Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Jak vybrat domácí vodárnu?

Chceme Vám pomoci s výběrem domácí vodárny.

Nedělejte zbytečné chyby. Získejte návod, jak se jim vyhnout.
Provedeme Vás detailně výběrem čerpadla krok za krokem a upozorníme na možná rizika.

Princip výběru domácí vodárny

Postup při výběru domácí vodárny

 • Podle Vámi požadovaných vlastností domácí vodárny si nejdříve vyberte jednu ze tří možností ovládání chodu jejího čerpadla (tlakový spínač/ovládací jednotka také označovaný jako Presscontrol/řídící jednotka s frekvenčním měničem). O výkonu domácí vodárny rozhoduje čerpadlo, o jejich vlastnostech způsob jeho ovládání. Toto rozhodnutí za Vás nikdo neudělá, protože každý má jiné představy a požadavky. Musíte si vybrat takové, jehož níže popsané vlastnosti Vám nejvíce vyhovují.
 • Zvolíte si provedení s ponorným, nebo povrchovým samonasávacím čerpadlem (pozor na hodnotu sací výšky, která nesmí být větší jak 7 m).
 • Vypočítáte si dopravní výšku odpovídající zapojení Vašeho čerpadla. Délku potrubí/hadice od sání po odběrné místo si vydělíte číslem 10 a k ní přičtete výškový rozdíl mezi minimální hladinou čerpané vody a jejím výtokem z potrubí/hadice. Pokud v místě výtoku vody požadujete tlak, připočítáte ještě jemu odpovídající dopravní výšku - 1 bar = 10 m (u domácí  vodárny min. 2 bary - 20 m). Na naší stránce VÝPOČET DOPRAVNÍ VÝŠKY ČERPADLA s orientačním a přesným výpočetem najdete formulář, ve kterém se Vám po vložení hodnot dopravní výška sama vypočítá.
 • Odhadněte si současnou max. spotřebu vody vyjádřenou jako průtok v m3/hod. (Z kolika míst a s jakým průtokem budete vodu současně odebírat - nezaměňujte s maximální denní spotřebou vody. Je mezi nimi stejný rozdíl, jako mezi max. rychlostí a průměrnou rychlostí u automobilu). Pomůže Vám s tím i naše stránka JAK VYBRAT ČERPADLO. Stanovení požadovaného průtoku pro větší objekty (bytové domy, penziony) je možno provést po kliknutí na tento ODKAZ. Najdete na něm následující tabulku, ve které doplníte počet Vašich odběrných míst a dole získáte průtok v l/s.
 • U vybraného typu vodárny si na svislé ose charakteristiky čerpadla najdete hodnotu Vámi vypočítané dopravní výšky. Pokud Vám bude vyhovovat jí odpovídající průtok, vodárna je pro Vás vhodná.

  Místo na charakteristice odpovídající požadovanému průtoku by mělo ležet v její pravé polovině (zelená šipka).
  Jak vidíte, nic složitého to není ...

Používáte program SKYPE?
Pokud ano, tak Vám nabízíme jeho využití při výběru zboží. Pokud nás budete kontaktovat pomocí SKYPE, můžeme Vám vše na rozdíl od telefonického rozhovoru ukázat přímo na monitoru Vašeho počítače nebo tabletu. Nemůžeme Vám samozřejmě slíbit, že u něj budeme vždy přítomni, ale většinou nás u něj zastihnete ...

Názvem DOMÁCÍ VODÁRNA se označuje soubor zařízení sloužící k automatickému zajištění dodávky vody s požadovaným tlakem, nejčastěji pitné vody v domácnostech, kde není k dispozici vodovodní síť. Jako zdroj vody může sloužit studna, vrt nebo zásobní nádrž. Můžete si ji koupit již sestavenou od výrobce (nabídka DOMÁCÍ VODÁRNY) nebo si ji sestavit z jednotlivých komponent.

Nejdůležitější části domácí vodárny jsou

 • Čerpadlo.
 • Zpětná klapka.
 • Regulátor tlaku vody ovládající elektromotor čerpadla (tl. spínač, ovládací jednotka (PRESSCONTROL), řídící jednotka s frekvenčním měničem).
 • Tlaková nádoba.

Pro všechny, kteří chtějí pomoci při výběru domácí vodárny, jsme připravili následující pomůcky, které si můžete prohlédnout kliknutím na některý z odkazů:

 • INSTRUKTÁŽNÍ VIDEA (výběr ponorného a samonasávacího čerpadla, výběr vodárny, náhrada stávajícího čerpadla, ...).
 • NÁKUPNÍ RÁDCE ve spodní modré části stránky, včetně stránky JAK VYBRAT ČERPADLO a PRŮVODCE VÝBĚREM ČERPADLA PRO DŮM A ZAHRADU.
 • ELEKTRONICKÉ KNIHY (e-Booky), které si můžete zdarma stáhnout v pravém horním rohu stránky.
 • Popisy řešení ve spodní modré části stránky - NÁVODY a ŘEŠENÍ.
 • NÁKUPNÍ RÁDCE, kterého najdete v každé nabídce v horní části nabídky. U hlavní kategorie nabídek jsou uvedena obecná doporučení, u podkategorií (názvy výrobců) rozdíly mezi jednotlivými typy.

Můžete si také prohlédnout následující video, ve kterém se během několika minut dozvíte vše důležité o domácích vodárnách:

 • Co je domácí vodárna.
 • Jaká existují provedení domácích vodáren (různá řešení ovládání chodu čerpadla) a jaké jsou mezi nimi rozdíly ve vlastnostech.
 • Na co si dát pozor při výběru.
 • Kde je v naší nabídce najdete jednotlivé části domácí vodárny.
 • Jak vybrat vodárnu na chatu.


