací a ponorná odstředivá čerpadla. Nelze použít pro vřetenová, vibrační a kalová čerpadla.
  V případech, kdy neznáte parametry elektromotoru čerpadla.
  Pokud mimo ochranu elektromotoru čerpadla potřebujete čerpat vodu do nádrže s její ochranou proti přetečení.
 • WaCS UPM - univerzální ochranná a jistící skříň pro čerpadla.
  Podrobný popis všech možností použití zařízení získáte kliknutím na odkaz na NÁVOD v nabídce.
  Pro ponorná i povrchová čerpadla.
  Univerzální ovládací a jistící skříň pro jedno nebo dvě čerpadla na 230 V nebo 400 V.
  Ochrana čerpadel proti chodu na sucho.
  Realizace tlakových stanic s ovládáním pomocí tlakových spínačů, tlakových snímačů.
  Realizace a řízení systémů doplňování nebo vyprazdňování nádrží (kalové a odpadní vody) s řízením pomocí sond (až 5 ks), plováků (až 5 ks) nebo tlakového čidla 4...20mA. Pokud mimo ochrany elektromotoru čerpadla potřebujete čerpat vodu do nádrže s její ochranou proti přetečení.
  Automatická ochrana elektromotoru čerpadla před přetížením a nadměrnou teplotou (s automatickou obnovou) a zkraty.
  Střídání chodu čerpadel. Automatické provádění změny pořadí při spouštění dvou elektrických čerpadel, a to při každém spuštění nebo po 24 hodinách.
  Zapnutí jednoho z dvojice čerpadel v případě poruchy druhého. Zařízení může fungovat i tak, že ovládá pouze jedno čerpadlo.
  V případech, kdy neznáte parametry elektromotoru čerpadla.

Ochrany čerpadla proti chodu na sucho

 • Plovákový spínač. Dosažení nebo pokles hladiny signalizuje změna vypnuto/zapnuto u propojení vodičů. Indikace zapínací a vypínací úrovně hladiny čisté kapaliny. Jsou vhodné v případech, kdy z jakýchkoliv důvodů nelze použít plovákové spínače na kabelu (např. málo místa na jejich pohyb), nebo u chemicky agresivních kapalin, které by mohly poškodit kabel. Vzhledem k jejich technickému řešení je spínací proud v jednotkách mA a předpokládá se u nich připojení k vhodnému zařízení, které bude ovládat vlastní čerpadlo. U tohoto provedení je třeba také věnovat pozornost případně přítomným nečistotám v kapalině, které mohou omezit pohyb plováku a vyřadit ho z činnosti.
 • Plovákový spínač na kabelu, který se vybírá podle hodnoty napětí (V), proudu (A) a délky kabelu. Lze ho použít i u znečištěné kapaliny. Všechny mimo TECNOPLASTIC TAURUS vyžadují uchycení na vodící tyči. Plovákovými spínači s kabelem jdou ovládat při jejich použití jako ochrana čerpadel proti chodu na sucho pouze elektromotory čerpadel na 230 V, v případě použití pro napětí 400 V je třeba zapojení provést odborníkem přes tzv. stykač.
  V případě, že jsou kladeny max. nároky na spolehlivost, doporučujeme použít plovákový spínač TECNOPLASTIC TAURUS (max. ponor 20 m).
 • Vodivostní sonda. Kapalina vytvoří při dotyku s elektrodami sondy vodivé spojení (není možno použít např. u demineralizované nebo destilované vody). Zařízení na hlídání hladiny s vodivostními sondami se vybírá podle spínaného napětí (230 nebo 400 V) a počtu hlídaných hladin. Vodivostní sondy v naší nabídce jsou určeny pro čistou vodu. V případě znečištěné vody je třeba použít provedení PSK, nabídku Vám zašleme na vyžádání.
  Pokud se použije zařízení pouze s jednou vodivostní sondou, tak se hlídá pouze vypínací úroveň hladiny vody. U dvou sond se indikuje vypínací a zapínací úroveň hladiny. Vypínací úroveň hladiny je vždy indikována nad čerpadlem, zapínací úroveň vždy nad vypínací. Vzdálenost sond na indikaci vypínací a zapínací hladiny záleží na výšce hladiny vody a na vydatnosti a spotřebě vody, většinou bývá výškový rozdíl 5 m.
  Při poklesu hladiny ke spodní vypínací sondě se přeruší přívod elektřiny do elektromotoru čerpadla. Do vrtu začne přitékat voda a její hladina začne postupně stoupat. Při dosažení zapínací sondy dojde k obnovení přívodu elektřiny do elektromotoru a čerpadlo začne čerpat. Čím menší vydatnost má studna/vrt, tím by měla být vzdálenost mezi vypínací a zapínací sondou větší. Pokud je vzdálenost sond příliš malá, čerpadlo sice brzy zapne, ale také se opět brzy vypne.
  U tohoto řešení ochrany proti chodu na sucho čerpadlo běží vždy mimo dobu, kdy po dosažení min. (vypínací) výšky hladiny vody se čeká na její vzestup na úroveň zapínací sondy.
  Elektrody sondy jsou chráněny proti zanesení a zkratu vzduchovým polštářem. Napájení elektrod střídavým napětím odstraňuje elektrolýzu. Sondy jsou připojeny do vyhodnocovací jednotky, kde zpracovaný signál pomocí instalovaného relé ovládá přívod elektřiny k motoru čerpadla.
 • V případě potřeby hlídání tří úrovní hladin (vypínací/zapínací ve studni/vrtu, maximální v nádrži, kam se voda čerpá) při ovládání chodu čerpadla nejdete podrobné informace v doporučení pro výběr v nabídce zařízení MAVE a MATIC.

