Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Průvodce výběrem čerpadla - voda s abrazivním znečištěním

Postup při výběru ponorného kalového čerpadla

 • Stanovíte si požadovaný max. průtok čerpané vody. Při přečerpávání vody z nádrže se zjistí požadovaný průtok tak, že se přečerpávaný objem kapaliny v m3 vydělí počtem minut, za který má být přečerpán, a vynásobí číslem 60. Např. při požadavku přečerpání objemu 1,5 m3 do 5 min. musí být min. průtok čerpadlem 18 m3/hod. (1,5 : 5 x 60).
 • Stanovíte si dopravní výšku odpovídající Vašim provozním podmínkám jako součet hodnoty výškového rozdílu mezi čerpadlem a místem vypouštění z hadice/potrubí a hodnoty ztráty tlaku v potrubí, kdy 10 m délky potrubí/hadice odpovídá přibližně 1 m dopravní výšky (např. u výškového rozdílu 2,5 m a délky hadice 15 m je přibližná dopravní výška 4 m /součet 2,5 m a 1,5 m/) za podmínky zachování u hadice/potrubí stejného vnitřního průměru, jako je připojovací rozměr výtlaku čerpadla. Na výtoku z hadice/potrubí se nepředpokládá žádný přetlak. Maximální dopravní výška u Vámi vybraného čerpadla by měla být min. o 3 m větší jak Vámi vypočítaná.
  Další možností je provedení výpočtu dopravní výšky na stránce VÝPOČET DOPRAVNÍ VÝŠKY ČERPADLA. Ve spodní části stránky je video s návodem.
  Příklad:
  Výškový rozdíl mezi spodní části čerpadla a výtokem z hadice je 3,5 m, délka hadice je 15 m, volný výtok vody. Hodnota dopravní výšky odpovídající Vašim provozním podmínkám je 5 m (3,5 + /15 : 10/).
  Můžete použít ponorné kalové čerpadlo, jehož hodnota max. dopravní výšky je 8 m (5 + 3) a vyšší. Po kliknutí na název čerpadla se Vám zobrazí jeho nabídka. Větší z dvojice hodnot dopravní výšky je maximální a s tou provedete porovnání.
 • Kliknete si na naší nabídku PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA a podle výrobce a ceny si vyberete vhodný typ, jehož max. dopravní výška je alespoň o 3 m větší jak Vámi vypočítaná. Po kliknutí na jeho nabídku se podíváte ve spodní části karty POPIS na jeho charakteristiku (nebo po kliknutí na odkaz na PROSPEKT). Na svislé ose (y) si najdete hodnotu vypočítané dopravní výšky a vedete rovnoběžku s vodorovnou osou (x). V místě, kde se protne s charakteristikou vybraného čerpadla, si na vodorovné ose odečtete hodnotu průtoku. Pokud Vám vyhovuje, můžete si čerpadlo objednat. Pokud ne, musíte v hledání pokračovat ...
 • Vhodné typy najdete přímo v naší nabídce ČERPADLA PRO ABRAZIVNÍ ZNEČIŠTĚNÍ.

Užitečné informace

Pokud potřebujete čerpadlo o malém průměru, nebo do jímky velmi malých rozměrů, nebo pro jiné omezující podmínky, podívejte se do NÁKUPNÍHO RÁDCE v naší nabídce, kde jsou uvedeny vhodné typy. Pokud na ně kliknete myší, zobrazí se Vám hned jejich nabídka.

Video s postupem výběru kalového čerpadla.

Konec průvodce.