Než začnete vybírat ...

 • Je třeba si uvědomit, že se stoupající cenou stoupá i úroveň technického řešení a materiálového provedení čerpadla, což má vliv i na provozní spolehlivost. Levná čerpadla jsou učena pro občasné použití. Proto by jste při výběru měli zohlednit, zda kupujete čerpadlo na chatu, kde jste několik týdnů v roce, nebo do rodinného domu, který je trvale užíván více obyvateli.
 • Pokud vodu z domácí vodárny používáte jako pitnou, je třeba upozornit na jednu skutečnost, o které se moc nemluví. U velmi levných čerpadel se většinou uvádí, že jsou vhodná pro čerpání užitkové vody. Někdy výrobce dokonce sám v návodu upozorňuje, že nejsou vhodná na čerpání pitné vody. Protože jsou ale levná, některým zákazníkům je to jedno ...
  V čem je problém?
  Z důvodu dosažení nízké ceny výrobce použil v čerpadle materiály, u kterých může docházet k uvolňování některých škodlivých sloučenin do čerpané vody. Pokud se tato voda pije, dostanou se i do Vašeho organismu - a zdraví máme jen jedno.
  U kvalitních čerpadel někteří výrobci mají certifikát vhodnosti pro použití na pitnou vodu, někteří, přestože vodárna přísné parametry splňuje (celonerezové provedení čerpadla), ho z důvodu vysokých nákladů nemají. Každý proto musí sám zvážit, zda se mu na domácí vodárně vyplatí šetřit ...

Stručná charakteristika hlavních částí domácí vodárny

Čerpadlo - slouží k dopravě vody např. ze studny do místa spotřeby a k dosažení požadovaného tlaku. Samotné čerpadlo nikdy nezajistí automatickou dodávku vody o požadovaném tlaku. Na čerpání vody je možno použít povrchové odstředivé čerpadlo, povrchové samonasávací odstředivé čerpadlo nebo ponorné (odstředivé, vřetenové, ..) čerpadlo. Postup na výběr druhu a typu čerpadla je uveden na stránce JAK VYBRAT ČERPADLO. Další užitečné informace pro výběr jsou uvedeny v NÁKUPNÍM RÁDCI u naší nabídky jednotlivých druhů čerpadel.
Pro kopané studny jsou vhodná čerpadla s plovákovým spínačem (nemusíte instalovat zařízení chránící proti chodu na sucho) a čerpadla, která jsou chlazena čerpanou kapalinou. 
Výpočet dopravní výšky a přepočet různých jednotek průtoku si můžete provést na stránce VÝPOČET DOPRAVNÍ VÝŠKY. V případě nejistoty (sací výška kolem 7,5 m a větší), nebo požadavku minimální hlučnosti, volte ponorné čerpadlo.
Pro rozsah hodnot max. průtoku 2 až 4 m3/hod. doporučených pro rodinný dům je optimální dimenze propojení vrtu/studny s domem DN 30 (5/4" = 1 1/4"), nebo větší. Obecně se doporučuje použít dimenzi odpovídající minimálně dimenzi připojení sání u samonasávacího čerpadla a výtlaku u ponorného čerpadla.
Stanovení požadovaného průtoku pro větší objekty s velkým počtem odběrných míst (bytové domy, penziony, hotely) je možno provést po kliknutí na tento ODKAZ.
Studna/vrt musí mít dostatečnou vydatnost, informace jsou uvedeny na konci této stránky.
Některé  domácnosti jsou připojeny k vodovodní síti, ve které je malý tlak a je třeba ho zvýšit. Podrobný popis možnosti zvýšení tlaku najdete na stránce JAK ZVÝŠIT TLAK V ROZVODU VODY.

Ovládání chodu čerpadla - zařízení sloužící k automatickému zajištění tlaku v rozvodu (zapne čerpadlo při poklesu tlaku v rozvodu vody). Výkon domácí vodárny je dán parametry použitého čerpadla, uživatelský komfort volbou způsobu jeho ovládání (tlakový spínač/ovládací jednotka (Presscontrol)/řídící jednotka s fr. měničem). Existují totiž tři možnosti, jak řešit ovládání čerpadla domácí vodárny, jejich nabídku najdete na naší nabídce DOMÁCÍ VODÁRNY. Přehled námi nabízených sestavených typů najdete po kliknutí na DOMÁCÍ VODÁRNY S TLAKOVÝM SPÍNAČEM A TLAKOVOU NÁDOBOUDOMÁCÍ VODÁRNY S OVLÁDACÍ JEDNOTKOU (PRESCONTROLem) a DOMÁCÍ VODÁRNY S ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU S FREKVENČNÍM MĚNIČEM.

Ovládání čerpadla tlakovým spínačem

Ovládání pomocí tlakového spínače zapne čerpadlo při poklesu tlaku na nastavenou zapínací hodnotu a vypne ho při dosažení nastavené vypínací hodnoty (tlak v systému kolísá od zapínacího po vypínací, což se projevuje změnou průtoku a tlaku v odběrném místě).
Jak vodárna funguje?
Při otevření kohoutku tlačí vodu z tlakové nádoby stlačený vzduch, tlak v rozvodu postupně klesá v závislosti na objemu odebrané vody. Pokud je kapacita tlakové nádoby vyčerpána, poklesne tlak až na hodnotu zapínacího tlaku a tlakový spínač zapne čerpadlo. V rozvodu vody začne stoupat tlak, dochází k opětnému naplnění tl. nádoby, po dosažení vypínacího tlaku se čerpadlo vypne. Tento cyklus se opakuje.
Z principu činnosti je patrné, že velikost tlakové nádoby nemá vliv na výkon (tlak, průtok) domácí vodárny, ale pouze na četnost zapnutí čerpadla.
V případě nedostatku vody nechrání tlakový spínač čerpadlo proti poškození při chodu na sucho (ochrana se musí provést jiným způsobem, např. pomocí plovákového spínače, sond, ...více najdete na stránce JAK VYBRAT ČERPADLO). Pokud použijete elektronický tlakový spínač, tak ty většinou ochranu proti chodu na sucho mají.

