Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Tlakové nádoby

DOPORUČENÍ PRO VÝBĚR TLAKOVÝCH NÁDOB NA VODU

Tlakové nádoby k vodárně jsou svařené ocelové tlakové nádoby, které se vyrábí v provedení:
- Se zabudovaným pryžovým vakem nebo membránou: Pryžový vak rozděluje vnitřní prostor tlakové nádoby na vodu na dvě části. Plynová část mezi pláštěm nádoby a vakem je trvale natlakována přes plnící ventilek. Pryžový vak slouží jako zásobárna vody. Do rozvodu vody je tlaková nádoba k vodárně připojena závitovým hrdlem. Pryžový vak je vyměnitelný. Pryžový vak (nebo membrána) v tlakové nádobě k vodárně je součástí její dodávky. Tlakové nádoby vykazují velmi dlouhou životnost, protože voda je pouze ve vaku a nepřichází do styku s kovovým pláštěm nádoby. Tím je ... Další informace

DOPORUČENÍ PRO VÝBĚR TLAKOVÝCH NÁDOB NA VODU

Tlakové nádoby k vodárně jsou svařené ocelové tlakové nádoby, které se vyrábí v provedení:
- Se zabudovaným pryžovým vakem nebo membránou: Pryžový vak rozděluje vnitřní prostor tlakové nádoby na vodu na dvě části. Plynová část mezi pláštěm nádoby a vakem je trvale natlakována přes plnící ventilek. Pryžový vak slouží jako zásobárna vody. Do rozvodu vody je tlaková nádoba k vodárně připojena závitovým hrdlem. Pryžový vak je vyměnitelný. Pryžový vak (nebo membrána) v tlakové nádobě k vodárně je součástí její dodávky. Tlakové nádoby vykazují velmi dlouhou životnost, protože voda je pouze ve vaku a nepřichází do styku s kovovým pláštěm nádoby. Tím je zcela eliminována možnost vnitřní koroze.
- Bez pryžového vaku: Voda není od "vzduchové" části oddělena a protože se vzduch ve vodě "rozpouští", musí se v provedení bez vaku nějakým způsobem do tlakové nádoby k vodárně průběžně doplňovat (připouštěním do vody nebo "přifouknutím" do nádoby).
Pokud je tlaková nádoba osazena tlakoměrem (manometr), tak při provozu měří tlak kapaliny v systému. Při provozu je dosažena rovnováha mezi tlakem kapaliny a tlakem vzduchu.
Na změření tlaku vzduchu v nezapojené tlakové nádobě slouží na ní umístěný ventilek.

U domácích vodáren s tlakovou nádobou na vodu je třeba si uvědomit, že jejich výkon (průtok v m3/hod. a jemu odpovídající tlak vody) je dán pouze charakteristikou použitého čerpadla a velikost použité tlakové nádoby na něj nemá žádný vliv (tlaková nádoba na vodu pouze snižuje četnost spínání čerpadla, navrhuje se podle počtu odběrných míst a četnosti odběrů - čím větší počet, tím větší objem). Užitečné informace o použití tlakových nádob na vodu v domácích vodárnách najdete na naší stránce JAK SESTAVIT DOMÁCÍ VODÁRNU.

V naší nabídce najdete tlakové nádoby, které podle provedení můžeme rozdělit na:

  • Klasické ocelové tlakové nádoby s vyměnitelným vakem, u kterých je třeba v intervalech určených výrobcem pravidelně kontrolovat tlak vzduchu. Popis pracovního postupu je uveden níže.
  • Nerezové tlakové nádoby s vyměnitelným vakem a bez vaku - zn. JOVAL (s atestem na pitnou vodu). Jsou vhodné i do vlhkého prostředí. V intervalech určených výrobcem je třeba pravidelně kontrolovat tlak vzduchu. Popis pracovního postupu je uveden níže.
  • Bezúdržbové tlakové nádoby s butylovou membránou - zn. GWS (s atestem na pitnou vodu). Pravidelná kontrola tlaku vzduchu není nutná.

Funkce všech provedení tlakových nádob je stejná, rozdíl je pouze v komfortu obsluhy (méně nebo více častá kontrola tlaku vzduchu) a v korozní odolnosti dané materiálovým provedením a kvalitou povrchové úpravy.

