Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Kalová ponorná

Nákupní rádce

Vlastnosti a příklady použití ponorného kalového odstředivého čerpadla

 • Malý průměr čerpadla: HCP řada GD-400 (185 mm, s plovákovým spínačem i bez), KSB Ama-Drainer N 303 (215 mm bez plováku, 335 mm s plovákovým spínačem).
 • Vhodnost pro jímky s malým rozměrem: Čerpadla s integrovaným plovákovým spínačem PEDROLLO TOP 1 GM, HCP řada GD-400VF, nebo s horizontálním plovákovým spínačem, jako např. KSB Ama-Drainer N 303.
 • Dosažení nízké úrovně hladiny vody, průsaková voda: HCP řada GDR-400 1 až 2 mm, KSB Ama-Drainer N 303 SE cca 15 mm. GRINDEX MINI má min. výšku hladiny cca 50 mm, po instalaci nástavce několik mm, přičemž začíná pracovat už od výšky hladiny 30 mm.
  Pro velké výkony čerpadla chlazená čerpanou kapalinou: HCP řady ASN a AGN. Poznáte je na fotografii podle výtlaku, který je umístěn v horní části (ne dole z boku). Na horní fotografii řezu čerpadlem je provedení chlazené vnějším pláštěm, na spodní je řez provedením chlazeném čerpanou vodou.
  U čerpání vody s nízkou hladinou je u všech čerpadel nutno přiměřeně snížit průtok zaškrcením výtlaku, aby voda stačila přitékat k čerpadlu a to nepřisávalo vzduch.
 • Typy vhodné pro povodně a pro SDH: HCP řady ASH, např. 50ASH21.1 (původní označení AS-215), GRINDEX MINI.
 • Abrazivní znečištění (např. písek): HCP řada GD-400 (185 mm, s plovákovým spínačem i bez), GRINDEXHCP řady ASHASN a AGN a EVAK 50EUS. Můžete se také podívat na naši nabídku ČERPADEL PRO ABRAZIVNÍ ZNEČIŠTĚNÍ.
 • Řezné - chladící emulze: Kterékoliv kalové čerpadlo HCP (za podmínky, že koncentrace olejů bude menší jak 10 % a teplota čerpané kapaliny nepřesáhne 35 °C) a čerpadla EVAK řada 50EUS.
  Pro čerpání vody při vrtání, řezání, frézování, broušení a filtraci obsahující třísky, vlákna a abrazivní částice, čerpání řezných a chladících emulzí GRUNDFOS MTA 60-180 A-W-A-B
 • Znečištění vláknitými materiály: HCP řady BF typové provedení "P" s lopatkovým oběžným kolem s wolframovým plátkem, který rozseká vláknité materiály a zabrání ucpání čerpadla a typové provedení "U" osazené vírovým oběžným kolem s vysokou odolností vůči ucpání.
 • Čerpání septiků a žump: HCP řady BF typové provedení "P" s lopatkovým oběžným kolem s wolframovým plátkem, který rozseká vláknité materiály a zabrání ucpání čerpadla a typové provedení "U" osazené vírovým oběžným kolem s vysokou odolností vůči ucpání.
 • Čerpání vody s velkými nečistotami: EVAK HIPPO (až 50 mm). 
 • Čerpadla s vířičem: HCP řada AGN
 • Čerpadla vhodná pro husté kapaliny: EVAK řada 50EUS. 
 • Čerpání agresivních kapalin (pH 2 až 14) s obsahem neabrazivních nečistot: HCP řada SF.
 • Konstrukce kalových ponorných čerpadel umožňuje jejich trvalé ponoření a čerpání kapalin s obsahem mechanických nečistot různé velikosti. Na rozdíl od "normálních" ponorných čerpadel jim nevadí nečistoty v čerpané kapalině, mají ale výrazně menší dopravní výšku (menší tlak na výtlaku).

Max. hloubka ponoru je největší vzdálenost mezi hladinou vody a čerpadlem, kterou doporučuje výrobce.
V případě instalace v zimě nepoužívaných objektech je nejlepší možnost vypuštění vody z potrubí a ponechání ponorného čerpadla v nádrži (pokud nehrozí zamrznutí). Pokud to není možné, ponořte ho do nádoby s vodou.