Použité čerpadlo musí vždy dosáhnout v místě instalace tlakového spínače větší hodnotu max. tlaku vody, než je nastavená hodnota vypínacího tlaku, min. o 0,5 baru. Jinak by nedošlo k vypnutí čerpadla.
Rozdíl mezi hodnotou vypínacího a zapínacího tlaku bývá většinou 1,5 baru. Hodnota zapínacího tlaku musí umožňovat dosažení potřebného tlaku vody ve všech odběrných místech (pokud je dopravní výška mezi tl. spínačem a odběrným místem cca 7 m, je v případě dostatečného výkonu čerpadla při zapínacím tlaku vodárny 2 bary v odběrném místě min. hodnota tlaku vody 1,3 baru (20 - 7), stejné ponížení bude i pro max. tlak (při vypínacím tlaku vodárny 3,5 baru bude jeho hodnota v odběrném místě 2,8 baru).
Nabídku tlakových spínačů najdete na stránce TLAKOVÉ SPÍNAČE.

Č - čerpadlo (ponorné nebo povrchové)
M - motor čerpadla
K - zpětná klapka
T - tlaková nádoba
S - tlakový spínač
M - manometr (tlakoměr)
U výrobcem sestavených vodáren se samonasávacím čerpadlem se zpětná klapka umísťuje na sání čerpadla.
Víte, podle čeho poznáte, že výkon čerpadla domácí vodárny je malý? Při delším odběru vody se čerpadlo nevypíná a tlak vody je malý ... (nekolísá tlak od zapínacího po vypínací).

Ovládání čerpadla ovládací jednotkou (Presscontrol)

Ovládání pomocí ovládací jednotky (tzv PRESSCONTROL) sepne čerpadlo při poklesu tlaku na nastavenou hodnotu min. tlaku (zapínací tlak) a na rozdíl od tlakového spínače ho vypne při zastavení odběru vody (čidlo v zařízení neindikuje žádný průtok).
V současné době máme v nabídce dva druhy ovládacích jednotek:

 • Klasické řešení. Ovládací jednotka sepne čerpadlo při poklesu tlaku vody pod nastavenou hodnotu zapínacího tlaku a vypne ho po ukončení odběru vody (nulový průtok). Tlak při daném odběru (průtoku) nekolísá, při různých průtocích má hodnoty odpovídající pracovnímu bodu na charakteristice použitého čerpadla.
  Tlak na výtlaku z čerpadla po vypnutí odpovídá jeho max. dopravní výšce uvedené výrobcem (10 m dopravní výšky = 1 bar = 0,1 MPa). V případě, že Vám nevyhovuje jeho hodnota (při zahájení odběru má voda velký tlak), doporučujeme použití redukčního ventilu. Pokud nechcete kolísání tlaku, musí být nastavený výstupní tlak na redukčním ventilu nejméně o 0,2 až 0,3 baru nižší jak zapínací tlak vodárny.
 • Kombinace ovládací jednotky s tlakovým spínačem, např. PUMPA PC-58 a PC-59. Ovládací jednotku lze provozovat jedním ze dvou režimů:
  • Funkce „Presscontrol“, kdy se čerpadlo zapne při poklesu tlaku vody pod hodnotu zapínacího tlaku a vypne při ukončení odběru vody. Vlastnosti zařízení jsou stejné jako u klasického řešení.
  • Funkce „tlakový spínač“ s možností nastavení zapínacího a vypínacího tlaku. Čerpadlo je zapínáno v rozsahu nastaveného zapínacího a vypínacího tlaku.
  V případě použití zařízení jako ovládací jednotky (Presscontrol, režim 1) může ale nemusí být instalována tlaková nádoba o objemu 8 až 18 l, kterou najdete na kartě PŘÍSLUŠENSTVÍ nebo v naší nabídce TLAKOVÉ NÁDOBY. Ovládací jednotka bude funkční i bez tl. nádoby. Pokud se zařízení bude provozovat jako tlakový spínač, tak je nutná instalace tlakové nádoby (v případě střídání režimů 1 a 2 cca 24 l, v případě použití pouze tlakového spínače (režim 1) o objemu 60 až 100 l).

Ovládací jednotka chrání čerpadlo proti chodu na sucho (při poklesu tlaku způsobeném nasátím vzduchu vypne čerpadlo).

