Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Dávkovací čerpadla IWAKI

DOPORUČENÍ PRO VÝBĚR DÁVKOVACÍHO ČERPADLA IWAKI

Podle způsobu ovládání dávkovacího čerpadla (manuální/externí) si vybereme typovou řadu. Podle dávkovaného objemu si stanovíme požadovaný max. výkon dávkovacího čerpadla. Podle charakteru dávkované kapaliny je třeba zvolit materiálové provedení. Dávkovací čerpadla IWAKI jsou dodávána v materiálových provedeních vhodných pro převážnou většinu aplikací, která jsou uvedena v krátkém popisu zboží.
Dávkování lze provádět kontinuálně nebo šaržovitě. V případě kontinuálního dávkování např. 5 l/hod. volíme dávkovací čerpadlo o max. výkonu cca 6 l/hod. V případě šaržovitého dávkování např. 5 l za 10 min. volíme dávkovací čerpadlo o max. výkonu cca 35 l/hod. (5 l krát 6). Doporučujeme ... Další informace

DOPORUČENÍ PRO VÝBĚR DÁVKOVACÍHO ČERPADLA IWAKI

Podle způsobu ovládání dávkovacího čerpadla (manuální/externí) si vybereme typovou řadu. Podle dávkovaného objemu si stanovíme požadovaný max. výkon dávkovacího čerpadla. Podle charakteru dávkované kapaliny je třeba zvolit materiálové provedení. Dávkovací čerpadla IWAKI jsou dodávána v materiálových provedeních vhodných pro převážnou většinu aplikací, která jsou uvedena v krátkém popisu zboží.
Dávkování lze provádět kontinuálně nebo šaržovitě. V případě kontinuálního dávkování např. 5 l/hod. volíme dávkovací čerpadlo o max. výkonu cca 6 l/hod. V případě šaržovitého dávkování např. 5 l za 10 min. volíme dávkovací čerpadlo o max. výkonu cca 35 l/hod. (5 l krát 6). Doporučujeme hodnotu provozního výkonu na úrovni cca 75 až 90 % maximálního. V případě dávkování zplyňujících kapalin volíme řadu EWN ...A.
Upozorňujeme, že max. výkon udávaný výrobcem se vztahuje k udané hodnotě max. tlaku ve výtlačném potrubí. Je tedy třeba počítat s tím, že pokud tento tlak nebude při provozu dosažen, bude výkon dávkovacího čerpadla větší, než udaná hodnota. Z tohoto důvodu je třeba v případě požadavku přesného dávkování provést kalibraci dávkovacího čerpadla.
Nastavení dávkovacího výkonu je možno obecně provádět změnou frekvence nebo změnou délky zdvihu membrány nebo kombinací obou změn.
Vyhledání můžete provést přímo v přehledu zboží naší nabídky nebo rychleji pomocí HLEDÁNÍ PODLE PARAMETRŮ (pravý sloupec, nabídka VYHLEDÁVÁNÍ).

Mezi jednotlivými typovými řadami jsou následující rozdíly:
Manuální nastavení průtoku pomocí frekvence zdvihů:
Řada ES dávkovacích čerpadel IWAKI - dávkovací čerpadla určená pro aplikace, kde nejsou vysoké nároky na řízení čerpadla a kde ocení dlouhou životnost čerpadla. Řízení výkonu dávkování je pouze pomocí frekvence zdvihu bez regulace výšky zdvihu. Materiálové provedení je v kombinaci PVC/FKM. Zapínání se provádí zasunutím/vytažením zástrčky do/ze zásuvky (nelze externě ovládat).
Manuální nastavení a externí ovládání (pulsy) průtoku pomocí frekvence zdvihů:
Řada EJ dávkovacích čerpadel IWAKI - dávkovací čerpadla určená pro aplikace, kde se ocení dlouhá životnost čerpadla. Řízení výkonu dávkování je pouze pomocí frekvence zdvihu (hodnota na displeji) bez možnosti regulace výšky zdvihu. Materiálové provedení je v kombinaci PVC/FKM. Zapínání se provádí manuálně nebo pomocí externího ovládání pomocí pulzů (1:1). Čerpadlo je vybaveno konektorem, který lze využít pro externí pulzní ovládání, nebo pro připojení indikace min. hladiny dávkované kapaliny (ochrana proti chodu na sucho) a pro externí ovládání START/STOP. Spojení obvodu způsobí zastavení dávkování.
Manuální nastavení průtoku pomocí frekvence zdvihů a délky zdvihu, externí ovládání (pulsy, proudová smyčka) průtoku pomocí frekvence zdvihů:
Řada EWN-R dávkovacích čerpadel IWAKI - dávkovací čerpadla jsou vybavena LCD displejem a konektory pro externí ovládání pomocí pulzního signálu s možností násobení a dělení nebo proudové smyčky 4 - 20mA. Nastavení dávkovacího výkonu je možno provádět změnou frekvence (max. 360 zdvihů/min.) a délky zdvihu membrány. V případě požadavku zamezení provádění změn nastavení nepovolanou osobou je možnost uzamčení klávesnice. Mají neuvěřitelnou životnost, jsou určena pro použití nejen v úpravnách a čistírnách vod, ale i v různých průmyslových zařízeních, kde je třeba mimo ručního i externí ovládání chodu.
Řada EWN ...A dávkovacích čerpadel IWAKI - dávkovací čerpadla jsou vzhledem k řadě EWN-R vybavena navíc automatickým odvzdušněním a jsou určena pro dávkování zplyňujících kapalin (dochází u nich k vývinu plynu). Speciální dávkovací čerpadla na dezinfekci - chlorování vody dávkováním chlornanu sodného, SAVA pro domácnosti, rodinné domy, hotely, penziony, průmysl a malé obce. Tento typ dávkovacího čerpadla je nabízen také jako sestava na dezinfekci vody s impulsním vodoměrem a dalším příslušenstvím, viz naše nabídka.

