Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Tlakové nádoby

Nákupní rádce

Funkce tlakové nádoby spočívá v prodloužení intervalu mezi sepnutím čerpadla domácí vodárny. Z tohoto důvodu nemá velikost jejího objemu žádný vliv na výkon vodárny.

Rychlý výběr

Pokud se nechcete podrobně zabývat rozdíly mezi tlakovými nádobami, máme pro Vás postup, který Vám během několika minut umožní správný výběr.

 • V případě rodinného domu doporučujeme objem tlakové nádoby 80 až 100 l.
 • V případě chaty nebo malé vodárny doporučujeme objem tlakové nádoby 35 až 60 l.
 • Pokud je čerpadlo domácí vodárny ovládáno pomocí ovládací jednotky (Presscontrol), nebo pomocí řídící jednotky s frekvenčním měničem, tak doporučujeme objem tlakové nádoby cca 12 l, max. 24 l (v případě instalace tlakové nádoby o objemu větším jak 24 l dojde k významnému prodloužení chodu čerpadla po ukončení odběru vody). Velikost nádoby je podobná fotbalovému míči, a proto nemusíte mít obavu z nároku na prostor. Uchycení se provádí přímo na potrubí pomocí "T" kusu nebo pomocí upevňovací soupravy na zeď.

Tlakové nádoby s membránou jsou označovány jako bezúdržbové, proto u nich není nutná pravidelná kontrola tlaku vzduchu, a proto také u nich nemůže dojít k poškození membrány.
Pokud kliknete na zbarvený text, tak se Vám otevře přímo naše nabídka ...

Podle čeho vybírat výrobce ...

Materiálové provedení a na něj navazující korozní odolnost

V naší nabídce si můžete vybrat tlakové nádoby:

 • Ocelové opatřené ochranným nátěrem.
 • Ocelové s kvalitním ochranným nátěrem s vysokou korozní odolností (EDS Global, GWS).
 • Nerezové odolávající korozi (JOVAL).

Technické řešení

Tlakové nádoby jsou vyráběny v následujícím provedení.

 • Se zabudovaným pryžovým vakem nebo membránou: Pryžový vak nebo membrána rozděluje vnitřní prostor tlakové nádoby na dvě části. Plynová část mezi pláštěm nádoby a vakem je trvale natlakována přes plnící ventilek. Pryžový vak slouží jako zásobárna vody. Do rozvodu vody je tlaková nádoba k vodárně připojena závitovým hrdlem. Pryžový vak je vyměnitelný, membrána není. Pryžový vak (nebo membrána) v tlakové nádobě je součástí její dodávky. Tlakové nádoby vykazují velmi dlouhou životnost, protože voda je pouze ve vaku a nepřichází do styku s kovovým pláštěm nádoby. Tím je zcela eliminována možnost vnitřní koroze.
 • Bez pryžového vaku: Voda není od "vzduchové" části oddělena, a protože se vzduch ve vodě "rozpouští", musí se v provedení bez vaku do tlakové nádoby k vodárně průběžně (poměrně často) doplňovat (připouštěním do vody nebo "přifouknutím" do nádoby).

U domácích vodáren s tlakovou nádobou na vodu je třeba si uvědomit, že jejich výkon (průtok v m3/hod. a jemu odpovídající tlak vody) je dán pouze charakteristikou použitého čerpadla a velikost použité tlakové nádoby na něj nemá žádný vliv (tlaková nádoba na vodu pouze snižuje četnost spínání čerpadla, navrhuje se podle počtu odběrných míst a četnosti odběrů - čím větší počet, tím větší objem). Užitečné informace o použití tlakových nádob na vodu v domácích vodárnách najdete na naší stránce JAK VYBRAT A SESTAVIT DOMÁCÍ VODÁRNU.
Nejdůležitější parametr pro výběr tlakové nádoby je její objem, který si pro vodárny s tlakovým spínačem můžete vypočítat na naší stránce VÝPOČET VELIKOSTI TLAKOVÉ NÁDOBY.
Tlakové nádoby o stejném objemu od různých výrobců a různého technického řešení mají vždy stejnou funkčnost (ale jiné vlastnosti, např. korozní odolnost, četnost provádění kontrol přetlaku vzduchu, ...).

