Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Zalévání studniční a dešťovou vodou

Čerpání studniční a dešťové vody, filtrace dešťové vody, doplňování nádrže vodou ze studny/vrtu, podrobné popisy řešení.

Akumulace dešťové vody

Princip řešení

 • Z dešťové vody je třeba nejdříve filtrací odstranit mechanické nečistoty, které by se následně hromadily v zásobní nádrži.
 • Podle předpokládané spotřeby vody, velikosti střechy a umístění se vybere vhodné provedení nádrže (nadzemní/podzemní) a zvolí její objem.
 • Na čerpání vody se při ručním ovládání zvolí ponorné, nebo samonasávací čerpadlo. V případě požadavku automatického zapnutí čerpadla při zahájení odběru vody se použije domácí vodárna s ponorným nebo samonasávacím čerpadlem ovládaným ovládací jednotkou - Presscontrolem, nebo řídící jednotkou s frekvenčním měničem.
 • Dešťovou vodu lze v případě jejího nedostatku v zásobní nádrži automaticky doplňovat vodou z vrtu/studny, nebo z vodovodu.
 • Z dešťové vody lze případné mechanické nečistoty odstranit filtrací umístěnou na výtlaku čerpadla. Filtrace je vhodná zejména v případě jejího využití jako užitkové např. na splachování WC.
 • V případě použití zalévání pomocí výsuvných postřikovačů je třeba zjistit jejich počet, spotřebu vody, doporučený optimální tlak a případně provést jejich rozdělení na sekce. Návrh si můžete provést po kliknutí na odkaz My Garden, další informace najdete v e-booku ZALÉVÁNÍ ZAHRADY.

Filtrace vody před přítokem do zásobní nádrže

Filtrace přitékající dešťové vody do akumulační nádrže výrazně sníží její zanášení usazeninami, které z ní lze později většinou jen velmi obtížně odstraňovat (vstupní otvor do nádrže má většinou malý průměr). Voda se v ní také tolik "nekazí". V případě použití filtru na dešťovou vodu s malou velikostí ok už další filtrace v rozvodu vody není nutná.
Filtry pracují automaticky bez nutnosti údržby. V naší nabídce VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY/FILTRY NA DEŠŤOVOU VODU najdete filtry na svislý svod dešťové vody a na horizontální instalaci do potrubí v nádrži dešťové vody, nebo v zemi.
Víření na dně nádrže usazených nečistot lze při přítoku dešťové vody zabránit instalací zařízení na zklidnění nátoku na přívodní potrubí (nabídka VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY/PŘÍSLUŠENSTVÍ). Čerpadlo je tak chráněno proti nasátí nečistot.

Nádrže na akumulaci dešťové vody

Dešťová voda je shromažďována v zásobní nádrži, která je většinou umístěna pod úrovní terénu v zemi, nebo ve sklepě. Její objem je třeba volit s ohledem na předpokládanou spotřebu vody a plochu střechy.
Vhodné typy najdete v naší nabídce NÁDRŽE NA PITNOU A DEŠŤOVOU VODU.

Čerpání studniční a dešťové vody

Na čerpání studniční a dešťové vody se používají čerpadla a domácí vodárny určené pro čerpání čisté vody, protože kalová čerpadla nedokáží dosáhnout tlak potřebný k postřiku nebo pro její využití jako užitkové v domě.
Podle zákona č. 274/2001 Sb. není možno provést přímé propojení studniční, případně dešťové vody a vodovodu, i když na něm budou kohouty, zpětně klapky, ...
Čerpadlo nebo vodárnu je třeba umístit tak, aby se co nejvíce omezilo nasátí usazeného znečištění ne dně.
Součástí každé domácí vodárny je zpětná klapka, proto voda z potrubí nad ní samospádem nevyteče zpět do nádrže. Tuto skutečnost je třeba zohlednit při nutnosti vypouštění vody z rozvodů v zimním období.

Popis řešení

Nejdříve se musíte rozhodnout, zda chcete použít samotné čerpadlo nebo domácí vodárnu.
Jaký je rozdíl mezi domácí vodárnou a čerpadlem?
Při použití domácí vodárny se čerpadlo automaticky zapne při zahájení odběru vody a vypne při ukončení. Pokud použijete samotné čerpadlo, tak ho musíte ovládat sami pomocí vypínače, nebo zasunutím/vysunutím zástrčky na přívodním kabelu do zásuvky.

