Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Jak vybrat domácí vodárnu?

Víte, že existují 3 druhy domácích vodáren? Vysvětlíme Vám, jaké jsou mezi nimi rozdíly.
Vy si vyberete tu, která Vám nejvíce vyhovuje.

Nedělejte zbytečné chyby. Získejte návod, jak se jim vyhnout.
Provedeme Vás detailně výběrem domácí vodárny krok za krokem a upozorníme na možná rizika.

Pokud si nebudete jisti výběrem, odešlete nám poptávku. Najdete ji v horní části každé stránky.

Jak vybrat domácí vodárnu

Názvem DOMÁCÍ VODÁRNA se označuje soubor zařízení sloužící k automatickému zajištění dodávky pitné, užitkové nebo dešťové vody v domácnostech. Po zahájení odběru vody se vodárna sama zapne. Jako zdroj vody může sloužit studna, vrt nebo zásobní nádrž. Můžete si ji objednat již sestavenou od výrobce (nabídka DOMÁCÍ VODÁRNY) nebo si ji sestavit z jednotlivých částí.
Domácí vodárna bývá také často chybně označována jako "automatické čerpadlo", "čerpadlo s tlakovým spínačem" nebo "čerpadlo s Presscontrolem".

Při výběru domácí vodárny je třeba podle Vašich požadavků správně zvolit:

 • Způsob ovládání čerpadla domácí vodárny (tlakový spínač nebo ovládací jednotka - Presscontrol nebo řídící jednotka s frekvenčním měničem), které rozhoduje o vlastnostech.
 • Parametry (provozní bod) a druh čerpadla domácí vodrány (povrchové nebo ponorné), které rozhodují o výkonu vodárny.
 • Provedení - sestavenou od výrobce (kompaktní provedení) nebo jednotlivé komponenty. Sestavenou vodárnu po připojení k rozvodu elektřiny a vody můžete začít hned používat. Komponenty musíte smontovat, ale v případě závady v elektronice nemusíte do opravny zasílat celou vodárnu, ale pouze ovládání čerpadla, které můžete manuálně zapínat a vodu si po dobu opravy nouzově načerpat.

Nejdůležitější části domácí vodárny jsou:

 • Čerpadlo, které může být ponorné nebo povrchové samonasávací.
 • Zpětná klapka.
 • Ovládání čerpadla (tlakový spínač nebo ovládací jednotka - PRESSCONTROL nebo řídící jednotka s frekvenčním měničem).
 • Tlaková nádoba.

Výběr domácí vodárny - postup

Kliknutím na podtržený modře zbarvený text se Vám v prohlížeči zobrazí naše nabídka daného zboží.

Výběr způsobu ovládání čerpadla domácí vodárny

O tom, jaké vlastnosti bude mít domácí vodárna, rozhoduje způsob ovládání chodu čerpadla. O jejím výkonu naopak rozhodují parametry čerpadla.
V současné době si můžete vybrat ze tří možnosti:

 • Tlakový spínač.
 • Ovládací jednotka (Presscontrol).
 • Řídící jednotka s frekvenčním měničem.

V průběhu telefonických konzultací dostáváme často otázku, který způsob je nejlepší. Odpověď je jednoduchá - ten, která Vám nejvíce vyhovuje. Je to stejné jako s volbou motoru při koupi auta - zda benzinový nebo naftový nebo elektrický.
Na posouzení rozdílů je třeba znát jejich vlastnosti, které jsou uvedeny v následující části. Záleží pouze na Vás, která možnost se Vám bude v porovnání s Vašimi požadavky zdát jako nejvýhodnější ...

Doporučujeme se také podívat do naší nabídky DOMÁCÍCH VODÁREN. Zde najdete jejich rozdělení nejen podle výrobců, ale také podle způsobu ovládání čerpadla - DOMÁCÍ VODÁRNY S TLAKOVÝM SPÍNAČEM A TLAKOVOU NÁDOBOUDOMÁCÍ VODÁRNY S OVLÁDACÍ JEDNOTKOU (PRESCONTROLem) a DOMÁCÍ VODÁRNY S ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU S FREKVENČNÍM MĚNIČEM. Pokud si vodárny v dané nabídce srovnáte od nejlevnější, zjistíte i cenové rozmezí, které můžete porovnat s Vaší představou.