Při výběru tlakové nádoby k vodárně doporučujeme následující postup:
- Podle Vašich požadavků na technické parametry, materiálové provedení tlakových nádob a cenu si vyberte výrobce. Max. tlak udávaný výrobcem tlakové nádoby musí být vždy větší jak max. tlak dosažitelný čerpadlem (10 m max. dopravní výšky = 1 bar = 0,1 MPa).
V naší nabídce máme tlakové nádoby na vodu od následujících výrobců:
AQUAPRESS - svařovaná tlaková nádoba k vodárně s max. přetlakem 8 nebo 10 barů je vybavena vyměnitelným pryžovým vakem, který odděluje vodu od plynové náplně a kovového pláště. V nabídce je i nerezové provedení.
CIMM - svařovaná tlaková nádoba k vodárně s max. přetlakem 10 barů je vybavena vyměnitelným pryžovým vakem, který odděluje vodu od plynové náplně a kovového pláště.
GWS - mimořádně kvalitní tlaková nádoba k vodárně s max. přetlakem 10 barů se zárukou 5 let nevyžadující žádnou údržbu ani doplňování vzduchu, s atestem pro použití na pitnou vodu. Svařovaná tlaková nádoba je konstrukčně řešena tak, aby voda nepřicházela do styku s kovovým pláštěm. Vodu od vzduchové náplně odděluje místo vaku používaných u jiných výrobců kvalitní butylová membrána (nejde vyměnit). Vnitřní kovový plášť tlakové nádoby je ošetřen plastem (zdravotně nezávadný polypropylen). Tím je zcela eliminována možnost koroze. Mosazný vzduchový ventilek je utěsněn víkem s těsnícím o-kroužkem. Z důvodu prevence před možností protržení membrány při extrémní zátěži jsou všechny vnitřní části včetně vzduchového ventilku zaobleny. Dokonalou ochranu nádoby před UV zářením a vlhkem zajišťuje vnější nátěr tvořený dvousložkovým polyuretanem na základovém epoxidovém nástřiku. Doporučujeme v případě, kdy požadujete minimální údržbu.
JOVAL - mimořádně kvalitní celonerezová tlaková nádoba k vodárně s max. přetlakem 8 barů se zárukou 5 let a s atestem pro použití na pitnou vodu. Provedení bez a s pryžovým vakem. Doporučujeme v případě umístění do vlhkého prostředí, požadavku na dlouhou životnost a atestu pro použití na pitnou vodu.
- Klikněte na název výrobce tlakové nádoby na vodu.
- Zvolte si provedení vertikální nebo horizontální (rozdíl pouze v rozměrech, funkce stejná).
- Podle níže uvedeného doporučení si zvolte objem tlakové nádoby k vodárně a najděte si ji v přehledu zboží.
- Po kliknutí na nabídku vybraného typu si zkontrolujte hodnotu max. přetlaku a případně i připojovací rozměr a provedení bez nebo s vakem, nebo s membránou.

Všechny tlakové nádoby se používají na vodu, atest pro pitnou vodu mají ale pouze někteří výrobci, kteří používají kvalitní materiálové provedení. Funkce tlakové nádoby o daném objemu je stejná bez ohledu na výrobce.

Podle způsobu instalace je vyráběno vertikální a horizontální provedení tl. nádob. Nožičky jsou hlavní problém, proč nelze horizontální tlakovou nádobu umístit vertikálně - třeba na zeď!
Proč?
Protože jsou konstruovány pro stav, kdy na ně působí tlak svisle. Pokud horizontální nádobu uchytíte na zeď, tak může dojít k jejich poškození vahou vody v nádobě, protože jsou odlišně namáhány, než na co byly navrženy.
Co s tím?
Pokud nelze jinak, tak jedna z možností je zabudovat do zdi nosníky dimenzované na hmotnost tlakové nádoby a na ně umístit "normální" vertikální tlakovou nádobu.

Objem tlakové nádoby
U domácích vodáren se nejčastěji doporučuje objem tlakové nádoby na vodu 80 až 100 l. Instalací tlakové nádoby se prodlouží životnost čerpadla. Pokud ale použijete nádobu o zbytečně velkém objemu, bude se Vám v ní voda "kazit". V některých případech se tlaková nádoba na vodu vůbec nemusí použít, např. při použití ovládací jednotky nebo řídící jednotky s frekvenčním měničem v domácí vodárně (pokud se použije, tak max. o objemu 24 l). V tlakové nádobě na vodu je při provozu domácí vodárny zásoba vody odpovídající cca 30 % jejího objemu.
Pokud chcete znát doporučenou hodnotu objemu tlakové nádoby pro Vaši domácí vodárnu včetně využitelného objemu pro zásobu vody, podívejte se na stránku VÝPOČET VELIKOSTI TLAKOVÉ NÁDOBY DOMÁCÍ VODÁRNY.
Na velikost tlakové nádoby k vodárně má největší vliv:
- Závislost velikosti odběru vody v čase. Dochází-li k velkým výkyvům velikosti průtoku, musí být objem tlakové nádoby na vodu větší než v případě ustáleného málo kolísajícího odběru.
- Čím užší je požadováno pracovní tlakové pásmo (rozdíl mezi zapínacím a vypínacím tlakem), tím vyšší musí být objem tlakové nádoby k vodárně. Čerpadlo má povoleno určitý počet sepnutí za hodinu (viz. jeho technické údaje). Je-li nastaveno úzké pracovní tlakové pásmo a není dostatečně velká tlaková nádoba na vodu, může být tento parametr při provozu překročen a hrozí poškození motoru.