Na čerpání studniční a dešťové vody lze použít:

 • Ponornou domácí vodárnu. Ponorné vodárny jsou určeny pro trvalé ponoření.
  Vodárny jsou osazeny ovládací jednotkou (Presscontrol) s ochranou proti chodu na sucho a při stálém průtoku vody u nich nekolísá tlak. Jsou proto vhodné pro automatické zalévání postřikem.
  Pro zalévání zejména postřikovači nejsou vhodné domácí vodárny s tlakovým spínačem a tlakovou nádobou, protože z důvodu kolísání tlaku od zapínacího po vypínací dochází ke značnému kolísání délky jejich dostřiku.
  Některé typy vodáren jsou dodávány ve dvou provedeních.
  1) První je se sáním po obvodu vodárny zakryté sítem zabraňujícímu vniknutí nečistot do čerpadla. Umístění je třeba zvolit tak, aby nedocházelo k přisávání usazených nečistot k čerpané vodě.
  2) Druhé je provedení se sáním zboku osazené závitem pro instalaci sací soupravy s plovákem, která umožňuje podle výšky hladiny vody v nádrži přizpůsobovat i výšku sání tak, aby byla vždy z podhladiny, kde voda obsahuje nejméně nečistot (třeba objednat na kartě PŘÍSLUŠENSTVÍ v nabídce vodárny). Tím se docílí snížení možnosti nasátí nečistot do vodárny a následných problémů, např. ucpání trysek postřikovačů (nasává se pouze čistá voda). Toto řešení je vhodné zejména v případě, kdy se užitková voda používá jako užitková v domě, a tedy i v době, kdy může pršet a do nádrže přitéká dešťová voda, která může obsahovat nečistoty. Vodárnu můžete umístit na dno nádrže nebo studny.
  Princip a funkce sací soupravy je vidět na následujícím obrázku.
  V nádrži nebo ve studni musí být prostor pro pohyb sací soupravy s plovákem.
  Přehled vhodných ponorných vodáren je seřazen od nejlevnější, po kliknutí na modře zbarvený odkaz se Vám hned zobrazí její nabídka.

  KOPRO Multi TP 1000, tl. nádoba o objemu 8 l, 230 V, plovák
  .
  MEDAS TDS 1200A - INOX, 230 V
  PUMPA BLUE LINE PMC1004PA
  LEO LKS-1102SE-1
  LEO LDW-6-55-1100E 4"
  PUMPA ACUASTOP 4/8AX
  EASYPUMP EASY E-DEEP
  DAB DIVERTRON 900
  PEDROLLO TOP MULTI - EVOTECH a PEDROLLO TOP MULTI - TECH
  STEELPUMPS X-AMOV
  DAB DTRON 3 45/90, tl. nádobka o objemu 0,4 l.
  KSB Ixo-Pro. Vodárna KSB Ixo-Pro má pojistku proti zablokování.

Pokud je čerpadlo domácí vodárny ovládáno řídící jednotkou s frekvenčním měničem nebo ovládací jednotkou (Presscontrolem), tak v případě výskytu netěsností v rozvodu vody doporučujeme instalaci malé tlakové nádoby (velikost přibližně fotbalového míče) o objemu 3 až 16 l (max. 24 l). Instalace tl. nádoby není nutná, může fungovat i bez ní, ale její použití výrazně zlepší provozní podmínky vodárny. Tyto malé tl. nádoby nemají nožičky ani držáček, instalují se pomocí "T" - kusu přímo na potrubí.
Výše uvedené kompaktní vodárny vidíte na následujícím obrázku.
         

Můžete použít i vodárnu, kterou si sami sestavíte z jednotlivých komponent. V případě použití ovládací jednotky (PRESSCONTROL) není třeba instalovat ochranu proti chodu na sucho.
Jako zdroj vody pro kapkovou závlahu doporučujeme použití ponorné domácí vodárny MEDAS RAIN 5500 A INOX, kterou lze provozovat i bez teleskopického nástavce.
 