Komfort obsluhy

Doplňování vzduchu se musí u provedení s vakem nebo bez vaku provádět v časových intervalech doporučených výrobcem, přičemž u provedení bez vaku je třeba tlak kontrolovat častěji než u provedení s vakem. Pokud se kontrola neprovádí, dojde z důvodu úniku vzduchu nejdříve ke snižování její funkčnosti a nakonec k poškození vaku, který se musí vyměnit. Pokud nemá tlak správnou hodnotu, je výrazně snížena funkčnost tlakové nádoby.
Tlakové nádoby s membránou se také označují jako bezúdržbové, protože jsou konstruovány tak, že z nich přetlak neuniká, a proto není potřeba jejich pravidelná kontrola (GWS, EDS Global).
Řada uživatelů se domnívá, že u nich dojde stejně jako u provedení s vakem k poškození membrány. Protože nejde vyměnit, obávají se, že z tohoto důvodu budou muset koupit novou tlakovou nádobu.
Jejich obava je ale zbytečná. Vzduch z nich neuniká a nádoby jim budou po dlouhou dobu k plné spokojenosti sloužit ...

Užitečné informace

 • Max. tlak udávaný výrobcem tlakové nádoby musí být vždy větší jak max. tlak dosažitelný čerpadlem (10 m max. dopravní výšky = 1 bar = 0,1 MPa). Pokud tomu tak není, je třeba instalovat pojistný ventil.
 • Pokud je tlaková nádoba osazena tlakoměrem (manometr), tak při provozu měří tlak kapaliny v systému. Při provozu je dosažena rovnováha mezi tlakem kapaliny a tlakem vzduchu.
 • Na změření tlaku vzduchu v nezapojené tlakové nádobě slouží na ní umístěný ventilek.

Přehled nabídky

 • AQUAPRESS - svařovaná tlaková nádoba k vodárně s max. přetlakem 8 nebo 10 barů je vybavena vyměnitelným pryžovým vakem, který odděluje vodu od plynové náplně a kovového pláště. Vhodné pro užitkovou vodu.
  V nabídce je i nerezové provedení.
 • CIMM - svařovaná tlaková nádoba k vodárně s max. přetlakem 10 barů je vybavena vyměnitelným pryžovým vakem, který odděluje vodu od plynové náplně a kovového pláště. Vhodné pro užitkovou vodu.
 • GWS - mimořádně kvalitní tlaková nádoba k vodárně s max. přetlakem 10 barů se zárukou 5 let nevyžadující žádnou údržbu ani doplňování vzduchu, s atestem pro použití na pitnou vodu. Svařovaná tlaková nádoba je konstrukčně řešena tak, aby voda nepřicházela do styku s kovovým pláštěm. Vodu od vzduchové náplně odděluje místo vaku používaných u jiných výrobců kvalitní butylová membrána (nejde vyměnit). Vnitřní kovový plášť tlakové nádoby je ošetřen plastem (zdravotně nezávadný polypropylen). Tím je zcela eliminována možnost koroze. Mosazný vzduchový ventilek je utěsněn víkem s těsnícím o-kroužkem. Z důvodu prevence před možností protržení membrány při extrémní zátěži jsou všechny vnitřní části včetně vzduchového ventilku zaobleny. Dokonalou ochranu nádoby před UV zářením a vlhkem zajišťuje vnější nátěr tvořený dvousložkovým polyuretanem na základovém epoxidovém nástřiku. Doporučujeme v případě, kdy požadujete minimální údržbu.
 • JOVAL - mimořádně kvalitní celonerezová tlaková nádoba k vodárně s max. přetlakem 8 barů a s atestem pro použití na pitnou vodu. Provedení bez a s pryžovým vakem. Doporučujeme v případě umístění do vlhkého prostředí, požadavku na dlouhou životnost a atestu pro použití na pitnou vodu.
 • EDS Global - kvalitní tlaková nádoba s membránou s max. přetlakem 10 barů a se zárukou 5 let nevyžadující žádnou údržbu ani doplňování vzduchu. Má atest na použití pro pitnou vodu.
 • PUMPA SM - svařovaná tlaková nádoba k vodárně s max. přetlakem 10 barů je vybavena vyměnitelným pryžovým vakem, který odděluje vodu od plynové náplně a kovového pláště. Vhodné pro užitkovou vodu.