Jak vodárna funguje?
Při odběru vody klesne tlak v rozvodu na hodnotu zapínacího tlaku a ovládací jednotka zapne čerpadlo, k jeho vypnutí dojde až několik vteřin po ukončení odběru, kdy jednotkou přestane protékat voda. Je potřeba si uvědomit, že po vypnutí čerpadla je na jeho výstupu dosažen tlak vody odpovídající hodnotě max. dopravní výšky čerpadla (10 m = 1 bar), což u některých ponorných čerpadel může být poměrně vysoká hodnota. V tomto případě doporučujeme instalaci redukčního ventilu, kterým lze max. hodnotu tlaku snížit na požadovanou hodnotu. Je vhodný i při velkém poklesu hladiny vody ve vrtu v průběhu čerpání, kdy čerpadlo musí být navrženo na dosažení požadovaného tlaku při min. výšce hladiny (při rozdílu hladiny 30 m a malém odběru je tlak o 3 bary větší, jak při min. úrovni). V případě, že tlak vody v místě instalace ovládací jednotky nebo tlakové nádoby může dosáhnout hodnoty max. tlaku udávaného jejich výrobci, tak se redukční ventil umístí za zpětnou klapku před ovládací jednotku a tlakovou nádobu.
Při netěsnosti rozvodu vody (splachovač WC, kapající kohoutky) a u rozsáhlých rozvodů s odběrními místy s častějším krátkodobým odběrem se z důvodu zamezení častého spínání čerpadla doporučuje instalace malé tl. nádoby s vakem o objemu 8 až 15 l, max. 24 l. Instalace tl. nádoby je vhodná zejména v případě použití ponorného čerpadla ve vrtu, kde při častém zapínání hrozí poškození motoru čerpadla z důvodu nedostatečného chlazení. V případě aplikací s dlouhodobým chodem čerpadla, např. při zalévání, nemusí být použita.
Zařízení lze použít pouze u odstředivých čerpadel (není vhodné pro vřetenová a elektromagnetická vibrační, kalová, ...).
Provozní tlak při daném odběru (průtoku) nekolísá a zjistí se z charakteristiky použitého čerpadla. 
Součástí ovládací jednotky je ochrana čerpadla proti chodu na sucho. 
Zařízení lze umístit na kterékoliv místo mezi čerpadlem a prvním odběrném místě (v případě instalace tl. nádoby před ní). U povrchových samonasávacích čerpadel se nejčastěji instaluje přímo na jeho výtlak.
Pro použití ovládací jednotky je třeba splnit současně dvě podmínky. Instalované čerpadlo musí mít dostatečnou max. dopravní výšku (10 m = 1 bar = 0,1 MPa), aby tlak vody v místě montáže ovládací jednotky byl vyšší než její min. (zapínací) tlak. Současně výškový rozdíl odpovídající potrubnímu propojení mezi ovládací jednotkou a kterýmkoliv místem odběru musí být minimálně o 4 m menší (počet metrů záleží na údaji poskytnutém výrobcem, 4 m = 0,4 bar = 0,04 MPa), než je hodnota zapínacího tlaku ovládací jednotky. To znamená, že u zapínacího tlaku 1,5 baru nesmí být výškový rozdíl větší jak 11 m (1,5 baru = 15 m – 4 m), u zapínacího tlaku 2,2 baru nesmí být výškový rozdíl větší jak 18 m (2,2 baru = 22 m – 4 m).
Proč? Odpověď je jednoduchá. Výška vodního sloupce 22 m nad ovládací jednotkou (ne nad čerpadlem) způsobí tlak 2,2 baru a proto by při zahájení odběru vody v této výšce nedošlo k poklesu tlaku potřebnému k zapnutí čerpadla. Hodnota 4 m je rezerva požadovaná výrobcem ovládací jednotky.
Příklad:
Nad ovládací jednotkou se zapínacím tlakem 2,2 baru je odběrné místo ve výšce 25 m. Na výtlaku ovládací jednotky bude tlak min. 2,5 baru (10 m = 1 bar). Protože je tato hodnota vyšší než zapínací tlak a nikdy nemůže poklesnout, nemůže dojít k zapnutí čerpadla - domácí vodárna nebude funkční. Ovládací jednotka bude správně pracovat pouze v případě, že všechna místa odběru vody budou ve výšce max. 18 m (22 - 4) nad jednotkou (Presscontrolem).
Tento způsob regulace lze doporučit všude, kde je požadováno nekolísání tlaku v průběhu stálého odběru vody, např. závlahové systémy (nemění se dostřik).
Nabídku ovládacích jednotek (Presscontrolů) najdete na stránce OVLÁDADACÍ JEDNOTKY.

Č - čerpadlo (ponorné nebo povrchové)
M - motor čerpadla
K - zpětná klapka
T - tlaková nádoba
O - ovládací jednotka (PRESSCONTROL)
M - manometr (tlakoměr)

Neustále dostáváme dotazy ohledně použití tl. nádoby s větším objemem jak uvedených max. 24 l. Objem 8 až 15 l dodávají ke svým vodárnám i renomovaní výrobci, není to tedy pouze "naše" doporučení. Zde není opravdu žádný prostor na diskusi - buď si necháte poradit nejvýhodnější řešení, nebo si můžete koupit tlakovou nádobu s objemem podle Vašeho přání. Čím větší objem bude tl. nádoba mít, tím déle poběží čerpadlo po ukončení odběru vody.