 • Vodárnu se samonasávacím čerpadlem. Vzhledem k vynikajícím parametrům a provozní spolehlivosti doporučujeme sestavu domácí vodárny s PRESSCONTROLem EBARA JEXM 150P, 12 l, 230 V. V principu lze použít kteroukoliv domácí vodárnu s ovládací jednotkou (Presscontrol) a samonasávacím čerpadlem z naší nabídky, která má požadovaný výkon.
 • Ponorné odstředivé čerpadlo. Ponorné čerpadlo je určeno k trvalému ponoření. Můžete použít např.:
  Leo STK50F, 230 V, s plovákovým spínačem. Vzhledem k malému průměru je vhodné i do IBC kontejnerů s plnícím otvorem o průměru 150 mm.
  OMNIGENA MULTI TP 1000
  , 230 V, s plovákovým spínačem. Nejlevnější možnost.
  Easypump Easy Deep 900 A, 230 V, s plovákovým spínačem. Je osazeno plovákovým spínačem chránící čerpadlo proti chodu na sucho. Sání má z boku po obvodu pláště, nedochází tak k přisávání nečistot ze dna, navíc je na něm ochranné sítko zabraňující vniknutí větších nečistot.
  PEDROLLO TOP MULTI 2 a 4, s plovákovým spínačem. Je osazeno plovákovým spínačem chránící čerpadlo proti chodu na sucho.
  PEDROLLO TOP MULTI - EVO, s plovákovým spínačem a bočním sáním umožňující připojení sací soupravy nebo propojení s nadzemní nádrží. Je osazeno plovákovým spínačem chránící čerpadlo proti chodu na sucho. Sací souprava nasává čistou vodu z hloubky 10 cm pod hladinou.
  PUMPA BLUE LINE PS5.1-56/7, 230 V
  PUMPA BLUE LINE PS5.1-69/10, 230 V
  Pedrollo UP, 230 V nebo 400 V. Sání má z boku po obvodu pláště, nedochází tak k přisávání nečistot ze dna, navíc je na něm ochranné sítko zabraňující vniknutí větších nečistot. Provedení GE je osazeno plovákovým spínačem chránící čerpadlo proti chodu na sucho.
  Pokud může být voda znečištěná a nepotřebujete velký tlak, můžete také použít ponorné kalové čerpadlo PUMPA BLUE LINE PSPH 8,5-32/0,75, 230 V.
  Vřetenová nebo vibrační čerpadla typu Malyš nejsou vhodná, protože je nejde ovládat pomocí ovládací jednotky - Presscontrolu. V případě i velmi krátkého chodu do protitlaku (např. "zlomení" hadice) dojde k jejich poškození.
  Ponorné odstředivé čerpadlo lze také použít jako ochranu proti přetečení nádrže. Pokud má plovákový spínač, tak jeho poloha určuje zapínací a zapínací hladinu vody. Vzdálenost obou hladin ode dna určuje umístění čerpadla. Další možnost je umístění čerpadla na dno a jeho ovládání plovákovým spínačem zapojeným sériově s čerpadlem uchyceným např. na plastové tyči (pokud má čerpadlo vlastní plovákový spínač, provede se jeho fixace v zapnuté poloze).
 • Samonasávací odstředivé čerpadlo. Lze použít kterékoliv samonasávací čerpadlo z naší nabídky.
  Zajímavá možnost jsou samonasávací čerpadla KOPRO osazená senzorem, který je chrání proti chodu na sucho.
  V případě potřeby dosažení vysokého tlaku (dlouhé rozvody vody, nebo výškové převýšení) lze použít samonasávací čerpadlo PUMPA BLUE LINE 5PCSM1300P-G, 230 V, nebo některé ze samonasávacích čerpadel PEDROLLO.
  Velmi výhodné je použití samonasávacího čerpadla EASYPUMP EASY MULTI 1000. Je vybaveno tlakovým spínačem, který při ukončení odběru vody (zavření kohoutku nebo postřikovače) automaticky vypne čerpadlo. Vniknutí nečistot do čerpadla zabrání integrovaný filtr na sání.
  Na sání čerpadla doporučujeme zvážit použití sací soupravy. Do nádrže vložíte kovovou nebo plastovou trubku o stejné dimenzi, jako má sací souprava. Na jejím konci umístíte koleno, do kterého soupravu uchytíte. Její funkce bude stejná jako u ponorné domácí vodárny.