Princip výběru

Vyberte si druh čerpadla a jeho výrobce.
Čerpadla vhodná pro znečištěnou vodu jsou označena jako kalová.
V případě čerpání na delší vzdálenost je třeba na zjištění dopravní výšky odpovídající Vašemu zapojení čerpadla použít přesný výpočet dopravní výšky. V něm je třeba zohlednit hustotu čerpané kapaliny a v případě atypické aplikace i hodotu pH.
Kalová čerpadla chlazená čerpanou kapalinou, která mají výtlak v horní části, nemusí být při provozu celá ponořena. Většinou jsou vhodná pro max. hustotu 1 100 kg/m3 a zvládnou max. velikost znečištění do 12 mm.
Kalová čerpadla s výtlakem umístěným ve spodní části na boku musí být při provozu celá ponořena. Většinou jsou vhodná pro max. hustotu 1 400 kg/m3 a zvládnou max. velikost znečištění do 50 mm.
Pro kašovité suspenze jsou určena speciální kalová čerpadla, jejich hustota může dosáhnout hodnoty až 1 700 kg/m3.

Při výběru kalového čerpadla je třeba k dosažení jeho požadované životnosti a spolehlivosti zohlednit charakter a koncentraci v čerpané vodě obsaženého znečištění.
Pokud se jedná např. o přečerpávání žumpy, je možno použít pouze typy osazené zařízením na likvidaci dlouhovláknitých nečistot, jako např. řezací zařízení (nože), mělnící zařízení (drtič) a oběžné kolo s wolframovým plátkem nebo čerpadlo s velkou průchodností (rozměr výtlačného hrdla se rovná průchodnosti čerpadla – pozor na ucpání výtlačného potrubí).
Při odčerpávání kalu z domovní čistírny vzhledem k nepřítomnosti dlouhovláknitých nečistot lze použít normální kalové čerpadlo.

Dimenze (vnitřní průměr) výtlačného potrubí kalového čerpadla se musí zvolit tak, aby mělo co nejnižší tlakovou ztrátu a současně aby rychlost proudění vyloučila možnost jeho zanášení sedimenty. Vše můžete zjistit na naší stránce VÝPOČET DOPRAVNÍ VÝŠKY v části přesný výpočet.

Charakter znečištění čerpané vody

K uvědomění rozdílu v charakteru znečištění slouží následující přehled, který současně vysvětluje termíny použité v naší nabídce. Koncentrace znečištění může být:

 • Normální (nesedimentovaná dešťová voda obsahující nečistoty, průsaková voda ve sklepě, …).
 • Zvýšená (husté suspenze připomínající krupicovou kaši – do hustoty stanovené výrobcem, aby se nepřehříval motor). Odlehčení motoru u odstředivých čerpadel je možno provést přiškrcením výtlaku.

Při výběru čerpadla je nutno vzít v úvahu ještě max. velikost nečistot, kterou udává výrobce jako průchodnost. Jedná se o hodnotu průměru největšího kulového předmětu, který může projít oběžným kolem čerpadla nebo sacím sítem čerpadla. Její hodnota je uvedena v krátkém popisu zboží a na kartě PARAMETRY. Znečištění může být z hlediska působení na materiál čerpadla:

 • Abrazivní (písek, vápenné mléko, kal z broušení, …).
 • Neabrazivní (spadané listí, fekálie, …).

Znečištění může být z hlediska délky:

 • Dlouhovláknité. Před čerpáním se rozseká oběžným kolem s wolframovým plátkem (sláma, slupky od brambor, ...) nebo řezacím zařízením (hygienické vložky, hadry, košile a dětské plíny), nebo rozmělní mělnícím zařízením (hygienické vložky, hadry, košile a dětské plíny). Účinek řezacího zařízení lze přirovnat k mixéru, účinek mělnícího zařízení k mlýnku na maso.
 • Normální (kal z ČOV, odčerpávání vody z výkopů).
Klikněte zde pro více informací
Hledání podle výrobce
Hledání podle parametrů

Hledání podle ceny
Cena:
0 Kč
47400 Kč

Kalové čerpadlo EVAK HIPPO 100 S, 230 V

Max. velikost nečistot 50 mm. Průtok 3,6 až 25,2 m3/hod., dopravní výška 10,4 až 2,5 m.

Cena: 6 054 Kč  s DPH 5 003 Kč  bez DPH

Kalové čerpadlo EVAK HIPPO 100 SA, 230 V, s plovákem

Max. velikost nečistot 50 mm. Průtok 3,6 až 25,2 m3/hod., dopravní výška 10,4 až 2,5 m.

