Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Jak vyčistit studnu nebo vrt?

Vyčištění vrtu nebo studny by měl provést studnař. Pokud si ho chcete provést z jakéhokoliv důvodu sami, můžete ho provést pomocí:

Pokud potřebujete čerpat znečištěnou vodu ze studny/vrtu, je to vždy problém, protože všechna ponorná čerpadla (odstředivá, vřetenová, vibrační) s výjimkou kalových jsou určena pouze pro čerpání čisté vody. Proto přítomnost písku nebo jiných abrazivních nečistot bude mít vždy negativní vliv na životnost použitého čerpadla a je třeba s touto skutečností počítat.

Užitečné informace

  • Z důvodu nízké ceny se nejčastěji používají ponorná vibrační čerpadla typu MALYŠ. I u nich se ale musí počítat se sníženou životností.
  • Při použití ponorného vřetenového čerpadla se také sníží jeho životnost, ale na rozdíl od odstředivých je výměna hydraulické části (stator, rotor) jednoduchá a je možná svépomocí bez zasílání do opravny. Opotřebitelné části vřetenového čerpadla jsou poměrně levné a lze je u nás objednat jako náhradní díl v nabídce čerpadla na kartě PŘÍSLUŠENSTVÍ nebo v nabídce PONORNÁ VŘETENOVÁ ČERPADLA PŘÍSLUŠENSTVÍ.
  • U výše doporučených ponorných vibračních čerpadel a u ponorných vřetenových čerpadel je třeba věnovat pozornost hodnotě max. hloubky ponoru, kterou najdete v nabídce na kartě PARAMETRY.
  • U studní je možno použít ponorné kalové čerpadlo za předpokladu, že má dostatečnou dopravní výšku, která umožní vyčerpání vody na povrch. Levná čerpadla ale nejsou většinou určena na čerpání vody s abrazivními nečistotami a proto se i v tomto případě musí počítat se sníženou životností. Můžete se podívat na:
    - Kalové ponorné čerpadlo EVAK 50EUS-5.05 S, 230 V. Jeho max. dopravní výška při nulovém průtoku je 11 m a je vhodné i pro abrazivní znečištění.
    - Kalové ponorné čerpadlo PUMPA BLUE LINE PSPH 8,5-32/0,75, 230 V. Jeho max. dopravní výška při nulovém průtoku je 32 m a není vhodné pro abrazivní znečištění.
    - Kalové ponorné čerpadlo KOPRO WQ 3-24-0,75, 230 V, plovák. Jeho max. dopravní výška při nulovém průtoku je 28 m a není vhodné pro abrazivní znečištění.

Pokud se studnu/vrt nepodaří vyčistit, nebo se při čerpání do vody dostává např. písek, nebo jíl, je to opět problém. Může pomoci umístění čerpadla co nejvíce nad dnem. Někteří výrobci uvádí u některých typů jejich vhodnost pro případ přítomnosti písku, bohužel praktické zkušenosti tomu neodpovídají. Jako nejefektivnější se zatím jeví použití celonerezových ponorných čerpadel, ale i u nich je třeba počítat se zkrácenou životností.