Ovládání čerpadla řídící jednotkou s frekvenčním měničem

Při ovládání čerpadla pomocí řídící jednotky s frekvenčním měničem dochází ke změně otáček elektromotoru a tím i čerpadla tak, aby byla udržena nastavená hodnota tlaku (čerpadlo vždy spotřebovává jen tolik energie, kolik je jí v dané chvíli dle odběru vody potřeba). Je jedno, zda odebíráte vodu z jednoho nebo z více odběrních míst současně. 
Jak vodárna funguje?
Při odběru vody klesne tlak v rozvodu na hodnotu zapínacího tlaku a řídící jednotka zapne čerpadlo, k jeho vypnutí dojde až několik vteřin po ukončení odběru, kdy jednotkou přestane protékat voda. V průběhu odběru vody měří tlakové čidlo tlak vody, podle kterého jednotka mění otáčky elektromotoru tak, aby výkon čerpadla odpovídal požadované hodnotě tlaku.
Při netěsnosti rozvodu vody (splachovač WC, kapající kohoutky) a u rozsáhlých rozvodů s odběrními místy s častějším krátkodobým odběrem se z důvodu zamezení častého spínání čerpadla doporučuje instalace malé tl. nádoby s vakem o objemu 8 až 15 l, max. 24 l. Instalace tl. nádoby je vhodná zejména v případě použití ponorného čerpadla ve vrtu, kde při častém zapínání hrozí poškození motoru čerpadla z důvodu nedostatečného chlazení. V případě aplikací s dlouhodobým chodem čerpadla, např. při zalévání, nemusí být použita.
Zařízení lze použít pouze u odstředivých čerpadel (není vhodné pro vřetenová a elektromagnetická vibrační, kalová, ...).
Tento způsob ovládání čerpadla má následující vlastnosti:
1) Udržení konstantního (nastaveného) tlaku v rozvodu.
Tuto vlastnost oceníte u rodinných domů s více uživateli, dále u závlahových systémů (nemění se dostřik), u nemovitostí, kde jsou používány tlakové sprchy nebo třeba průtokové elektrické ohřívače. Všude tam je konstantní tlak nezávislý na průtoku velmi důležitý.
2) Výrazná úspora elektrické energie.
3) Kompenzace tlakové ztráty u ponorných čerpadel u hlubokých vrtů a studní vznikající poklesem hladiny vody při čerpání.
Pokud máte např. vrt hluboký 45 m s normální hladinou 5 m pod terénem (40 m vodního sloupce ve vrtu), je tlaková ztráta přibližně jen 0,5 bar. Není-li ale vrt dostatečně vydatný a hladina při odběru vody klesá, dochází ke zvyšování tlakové ztráty. Klesne-li úroveň hladiny o 30 m, tlaková ztráta již činí cca 3,5 bar. Tato pozvolna narůstající ztráta je kompenzována plynulým zvyšováním otáček tak, aby na výstupu byl tlak stále konstantní (dle nastavené hodnoty). Při plném stavu vody ve vrtu je navíc provoz úspornější, teprve při výraznějším poklesu hladiny dochází k dosažení plného výkonu (a příkonu čerpadla). 
4) Kompletní systém ochran a jištění.
Jednotky s frekvenčním měničem jsou většinou vybaveny ochrannými systémy, které chrání čerpadlo, motor a elektrické vedení. 
a) Ochrana proti chodu nasucho: V případě nulového průtoku systém vypne čerpadlo.
b) Tepelná ochrana (ochrana proti přehřátí): Pro indikaci výskytu proudu na elektrických svorkách přesahujícího bezpečnou úroveň a způsobujícího zahřátí svorky nad nastavenou teplotu se čerpadlo vypne. Po zchlazení svorek je možné elektrické čerpadlo restartovat.
c) Ochrana proti zkratu.
5) Prodloužení životnosti čerpadla. Čerpadlo běží na velký výkon pouze při velkém odběru vody.
6) Omezení "vodních rázů". Co to je? Vodní ráz vzniká při náhlé změně v rychlosti proudění vody, např. při zapnutí a vypnutí čerpadla. Vznikne tlaková vlna často doprovázená hlukem připomínajícím bušení kladivem do potrubí. Frekvenční měnič zajistí tzv. "měkký" rozběh čerpadla.

Námi nabízené řídící jednotky s frekvenčním měničem jsou přednastaveny pro použití na ovládání elektromotorů odstředivých čerpadel. V principu lze frekvenční měnič použít i na ovládání elektromotoru ponorných vřetenových čerpadel, z následujících důvodů tuto možnost nedoporučujeme:

 • U řídící jednotky nejde použít ochranu proto chodu na sucho, nutno instalovat sondy na indikaci min. hladiny.
 • Použitím frekvenčního měniče dojde zejména k regulaci tlaku vody, úspora elektrické energie je minimální.
 • U vřetenových čerpadel je hodnota rozběhového proudu elektromotoru větší než u odstředivého, proto musí být frekvenční měnič patřičně dimenzován.
 • Vzhledem k téměř lineární závislosti otáček na tlaku u vřetenových čerpadel je regulační rozsah výrazně menší jak u odstředivých. Tato skutečnost je ještě zvýrazněna malými průtoky vřetenových ponorných čerpadel.

Pokud chcete ponorné vřetenové čerpadlo regulovat frekvenčním měničem, doporučujeme jeho samostatné zakoupení včetně potřebného příslušenství (např. čidlo na měření tlaku).
Nabídku řídících jednotek najdete na naší stránce ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY S FREKV. MĚNIČEM.


Č - čerpadlo (ponorné nebo povrchové)
M - motor čerpadla
K - zpětná klapka
T - tlaková nádoba
Ř - řídící jednotka s frekvenčním měničem
S - sonda řídící jednotky
M - manometr (tlakoměr)

Součástí řídící jednotky je tlakové čidlo, které měří tlak v rozvodu vody. Automatika porovnává naměřenou a nastavenou hodnotu tlaku vody a podle výsledku je výkon čerpadla buď snižován, nebo zvyšován změnou frekvence elektrického proudu, který pohání elektromotor čerpadla. Změna frekvence způsobí změnu otáček elektromotoru a ta způsobí změnu výkonu čerpadla.
Princip funkce frekvenčního měniče u odstředivého čerpadla je patrný z následujícího obrázku.Frekvenci 50 Hz, která je v rozvodu elektřiny, odpovídá horní charakteristika. V případě jejího snížení na 45 Hz bude mít čerpadlo parametry odpovídající charakteristice pod ní.
Pokud budeme regulovat tlak např. na hodnotu 2 bary (dopr. výška 20 m), bude odběru 4 m3/hod. odpovídat frekvence 50 Hz, průtoku 3,3 m3/hod. 45 Hz, průtoku 2,6 m3/hod. 40 Hz, …
V případě, kdy frekvenční měnič řídící jednotky zvýší frekvenci nad 50 Hz (standard v rozvodné síti), dojde ke zvýšení hodnot dopravní výšky i průtoku daného čerpadla. Příkladem je domácí vodárna CALPEDA 4 SDFE 22/10, 230 V, jejíž charakteristika je na následujícím obrázku.


