Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Zalévání studniční a dešťovou vodou

Čerpání studniční a dešťové vody, filtrace dešťové vody, doplňování nádrže vodou ze studny/vrtu, podrobné popisy řešení.

Dešťová voda - princip řešení

 • Z dešťové vody je třeba nejdříve filtrací odstranit mechanické nečistoty, které by se následně hromadily v zásobní nádrži.
 • Podle předpokládané spotřeby vody, velikosti střechy a umístění se vybere vhodné provedení nádrže (nadzemní/podzemní) a zvolí její objem.
 • Na čerpání vody se při ručním ovládání zvolí ponorné, nebo samonasávací čerpadlo. V případě požadavku automatického zapnutí čerpadla při zahájení odběru vody se použije domácí vodárna.
 • Dešťovou vodu lze v případě jejího nedostatku v zásobní nádrži doplňovat vodou z vrtu/studny, nebo z vodovodu.
 • Z dešťové vody lze případné mechanické nečistoty odstranit filtrací umístěnou na výtlaku čerpadla. Filtrace je vhodná v případě používání např. na splachování WC.

Při využití a čerpání dešťové vody lze použít níže popsaná řešení. Po kliknutí na modře zbarvený text se Vám otevře naše nabídka daného zařízení.

Dešťová voda - filtrace před přítokem do zásobní nádrže

Filtrace přitékající dešťové vody do akumulační nádrže výrazně sníží její zanášení usazeninami, které z ní lze později většinou jen velmi obtížně odstraňovat (vstupní otvor do nádrže je o malém průměru). Voda se v ní také tolik "nekazí". V případě použití filtru na dešťovou vodu s malou velikostí ok už další filtrace v rozvodu vody není nutná. Filtry pracují automaticky bez nutnosti údržby. V naší nabídce VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY/FILTRY NA DEŠŤOVOU VODU najdete filtry na svislý svod dešťové vody a na horizontální instalaci do potrubí v nádrži dešťové vody, nebo v zemi.
Víření na dně nádrže usazených nečistot lze při přítoku dešťové vody zabránit instalací zařízení na zklidnění nátoku na přívodní potrubí (nabídka VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY/PŘÍSLUŠENSTVÍ). Použití doporučujeme zejména v případě, kdy se dešťová voda využívá i na jiné účely než na zalévání, např. na splachování WC. Čerpadlo je tak chráněno proti nasátí nečistot.

Dešťová voda - nádrže na akumulaci

Dešťová voda je shromažďována v zásobní nádrži, která je většinou umístěna pod úrovní terénu v zemi, nebo ve sklepě. Její objem je třeba volit s ohledem na předpokládanou spotřebu vody a plochu střechy.
Vhodné typy najdete v naší nabídce NÁDRŽE NA PITNOU A DEŠŤOVOU VODU.

Studniční a dešťová voda -  čerpání

Na čerpání studniční a dešťové vody se používají čerpadla a domácí vodárny určené pro čerpání čisté vody, protože kalová čerpadla nedokáží dosáhnout potřebný tlak na postřik.
Podle zákona č. 274/2001 Sb. není možno provést propojení studniční, případně dešťové vody a vodovodu, i když na něm budou kohouty, zpětně klapky, ...
Čerpadlo nebo vodárnu je třeba umístit tak, aby se co nejvíce omezilo nasátí znečištění.

 • U studní s čistou vodou a v nádrži s dešťovou vodou, která se nepoužívá jako užitková, se čerpadlo/vodárna/sací koš umístí nad dno, aby se omezilo přisávání usazených nečistot.
  Znečištěná voda přitéká do nádrže v době, kdy prší – a v této době se většinou nezalévá. Po určité době nečistoty sedimentují na dno, a pokud je čerpadlo nenasaje, čerpá čistou odsazenou dešťovou vodu. Z tohoto důvodu není třeba použití provedení čerpadla nebo domácí vodárny se sací soupravou s plovákem.
  Pokud chcete čerpadlo nebo domácí vodárnu umístit na dno, na kterém jsou nečistoty, tak doporučujeme použití sací soupravy.
 • V nádržích s dešťovou vodou, která se používá jako užitková, a u studní se znečištěnou vodou, se použije čerpadlo nebo vodárna se sací soupravou, protože k odběru vody může docházet i v době přítoku dešťové vody. Funkci sací soupravy ukazuje následující obrázek. Sací koš uchycený na plováku nasává odsazenou vodu z podhladiny a přizpůsobuje se její výšce. Ponorné čerpadlo nebo vodárna se v případě použití sací soupravy umístí na dno nádrže.
  Sací soupravu také doporučujeme na sací potrubí kteréhokoliv samonasávacího čerpadla (do nádrže se vloží svislá trubka ukončená kolínkem, do kterého se uchytí).

