Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).


Kdo je správce?
Správcem Vašich osobních údajů je společnost IMPEA s.r.o., IČO 27506746, se sídlem Kydlinovská 301/14, Hradec Králové 16 zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložka č. 23074, která provozuje webové stránky s e-shopem 
www.e-cerpadla.cz. Protože Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tak určujeme způsob, účel zpracování a jeho dobu.

Kontaktní údaje
Můžete nás kontaktovat na tel. čísle 603 438 923 nebo E-mailem na 
info@-cerpadla.cz.

Prohlašujeme
Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • Budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme Vám a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme Vámi svěřené osobní údaje z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje v rozsahu fakturační údaje, případně dodací adresa, E-mail, telefon, IP adresa, nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání objednaného zboží).
 • Vedení účetnictví
  Pokud jste našimi  zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme pro vystavování a evidenci daňových dokladů na základě zákonné povinnosti.
 • Marketing - zasílání newsletterů (obchodních sdělení)
  Vaše osobní údaje (E-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení.
  Pokud jste naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky.
  Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu po dobu 10 let od udělení.
  V obou případech můžete tento souhlas kdykoliv odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném E-mailu.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu záručních dob zboží, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování, nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu.
Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů, pokud je na svém počítači v internetovém prohlížeči zakážete.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Učinili jsme všechna dostupná organizační a technická opatření, abychom ochránili Vaše osobní údaje v maximální možné míře a zamezili jejich zneužití, poškození nebo zničení.

Předání osobních údajů třetím osobám
K Vašim osobním údajům mají přístup pouze naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.
Pro zajištění některých konkrétních specializovaných zpracovatelských činností využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří dodržují zásady GDPR.
Jedná se o:
SmartSelling - aplikace pro komunikaci
Google - Google Analytics
Platební brána ComGate
ESOF - účetní firma
GLS, PPL, Česká pošta - rozesílka zboží

Předávání dat mimo Evropskou unii
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte nás prostřednictvím E-mailu 
info@e-cerpadla.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a ve lhůtě 30 dní Vám doložíme, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování, např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V tomto případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat na Váš E-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud se domníváte, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami Vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme Vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném E-mailu.

Mlčenlivost
Všichni naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
 

Ochrana osobních údajů - platná do 24. 5. 2018
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. 
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.