Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Nákupní rádce

Podle účinnosti čištění domovní čistírny lze vyčištěnou vodu využít:
- Vypouštění do povrchové vody na ohlášení, do podzemní vody na základě povolení vodoprávního úřadu (AS-VARIOcomp 5 K). Není vhodný rozstřik v místech, kde se pohybují lidé.
- Vypouštění do povrchové a podzemní vody na ohlášení, zásak, zalévání ke kořenům (AS-IDEAL PZV). Není vhodný rozstřik v místech, kde se pohybují lidé.
- Užitková voda např. na mytí auta, zálivku, WC, ... (AS-VARIOcomp 5 K ULTRA ... Další informace

Nákupní rádce

Podle účinnosti čištění domovní čistírny lze vyčištěnou vodu využít:
- Vypouštění do povrchové vody na ohlášení, do podzemní vody na základě povolení vodoprávního úřadu (AS-VARIOcomp 5 K). Není vhodný rozstřik v místech, kde se pohybují lidé.
- Vypouštění do povrchové a podzemní vody na ohlášení, zásak, zalévání ke kořenům (AS-IDEAL PZV). Není vhodný rozstřik v místech, kde se pohybují lidé.
- Užitková voda např. na mytí auta, zálivku, WC, ... (AS-VARIOcomp 5 K ULTRA).

Před výběrem domovní (domácí) čistírny odpadních vod musíte znát minimálně následující informace:
- Požadovanou účinnost čištění domovní (domácí) čistírny odpadních vod (BČOV) s ohledem na další využití vyčištěné vody (v případě vypouštění do vodoteče splnění požadavků vodoprávního úřadu na nepřekročení stanovených max. hodnot "m" a "p" koncentrací sledovaných ukazatelů znečištění, nejčastěji CHSKCr, BSK5 a NL).
- Výkon domovní (domácí) čistírny odpadních vod (BČOV), který musí odpovídat látkovému zatížení vyjádřenému hodnotou EO (ekvivalentní obyvatel) nebo průměrnému průtoku v m3/hod.
- Zda se v místě instalace vyskytuje podzemní voda nad úrovní základové desky pro domovní čistírnu odpadních vod.
- Zda mimo pochůznosti krytu domácí čistírny odpadních vod (BČOV) je v souvislosti s umístěním zařízení (např. před garáží) současně požadována i pojízdnost.
V níže uvedeném přehledu domovních čistíren odpadních vod jsou u každého typu tyto informace uvedeny. Všechny tyto informace je třeba uvést ve Vaší poptávce, pokud chcete s výběrem domácí čistírny odpadních vod (BČOV) pomoci. Pomocí těchto kritérií si také sami můžete vybrat vhodný typ po načtení šablony "Domovní čistírny odp. vod" v naší nabídce HLEDÁNÍ DLE PARAMETRŮ.
Všechny nabízené domovní čistírny odpadních vod splňují hygienické a vodohospodářské požadavky. V případě požadavku na jiné provedení domovních čistíren odpadních vod zašlete prosím poptávku na adresu dotaz@e-cerpadla.cz.
Instalace domovní čistírny odpadních vod se provádí do výkopu na podkladní betonovou desku o tloušťce cca 10 cm s KARI sítí. Pokud je nádrž samonosná, nemusí se obetonovávat, stačí pouze její zasypání.
Seznamte se s důležitými informacemi o provozu domovních čistíren odpadní vody (BČOV) na stránce BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD.

Orientační stanovení produkce odpadních vod
Na osobu a den se předpokládá u bytů a rodinných domů průměrná produkce 150 l splaškové odpadní vody. Přesná hodnota látkového zatížení (EO) a průměrného průtoku by měla být uvedena ve zpracované projektové dokumentaci pro instalaci (BČOV) domácích čistíren odpadních vod.

Od roku 2010 je v naší provozovně v Kostelci nad Orlicí zřízeno prodejní středisko firmy ASIO, spol. s r. o. Brno, které zajišťuje prodej všech vodohospodářských produktů z její nabídky. Jedná se zejména o domovní čistírny odpadní vody, plastové nádrže, septiky, jímky, vodoměrné šachty armaturní, čerpací šachty, systémy zachycení a využití dešťových vod a systémy akumulace a zásak vod.
V případě zájmu je možno navštívit náš prodejní sklad na adrese IMPEA s.r.o., Fügnerova 1126, 517 41 Kostelec n. Orl., kde je nejprodávanější zařízení skladem, nebo nás kontaktovat:
Telefon: 494 321 013, E-mail: info@impea.cz.