Všechny tlakové nádoby se používají na vodu, atest pro pitnou vodu mají ale pouze někteří výrobci, kteří používají kvalitní materiálové provedení.

Objem tlakové nádoby

Objem tlakové nádoby odpovídající Vašim podmínkám si pro domácí vodárnu s tlakovým spínačem můžete vypočítat na naší stránce VÝPOČET VELIKOSTI TLAKOVÉ NÁDOBY. U domácích vodáren se nejčastěji doporučuje objem tlakové nádoby na vodu 80 až 100 l. Instalací tlakové nádoby se prodlouží životnost čerpadla. Pokud ale použijete nádobu o zbytečně velkém objemu, bude se Vám v ní voda "kazit".
V tlakové nádobě na vodu je při provozu domácí vodárny zásoba vody odpovídající cca 30 % jejího objemu.
Na velikost tlakové nádoby k vodárně má největší vliv:

 • Závislost velikosti odběru vody v čase. Dochází-li k velkým výkyvům velikosti průtoku, musí být objem tlakové nádoby na vodu větší než v případě ustáleného málo kolísajícího odběru.
 • Čím užší je požadováno pracovní tlakové pásmo (rozdíl mezi zapínacím a vypínacím tlakem), tím vyšší musí být objem tlakové nádoby k vodárně. Čerpadlo má povoleno určitý počet sepnutí za hodinu (viz. jeho technické údaje). Je-li nastaveno úzké pracovní tlakové pásmo a není dostatečně velká tlaková nádoba na vodu, může být tento parametr při provozu překročen a hrozí poškození motoru.

V případě instalace tlakové nádoby o objemu větším jak 24 l dojde u domácí vodárny s ovládací jednotkou (Presscontrol) nebo s řídící jednotkou s frekvenčním měničem k významnému prodloužení chodu čerpadla po ukončení odběru vody.

Připojení tlakové nádoby

U menších tl. nádob je ve spodní části připojovací armatura, v horní části je ventilek na doplňování vzduchu. Uchycení nejmenších tl. nádob se provádí pomocí "T" kusu přímo na trubku, viz obrázek, nebo lze použít soupravu pro upevnění tl. nádoby na zeď. Větší mají nožičky nebo podstavec.
U větších objemů tlakových nádob může být použit průchozí vak - v tomto případě je ve spodní části připojovací armatura, proti ní v horní části je další připojovací armatura, na kterou lze připojit tlakový spínač, odběrné místo, nebo tlakoměr, ventilek na doplňování vzduchu je umístěn v horní části vedle připojovací armatury.

Podle způsobu instalace je vyráběno vertikální a horizontální provedení tl. nádob. Nožičky jsou hlavní problém, proč nelze horizontální tlakovou nádobu umístit vertikálně - třeba na zeď!
Proč?
Protože jsou konstruovány pro stav, kdy na ně působí tlak svisle. Pokud horizontální nádobu uchytíte na zeď, tak může dojít k jejich poškození vahou vody v nádobě, protože jsou odlišně namáhány, než na co byly navrženy.
Co s tím?
Pokud nelze jinak, tak jedna z možností je zabudovat do zdi nosníky dimenzované na hmotnost tlakové nádoby a na ně umístit "normální" vertikální tlakovou nádobu.