Princip ovládání čerpadla domácí vodárny tlakovým spínačem

Tlakový spínač zapne čerpadlo při poklesu tlaku na nastavenou zapínací hodnotu a vypne ho při dosažení nastavené vypínací hodnoty (tlak v systému kolísá od zapínacího po vypínací, což se projevuje změnou průtoku a tlaku v odběrném místě).
Jaké jsou nevýhody?
Již zmíněné kolísání tlaku vody a s tím spojené kolísání průtoku. Z tohoto důvodu není vhodné pro průtokové ohřívače a zalévání postřikovači (mění se dostřik vody).
Jak vodárna funguje?
Při otevření kohoutku tlačí vodu z tlakové nádoby stlačený vzduch, tlak v rozvodu postupně klesá v závislosti na objemu odebrané vody. Pokud je kapacita tlakové nádoby vyčerpána, poklesne tlak až na hodnotu zapínacího tlaku a tlakový spínač zapne čerpadlo. V rozvodu vody začne stoupat tlak, dochází k opětnému naplnění tl. nádoby, po dosažení vypínacího tlaku se čerpadlo vypne. Tento cyklus se opakuje.
Z principu činnosti je patrné, že velikost tlakové nádoby nemá vliv na výkon (tlak, průtok) domácí vodárny, ale pouze na četnost zapnutí čerpadla.
V případě nedostatku vody nechrání klasický tlakový spínač čerpadlo proti poškození při chodu na sucho (ochrana se musí provést jiným způsobem, např. pomocí plovákového spínače, sond, ...více najdete na stránce JAK VYBRAT ČERPADLO). Pokud použijete elektronický tlakový spínač, tak ty většinou ochranu proti chodu na sucho mají.

Použité čerpadlo musí vždy dosáhnout v místě instalace tlakového spínače větší hodnotu max. tlaku vody, než je nastavená hodnota vypínacího tlaku, a to o min. 0,5 baru. Jinak by nedošlo k vypnutí čerpadla.
Rozdíl mezi hodnotou vypínacího a zapínacího tlaku bývá většinou 1,5 baru.
Hodnota zapínacího tlaku musí umožňovat dosažení potřebného tlaku vody ve všech odběrných místech (pokud je dopravní výška mezi tl. spínačem a odběrným místem cca 7 m, je v případě dostatečného výkonu čerpadla při zapínacím tlaku vodárny 2 bary v odběrném místě min. hodnota tlaku vody 1,3 baru (20 - 7), stejné ponížení bude i pro max. tlak (při vypínacím tlaku vodárny 3,5 baru bude jeho hodnota v odběrném místě 2,8 baru). To je třeba zohlednit při nastavování tlakovéhospínače.
Nabídku tlakových spínačů najdete na stránce TLAKOVÉ SPÍNAČE. Příklad zapojení při použití 5-ti cestné armatury je uveden na fotografii (flexo-hadice vede k tl. nádobě). Schéma zapojení domácí vodárny s tlakovým spínačem

 
Č - čerpadlo (ponorné nebo povrchové)
M - motor čerpadla
K - zpětná klapka
T - tlaková nádoba
S - tlakový spínač
M - manometr (tlakoměr)
U výrobcem sestavených vodáren se samonasávacím čerpadlem se zpětná klapka umísťuje na sání čerpadla.
Víte, podle čeho poznáte, že výkon čerpadla domácí vodárny je malý? Při delším odběru vody se čerpadlo nevypíná a tlak vody je nízký (nekolísá tlak od zapínacího po vypínací).

Princip ovládání čerpadla domácí vodárny ovládací jednotkou (Presscontrol)

Ovládací jednotka (tzv PRESSCONTROL) zapne čerpadlo při poklesu tlaku vody na nastavenou hodnotu zapínacího tlaku a na rozdíl od tlakového spínače ho vypne při zastavení odběru vody (čidlo v zařízení neindikuje žádný průtok).
V současné době máme v nabídce dva druhy ovládacích jednotek:

 • Klasické řešení. Ovládací jednotka sepne čerpadlo při poklesu tlaku vody pod nastavenou hodnotu zapínacího tlaku a vypne ho po ukončení odběru vody (nulový průtok). Tlak při daném odběru (průtoku) vody nekolísá, při různých průtocích má hodnoty odpovídající pracovnímu bodu na charakteristice použitého čerpadla.
 • Kombinace ovládací jednotky s tlakovým spínačem, např. PUMPA PC-58 a PC-59. Ovládací jednotku lze provozovat jedním ze dvou režimů:
  • Funkce „Presscontrol“, kdy se čerpadlo zapne při poklesu tlaku vody pod hodnotu zapínacího tlaku a vypne při ukončení odběru vody. Vlastnosti zařízení jsou stejné jako u klasického řešení.
  • Funkce „tlakový spínač“ s možností nastavení zapínacího a vypínacího tlaku. Čerpadlo je zapínáno v rozsahu nastaveného zapínacího a vypínacího tlaku.
  V případě použití zařízení jako ovládací jednotky (Presscontrol, režim 1) může ale nemusí být instalována tlaková nádoba o objemu 8 až 18 l, kterou najdete na kartě PŘÍSLUŠENSTVÍ nebo v naší nabídce TLAKOVÉ NÁDOBY. Ovládací jednotka bude funkční i bez tl. nádoby.
  Pokud se zařízení bude provozovat jako tlakový spínač, tak je vždy nutná instalace tlakové nádoby (v případě střídání režimů 1 a 2 o objemu cca 24 l, v případě použití pouze tlakového spínače (režim 2) o objemu 60 až 100 l).

