Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Tlakové nádoby

Nákupní rádce

Tlakové nádoby k vodárně jsou svařené ocelové tlakové nádoby, které se vyrábí v provedení:

 • Se zabudovaným pryžovým vakem nebo membránou: Pryžový vak rozděluje vnitřní prostor tlakové nádoby na vodu na dvě části. Plynová část mezi pláštěm nádoby a vakem je trvale natlakována přes plnící ventilek. Pryžový vak slouží jako zásobárna vody. Do rozvodu vody je tlaková nádoba k vodárně připojena závitovým hrdlem. Pryžový vak je vyměnitelný. Pryžový vak (nebo membrána) v tlakové nádobě k vodárně je součástí její dodávky. Tlakové nádoby vykazují velmi dlouhou životnost, protože voda je pouze ve vaku a nepřichází do styku s kovovým pláštěm nádoby. Tím je zcela eliminována možnost vnitřní koroze.
 • Bez pryžového vaku: Voda není od "vzduchové" části oddělena a protože se vzduch ve vodě "rozpouští",utf-8
... Další informace

Nákupní rádce

Tlakové nádoby k vodárně jsou svařené ocelové tlakové nádoby, které se vyrábí v provedení:

 • Se zabudovaným pryžovým vakem nebo membránou: Pryžový vak rozděluje vnitřní prostor tlakové nádoby na vodu na dvě části. Plynová část mezi pláštěm nádoby a vakem je trvale natlakována přes plnící ventilek. Pryžový vak slouží jako zásobárna vody. Do rozvodu vody je tlaková nádoba k vodárně připojena závitovým hrdlem. Pryžový vak je vyměnitelný. Pryžový vak (nebo membrána) v tlakové nádobě k vodárně je součástí její dodávky. Tlakové nádoby vykazují velmi dlouhou životnost, protože voda je pouze ve vaku a nepřichází do styku s kovovým pláštěm nádoby. Tím je zcela eliminována možnost vnitřní koroze.
 • Bez pryžového vaku: Voda není od "vzduchové" části oddělena a protože se vzduch ve vodě "rozpouští", musí se v provedení bez vaku nějakým způsobem do tlakové nádoby k vodárně průběžně doplňovat (připouštěním do vody nebo "přifouknutím" do nádoby).

Podle technického řešení a komfortu obsluhy můžeme tlakové nádoby rozdělit na:

 • Klasické ocelové tlakové nádoby s vyměnitelným vakem, u kterých je třeba v intervalech určených výrobcem pravidelně kontrolovat tlak vzduchu. Popis pracovního postupu je uveden níže.
 • Nerezové tlakové nádoby s vyměnitelným vakem a bez vaku - zn. JOVAL (s atestem na pitnou vodu). Jsou vhodné i do vlhkého prostředí, odolávají korozi. V intervalech určených výrobcem je třeba pravidelně kontrolovat tlak vzduchu. Popis pracovního postupu je uveden níže.
 • Bezúdržbové tlakové nádoby s butylovou membránou - zn. GWS (s atestem na pitnou vodu). Pravidelná kontrola tlaku vzduchu není nutná. Povrchová úprava s vysokou korozní odolností.

Max. tlak udávaný výrobcem tlakové nádoby musí být vždy větší jak max. tlak dosažitelný čerpadlem (10 m max. dopravní výšky = 1 bar = 0,1 MPa). Pokud tomu tak není, je třeba instalovat pojistný ventil.

Pokud je tlaková nádoba osazena tlakoměrem (manometr), tak při provozu měří tlak kapaliny v systému. Při provozu je dosažena rovnováha mezi tlakem kapaliny a tlakem vzduchu. 
Na změření tlaku vzduchu v nezapojené tlakové nádobě slouží na ní umístěný ventilek.

U domácích vodáren s tlakovou nádobou na vodu je třeba si uvědomit, že jejich výkon (průtok v m3/hod. a jemu odpovídající tlak vody) je dán pouze charakteristikou použitého čerpadla a velikost použité tlakové nádoby na něj nemá žádný vliv (tlaková nádoba na vodu pouze snižuje četnost spínání čerpadla, navrhuje se podle počtu odběrných míst a četnosti odběrů - čím větší počet, tím větší objem). Užitečné informace o použití tlakových nádob na vodu v domácích vodárnách najdete na naší stránce JAK SESTAVIT DOMÁCÍ VODÁRNU.