Připojení tl. nádoby
U menších tl. nádob je ve spodní části připojovací armatura, v horní části je ventilek na doplňování vzduchu. Uchycení nejmenších tl. nádob se provádí pomocí "T" kusu přímo na trubku, viz obrázek. Menší a větší mají nožičky.
U větších objemů tlakových nádob může být použit průchozí vak - v tomto případě je ve spodní části připojovací armatura, proti ní v horní části je další připojovací armatura, na kterou lze připojit tlakový spínač, odběrné místo, nebo tlakoměr, ventilek na doplňování vzduchu je umístěn v horní části vedle připojovací armatury.

Výměna tlakové nádoby k vodárně

Pokud potřebujete u Vaší vodárny vyměnit tlakovou nádobu na vodu, tak si z naší nabídky můžete vybrat tlakovou nádobu kteréhokoliv výrobce s tím, že buď zachováte nebo změníte její objem (výkon vodárny se nezmění, objem tlakové nádoby k vodárně ovlivní pouze četnost spínání čerpadla). Všechny tlakové nádoby na vodu pracují na stejném principu a liší se pouze technickým řešením. U vybrané tlakové nádoby je třeba si překontrolovat max. tlak uváděný jejím výrobcem a dimenzi připojení. V případě použití větší tlakové nádoby
k vodárně než původní je třeba zvážit použití delší flexo-hadice (propojení pěticestné armatury s tlakovou nádobou), jejich nabídku najdete kliknutím na tento ODKAZ.

Kontrola tlaku v tlakové nádobě
Plynový prostor je od výrobce natlakován většinou na plnící přetlak 0,2 MPa (2 bary). Tento plnící tlak se u uživatele v případě použití jako součást domácí vodárny upravuje v závislosti na nastaveném zapínacím tlaku v zařízení, které řídí čerpadlo. Hodnota tlaku v nádobě domácí vodárny ovládané tlakovým spínačem nebo ovládací jednotkou (presscontrol) má být o 0,2 baru nižší jak nastavený zapínací tlak čerpadla a měří se při prázdné tlakové nádobě na vodu (např. při hodnotě zapínacího tlaku 2 bary bude správný tlak v tl. nádobě 1,8 baru). U tlakové nádoby, která je součástí domácí vodárny s řídící jednotkou obsahující frekvenční měnič, se musí plnicí tlak rovnat hodnotě zapínacího tlaku vynásobeného konstantou 0,7.
Kontrola tlaku v tlakové nádobě se provede pomocí měřiče tlaku v pneumatikách (tlakoměru, manometru).
Vypněte čerpadlo, odtlakujte domácí vodárnu a změřte tlak ve vzduchovém vaku tl. nádoby přiložením tlakoměru k ventilku, který je umístěn na opačné straně tlakové nádoby, než je připojení vody. Před tím odstraňte z ventilku našroubované plastové kolečko, které zabraňuje vniknutí nečistot. Pokud naměříte požadovanou hodnotu, tak je vše v pořádku.
Kontrola vypínacího tlaku u tl. spínače
Zavřete všechna odběrná místa vody a zapněte čerpadlo. Po naplnění tlakové nádoby a po dosažení vypínacího tlaku čerpadlo vypne. Následně změřte tlak v tlakové nádobě, měl by být stejný jako hodnota tlaku v domácí vodárně (rozvodu vody).
Kontrola zapínacího tlaku
Kontrolu zapínacího tlaku proveďte po odpojení vodárny od elektřiny postupným odpouštěním vody. V okamžiku zapnutí tlakového spínače uslyšíte jemné cvaknutí, v případě použití ovládací nebo řídící jednotky bude přívod elektřiny k čerpadlu pod napětím. Zastavte hned odpouštění a porovnejte tlak v tl. nádobě a na manometru vodárny. Pokud je mezi hodnotami rozdíl jiný jak požadovaný, tak v tlakové nádobě není již žádná voda a vodárna se zapnula při tlaku mimo pracovní oblast tlakové nádoby. Nejjednodušší je odpustit trochu vzduchu z tlakové nádoby do okamžiku, kdy začne klesat tlak na tlakoměru domácí vodárny (voda začne vtékat do tlakové nádoby).