Pokud je v parametrech dávkovacího čerpadla uvedena výtlačná nebo sací výška v metrech, jedná se o hodnotu odpovídající vlastnostem vody (10 m odpovídá cca 1 baru). V případě použití jiné kapaliny s odlišnými vlastnostmi je třeba vycházet z hodnoty tlaku na výstupu z dávkovacího čerpadla a výtlačnou výšku vypočítat na stránce VÝPOČET DOPRAVNÍ VÝŠKY.

V případě požadavku proporcionálního dávkování kapalin do vody nabízíme na řízení dávkovacích čerpadel IWAKI IMPULSNÍ VODOMĚRY. Bez ohledu na aktuální průtok je zajištěna rovnoměrnost dávkování (do jednotkového objemu je vždy nadávkován nastavený objem činidla).
V případě požadavku současného dávkování většího objemu dvou různých kapalin (jedním čerpadlem) se prosím podívejte na DOPORUČENÍ PRO VÝBĚR v naší nabídce MEMBRÁNOVÁ ČERPADA VERDERAIR (pohon tl. vzduchem).

Pokud v naší nabídce nenajdete, co potřebujete, odešlete E-mail na dotaz@e-cerpadla.cz. V poptávce nezapomeňte uvést:
čerpaná látka:   
koncentrace (%): 
pH:   
čerpané množství:     (např. m3/h, l/h, l/min.) nebo dobu čerpání určeného objemu
dopravní výška (m):     (nebo tlak v bar, MPa)
požadovaný tlak na konci výtlačného potrubí - hadičky (bar, MPa):     (pokud se čerpá do volné hladiny, tak "0")
viskozita (mPas):
hustota (kg/m3):
teplota média (°C):
obsah pev. částic (%):
velikost pev. částic (mm):
pevné částice (název):
délka sacího potrubí (m):
svislá vzdálenost od nejnižší hladiny čerpané látky a místa umístění čerpadla (m):
prostředí (např.: nevím, standardní, výbušné, vysoce korozivní):
ovládání chodu čerpadla (ruční, externí, ...):
napětí (V):
další požadavky (např. možnost připojení indikace min. úrovně hladiny dávkované kapaliny, ...):

Při objednávce min. 5 ks jakýchkoliv dávkovacích čerpadel zn. IWAKI Vám poskytneme slevu 5%!

DOPORUČENÍ PRO VÝBĚR u hlavní kategorie (= druh zboží) jsou uvedeny užitečné informace o konstrukci a vlastnostech nabízeného druhu zboží. Pod ním jsou uvedeny názvy výrobců a výpis všech nabízených čerpadel (název zboží, zkrácený popis, cena) seřazený abecedně s možností volby pořadí od nejnižší ceny.
V názvu dávkovacího čerpadla je vždy uveden výrobce + typ, max. výkon v l/hod.
Ve zkráceném popisu dávkovacího čerpadla pod názvem zboží je uveden výpis kapalin, pro které je čerpadlo určeno, případně technická odlišnost.
V DOPORUČENÍ PRO VÝBĚR u podkategorií (= název výrobce) jsou uvedeny informace o typových řadách zvoleného výrobce a rozdílech mezi nimi. Pod ním je uveden výpis (název zboží, zkrácený popis, cena) všech nabízených čerpadel zvoleného výrobce seřazený abecedně s možností volby pořadí od nejnižší ceny.


Méně informací
Hledání podle parametrů

Hledání podle ceny
Cena:
7300 Kč
23400 Kč

Dávkovací akumulátorové zařízení ADS-38-TC, 12 V

Desinfekce vody v místech bez elektrické přípojky.

cca týden
Cena: 22 446 Kč  s DPH 18 550 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo IWAKI EJ-B11VCER, max. 1,8 l/hod.

