Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Nákupní rádce

Podle účinnosti čištění domovní čistírny lze vyčištěnou vodu využít:
- Vypouštění do povrchové vody na ohlášení, do podzemní vody na základě povolení vodoprávního úřadu (AS-VARIOcomp 5 K). Není vhodný rozstřik v místech, kde se pohybují lidé.
- Vypouštění do povrchové a podzemní vody na ohlášení, zásak, zalévání ke kořenům. Není vhodný rozstřik v místech, kde se pohybují lidé.
- Užitková voda např. na mytí auta, zálivku, WC, ... (AS-VARIOcomp 5 K ULTRA).

Před výběrem domovní (domácí) čistírny odpadních vod musíte znát minimálně následující informace:
- Požadovanou účinnost čištění domovní (domácí) čistírny odpadních vod (BČOV) s ohledem na další využití vyčištěné vody (v případě vypouštění do vodoteče splnění požadavků vodoprávního úřadu na nepřekročení stanovených max. hodnot "m" a "p" koncentrací sledovaných ukazatelů znečištění, nejčastěji CHSKCr, BSK5 a NL).
- Výkon domovní (domácí) čistírny odpadních vod (BČOV), který musí odpovídat látkovému zatížení vyjádřenému hodnotou EO (ekvivalentní obyvatel) nebo průměrnému průtoku v m3/hod.
- Zda se v místě instalace vyskytuje podzemní voda nad úrovní základové desky pro domovní čistírnu odpadních vod.
- Zda mimo pochůznosti krytu domácí čistírny odpadních vod (BČOV) je v souvislosti s umístěním zařízení (např. před garáží) současně požadována i pojízdnost.
V níže uvedeném přehledu domovních čistíren odpadních vod jsou u každého typu tyto informace uvedeny. Všechny tyto informace je třeba uvést ve Vaší poptávce, pokud chcete s výběrem domácí čistírny odpadních vod (BČOV) pomoci. Pomocí těchto kritérií si také sami můžete vybrat vhodný typ po načtení šablony "Domovní čistírny odp. vod" v naší nabídce HLEDÁNÍ DLE PARAMETRŮ.
Všechny nabízené domovní čistírny odpadních vod splňují hygienické a vodohospodářské požadavky. V případě požadavku na jiné provedení domovních čistíren odpadních vod zašlete prosím poptávku na adresu dotaz@e-cerpadla.cz.
Instalace domovní čistírny odpadních vod se provádí do výkopu na podkladní betonovou desku o tloušťce cca 10 cm s KARI sítí. Pokud je nádrž samonosná, nemusí se obetonovávat, stačí pouze její zasypání.
Seznamte se s důležitými informacemi o provozu domovních čistíren odpadní vody (BČOV) na stránce BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD.

Orientační stanovení produkce odpadních vod
Na osobu a den se předpokládá u bytů a rodinných domů průměrná produkce 150 l splaškové odpadní vody. Přesná hodnota látkového zatížení (EO) a průměrného průtoku by měla být uvedena ve zpracované projektové dokumentaci pro instalaci (BČOV) domácích čistíren odpadních vod.

Od roku 2010 je v naší provozovně v Kostelci nad Orlicí zřízeno prodejní středisko firmy ASIO, spol. s r. o. Brno, které zajišťuje prodej všech vodohospodářských produktů z její nabídky. Jedná se zejména o domovní čistírny odpadní vody, plastové nádrže, septiky, jímky, vodoměrné šachty armaturní, čerpací šachty, systémy zachycení a využití dešťových vod a systémy akumulace a zásak vod.
V případě zájmu je možno navštívit náš prodejní sklad na adrese IMPEA s.r.o., Fügnerova 1126, 517 41 Kostelec n. Orl., kde je nejprodávanější zařízení skladem, nebo nás kontaktovat:
Telefon: 494 321 013, E-mail: info@impea.cz.

Důležité upozornění. Při objednání níže uvedeného zboží není cena dopravy uvedená v objednávce správná. Její výši si můžete zjistit na stránce Doprava - DČOV.