Filtrace vody na výtlaku čerpadla nebo vodárny

Pokud máte obavu z přítomnosti nečistot, které by mohly způsobit zanešení trysek postřikovačů, nebo napouštění nádržky WC, můžete na výtlak čerpadla instalovat filtr na vodu. V horní části prostředního sloupce naší nabídky Filtrace vody/Filtry na vodu (vodní filtry) najdete doporučení pro jeho výběr. Nejlepším řešením je filtr SYR (nemusí se do něj kupovat filtrační vložky).

Doplňování nádrže na dešťovou vodu při suchu

V případě nedostatku dešťové vody se zásobní nádrž může doplňovat vodou z vodovodu, nebo ze studny/vrtu. Zařízení si můžete sami sestavit, nebo v naší nabídce ZAŘÍZENÍ NA VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY objednat.

Pomocí čerpadla ze studny nebo vrtu

Pokud bude voda čerpána ze studny/vrtu pouze za účelem doplnění stavu dešťové vody v akumulační nádrži, potom není třeba, aby na výtoku měla voda přetlak, protože vytéká do volné hladiny v nádrži. V tomto případě doporučujeme na ovládání chodu čerpadla použití zařízení MAVE 2-S3, nebo SUB/MATIC "SQ" (+ sondy), nebo ochranou a jistící skříň Sline 20 (nabídka ČERPADLA PŘÍSLUŠENSTVÍ/OCHRANA PROTI CHODU NA SUCHO) v případě, že nelze instalovat sondy do studny/vrtu.
Zařízení MAVE 2-S3, nebo SUB/MATIC "SQ" sleduje výšku hladiny vody ve studni/vrtu a v zásobní nádrži. Ve studni/vrtu jsou umístěny 2 sondy, v zásobní nádrži jedna. Čerpadlo běží pouze tehdy, pokud je výška hladiny vody ve studni/vrtu vyšší jak vypínací, která je signalizována sondou umístěnou těsně nad čerpadlem. Současně musí být hladina vody v zásobní nádrži nižší jak nastavená signalizovaná umístěnou sondou. Pokud hladina vody ve studni/vrtu klesne na vypínací hladinu, čerpadlo se vypne a čeká, než hladina vody stoupne na nastavenou zapínací hladinu signalizovanou sondou. Čerpadlo je tak chráněno proti chodu na sucho a zásobní nádrž proti přetečení. Doplňování vody probíhá automaticky.

Pokud použijete ponorné čerpadlo s plovákovým spínačem a chcete zachovat toto ovládání, můžete na indikaci hladiny v zásobní nádrži na dešťovou vodu použít plovákový spínač, který zapojíte sériově s čerpadlem. Plovákový spínač na čerpadle ho zapíná pouze v případě, když je ve studni dostatek vody. Pokud se naplní zásobní nádrž, plovákový spínač v ní umístěný vypne přívod elektřiny čerpadla ve studni.

Z vodovodu nebo z výtlaku domácí vodárny

V případě použití vody z vodovodu nebo z výtlaku domácí vodárny bude mít voda přetlak. V tomto případě doporučujeme provádět indikaci úrovně hladiny vody v zásobní nádrži pomocí plovákového spínače na kabelu, který při dosažení nastavené min. hladiny otevře elektromagnetický ventil na přívodním potrubí. Voda se začne napouštět až do dosažení nastavené max. úrovně hladiny, kdy plovákový spínač elektromagnetický ventil zavře. Plovákový spínač má v tomto případě přesně opačnou funkci, než když je instalovaný u ponorného čerpadla.
Zapínací a vypínací hladiny se nastaví hloubkou ponoření vodící tyče, na které je plovákový spínač uchycen. Požadované výškové rozmezí mezi zapínací a vypínací hladinou se nastaví délkou pohyblivé části kabelu u plováku spínače.
Odbočka pro dopouštění zásobní nádrže s dešťovou vodou se umístí za domácí vodárnu.

Další možnost je použití plovákového ventilu, který při poklesu hladiny začne napouštět vodu. Jedná se o stejný princip jako u nádržky na vodu u WC.

Další podrobné informace ohledně zalévání zahrádky hadicí nebo pomocí automatických postřikovačů najdete v našem e-booku ČERPÁNÍ VODY NA ZALÉVÁNÍ ZAHRÁDKY, který si můžete zdarma stáhnout po vložení svého E-mailu v horním pravém rohu naší stránky (stanovení základních provozních parametrů, výběr čerpadla, ...).