Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Výpočet velikosti tlakové nádoby domácí vodárny ovládané pomocí tlakového spínače

Zapínací tlak tlakového spínače: p1 [bar]
Vypínací tlak tlakového spínače: p2 [bar]
Výkon čerpadla: Q [m3/hod]
Odběr vody: Qd [m3/hod]
Max. počet zapnutí čerpadla za hodinu: n [-]
Ruční optimalizace objemu tlakové nádoby v závislosti na počtu zapnutí čerpadla za hodinu: n [-]
Výsledek
Doporučený tlak vzduchu v tlakové nádobě p0 [bar]
Využitelný objem tlakové nádoby pro zásobu vody V [litr]
Doporučený objem tlakové nádoby Vtn [litr]

V případě výběru čerpadla podle provozního bodu se do políčka Výkon čerpadla vloží požadovaná hodnota průtoku při dopravní výšce odpovídající zapojení čerpadla ve Vašem rozvodu vody. V případě instalace tl. nádoby ke stávajícímu čerpadlu se zjistí hodnoty průtoku odpovídající zapínacímu a vypínacímu tlaku tlakového spínače z jeho charakteristiky. Hodnoty se sečtou a vydělí dvěma – výsledek je „Výkon čerpadla“. Postup je uveden ve videu. V případě, že charakteristika není k dispozici, vložíte hodnotu průtoku odpovídající max. předpokládané spotřebě vody.

Odběrem vody se myslí průtok vody z jednoho či více odběrných míst při chodu čerpadla domácí vodárny. Zadá se hodnota odhadnutá na základě spotřeby nejčastěji připojených odběrných míst. Výpočet zohledňuje odběr vody při chodu vodárny.

Do políčka Max. počet zapnutí čerpadla za hodinu se vloží hodnota udaná výrobcem čerpadla. Pokud není známa, vloží se 20.

Do políčka Ruční optimalizace objemu tlakové nádoby v závislosti na počtu zapnutí čerpadla za hodinu se vloží předpokládaný počet zapnutí Vaší vodárny. Jako první hodnotu doporučujeme vložit max. počet zapnutí čerpadla, který udává jeho výrobce. Pokud hodnotu budete snižovat, hned uvidíte, jak se změna promítne do velikosti doporučeného objemu tl. nádoby. Výpočet zohledňuje i minimální dobu chodu čerpadla a vypouštění tlakové nádoby.

Doporučený tlak vzduchu v tl. nádobě – tlak vzduchu, který by měl být v prázdné tlakové nádobě (bez vody). Tato hodnota je také hodnotou doporučenou výrobci tlakových nádob.

Využitelný objem tlakové nádoby pro zásobu vody je objem vody v tlakové nádobě s doporučeným objemem, který je možno při zadaných hodnotách zapínacího a vypínacího tlaku využít k pokrytí spotřeby.

Doporučený objem tlakové nádoby je objem tlakové nádoby domácí vodárny s tlakovým spínačem umožňující při zadaných hodnotách parametrů optimální regulaci tlaku v rozvodu vody při dosažení max. úspory elektrické energie a max. životnosti čerpadla.