Klikněte zde pro více informací

Čistírna odpadních vod ČOV ASIO AS-VARIOcomp 5 K + nádrž FLAT

Domovní biologická čistírna pro 3 až 7 osob, plastové provedení, pochůzná + nádrž 4 m3 FLAT

Novinka 5546
5545 5544 5542 5543
Cena: 68 199 Kč  s DPH 60 892 Kč  bez DPH
Odložená platba Twisto Možnost odložení zaplacení
zboží až o 30 dnů
Množství: ks
Doprava:
viz. stránka DOPRAVA DČOV

Kalkulace bude probíhat na základě hmotnosti a vzdálenosti
Dostupnost: Skladem
Doručení: Následující pracovní den
Kód zboží: 04.01.01.005.01
Hmotnost: 300 kg
Vyrábí: Asio_n1
Popis produktu
Parametry

Popis produktu

Možnost osobního vyzvednutí ČOV v několika výrobnách po celé republice podle Vaší adresy bez účtování dopravy.

Použití:

 • Domovní čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp 5 K je určena k čištění splaškových vod z RD. Technologické řešení této čistírny je založeno na stabilním a spolehlivém provozu při minimální spotřebě energie. Tato technologie využívá aerobní biologické procesy, které jsou v praxi ověřeny dlouholetým provozem.
 • V případě dalšího využití přečištěné vody z domovní čistírny např. na zálivku.
 • Při požadavku zvýšeného retenčního objemu před vypouštěním vyčištěné odpadní vody.

Technické parametry domovní čistírny
Domovní čistička odpadních vod AS-VARIOcomp 5K je ideální pro čištění splaškových vod z rodinných domů, které obývá 3-7 osob (zvládne i dvougenerační RD). ČOV AS-VARIOcomp 5K má minimální nároky na obsluhu (stačí zapnout do zásuvky) a nízké provozní náklady (technologické řešení je založené na provozu při minimální spotřebě energie). Díky unikátnímu rozmístění prvků v čističce není třeba nic regulovat či nastavovat, čímž se minimalizuje riziko špatného nastavení a čistící proces funguje stabilně a spolehlivě.
Tato technologie využívá aerobní biologické procesy, které jsou v praxi ověřeny dlouholetým provozem. Primární kalová část je uzavřena vzduchotěsným poklopem a ostatní části jsou provzdušňované, proto nedochází k zahnívání a ČOV nijak nesmrdí. Nemusíte se obávat ani používání čisticích prostředků (jako u jiných čističek), protože se díky zvětšené primární kalové části naředí a odvětrají a nedostanou se tak rovnou na aktivní mikroorganismy.
Vyčištěné vody můžete vypouštět do povrchových vod (potok či řeka), do jednotné kanalizace bez centrální čistírny, i do podzemních vod. Při vypouštění do podzemních vod však nejde čističku schválit na ohlášení.
Domovní čistírna je dodávána v barvě šedé a černé, obě provedení mají stejné parametry a životnost.
ČOV lze zprovoznit svépomocí dle manuálu a videa na https://www.asio.cz/cz/as-variocomp-k
Průměrný průtok: cca 0,75 m3/den.
Látkové zatížení cca 0,3 kg BSK5/den (tj. 3 - 7 osob).
Rozměry nádrže: průměr 1 200 mm, výška 1 500 mm (bez vstupního komínku).
Celková výška: 2 020 mm.
Výška vtoku: 1 350 mm (DN150).
Výška odtoku: 1 220 mm (DN150).
Hmotnost: 170 kg.
Součástí dodávky je dmychadlo s instalovaným příkonem 100 W. Umístění dmychadla s řídící jednotkou mimo nádrž ČOV je možné max. do vzdálenosti 12 m.

Výhody AS-VARIOcomp 5 K:

 • Ověřené garantovatelné výsledky.
 • Nízké provozní náklady.
 • Kompletnost dodávky (vše v ceně).
 • Pochůzný poklop.
 • Zamykatelné provedení poklopu (za příplatek 800 Kč).
 • Samonosná nádrž.
 • Jednoduchá provozní manipulace a provozní spolehlivost - žádné kompromisy ve formě nenastavitelných regulačních prvků, spolehlivější dmychadla.
 • K čistírně přikládáme osvědčení o certifikaci podle legislativy EU.
 • Zákaznická podpora a servis po celé ČR.
 • Možnost osobního vyzvednutí ČOV v několika výrobnách po celé republice podle Vaší adresy bez účtování dopravy.