V naší nabídce máme tlakové nádoby na vodu od následujících výrobců:

 • AQUAPRESS - svařovaná tlaková nádoba k vodárně s max. přetlakem 8 nebo 10 barů je vybavena vyměnitelným pryžovým vakem, který odděluje vodu od plynové náplně a kovového pláště. V nabídce je i nerezové provedení.
 • CIMM - svařovaná tlaková nádoba k vodárně s max. přetlakem 10 barů je vybavena vyměnitelným pryžovým vakem, který odděluje vodu od plynové náplně a kovového pláště.
 • GWS - mimořádně kvalitní tlaková nádoba k vodárně s max. přetlakem 10 barů se zárukou 5 let nevyžadující žádnou údržbu ani doplňování vzduchu, s atestem pro použití na pitnou vodu. Svařovaná tlaková nádoba je konstrukčně řešena tak, aby voda nepřicházela do styku s kovovým pláštěm. Vodu od vzduchové náplně odděluje místo vaku používaných u jiných výrobců kvalitní butylová membrána (nejde vyměnit). Vnitřní kovový plášť tlakové nádoby je ošetřen plastem (zdravotně nezávadný polypropylen). Tím je zcela eliminována možnost koroze. Mosazný vzduchový ventilek je utěsněn víkem s těsnícím o-kroužkem. Z důvodu prevence před možností protržení membrány při extrémní zátěži jsou všechny vnitřní části včetně vzduchového ventilku zaobleny. Dokonalou ochranu nádoby před UV zářením a vlhkem zajišťuje vnější nátěr tvořený dvousložkovým polyuretanem na základovém epoxidovém nástřiku. Doporučujeme v případě, kdy požadujete minimální údržbu.
 • JOVAL - mimořádně kvalitní celonerezová tlaková nádoba k vodárně s max. přetlakem 8 barů a s atestem pro použití na pitnou vodu. Provedení bez a s pryžovým vakem. Doporučujeme v případě umístění do vlhkého prostředí, požadavku na dlouhou životnost a atestu pro použití na pitnou vodu.
 • PUMPA SM - svařovaná tlaková nádoba k vodárně s max. přetlakem 10 barů je vybavena vyměnitelným pryžovým vakem, který odděluje vodu od plynové náplně a kovového pláště. 

Všechny tlakové nádoby se používají na vodu, atest pro pitnou vodu mají ale pouze někteří výrobci, kteří používají kvalitní materiálové provedení. Funkce tlakové nádoby o daném objemu je stejná bez ohledu na výrobce.

Objem tlakové nádoby

Objem tlakové nádoby odpovídající Vašim podmínkám si můžete vypočítat na naší stránce VÝPOČET VELIKOSTI TLAKOVÉ NÁDOBY.
U domácích vodáren se nejčastěji doporučuje objem tlakové nádoby na vodu 80 až 100 l. Instalací tlakové nádoby se prodlouží životnost čerpadla. Pokud ale použijete nádobu o zbytečně velkém objemu, bude se Vám v ní voda "kazit". V některých případech se tlaková nádoba na vodu vůbec nemusí použít, např. při použití ovládací jednotky nebo řídící jednotky s frekvenčním měničem v domácí vodárně (pokud se použije, tak max. o objemu 24 l).
V tlakové nádobě na vodu je při provozu domácí vodárny zásoba vody odpovídající cca 30 % jejího objemu.
Na velikost tlakové nádoby k vodárně má největší vliv:

 • Závislost velikosti odběru vody v čase. Dochází-li k velkým výkyvům velikosti průtoku, musí být objem tlakové nádoby na vodu větší než v případě ustáleného málo kolísajícího odběru.
 • Čím užší je požadováno pracovní tlakové pásmo (rozdíl mezi zapínacím a vypínacím tlakem), tím vyšší musí být objem tlakové nádoby k vodárně. Čerpadlo má povoleno určitý počet sepnutí za hodinu (viz. jeho technické údaje). Je-li nastaveno úzké pracovní tlakové pásmo a není dostatečně velká tlaková nádoba na vodu, může být tento parametr při provozu překročen a hrozí poškození motoru.

Připojení tlakové nádoby

U menších tl. nádob je ve spodní části připojovací armatura, v horní části je ventilek na doplňování vzduchu. Uchycení nejmenších tl. nádob se provádí pomocí "T" kusu přímo na trubku, viz obrázek. Větší mají nožičky.
U větších objemů tlakových nádob může být použit průchozí vak - v tomto případě je ve spodní části připojovací armatura, proti ní v horní části je další připojovací armatura, na kterou lze připojit tlakový spínač, odběrné místo, nebo tlakoměr, ventilek na doplňování vzduchu je umístěn v horní části vedle připojovací armatury.

