Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Odčerpávání vody při nízké hladině, průsaková voda

 

Vlastnosti čerpadla

Při odčerpávání vody při povodních, průsakové vody ze sklepů, vyčerpávání bazénů a vytopení bytu je třeba použít čerpadlo s následujícími vlastnostmi:

 • Pohon na 230 V, který je běžně dostupný.
 • Čerpadlo nemusí být při provozu vždy zcela ponořeno, proto musí být chlazeno čerpanou vodou.
 • Možnost dosažení co nejnižší min. hladiny vody (často se odčerpává voda z rovné plochy, např. podlahy).
 • Možnost čerpání i znečištěné vody.
 • Dostatečná dopravní výška.

Ideální pro odčerpávání vody při povodních, záplavách, průsakové vody ze sklepů a při vytopení bytu je použití ponorných kalových čerpadel. Všechna jsou konstruována pro trvalé ponoření.

Výběr čerpadla

Vhodná čerpadla najdete v naší nabídce ČERPADLA PRO NÍZKOU HLADINU VODY.

 • Stanovíte si dopravní výšku odpovídající Vašim provozním podmínkám jako  součet hodnoty  výškového rozdílu mezi čerpadlem a místem vypouštění z hadice/potrubí a hodnoty ztráty tlaku v potrubí, kdy 10 m délky potrubí/hadice odpovídá přibližně 1 m dopravní výšky (např. u výškového rozdílu 2,5 m a délky hadice 15 m je přibližná dopravní výška 4 m /součet 2,5 m a 1,5 m/) za podmínky zachování u hadice/potrubí stejného vnitřního průměru, jako je připojovací rozměr výtlaku čerpadla. Na výtoku z hadice/potrubí se nepředpokládá žádný přetlak. Maximální dopravní výška u Vámi vybraného čerpadla by měla být min. o 3 m větší jak Vámi vypočítaná.
  Další možností je provedení výpočtu dopravní výšky na stránce VÝPOČET DOPRAVNÍ VÝŠKY ČERPADLA. Ve spodní části stránky je video s návodem.
  Příklad:
  Výškový rozdíl mezi spodní části čerpadla a výtokem z hadice je 3,5 m, délka hadice je 15 m, volný výtok vody. Hodnota dopravní výšky odpovídající Vašim provozním podmínkám je 5 m (3,5 + /15 : 10/).
  Můžete použít ponorné kalové čerpadlo, jehož hodnota max. dopravní výšky je 8 m (5 + 3) a vyšší. Po kliknutí na název čerpadla se Vám zobrazí jeho nabídka. Větší z dvojice hodnot dopravní výšky je maximální a s tou provedete porovnání.
 • Pro domácí použití doporučujeme ponorná kalová čerpadla s integrovaným vertikálním plovákovým spínačem, která lze provozovat v automatickém režimu (samo se zapne při dosažení zapínací hladiny vody a samo se vypne při odčerpání vody na vypínací hladinu) a ručním režimu (plovákový spínač je vypnutý, chod čerpadla ovládá obsluha). Dosažení min. úrovně hladiny uvedených u jednotlivých čerpadel je možné pouze v ručním režimu ovládání. Současně je třeba si uvědomit, že pro dosažení výšky hladiny několika mm je třeba výkon čerpadla přiměřeně snížit omezením průtoku tak, aby voda stačila k čerpadlu přitékat a nedocházelo k přisávání vzduchu. Nelze proto v tomto případě využít automatické spínání pomocí plovákového spínače.
 • Na dokonalé odstranění vody s bahnem z podlahy je také možno použít JEZÍRKOVÉ VYSAVAČE KALU, podívejte se na instruktážní video přístupné z naší nabídky (ukázka je na 2 min. 10 s záznamu).
 • Pro profesionální použití doporučujeme ponorná kalová čerpadla s vysokou dopravní výškou:
  HCP 50ASH21.1, provedení 230 V nebo 400 V + hadice C52 (původní označení HCP AS-215), nerezové provedení, vhodné pro čerpání vody s abrazivními nečistotami, max. velikost nečistot 8 mm. průtok 0 až 23 m3/hod., dopravní výška 20 až 4,5 m. Připojení výtlaku C52.
  GRINDEX MINI, min. výška hladiny vody cca 5 cm, po instalaci nástavce pouze několik mm (lze ho použít již od výšky hladiny 3 cm). Nerezové provedení, max. velikost nečistot 5 mm, ochrana proti chodu na sucho. Průtok 0 až 18,7 m3/hod., dopravní výška 16 až 1 m. Připojení výtlaku C52.

Video s postupem při výběru kalového čerpadla.

Konec.