Rozdíl mezi zařízením MAVE a SUB/MATIC

SUB/MATIC

 • Při indikaci výšky hladiny pomocí plovákových spínačů je možno použít i u nevodivých kapalin.
 • Na indikaci min. a max. úrovně hladiny ve studni/vrtu může být použita vodivostní sonda nebo plovákový spínač. Na indikaci max. úrovně hladiny v nádrži, kam se voda čerpá, může být použit pouze plovákový spínač.
 • Možnost připojení zvukové nebo světelné signalizace.
 • Indikace až 3 úrovní hladin (min. a max. hladina ve studni/vrtu, nebo v nádrži, z které se voda čerpá, a max. hladina v nádrži, do které se voda čerpá).
 • Napájení zařízení i na 24 V a 400 V.
 • Ovládání elektromotorů čerpadel pouze na napětí 230 V s příkonem max. 1,5 kW.

MAVE

 • Použití pouze pro vodivé kapaliny.
 • Indikace 2 úrovní hladin, u provedení 2-S3 indikace až 3 úrovní hladin (min. a max. hladina ve studni/vrtu, nebo v nádrži, z které se voda čerpá, a max. hladina v nádrži, do které se voda čerpá).
 • U provedení 2-S3 na indikaci min. a max. úrovně hladiny ve studni/vrtu musí být použita vodivostní sonda. Na indikaci max. úrovně hladiny v nádrži, kam se voda čerpá musí být použita vodivostní sonda.
 • Použití i pro elektromotory čerpadel na 400 V.
 • Možnost nastavení citlivosti zařízení pro různé kapaliny.
 • Možnost použití u příkonu elektromotoru čerpadla max. 1,5 kW (230 V) nebo 4 kW (230 V a 400 V).
Klikněte zde pro více informací
Hledání podle výrobce
Hledání podle parametrů
Hledání podle ceny
Cena:
500 Kč
8600 Kč

Hlídání hladiny MAVE 2-HH1, 230 V

Ochrana čerpadel na 230 V proti chodu na sucho, snímání (signalizace) jedné úrovně hladiny vody.

Cena: 1 337 Kč  s DPH 1 105 Kč  bez DPH

Hlídání hladiny MAVE 2-HH2, 230 V

Ochrana čerpadel na 230 V proti chodu na sucho, snímání (signalizace) dvou úrovní hladin vody. Max. 1,5 kW.

Cena: 1 337 Kč  s DPH 1 105 Kč  bez DPH

Hlídání hladiny MAVE 2-HH3, 400 V a 230 V

Ochrana čerpadel na 400 V a 230 V proti chodu na sucho, snímání (signalizace) dvou úrovní hladin vody.