Podle způsobu instalace je vyráběno vertikální a horizontální provedení tl. nádob. Nožičky jsou hlavní problém, proč nelze horizontální tlakovou nádobu umístit vertikálně - třeba na zeď!
Proč?
Protože jsou konstruovány pro stav, kdy na ně působí tlak svisle. Pokud horizontální nádobu uchytíte na zeď, tak může dojít k jejich poškození vahou vody v nádobě, protože jsou odlišně namáhány, než na co byly navrženy.
Co s tím?
Pokud nelze jinak, tak jedna z možností je zabudovat do zdi nosníky dimenzované na hmotnost tlakové nádoby a na ně umístit "normální" vertikální tlakovou nádobu.

Výměna tlakové nádoby u domácí vodárny

Pokud potřebujete u Vaší vodárny vyměnit tlakovou nádobu na vodu, tak si z naší nabídky můžete vybrat tlakovou nádobu kteréhokoliv výrobce s tím, že buď zachováte nebo změníte její objem (výkon vodárny se nezmění, objem tlakové nádoby k vodárně ovlivní pouze četnost spínání čerpadla). Všechny tlakové nádoby na vodu pracují na stejném principu a liší se pouze technickým řešením. U vybrané tlakové nádoby je třeba si překontrolovat max. tlak uváděný jejím výrobcem a dimenzi připojení. V případě použití větší tlakové nádoby k vodárně než původní je třeba zvážit použití delší flexo-hadice (propojení pěticestné armatury s tlakovou nádobou).

Kontrola tlaku v tlakové nádobě

Plynový prostor je od výrobce natlakován většinou na plnící přetlak 0,2 MPa (2 bary). Tento plnící tlak se u uživatele v případě použití jako součást domácí vodárny upravuje v závislosti na nastaveném zapínacím tlaku v zařízení, které ovládá čerpadlo.
Hodnota tlaku v nádobě domácí vodárny ovládané tlakovým spínačem nebo ovládací jednotkou (Presscontrol) má být o 0,2 baru nižší jak nastavený zapínací tlak čerpadla a měří se při prázdné tlakové nádobě na vodu (např. při hodnotě zapínacího tlaku 2 bary bude správný tlak v tl. nádobě 1,8 baru).
U tlakové nádoby, která je součástí domácí vodárny s řídící jednotkou obsahující frekvenční měnič, se musí plnicí tlak rovnat hodnotě zapínacího tlaku vynásobeného konstantou 0,7.
Kontrola tlaku v tlakové nádobě se provede pomocí měřiče tlaku v pneumatikách (tlakoměru, manometru).
Vypněte čerpadlo, odtlakujte domácí vodárnu a změřte tlak ve vzduchovém vaku tl. nádoby přiložením tlakoměru k ventilku, který je umístěn na opačné straně tlakové nádoby, než je připojení vody. Před tím odstraňte z ventilku našroubované plastové kolečko, které zabraňuje vniknutí nečistot. Pokud naměříte požadovanou hodnotu, tak je vše v pořádku.
Kontrola vypínacího tlaku u tl. spínače
Zavřete všechna odběrná místa vody a zapněte čerpadlo. Po naplnění tlakové nádoby a po dosažení vypínacího tlaku čerpadlo vypne. Následně změřte tlak v tlakové nádobě, měl by být stejný jako hodnota tlaku v domácí vodárně (rozvodu vody).
Kontrola zapínacího tlaku
Kontrolu zapínacího tlaku proveďte po odpojení vodárny od elektřiny postupným odpouštěním vody. V okamžiku zapnutí tlakového spínače uslyšíte jemné cvaknutí, v případě použití ovládací nebo řídící jednotky bude přívod elektřiny k čerpadlu pod napětím. Zastavte hned odpouštění a porovnejte tlak v tl. nádobě a na manometru vodárny. Pokud je mezi hodnotami rozdíl jiný jak požadovaný, tak v tlakové nádobě není již žádná voda a vodárna se zapnula při tlaku mimo pracovní oblast tlakové nádoby. Nejjednodušší je odpustit trochu vzduchu z tlakové nádoby do okamžiku, kdy začne klesat tlak na tlakoměru domácí vodárny (voda začne vtékat do tlakové nádoby).