Důležité upozornění. Při objednání níže uvedeného zboží není cena dopravy uvedená v objednávce správná. Její výši si můžete zjistit na stránce Doprava - DČOV.


Méně informací

Čistírna odpadních vod ČOV ASIO AS-VARIOcomp 8 K

Domovní biologická čistírna pro 6 až 10 osob, plastové provedení, pochůzná.

1374
Cena: 49 866 Kč  s DPH 43 362 Kč  bez DPH
Množství: ks
Doprava:
viz. stránka DOPRAVA DČOV
Dostupnost: 1 až 7 dní
Kód zboží: 04.01.01.02
Hmotnost: 260 kg
Vyrábí: Asio_n1
Popis produktu
Parametry

Popis produktu

Domovní čistírny odpadních vod ASIO jsou určeny k čištění všech splaškových vod z bytů a rodinných domů s výjimkou vod dešťových a bazénových. Technologické řešení těchto čistíren je založeno na stabilním a spolehlivém provozu při minimální potřebě energie. Tato technologie využívá aerobní biologické procesy, které jsou v praxi ověřeny dlouholetým provozem.

Domovní ČOV AS-VARIOcomp 8 K je určena pro 6-10 EO, průměrný průtok cca 1,2 m3/den, látkové zatížení cca 0,50 kg BSK5/den (8 EO), válcová nádrž o průměru 1500 mm, výšky 1500 mm se vstupním komínkem 1000 x 840 mm, výšky 500 mm uzavřeným kompozitovým pochůzným víkem na uzamčení. Vtok je upraven na připojení na PVC DN 150 mm, odtok DN 150 mm, výška vtoku Vv = 1350 mm, výška odtoku Vo = 1270 mm od základové desky. Dmychadlo je součástí dodávky a předpokládá se jeho umístění mimo nádrž ČOV (do vzdálenosti cca 7 m), propojení nádrže ČOV s dmychadlem není součástí dodávky.

Výhody námi dodávané ČOV:

• kompletnost dodávky (cena zahrnuje trvanlivý, zateplený a pochůzný poklop a komínek)
• zprovoznění a zaškolení servisním technikem
• jednoduchý, spolehlivý a ekologický provoz, nízké provozní náklady
• možnost jednoduché přestavby z klasické ČOV na typ ULTRA vložením membránového modulu (produkce užitkové vody vhodné na zalévání, mytí auta, WC)
• zákaznická podpora a servisní střediska po celé ČR, zajištění záručního a pozáručního servisu
• minimální životnost 25 let - podloženo statickým výpočtem
• tradice a zkušenosti s výrobou a provozem už od roku 1993
• certifikováno státní zkušebnou
• možnost dovybavení ČOV poklopem v zelené barvě do zatravněných ploch (za příplatek)

Upozornění: kanalizační potrubí je nutné odvětrat dle „Projekčních a instalačních podkladů“ (v souladu s ČSN EN 12056). Vzduchové propojení mezi ČOV a dmychadlem není součástí dodávky, zajistí investor.
Nádrž nutné obetonovat pouze v případě vysoké hladiny spodní vody nebo je-li nástavec ČOV zvýšen o více než 500 mm.

                    Návod:

Parametry

Počet EO min.: 6
Počet EO max.: 10
Průměrný průtok: 1.20 m3/hod.
Vhodnost použití při spodní vodě: Ne
Pojízdnost poklopu: Ne
Materiálové provedení: polyproplylen
Připojovací rozměr - přítok: DN150
Připojovací rozměr - odtok: DN150
Dmychadlo: Ano
Hmotnost: 260 kg
Příkon max.: 80 W
Záruka - technologie DČOV: 24 měsíce
Záruka - nádrž: 60 měsíce
Příslušenství

Příslušenství

Dmychadlo k ČOV ASIO do 8 EO

Příslušenství k ČOV ASIO

1 až 7 dní
Cena: 4 792 Kč  s DPH 3 960 Kč  bez DPH

Skříňka na dmychadlo ASIO

Příslušenství k dmychadlům ČOV ASIO

1 až 7 dní
Cena: 3 025 Kč  s DPH 2 500 Kč  bez DPH
Dotaz na zboží

Dotaz na zboží "Čistírna odpadních vod ČOV ASIO AS-VARIOcomp 8 K"