Vhodnost použití - zdravotní nezávadnost

V případě provedení s vakem nebo membránou přichází voda do styku s materiálem, z kterého jsou vyrobeny. Z tohoto důvodu je třeba rozlišovat doporučení jejich použití na užitkovou nebo pitnou vodu.
Pokud má tlaková nádoba přímo atest pro použití na pitnou vodu, není třeba mít jakékoliv obavy, protože materiál vaku/membrány je zdravotně nezávadný.

Výměna tlakové nádoby u domácí vodárny

Pokud potřebujete u Vaší vodárny vyměnit tlakovou nádobu na vodu, tak si z naší nabídky můžete vybrat tlakovou nádobu kteréhokoliv výrobce s tím, že buď zachováte nebo změníte její objem (výkon vodárny se nezmění, objem tlakové nádoby k vodárně ovlivní pouze četnost spínání čerpadla). Všechny tlakové nádoby na vodu pracují na stejném principu a liší se pouze technickým řešením. U vybrané tlakové nádoby je třeba si překontrolovat max. tlak uváděný jejím výrobcem a dimenzi připojení. V případě použití větší tlakové nádoby k vodárně, než původní, je třeba zvážit použití delší flexo-hadice (propojení pěticestné armatury s tlakovou nádobou).

Kontrola tlaku v tlakové nádobě

Plynový prostor je od výrobce natlakován většinou na plnící přetlak 0,2 MPa (2 bary). Tento plnící tlak se u uživatele v případě použití jako součást domácí vodárny upravuje v závislosti na nastaveném zapínacím tlaku v zařízení, které ovládá čerpadlo.
Hodnota tlaku v nádobě domácí vodárny ovládané tlakovým spínačem nebo ovládací jednotkou (Presscontrol) má být o 0,2 baru nižší jak nastavený zapínací tlak čerpadla a měří se při prázdné tlakové nádobě na vodu (např. při hodnotě zapínacího tlaku 2 bary bude správný tlak v tl. nádobě 1,8 baru). Plnicí tlak se má rovnat hodnotě zapínacího tlaku vynásobené 0,9.
U tlakové nádoby, která je součástí domácí vodárny s řídící jednotkou obsahující frekvenční měnič, se musí plnicí tlak rovnat hodnotě zapínacího tlaku vynásobeného 0,7.
Kontrola tlaku v tlakové nádobě se provede pomocí měřiče tlaku v pneumatikách (tlakoměru, manometru).
Vypněte čerpadlo, odtlakujte domácí vodárnu a změřte tlak ve vzduchovém vaku tl. nádoby přiložením tlakoměru k ventilku, který je umístěn na opačné straně tlakové nádoby, než je připojení vody. Před tím odstraňte z ventilku našroubované plastové kolečko, které zabraňuje vniknutí nečistot. Pokud naměříte požadovanou hodnotu, tak je vše v pořádku.
Kontrola vypínacího tlaku u tl. spínače
Zavřete všechna odběrná místa vody a zapněte čerpadlo. Po naplnění tlakové nádoby a po dosažení vypínacího tlaku čerpadlo vypne. Následně změřte tlak v tlakové nádobě, měl by být stejný jako hodnota tlaku v domácí vodárně (rozvodu vody).
Kontrola zapínacího tlaku
Kontrolu zapínacího tlaku proveďte po odpojení vodárny od elektřiny postupným odpouštěním vody. V okamžiku zapnutí tlakového spínače uslyšíte jemné cvaknutí, v případě použití ovládací nebo řídící jednotky bude přívod elektřiny k čerpadlu pod napětím. Zastavte hned odpouštění a porovnejte tlak v tl. nádobě a na manometru vodárny. Pokud je mezi hodnotami rozdíl jiný jak požadovaný, tak v tlakové nádobě není již žádná voda a vodárna se zapnula při tlaku mimo pracovní oblast tlakové nádoby. Nejjednodušší je odpustit trochu vzduchu z tlakové nádoby do okamžiku, kdy začne klesat tlak na tlakoměru domácí vodárny (voda začne vtékat do tlakové nádoby).