Jaký je rozdíl mezi domácí vodárnou a čerpadlem?
Při použití domácí vodárny se čerpadlo automaticky zapne při zahájení odběru vody a vypne při ukončení. Pokud použijete samotné čerpadlo, tak ho musíte ovládat sami pomocí vypínače, nebo zasunutím/vysunutím zástrčky na přívodním kabelu do zásuvky.
Součástí každé domácí vodárny je zpětná klapka, proto voda z potrubí nad ní samospádem nevyteče zpět do nádrže. Tuto skutečnost je třeba zohlednit pro zimní období.

Na čerpání studniční a dešťové vody lze použít:

 • Ponornou domácí vodárnu. Vodárny jsou osazeny ovládací jednotkou (Presscontrol) s ochranou proti chodu na sucho a při stálém průtoku vody u nich nekolísá tlak, jsou proto vhodné pro automatické zalévání postřikem.
  Ponorné vodárny jsou určeny pro trvalé ponoření (za podmínky, že nezamrznou).
  Některé vodárny jsou dodávány v provedení se sáním po obvodu pro čistou vodu a se sáním pro připojení sací soupravy s plovákem pro čerpání odsazené vody z podhladiny (třeba objednat na kartě PŘÍSLUŠENSTVÍ v nabídce vodárny). Po kliknutí na modře zbarvený odkaz se Vám zobrazí naše nabídka.
  KOPRO Multi TP 1000, 8 l, 230 V, plovák. Nejlevnější možnost.
  LEO
  LKS-1102SE-1
  EASYPUMP EASY E-DEEP
  PUMPA ACUASTOP 4/8AX
  STEELPUMPS X-AMOV
  DAB DTRON 3 45/90, 0,4 l. Integrovaná ovládací jednotka (Presscontrol).
  KSB Ixo-Pro. Vodárna KSB Ixo-Pro má pojistku proti zablokování.
  DAB E.SYBOX DIVER 55/120, 0,4 l. Integrovaná řídící jednotka s frekvenčním měničem.
  Pro zalévání postřikovači nejsou vhodné vodárny s tlakovým spínačem a tlakovou nádobou, protože z důvodu kolísání tlaku od zapínacího po vypínací dochází ke kolísání délky dostřiku.
  Ponorná vodárna je určena k trvalému ponoření, který jí nepoškodí.
  Uvedené kompaktní vodárny vidíte na následujícím obrázku.

  Můžete použít i vodárnu, kterou si sami sestavíte. V případě použití ovládací jednotky (PRESSCONTROL) není třeba instalovat ochranu proti chodu na sucho.
 • Vodárnu se samonasávacím čerpadlem. Vzhledem k vynikajícím parametrům a provozní spolehlivosti doporučujeme sestavu domácí vodárny s PRESSCONTROLem EBARA JEXM 150P, 12 l, 230 V. V principu lze použít kteroukoliv domácí vodárnu s ovládací jednotkou (Presscontrol) a samonasávacím čerpadlem.
 • Ponorné odstředivé čerpadlo. Ponorné čerpadlo je určeno k trvalému ponoření. Můžete použít např.:
  KOPRO MULTI TP 1000, 230 V, s plovákovým spínačem. Nejlevnější možnost.
  EASYPUMP EASY DEEP 1200 A NEW, 230 V
  , s plovákovým spínačem. Je osazeno plovákovým spínačem chránící čerpadlo proti chodu na sucho. Sání má z boku po obvodu pláště, nedochází tak k přisávání nečistot ze dna, navíc je na něm ochranné sítko zabraňující vniknutí větších nečistot.
  PUMPA BLUE LINE PS5.1-56/7, 230 V
  PUMPA BLUE LINE PS5.1-69/10, 230 V
  Pokud může být voda znečištěná a nepotřebujete velký tlak, můžete také použít ponorné kalové čerpadlo PUMPA BLUE LINE PSPH 8,5-32/0,75, 230 V.
 • Samonasávací odstředivé čerpadlo. Na sání čerpadla doporučujeme zvážit použití sací soupravy. Lze použít kterékoliv samonasávací čerpadlo z naší nabídky. Zajímavá možnost jsou samonasávací čerpadla KOPRO osazená senzorem, který je chrání proti chodu na sucho.
  Velmi výhodné je použití samonasávacího čerpadla EASYPUMP EASY MULTI 1000. Je vybaveno tlakovým spínačem, který při ukončení odběru vody (zavření kohoutku nebo posřikovače) automaticky vypne čerpadlo. Vniknutí nečistot do čerpadla zabrání integrovaný filtr na sání.