Cena: 2 187 Kč  s DPH 1 807 Kč  bez DPH

Hlídání hladiny MAVE 2-S1 DIN, 230 V

Snímání (signalizace) jedné úrovně hladiny vodivé kapaliny (maximální, minimální), 230 V, pro montáž do rozvaděče.

Cena: 1 337 Kč  s DPH 1 105 Kč  bez DPH

Hlídání hladiny MAVE 2-S1, 230 V

Snímání (signalizace) jedné úrovně hladiny vodivé kapaliny (maximální, minimální), 230 V.

Cena: 1 337 Kč  s DPH 1 105 Kč  bez DPH

Hlídání hladiny MAVE 2-S2 DIN, 230 V

Snímání (signalizace) dvou úrovní hladin vodivých kapalin, automatické ovládání čerpadel na 230 V včetně ochrany proti chodu na sucho, pro montáž do rozvaděče.

Cena: 1 387 Kč  s DPH 1 146 Kč  bez DPH

Hlídání hladiny MAVE 2-S2, 230 V

Snímání (signalizace) dvou úrovní hladin vodivých kapalin, automatické ovládání čerpadel na 230 V včetně ochrany proti chodu na sucho.

Cena: 1 394 Kč  s DPH 1 152 Kč  bez DPH

Hlídání hladiny MAVE 2-S3 DIN, 230 V

Snímání (signalizace) tří úrovní hladin vodivých kapalin, automatické ovládání čerpadel na 230 V včetně ochrany proti chodu na sucho. Montáž na lištu DIN.

Cena: 2 050 Kč  s DPH 1 694 Kč  bez DPH

Hlídání hladiny MAVE 2-S3, 230 V

Snímání (signalizace) tří úrovní hladin vodivých kapalin, automatické ovládání čerpadel na 230 V včetně ochrany proti chodu na sucho.

Cena: 2 050 Kč  s DPH 1 694 Kč  bez DPH

Hlídání hladiny SUB/MATIC "S" 2HP, 24 V, 230 V, 400 V

Snímání (signalizace) až 3 úrovní hladin kapalin, automatické ovládání čerpadel 230 V včetně ochrany proti chodu na sucho, montáž na lištu DIN.

Cena: 1 290 Kč  s DPH 1 066 Kč  bez DPH

Hlídání hladiny SUB/MATIC "SQ", 24 V, 230 V, 400 V

Snímání (signalizace) až 3 úrovní hladin kapalin, automatické ovládání čerpadel 230 V včetně ochrany proti chodu na sucho. Pro vnější montáž.

Cena: 1 657 Kč  s DPH 1 369 Kč  bez DPH

PEDROLLO E1 MONO, 230 V

Elektronická jednotka pro vzdálené ovládání odstředivých čerpadel.

Cena: 8 549 Kč  s DPH 7 065 Kč  bez DPH

PM Technologies ESP ochranná a jistící skříň Sline 20, 230V

Ochrana čerpadel na 230 V o příkonu 0,37 až 2,2 kW proti chodu na sucho, snímání (signalizace) dvou úrovní hladin vody.

Cena: 4 498 Kč  s DPH 3 717 Kč  bez DPH

PM Technologies ESP ochranná a jistící skříň Tline 10, 400 V

Ochrana čerpadel na 400 V o příkonu 0,37 až 3 kW proti chodu na sucho, snímání (signalizace) dvou úrovní hladin vody.

Cena: 5 357 Kč  s DPH 4 427 Kč  bez DPH

PM Technologies ESP ochranná a jistící skříň Tline 20, 400 V

Ochrana čerpadel na 400 V o příkonu 4 až 7,5 kW proti chodu na sucho, snímání (signalizace) dvou úrovní hladin vody.

Cena: 6 562 Kč  s DPH 5 423 Kč  bez DPH

Ponorná sonda dvojitá na signalizaci dvou hladin s rozdílem 5 m

Pro vodivostní snímání úrovní hladiny ve vrtech a studních od průměru 100 mm, délka 10 až 70 m

Cena: od 1 121 Kč  s DPH 926 Kč  bez DPH