Méně informací
Hledání podle výrobce
Hledání podle parametrů

Hledání podle ceny
Cena:
600 Kč
29000 Kč

Tlaková nádoba AQUAPRESS AFC 15, 15 l, vertikální

Ocelová, s vyměnitelným pryžovým vakem (membránou), max. přetlak 0,8 MPa.

skladem
Cena: 787 Kč  s DPH 650 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba AQUAPRESS AFC 24 SB INOX, 24 l, horizontální

Nerezová, s vyměnitelným pryžovým vakem (membránou), max. přetlak 0,8 MPa.

skladem
Cena: 3 088 Kč  s DPH 2 552 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba AQUAPRESS AFC 24, 24 l, vertikální

Ocelová, s vyměnitelným pryžovým vakem (membránou), max. přetlak 0,8 MPa.

skladem
Cena: 849 Kč  s DPH 702 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba AQUAPRESS AFC 5, 5 l, vertikální

Ocelová, s vyměnitelným pryžovým vakem (membránou), max. přetlak 0,8 MPa.

skladem
Cena: 616 Kč  s DPH 509 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba AQUAPRESS AFC 8, 8 l, vertikální

Ocelová, s vyměnitelným pryžovým vakem (membránou), max. přetlak 0,8 MPa.

skladem
Cena: 651 Kč  s DPH 538 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba AQUAPRESS AFCV 150, 150 l, vertikální

Ocelová, s vyměnitelným pryžovým vakem (membránou), max. přetlak 1 MPa.

Cena: 5 881 Kč  s DPH 4 860 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba CIMM 35 l - vertikální, s vakem

Nádoba s vyměnitelným pryžovým vakem (membránou), max. přetlak 1 MPa.

skladem
Cena: 1 679 Kč  s DPH 1 388 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba CIMM 80 l - vertikální, s vakem

Nádoba s vyměnitelným pryžovým vakem, max. přetlak 1 MPa.

skladem
Cena: 3 445 Kč  s DPH 2 847 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba CIMM, 24 l, horizontální, SET - AKCE

Nádoba s vyměnitelným pryžovým vakem (membránou), max. přetlak 1 MPa, SET (tl. spínač 2 - 3,5 baru, teflonová páska, pěticest. armatura, tlakoměr RF50 G1/4" 0-6 barů)

skladem
Cena: 1 912 Kč  s DPH 1 580 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba CIMM, 24 l, vertikální, SET - AKCE

Nádoba s vyměnitelným pryžovým vakem (membránou), max. přetlak 1 MPa, SET (tl. spínač 2 - 3,5 baru, teflonová páska, pěticest. armatura, tlakoměr RF50 G1/4" 0-6 barů)

skladem
Cena: 1 912 Kč  s DPH 1 580 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba CIMM, 50 l, horizontální, SET - AKCE

Nádoba s vyměnitelným pryžovým vakem (membránou), max. přetlak 1 MPa, SET (tl. spínač 2 - 3,5 baru, teflonová páska, pěticest. armatura, tlakoměr RF50 G1/4" 0-6 barů)

skladem
Cena: 3 035 Kč  s DPH 2 508 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba CIMM, 50 l, vertikální, SET - AKCE

Nádoba s vyměnitelným pryžovým vakem (membránou), max. přetlak 1 MPa, SET (tl. spínač 2 - 3,5 baru, teflonová páska, pěticest. armatura, tlakoměr RF50 G1/4" 0-6 barů)

skladem
Cena: 3 035 Kč  s DPH 2 508 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba CIMM, 80 l, horizontální, SET - AKCE

Nádoba s vyměnitelným pryžovým vakem (membránou), max. přetlak 1 MPa, SET (tl. spínač 2 - 3,5 baru, teflonová páska, pěticest. armatura, tlakoměr RF50 G1/4" 0-6 barů)

skladem
Cena: 3 825 Kč  s DPH 3 161 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba CIMM, 80 l, vertikální, SET - AKCE

Nádoba s vyměnitelným pryžovým vakem (membránou), max. přetlak 1 MPa, SET (tl. spínač 2 - 3,5 baru, teflonová páska, pěticest. armatura, tlakoměr RF50 G1/4" 0-6 barů)

skladem
Cena: 3 825 Kč  s DPH 3 161 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba GWS PWB-100LH, 100 l, horizontální

Ocelová, s butylovou membránou, max. přetlak 1 MPa, bezúdržbová, záruka 5 let

skladem
Cena: 6 349 Kč  s DPH 5 247 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba GWS PWB-100LV, 100 l, vertikální

Ocelová, s butylovou membránou, max. přetlak 1 MPa, bezúdržbová, záruka 5 let

skladem
Cena: 5 387 Kč  s DPH 4 452 Kč  bez DPH