Cena obsahuje:

 • Veškeré provozní komponenty včetně dmychadla.
 • Pochůzný poklop a standardní nástavec 500 mm pro samonosné provedení.
 • Záruční servis.

ČOV lze zprovoznit svépomocí dle manuálu a videa na https://www.asio.cz/cz/as-variocomp-k


Cena neobsahuje:

Stavební práce

 • Dopravu (viz stránka DOPRAVA ČOV, SEPTIKŮ, ...)
 • Dopravu technika při uvedení ČOV do provozu (není nutností v případě samozprovoznění).
 • Betonové skruže a litinový poklop pro typ PB a PB/SV.
 • Externí plastová skříň pro dmychadlo s ventilačním komínkem.

Důležité upozornění
Kanalizační potrubí je nutné odvětrat dle „Projekčních a instalačních podkladů“ – v souladu s ČSN EN 12056. Vzduchové propojení mezi ČOV a dmychadlem není součástí dodávky, zajistí investor. Nádrž (i zvýšený nástavec) je nutné obetonovat pouze v případě vysoké hladiny spodní vody nebo je-li nástavec ČOV zvýšen.

Technické parametry nádrže FLAT
Samonosná nádrž AS – NÁDRŽ FLAT 4 je určena pro osazení na pískové lože s následným obsypáním.
Rozměry nádrže:

 • Délka: 2 240 mm.
 • Šířka: 2 300 mm.
 • Výška: 1 100 mm.
 • Celková výška: 1 270 mm.
 • Vtokové hrdlo: DN 150.
 • Celkový objem nádrže: 4 m3.
 • Hmotnost nádrže: 140 kg

Konstrukce samonosné nádrže není vhodná pro osazení do míst s výskytem:

 • Hladiny podzemní vody nad základovou deskou nádrže.
 • Jílovité zeminy nebo jiné nepropustné zeminy.
 • Naakumulované dešťové vody kolem nádrže např. z důvodu nepropustnosti okolní zeminy.
 • Pojezdových ploch a jejich blízkosti.

Pokud se v místě osazení nádrže vyskytují výše uvedené podmínky, jsme schopni nabídnout jiný typ nádrže (např. nesamonosná, dvouplášťová apod.). Bližší informace v projekčních a instalačních podkladech.
Součástí dodávky je i komínek 80 cm a plastový poklop. Komínek lze krátit dle potřeby.
Cena neobsahuje:

Záruka:
24 měsíců na technologickou část, 5 let na nádrž. Na spotřební materiál (membrána u dmychadla) je záruka dle výrobce (12 měsíců).

Sníženou sazbu DPH 12 % lze uplatnit v případě dodržení zákonných podmínek (ČOV je příslušenstvím rodinného domu pro sociální bydlení, jehož celková podlahová plocha nepřesahuje 350 m². V ostatních případech je sazba DPH 21 %.

Parametry

Počet EO min.: 3
Počet EO max.: 7
Průměrný průtok: 0.60 m3/hod.
Materiálové provedení: polyproplylen
Připojovací rozměr - přítok: DN150
Připojovací rozměr - odtok: DN150
Dmychadlo: Ano
Hmotnost: 300 kg
Příkon max.: 60 W
Záruka - technologie DČOV: 24 měsíce
Záruka - nádrž: 60 měsíce
Příslušenství

Příslušenství

AIRMAC dmychadlo DB 60, 230 V

Dmychadlo k ČOV ASIO VARIOcomp 5 K.

Cena: 5 082 Kč  s DPH 4 200 Kč  bez DPH

ASIO skříňka na dmychadlo

k ČOV ASIO AS-VARIO COMP

Cena: 3 570 Kč  s DPH 2 950 Kč  bez DPH
Dotaz na zboží

Dotaz na zboží "Čistírna odpadních vod ČOV ASIO AS-VARIOcomp 5 K + nádrž FLAT"