Charakteristiky odpovídající hodnotě frekvence mezi max. hodnotou a 50 Hz jsou umístěny mezi modrou a oranžovou charakteristikou, charakteristiky odpovídající hodnotě frekvence menší jak 50 Hz by byly pod modrou charakteristikou.
Pro regulaci tlaku vody pomocí změny otáček čerpadla jsou vhodná pouze odstředivá čerpadla, u kterých je velký rozdíl mezi maximální a minimální dopravní výškou (mají strmou charakteristiku).
Pokud chceme instalovat řídící jednotku s frekvenčním měničem ke stávajícímu čerpadlu, je třeba si uvědomit:

 • Při zvyšování frekvence stoupá průtok přibližně lineárně (plus/mínus 10%), dopravní výška s druhou mocninou a příkon elektromotoru s třetí mocninou. To znamená, že při zvýšení frekvence z 50 na 60 Hz dojde při čerpání vody o cca 20% navýšení hodnoty průtoku, o 44% navýšení hodnoty dopravní výšky a o 70% navýšení příkonu elektromotoru čerpadla.
 • Pokud instalujeme řídící jednotku s frekvenčním měničem ke stávajícímu čerpadlu s elektromotorem, tak nemůžeme, i když do jednotka umožňuje, nastavit větší hodnotu frekvence jak 50 Hz, protože by při ní došlo ke zničení elektromotoru z důvodu jeho přetížení. Max. výkon (a jemu odpovídající příkon) výrobcem použitého elektromotoru odpovídá max. výkonu čerpadla, proto ho nemůžeme frekvenčním měničem dále zvyšovat.
 • Pokud chceme použít regulační rozsah do 60 Hz, musíme k čerpadlu instalovat elektromotor o potřebném výkonu. Pokud je u čerpadla běžně dodáván elektromotor např. o příkonu 1 kW, při 60 Hz bude mít příkon min. 1,7 kW.
 • Frekvenčním měničem s rozsahem regulace frekvence do 60 Hz můžeme zvýšit hodnotu dopravní výšky a průtoku v případě, že jsme koupili čerpadlo s nevyhovujícími parametry, nebo tyto hodnoty potřebujeme zvýšit u stávajícího čerpadla a nechceme ho vyhodit. Podmínkou je jeho osazení elektromotorem s potřebným výkonem.

Co pro Vás výše uvedené informace znamenají? Každá z možností ovládání čerpadla domácí vodárny má své výhody a nevýhody. Podle Vašich požadavků a kritérií si musíte zvolit tu, která Vám nejvíce vyhovuje!

Pro názornost jsou uvedeny dva příklady:
Napouštíte vanu, jednou s malým průtokem, jednou s větším průtokem. V obou případech jsou hodnoty průtoků v pracovní oblasti čerpadla. 
Při použití tl. spínače dochází v rozvodu vody ke kolísání tlaku od nastaveného zapínacího tlaku do vypínacího, průtok kolísá stejně jako tlak. 
Při použití ovládací jednotky (PRESSCONTROL) je u obou průtoků hodnota tlaku jiná, ale v průběhu napouštění vany průtok nekolísá.
Při použití frekvenčního měniče je při rozdílných průtocích v rozvodu vody stejný tlak, který nekolísá (výkon čerpadla se přizpůsobuje spotřebě vody).
Použití u zahradních postřikovačů, nebo průtokového ohřívače.
Při použití tlakového spínače v kombinaci s tlakovou nádobou dochází ke kolísání od hodnoty zapínacího do hodnoty vypínacího tlaku. Tím dochází ke změně dostřiku postřikovačů a u ohřívače ke kolísání průtoku a tím ke kolísání teploty ohřívané vody. 
Při použití ovládací jednotky se tlak při daném stejném odběru nemění a z tohoto důvodu ani dostřik postřikovačů a z ohřívače vytéká voda o stejné teplotě. 
Při použití řídící jednotky s frekvenčním měničem s tlakovým čidlem se udržuje v pracovní oblasti čerpadla stálý tlak bez ohledu na aktuální spotřebu (nekolísá dostřik ani teplota ohřívané vody).

