Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Magnetická úprava vody

Nákupní rádce

Magnetická úpravna vody KRAFTING používá jako zdroj magnetického pole permanentní magnet (není třeba zdroj energie 230 V, ale je nutná montáž do potrubí). Při výběru magnetické úpravny vody musíte zohlednit předpokládaný průtok nebo dimenzi vodovodního potrubí (doporučená hodnota průtoku odpovídá připojovacím rozměrům, z tohoto důvodu k výběru postačuje jeden z dvojice parametrů).
Rozdíl mezi typy magnetických úpraven vody spočívá v povrchové úpravě a v připojovacích rozměrech (ne v principu).
Magnetickou úpravu vody, kde je uvedena povrchová úprava poniklování (Ni), doporučujeme používat pouze na úpravu užitkové vody.

Magnetická úpravna vody zn. Krafting se vzhledem k hodnotě max. průtoku většinou instaluje na rozvod vody ke všem spotřebičům (hlavní přívod).

Princip činnosti

Magnetická úpravna vody slouží k ochraně teplovodního potrubí proti usazování vápenatých usazenin (vodního kamene). Jedná se o fyzikální úpravu vody, která je založena na principu působení magnetického pole na protékající vodu (pomocí permanentních magnetů, elektromagnetů, elektrostatických nebo elektrických střídavých polí).
V pitné a užitkové vodě je vždy obsaženo určité množství rozpuštěných látek (solí), z nichž některé způsobují tvorbu tzv. vodního kamene (usazenina uhličitanu vápenatého). K jeho vylučování dochází nejčastěji na horkých plochách potrubí, kotlů, na tepelných spirálách bojlerů, rychlovarných konvic, praček a myček nádobí, ale i v potrubích a armaturách rozvodů vody.
Princip činnosti magnetické úpravny vody spočívá ve vzniku sraženin vápenatých solí v protékající vodě, které ale mají opačné vlastnosti než tzv. vodní kámen. Krystaly jsou mnohem menší, mají jiný tvar i fyzikální vlastnosti a především téměř žádnou přilnavost k povrchu materiálů. V zařízení nedochází k odstraňování vápníku (ani jiných sloučenin) z vody, ale pouze k eliminaci jeho negativních vlastností po dobu asi 3 dnů (koncentrace rozpuštěných látek se nezmění). Voda po průchodu zařízením má dokonce schopnost postupně rozpouštět staré nánosy vodního kamene.
Při použití permanentních magnetů se používá soustava magnetů se vzájemně obrácenými póly, těchto magnetů bývá i několik desítek. Voda protéká střídavě mezi různými póly permanentního magnetu a je ovlivňovaná střídavě jednotlivými póly.

Tvrdost vody

Na vyjádření tvrdosti vody se používají následující jednotky:
- N° nebo °dH (německý stupeň) - jeden stupeň odpovídá 10 mg CaO/l nebo 7,2 mg MgO/l.
- mmol/l - součet koncentrací vápníku a hořčíku obsaženého ve vodě.
1 mmol/l = 5,61 N° (°dH) = 10 °F (francouzský stupeň)

Meze tvrdosti vody
Pitná voda           mmol/l          °dH              °F
velmi tvrdá          > 3,76       > 21,01      > 37,51
tvrdá               2,51 - 3,75  14,01 - 21  25,01 - 37,5
středně tvrdá    1,26 - 2,5     7,01 - 14  12,51 - 25
měkká               0,7 - 1,25     3,9 - 7          7 - 12,5
velmi měkká        < 0,5         < 2,8            < 5

Klikněte zde pro více informací
Hledání podle parametrů

Hledání podle ceny
Cena:
0 Kč
4100 Kč

Magnetická úpravna vody KRAFTING, provedení mosaz

Pro různé dimenze připojení.

skladem
Cena: od 1 045 Kč  s DPH 864 Kč  bez DPH

Magnetická úpravna vody KRAFTING, provedení nerez

Pro různé dimenze připojení.

skladem
Cena: od 2 251 Kč  s DPH 1 860 Kč  bez DPH

Magnetická úpravna vody KRAFTING, provedení poniklovaná mosaz

Pro různé dimenze připojení.

skladem
Cena: od 1 020 Kč  s DPH 843 Kč  bez DPH