Všechny ředěné kyseliny, např. kyselina chlorovodíková, sírová (max. 75%), chlorid železitý a vápenatý, síran železitý a hlinitý, chlornan sodný (SAVO), peroxid vodíku. Manuální a externí řízení. Ochrana proti chodu na sucho.

skladem
Cena: 7 468 Kč  s DPH 6 172 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo IWAKI EJ-B11VHER, max. 1,8 l/hod.

Všechny ředěné kyseliny, např. kyselina chlorovodíková, sírová (max. 75%), chlorid železitý a vápenatý, síran železitý a hlinitý, chlornan sodný (SAVO), peroxid vodíku. Manuální a externí řízení. Ochrana proti chodu na sucho.

skladem
Cena: 7 468 Kč  s DPH 6 172 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo IWAKI EJ-B16VCER, max. 3 l/hod.

Všechny ředěné kyseliny, např. kyselina chlorovodíková, sírová (max. 75%), chlorid železitý a vápenatý, síran železitý a hlinitý, chlornan sodný (SAVO), peroxid vodíku. Manuální a externí řízení. Ochrana proti chodu na sucho.

skladem
Cena: 7 792 Kč  s DPH 6 440 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo IWAKI EJ-B16VHER, max. 3 l/hod.

Všechny ředěné hydroxidy (louhy), např. hydroxid sodný a draselný, peroxid vodíku a chlorid vápenatý. Polymerní flokulanty.

skladem
Cena: 7 792 Kč  s DPH 6 440 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo IWAKI EJ-B21VCER, max. 4,8 l/hod.

Všechny ředěné kyseliny, např. kyselina chlorovodíková, sírová (max. 75%), chlorid železitý a vápenatý, síran železitý a hlinitý, chlornan sodný (SAVO), peroxid vodíku. Manuální a externí řízení. Ochrana proti chodu na sucho.

skladem
Cena: 7 792 Kč  s DPH 6 440 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo IWAKI EJ-B21VHER, max. 4,8 l/hod.

Všechny ředěné hydroxidy (louhy), např. hydroxid sodný a draselný, peroxid vodíku a chlorid vápenatý. Polymerní flokulanty.

skladem
Cena: 7 792 Kč  s DPH 6 440 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo IWAKI ES-B11VC-3, max. 2,3 l/hod.

Ředěné kyseliny, chlornan sodný (SAVO), koagulanty (síran železitý, hlinitý). Manuální řízení.

skladem
Cena: 7 308 Kč  s DPH 6 040 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo IWAKI ES-B16VC-3, max. 3,9 l/hod.

Všechny ředěné kyseliny, chlornan sodný (SAVO), koagulanty (síran železitý, hlinitý). Manuální řízení.

skladem
Cena: 7 611 Kč  s DPH 6 290 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo IWAKI ES-B21VC-3, max. 5,7 l/hod.

Všechny ředěné kyseliny, chlornan sodný (SAVO), koagulanty (síran železitý, hlinitý). Manuální řízení.

skladem
Cena: 7 647 Kč  s DPH 6 320 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo IWAKI ES-B31VC-3, max. 12 l/hod.

Všechny ředěné kyseliny, chlornan sodný (SAVO), koagulanty (síran železitý, hlinitý). Manuální řízení.

skladem
Cena: 7 696 Kč  s DPH 6 360 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo IWAKI EWN-B11VCER, max. 2,3 l/hod.

Všechny ředěné kyseliny, např. kyselina chlorovodíková, sírová (max. 75%), chlorid železitý a vápenatý, síran železitý a hlinitý, chlornan sodný (SAVO), peroxid vodíku. Manuální a externí řízení.

skladem
Cena: 15 069 Kč  s DPH 12 454 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo IWAKI EWN-B11VCERA, max. 1,8 l/hod.

Dávkování SAVA, chlornanu sodného, zplyňujících kapalin. Automatické odvzdušnění. Manuální a externí řízení.

skladem
Cena: 17 276 Kč  s DPH 14 278 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo IWAKI EWN-B11VHER, max. 2,3 l/hod.

Všechny ředěné hydroxidy (louhy), např. hydroxid sodný a draselný, peroxid vodíku a chlorid vápenatý. Polymerní flokulanty. Manuální a externí řízení.

skladem
Cena: 15 069 Kč  s DPH 12 454 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo IWAKI EWN-B16VCER, max. 3,9 l/hod.

Všechny ředěné kyseliny, např. kyselina chlorovodíková, sírová (max. 75%), chlorid železitý a vápenatý, síran železitý a hlinitý, chlornan sodný (SAVO), peroxid vodíku. Manuální a externí řízení.

skladem
Cena: 15 339 Kč  s DPH 12 677 Kč  bez DPH

Dávkovací čerpadlo IWAKI EWN-B16VCERA, max. 3,3 l/hod.

Dávkování SAVA, chlornanu sodného, zplyňujících kapalin. Automatické odvzdušnění. Manuální a externí řízení.

skladem
Cena: 17 428 Kč  s DPH 14 403 Kč  bez DPH