Tlaková nádoba - slouží ke snížení počtu sepnutí čerpadla při odběru vody. Čím větší objem nádoby, tím menší počet sepnutí. Objem tlakové nádoby nemá vliv na výkon vodárny (ten závisí pouze na parametrech čerpadla).
Vyrábí se v provedení s membránou, s vakem a bez vaku (viz. tlakové nádoby JOVAL bez vaku). Vak v tlakové nádobě je vyměnitelný, membrána není. Protože se vzduch ve vodě "rozpouští", musí se v provedení bez vaku nějakým způsobem do tl. nádoby průběžně doplňovat (připouštěním do vody nebo "přifouknutím" do nádoby).
Objem kapaliny, která z nádoby vyteče mezi vypnutím a zapnutím čerpadla domácí vodárny, je asi 30 % celkového jejího objemu, záleží na tlaku. Pokud chcete znát doporučenou hodnotu objemu tlakové nádoby pro Vaši domácí vodárnu včetně využitelného objemu pro zásobu vody, podívejte se na stránku VÝPOČET VELIKOSTI TLAKOVÉ NÁDOBY DOMÁCÍ VODÁRNY.
Nejčastěji se používá při zajištění zásobování pitnou vodou v domácích vodárnách, kde se doporučuje objem 80 až 100 l. Prodlouží se tím životnost čerpadla. V některých případech se tl. nádoba vůbec nemusí nepoužít, např. při zavlažování zahrady. 
Na velikost nádoby má největší vliv:

 • Závislost velikosti odběru vody v čase. Dochází-li k velkým výkyvům velikosti průtoku, musí být objem tlakové nádoby větší než v případě ustáleného málo kolísajícího odběru.
 • Čím užší je požadováno pracovní tlakové pásmo (zapínací a vypínací tlak), tím vyšší musí být objem tlakové nádoby. Čerpadlo má povoleno určitý počet sepnutí za hodinu (viz. jeho technické údaje). Je-li nastaveno úzké pracovní tlakové pásmo a není dostatečně velká tlaková nádoba, může být tento parametr při provozu překročen a hrozí poškození motoru.

Pokud u ovládací jednotky (Presscontrol) a řídící jednotky s frekvenčnín měničem použijete větší objem tl. nádoby než je doporučený, docílíte pouze nepatrného a pro provoz nevýznamného prodloužení zpoždění zapnutí čerpadla po zahájení odběru vody. Čím větší objem má tl. nádoba, tím déle poběží čerpadlo po ukončení odběru vody.
V nabídce TLAKOVÉ NÁDOBY si můžete vybrat vhodnou tl. nádobu pro Vaše použití. Doporučení pro výběr, informace o nastavení tlaku v tlakové nádobě, o jeho kontrole a pracovním postupu najdete v NÁKUPNÍM RÁDCI. Tlakové nádoby o malém objemu k ovládací nebo řídící jednotce se instalují přimo na potrubí pomocí "T" kusu (nemají žádné "nožičky" ani držáky).

Zpětná klapka - slouží k zamezení zpětného toku (vytečení načerpané vody zpět do studny nebo vrtu) a tím způsobené ztráty tlaku v systému. Je umístěna mezi čerpadlem a ostatními díly. U výrobcem sestavených vodáren se samonasávacím čerpadlem bez zpětné klapky se umísťuje na sání čerpadla. Průměr se volí podle potrubí. U některých ponorných čerpadel a sacích košů je jejich součástí. I v tomto případě doporučujeme její další instalaci v dobře přístupném místě (pokud v ponorném čerpadle nebo v sacím koši netěsní, je funkční alespoň druhá, kterou lze v případě potřeby bez problému vyčistit).
Pokud použijete na ovládání chodu čerpadla ovládací jednotku (PRESSCONTROL), nebo instalujete ponornou kompaktní vodárnu EASYPUMP, tak další zpětná klapka na výtlačném potrubí může způsobit problémy při provozu.

Kde najdete naši nabídku domácích vodáren?

Přímo do nabídky se dostanete kliknutím na podtržený modrý text.
Domácí vodárnu si můžete koupit již sestavenou, nebo samostatně její části. Přehled námi nabízených typů najdete po kliknutí na DOMÁCÍ VODÁRNY S TLAKOVÝM SPÍNAČEM A TLAKOVOU NÁDOBOUDOMÁCÍ VODÁRNY S OVLÁDACÍ JEDNOTKOU (PRESCONTROLem) a DOMÁCÍ VODÁRNY S ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU S FREKVENČNÍM MĚNIČEM, nebo si ji vybrat v naší nabídce DOMÁCÍ VODÁRNY podle výrobce. Nabídku je možno seřadit podle abecedy, nebo podle ceny.

Mimo čerpadla je součástí domácí vodárny ještě:

V případě nečistot v čerpané vodě nabízíme filtry na vodu.
Na zavěšení ponorných čerpadel nabízíme šňůry, závěsná zařízení a montážní sponu k upnutí výtlačného potrubí a uchycení jeho zavěšení.
Na uchycení hadic nabízíme nerezové hadicové spony.

Vhodnost umístění čerpadla, tlakového spínače, ovládací a řídící jednotky

Vhodnost umístění elektrického zařízení pro jednotlivá prostředí poznáte podle hodnoty IP, která je u něj uvedena. Na stránce STUPEŇ OCHRANY ZAŘÍZENÍ (IP) najdete příslušná krytí odpovídající IP.
Je třeba si uvědomit, že elektromotor čerpadla chlazený vzduchem není vhodné umístit do vlhkého prostředí, např. do horní části studny. Stejný negativní vliv má vlhko i na elektroniku. Z tohoto důvodu doporučujeme povrchová čerpadla instalovat do temperované místnosti (kde teplota neklesá pod bod mrazu) s přiměřeným větráním a s normální vlhkostí vzduchu.

Hlučnost

Při výběru domácí vodárny je častým požadavkem nízká hlučnost. Zde je třeba si uvědomit:

 • Většina výrobců neudává hodnotu hlučnosti.
 • Pokud ji udává, není jednotná metodika měření, např. v jaké vzdálenosti se měření provádí a za jakých provozních podmínek.
 • Většina zákazníků si pod uvedenou hodnotou v dB nedokáže představit míru hlučnosti.
 • Hlučnost velmi ovlivňuje i provedení montáže vodárny.