Klikněte zde pro více informací
Hledání podle výrobce
Hledání podle parametrů

Hledání podle ceny
Cena:
0 Kč
37000 Kč

IRIMON souprava na upevnění tlakové nádoby na zeď

Pro uchycení tlakových a expanzních nádob o velikosti od Ø 50 mm do Ø 425 mm.

Cena: 229 Kč  s DPH 189 Kč  bez DPH

SHURFLO tlaková nádoba 182-102, 0,62 l, s membránou

Tlaková nádoba s membránou, max. přetlak 0,86 MPa. Pro čerpadla SHURFLO a SEAFLO.

Cena: 3 217 Kč  s DPH 2 659 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba AQUAPRESS AFC 15, 15 l, 3/4", vertikální

Ocelová, s vyměnitelným pryžovým vakem, max. přetlak 0,8 MPa.

Cena: 1 146 Kč  s DPH 947 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba AQUAPRESS AFC 24 SB INOX, 24 l, horizontální

Nerezová, s vyměnitelným pryžovým vakem, max. přetlak 0,8 MPa.

Cena: 3 937 Kč  s DPH 3 254 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba AQUAPRESS AFC 24, 24 l, vertikální

Ocelová, s vyměnitelným pryžovým vakem, max. přetlak 0,8 MPa.

Cena: 1 284 Kč  s DPH 1 061 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba AQUAPRESS AFC 5, 5 l, vertikální

Ocelová, s vyměnitelným pryžovým vakem, max. přetlak 0,8 MPa.

Cena: 865 Kč  s DPH 715 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba AQUAPRESS AFC 8, 8 l, vertikální

Ocelová, s vyměnitelným pryžovým vakem, max. přetlak 0,8 MPa.

Cena: 945 Kč  s DPH 781 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba AQUAPRESS AFCV 150, 150 l, vertikální

Ocelová, s vyměnitelným pryžovým vakem, max. přetlak 1 MPa.

Cena: 7 158 Kč  s DPH 5 916 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba CIMM AFE CE 100 l, vertikální

Nádoba s vyměnitelným pryžovým vakem, max. přetlak 1 MPa.

Cena: 5 583 Kč  s DPH 4 614 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba CIMM AFE CE 150 l, vertikální

Nádoba s vyměnitelným pryžovým vakem, max. přetlak 1 MPa.

Cena: 8 258 Kč  s DPH 6 825 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba CIMM AFE CE 200 l, vertikální

Nádoba s vyměnitelným pryžovým vakem, max. přetlak 1 MPa.

Cena: 10 339 Kč  s DPH 8 544 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba CIMM AFE CE 300 l, vertikální

Nádoba s vyměnitelným pryžovým vakem, max. přetlak 1 MPa.

Cena: 13 751 Kč  s DPH 11 364 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba CIMM AFE CE 35 l, vertikální

Nádoba s vyměnitelným pryžovým vakem, max. přetlak 1 MPa.

Cena: 2 202 Kč  s DPH 1 820 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba CIMM AFE CE 50 l, vertikální

Nádoba s vyměnitelným pryžovým vakem, max. přetlak 1 MPa.

Cena: 2 964 Kč  s DPH 2 450 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba CIMM AFE CE 500 l, vertikální

Nádoba s vyměnitelným pryžovým vakem, max. přetlak 1 MPa.

Cena: 21 516 Kč  s DPH 17 782 Kč  bez DPH

Tlaková nádoba CIMM AFE CE 80 l, vertikální

Nádoba s vyměnitelným pryžovým vakem, max. přetlak 1 MPa.

Cena: 4 215 Kč  s DPH 3 483 Kč  bez DPH