Voda z vrtu - čerpání

Na čerpání vody z vrtu doporučujeme použít domácí vodárnu s ponorným čerpadlem ovládaným ovládací jednotkou (Presscontrol), kterou najdete v naší nabídce DOMÁCÍ VODÁRNY/S OVLÁDACÍ JEDNOTKOU (PRESSCONTROL).

Děšťová voda - filtrace na výtlaku čerpadla nebo vodárny

Pokud máte obavu z přítomnosti nečistot, které by mohly způsobit zanešení trysek postřikovačů, nebo napouštění nádržky WC, můžete na výtlak čerpadla instalovat filtr na vodu. V horní části prostředního sloupce naší nabídky Filtrace vody/Filtry na vodu (vodní filtry) najdete doporučení pro jeho výběr. Nejlepším řešením je filtr SYR (nemusí se do něj kupovat filtrační vložky).

Dešťová voda - doplňování nádrže při suchu

V případě nedostatku dešťové vody se zásobní nádrž může doplňovat vodou z vodovodu, nebo ze studny/vrtu. Zařízení si můžete sami sestavit, nebo v naší nabídce ZAŘÍZENÍ NA VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY objednat.
Pokud bude voda čerpána ze studny/vrtu pouze za účelem doplnění stavu dešťové vody v akumulační nádrži, potom není třeba, aby na výtoku měla voda přetlak, protože vytéká do volné hladiny v nádrži. V tomto případě doporučujeme na ovládání chodu čerpadla použití zařízení MAVE 2-S3, nebo SUB/MATIC "SQ" (+ sondy), nebo ochranou a jistící skříň Sline 20 (nabídka ČERPADLA PŘÍSLUŠENSTVÍ/OCHRANA PROTI CHODU NA SUCHO) v případě, že nelze instalovat sondy do studny/vrtu.
Zařízení sleduje výšku hladiny vody ve studni/vrtu a v zásobní nádrži. Zapne čerpadlo vždy, když je ve vrtu/studni dostatek vody - výška hladiny je vyšší jak minimální/vypínací a v nádrži s dešťovou vodou je hladina nižší jak maximální/vypínací (zamezení jejího přetečení). Podrobný popis funkce najdete v naší nabídce daného zařízení.
Čerpadlo můžete použít buď ponorné nebo povrchové samonasávací.
Pokud použijete ponorné čerpadlo s plovákovým spínačem a chcete zachovat toto ovládání, můžete na indikaci hladiny v nádrži na dešťovou vodu použít plovákový spínač, který zapojíte sériově s čerpadlem.

Pokud je voda čerpána ze studny/vrtu za účelem zásobování vodou, musí být použita domácí vodárna a voda v rozvodu bude mít proto přetlak. Stejná situace je i při doplňování vodou z vodovodu. V tomto případě doporučujeme použití plovákového spínače na kabelu, kterým se indikuje dosažení nastavené min. úrovně hladiny vody v nádrži, při které plovákový spínač otevře elektromagnetický ventil na přívodním potrubí, voda se začne napouštět až do dosažení nastavené max. úrovně hladiny, kdy plovákový spínač elektromagnetický ventil zavře. Plovákový spínač má v tomto případě přesně opačnou funkci, než když je instalovaný u ponorného čerpadla.
Požadované výškové rozmezí zapínací a vypínací hladiny se nastaví délkou pohyblivé části kabelu u plováku spínače, vzdálenost ode dna nádrže zapínací a vypínací hladiny se nastaví hloubkou ponoření vodící tyče, na které je plovákový spínač uchycen.
Odbočka pro dopouštění zásobní nádrže s dešťovou vodou se umístí za domácí vodárnu.

Další podrobné informace ohledně zalévání zahrádky hadicí nebo pomocí automatických postřikovačů najdete v našem ebooku ČERPÁNÍ VODY NA ZALÉVÁNÍ ZAHRÁDKY, který si můžete zdarma stáhnout po vložení svého E-mailu v horním pravém rohu naší stránky (stanovení základních provozních parametrů, výběr čerpadla, ...).