Pokud nechcete vodárnu slyšet, použijte ponorné čerpadlo. Pokud trváte na samonasávacím povrchovém čerpadlu, volte provedení s chlazením motoru čerpanou kapalinou, nebo čerpadla s řešením hydraulické části umožňujícím dosažení minimální hlučnosti (informace jsou uvedeny v prospektu zboží, odkaz na něj je v naší nabídce).

Elektrické připojení, prodloužení kabelu

Přívodní kabel musí vyhovovat parametrům elektromotoru čerpadla, informace o vhodných typech najdete v naší nabídce PRODLOUŽENÍ KABELU ČERPADEL. Doporučujeme použít kabel se 4 vodiči nejlépe o průřezu min. 2,5 mm2. Můžete k němu připojit čerpadlo o napětí elektromotoru 230 V (jeden vodič zůstane nezapojený) a s třífázovým provedením (400 V nebo 3 x 230 V, které se používá u některých řídících jednotek s frekvenčním měničem).
Kabel určený pro studnu/vrt není vhodný pro venkovní použití. Proto doporučujeme jeho připojení k "normálnímu" kabelu v těsné blízkosti vrtu/studny. Podrobné informace najdete v DOPORUČENÍ PRO VÝBĚR v naší nabídce prodloužení kabelu.

Vydatnost vrtu/studny, ochrana čerpadla proti chodu na sucho

Malou vydatností se rozumí stav, kdy do vrtu/studny přitéká méně vody, než je spotřeba.
Malou vydatností vrtu/studny u zásobování domácnosti lze uvažovat hodnotu pod 0,3 l/s (1,1 m3/hod.) a u automatického zavlažování pod 0,5 l/s (1,8 m3/hod.).
Informace o malé vydatnosti studny/vrtu a možnostech řešení ochrany čerpadla proti chodu na sucho najdete ve spodní části stránky JAK VYBRAT ČERPADLO.

Domácí vodárna pro chatu

Výběr čerpadla do vodárny pro chatu má určitá specifika, které je třeba zohlednit při výběru. Jedná se zejména o skutečnost, že řada z nich není v zimě obývaná a jejich majitelé před zimou vypouštějí z rozvodného potrubí vodu.

Výběr druhu čerpadla

Bez ohledu na hloubku studny/vrtu doporučujeme použít ponorné odstředivé čerpadlo. Pokud není chata v zimě obývaná, působení mrazu na samonasávací čerpadlo, z kterého je vypuštěna voda, je z hlediska nebezpečí jeho poškození problematické. Jedinou výjimkou je jeho demontáž a přechování v prostoru bez mrazu.
Ponorná čerpadla jsou konstruována pro trvalé ponoření.

Vypouštění vody z rozvodů

Rozvod vody by měl být vyspádován tak, aby z něj mohla být před zimou vypuštěna všechna voda. To samozřejmě platí i pro výtlačné potrubí ponorného čerpadla. Pokud je odstředivé a od výrobce je vybaveno zpětnou klapkou, doporučujeme její demontáž. Montáž zpětné klapky doporučujeme v dostupném místě (chata) na výtlačném potrubí a to ze dvou důvodů. Prvním je její snadné vyčištění v případě netěsnosti, druhým je možnost umístění armatury na zavzdušnění do potrubí mezi zpětnou klapkou a ponorným čerpadlem na přístupném místě (chata). Při provedení zavzdušnění do studny vyspádovaného potrubí z něj voda vyteče přes odstředivé čerpadlo zpět a nehrozí tak riziko poškození potrubí mrazem. Ponořené čerpadlo ve studni/vrtu nezamrzne.
Pokud použijete ponorné vřetenové čerpadlo, případně ponorné vibrační čerpadlo (MALYŠ), voda jím při zavzdušnění potrubí před zimou většinou neproteče.

Volba provedení domácí vodárny

Z hlediska montáže je nejjednodušší řešení použití ponorné kompaktní vodárny (např. EASYPUMP E-DEEP). U ní ale nelze provést demontáž zpětné klapky a proto je třeba vyřešit vypouštění výtlačného potrubí před zimou jiným než výše popsaným způsobem (např. jejím vytažením, vypuštěním vody z potrubí a opětným ponořením).
Další možností je provést si sestavení domácí vodárny (z ponorného odstředivého čerpadla a zařízení na jeho ovládání). Podrobný popis jednotlivých částí včetně odkazů na naše nabídky najdete výše na této stránce.
V domácí vodárně doporučujeme použít ovládací jednotku (tzv. Presscontrol), která zapne čerpadlo při poklesu tlaku a vypne při ukončení odběru. Mimo to čerpadlo chrání proti chodu na sucho. Součástí vodárny může (ale nemusí) být tl. nádoba do max. objemu 20 l, optimální objem je cca 12 l.
Pokud Vám vyhovují technické parametry, je možno použít např. následující typy ponorných odstředivých čerpadel:
Ekonomicky zajímavou možností pro vrt je použití čerpadla PUMPA 4 SKm 150. Na kartě SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ v nabídce čerpadla najdete pro něj vhodné ovládací jednotky. Protože ovládací jednotka vypne čerpadlo po ukončení odběru vody (zavření kohoutku), je třeba počítat s tím, že tlak v rozvodu bude dosahovat hodnoty max. dopravní výška čerpadla mínus výškové rozdíl mezi hladinou vody a místem odběru vody (1 bar = 10 m). V případě potřeby lze použít redukční ventil.
Pro studnu doporučujeme použití ponorného čerpadla EASYPUMP DEEP, 230 V, s plovákovým spínačem, nebo ponorné čerpadlo PEDROLLO TOP MULTI II, 230 V, s plovákovým spínačem.