Méně informací
Hledání podle výrobce
Hledání podle parametrů

Hledání podle ceny
Cena:
600 Kč
111700 Kč

Tlaková nádoba AQUAPRESS AFC 15, 15 l, vertikální

Ocelová, s vyměnitelným pryžovým vakem (membránou), max. přetlak 0,8 MPa.

skladem
Cena: 787 Kč  s DPH 650 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba AQUAPRESS AFC 24 SB INOX, 24 l, horizontální

Nerezová, s vyměnitelným pryžovým vakem (membránou), max. přetlak 0,8 MPa.

skladem
Cena: 3 087 Kč  s DPH 2 551 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba AQUAPRESS AFC 24, 24 l, vertikální

Ocelová, s vyměnitelným pryžovým vakem (membránou), max. přetlak 0,8 MPa.

skladem
Cena: 808 Kč  s DPH 668 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba AQUAPRESS AFC 5, 5 l, vertikální

Ocelová, s vyměnitelným pryžovým vakem (membránou), max. přetlak 0,8 MPa.

skladem
Cena: 616 Kč  s DPH 509 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba AQUAPRESS AFC 8, 8 l, vertikální

Ocelová, s vyměnitelným pryžovým vakem (membránou), max. přetlak 0,8 MPa.

skladem
Cena: 651 Kč  s DPH 538 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba AQUAPRESS AFCV 150, 150 l, vertikální

Ocelová, s vyměnitelným pryžovým vakem (membránou), max. přetlak 1 MPa.

Cena: 5 879 Kč  s DPH 4 859 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba CIMM 35 l - vertikální, s vakem

Nádoba s vyměnitelným pryžovým vakem (membránou), max. přetlak 1 MPa.

skladem
Cena: 1 687 Kč  s DPH 1 394 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba CIMM 80 l - vertikální, s vakem

Nádoba s vyměnitelným pryžovým vakem, max. přetlak 1 MPa.

skladem
Cena: 3 344 Kč  s DPH 2 764 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba CIMM, 24 l, horizontální, SET - AKCE

Nádoba s vyměnitelným pryžovým vakem (membránou), max. přetlak 1 MPa, SET (tl. spínač 2 - 3,5 baru, teflonová páska, pěticest. armatura, tlakoměr RF50 G1/4" 0-6 barů)

skladem
Cena: 1 912 Kč  s DPH 1 580 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba CIMM, 24 l, vertikální, SET - AKCE

Nádoba s vyměnitelným pryžovým vakem (membránou), max. přetlak 1 MPa, SET (tl. spínač 2 - 3,5 baru, teflonová páska, pěticest. armatura, tlakoměr RF50 G1/4" 0-6 barů)

skladem
Cena: 1 912 Kč  s DPH 1 580 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba CIMM, 50 l, horizontální, SET - AKCE

Nádoba s vyměnitelným pryžovým vakem (membránou), max. přetlak 1 MPa, SET (tl. spínač 2 - 3,5 baru, teflonová páska, pěticest. armatura, tlakoměr RF50 G1/4" 0-6 barů)

skladem
Cena: 3 035 Kč  s DPH 2 508 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba CIMM, 50 l, vertikální, SET - AKCE

Nádoba s vyměnitelným pryžovým vakem (membránou), max. přetlak 1 MPa, SET (tl. spínač 2 - 3,5 baru, teflonová páska, pěticest. armatura, tlakoměr RF50 G1/4" 0-6 barů)

skladem
Cena: 3 035 Kč  s DPH 2 508 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba CIMM, 80 l, horizontální, SET - AKCE

Nádoba s vyměnitelným pryžovým vakem (membránou), max. přetlak 1 MPa, SET (tl. spínač 2 - 3,5 baru, teflonová páska, pěticest. armatura, tlakoměr RF50 G1/4" 0-6 barů)

skladem
Cena: 3 825 Kč  s DPH 3 161 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba CIMM, 80 l, vertikální, SET - AKCE

Nádoba s vyměnitelným pryžovým vakem (membránou), max. přetlak 1 MPa, SET (tl. spínač 2 - 3,5 baru, teflonová páska, pěticest. armatura, tlakoměr RF50 G1/4" 0-6 barů)

skladem
Cena: 3 825 Kč  s DPH 3 161 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba GWS PWB-100LH, 100 l, horizontální

Ocelová, s butylovou membránou, max. přetlak 1 MPa, bezúdržbová, záruka 5 let

skladem
Cena: 6 349 Kč  s DPH 5 247 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba GWS PWB-100LV, 100 l, vertikální

Ocelová, s butylovou membránou, max. přetlak 1 MPa, bezúdržbová, záruka 5 let

skladem
Cena: 5 387 Kč  s DPH 4 452 Kč  bez DPH