Cena: 6 426 Kč  s DPH 5 311 Kč  bez DPH

Kalové čerpadlo EVAK HIPPO 100 T, 400 V

Max. velikost nečistot 50 mm. Průtok 3,6 až 25,2 m3/hod., dopravní výška 10,4 až 2,5 m.

Cena: 6 613 Kč  s DPH 5 465 Kč  bez DPH

Kalové čerpadlo EVAK HIPPO 150 S, 230 V

Max. velikost nečistot 50 mm. Průtok 3,6 až 36 m3/hod., dopravní výška 11,6 až 2,6 m.

Cena: 8 575 Kč  s DPH 7 087 Kč  bez DPH

Kalové čerpadlo EVAK HIPPO 150 SA, 230 V, s plovákem

Max. velikost nečistot 50 mm. Průtok 3,6 až 36 m3/hod., dopravní výška 11,6 až 2,6 m.

Cena: 9 038 Kč  s DPH 7 469 Kč  bez DPH

Kalové čerpadlo EVAK HIPPO 150 T, 400 V

Max. velikost nečistot 50 mm. Průtok 3,6 až 36 m3/hod., dopravní výška 11,6 až 2,6 m.

Cena: 10 368 Kč  s DPH 8 569 Kč  bez DPH

Kalové čerpadlo EVAK HIPPO 50 S, 230 V

Max. velikost nečistot 50 mm. Průtok 3,6 až 18 m3/hod., dopravní výška 6,2 až 1 m.

Cena: 5 125 Kč  s DPH 4 236 Kč  bez DPH

Kalové čerpadlo EVAK HIPPO 50 SA, 230 V, s plovákem

Max. velikost nečistot 50 mm. Průtok 3,6 až 18 m3/hod., dopravní výška 6,2 až 1 m.

Cena: 5 589 Kč  s DPH 4 619 Kč  bez DPH

Kalové čerpadlo EVAK HIPPO 50 T, 400 V

Max. velikost nečistot 50 mm. Průtok 3,6 až 18 m3/hod., dopravní výška 6,2 až 1 m.

Cena: 5 682 Kč  s DPH 4 696 Kč  bez DPH

Kalové čerpadlo GRINDEX MICRO, 230 V

Nerezové provedení, max. velikost nečistot 5 mm, ochrana proti chodu na sucho. Průtok 0 až 15,1 m3/hod., dopravní výška 10,5 až 1 m.

Cena: 22 364 Kč  s DPH 18 483 Kč  bez DPH

Kalové čerpadlo GRINDEX MICRO, 230 V, plovák

Nerezové provedení, max. velikost nečistot 5 mm, ochrana proti chodu na sucho. Průtok 0 až 15,1 m3/hod., dopravní výška 10,5 až 1 m.

Cena: 22 677 Kč  s DPH 18 741 Kč  bez DPH

Kalové čerpadlo GRINDEX MINI, 230 V

Nerezové provedení, max. velikost nečistot 5 mm, min. výška hladiny cca 5 cm, ochrana proti chodu na sucho. Průtok 0 až 18,7 m3/hod., dopravní výška 16 až 1 m.

Cena: 30 824 Kč  s DPH 25 474 Kč  bez DPH

Kalové čerpadlo GRINDEX MINI, 230 V, plovák

Nerezové provedení, max. velikost nečistot 5 mm, min. výška hladiny cca 5 cm, ochrana proti chodu na sucho. Průtok 0 až 21,6 m3/hod., dopravní výška 16 až 0 m.

Cena: 31 339 Kč  s DPH 25 900 Kč  bez DPH

Kalové čerpadlo GRINDEX SOLID, 230 V

Nerezové provedení, max. velikost nečistot 38 mm, ochrana proti chodu na sucho. Průtok 0 až 25,2 m3/hod., dopravní výška 12 až 2 m.

Cena: 43 455 Kč  s DPH 35 913 Kč  bez DPH

Kalové čerpadlo GRINDEX SOLID, 230 V, plovák

Nerezové provedení, max. velikost nečistot 38 mm, ochrana proti chodu na sucho. Průtok 0 až 25,2 m3/hod., dopravní výška 12 až 2 m.

Cena: 43 790 Kč  s DPH 36 190 Kč  bez DPH

Kalové čerpadlo GRUNDFOS MTA 60-180 A-W-A-B, 3/4", 400 V

Čerpání kapaliny obsahující třísky, vlákna a abrazivní částice, max. velikost nečistot 10 mm. Průtok 0 až 4,8 m3/hod., dopravní výška 7,2 až 2 m.

Cena: 7 222 Kč  s DPH 5 969 Kč  bez DPH