Všechny ovládací jednotky chrání čerpadlo proti chodu na sucho (při poklesu tlaku způsobeném nasátím vzduchu vypne čerpadlo).
Jaké jsou nevýhody?
Zařízení lze použít pouze u odstředivých čerpadel (není vhodné pro vřetenová a elektromagnetická vibrační, kalová, ...).
Je třeba si uvědomit, že po vypnutí čerpadla je na jeho výstupu dosažen tlak vody odpovídající hodnotě max. dopravní výšky čerpadla (10 m = 1 bar), což u některých ponorných čerpadel může být poměrně vysoká hodnota. Při zahájení čerpaní vody ve vrtu s malou vydatností může hladina často klesnout až o 30 m, což představuje pokles tlaku o 3 bary. Proto se v těchto případech uvažuje pokles min. hladiny až k čerpadlu, což má za následek velký rozdíl v tlaku vody na začátku a při ukončení odběru vody (při stejném průtoku). V tomto případě doporučujeme instalaci redukčního ventilu, kterým lze max. hodnotu tlaku snížit na požadovanou hodnotu.
V případě, že tlak vody v místě instalace ovládací jednotky nebo tlakové nádoby může větší jak hodnota max. tlaku udávaného jejich výrobci, tak se redukční ventil umístí za zpětnou klapku před ovládací jednotku a tlakovou nádobu.

Jak vodárna funguje?
Při odběru vody klesne tlak v rozvodu na hodnotu zapínacího tlaku a ovládací jednotka zapne čerpadlo, k jeho vypnutí dojde až několik vteřin po ukončení odběru, kdy jednotkou přestane protékat voda.
Při netěsnosti rozvodu vody (splachovač WC, kapající kohoutky) a u rozsáhlých rozvodů s odběrními místy s častějším krátkodobým odběrem se z důvodu zamezení častého spínání čerpadla doporučuje instalace malé tl. nádoby o objemu 8 až 15 l, max. 24 l. Instalace tl. nádoby je vhodná zejména v případě použití ponorného čerpadla ve vrtu, kde při častém zapínání hrozí poškození motoru čerpadla z důvodu nedostatečného chlazení. V případě aplikací s dlouhodobým chodem čerpadla, např. při zalévání, nemusí být použita.

Provozní tlak při daném odběru (průtoku) nekolísá a zjistí se z charakteristiky použitého čerpadla.
Součástí ovládací jednotky je ochrana čerpadla proti chodu na sucho.
Zařízení lze umístit na kterékoliv místo mezi čerpadlem a prvním odběrném místě (v případě instalace tl. nádoby před ní). U povrchových samonasávacích čerpadel se nejčastěji instaluje přímo na jeho výtlak.

Pro použití ovládací jednotky je třeba splnit současně dvě podmínky. Instalované čerpadlo musí mít dostatečnou max. dopravní výšku (10 m = 1 bar = 0,1 MPa), aby tlak vody v místě montáže ovládací jednotky byl vyšší než její zapínací tlak. Současně výškový rozdíl odpovídající potrubnímu propojení mezi ovládací jednotkou a kterýmkoliv místem odběru musí být minimálně o 4 m menší (počet metrů záleží na údaji poskytnutém výrobcem, 4 m = 0,4 bar = 0,04 MPa), než je hodnota zapínacího tlaku ovládací jednotky. To znamená, že u zapínacího tlaku 1,5 baru nesmí být výškový rozdíl větší jak 11 m (1,5 baru = 15 m – 4 m), u zapínacího tlaku 2,2 baru nesmí být výškový rozdíl větší jak 18 m (2,2 baru = 22 m – 4 m).
Proč? Odpověď je jednoduchá. Výška vodního sloupce 22 m nad ovládací jednotkou (ne nad čerpadlem) způsobí tlak 2,2 baru a proto by při zahájení odběru vody v této výšce nedošlo k poklesu tlaku potřebnému k zapnutí čerpadla. Hodnota 4 m je rezerva požadovaná výrobcem ovládací jednotky.
Příklad:
Nad ovládací jednotkou se zapínacím tlakem 2,2 baru je odběrné místo ve výšce 25 m. Na výtlaku ovládací jednotky bude tlak min. 2,5 baru (10 m = 1 bar). Protože je tato hodnota vyšší než zapínací tlak a nikdy nemůže poklesnout, nemůže dojít k zapnutí čerpadla - domácí vodárna nebude funkční. Ovládací jednotka bude správně pracovat pouze v případě, že všechna místa odběru vody budou ve výšce max. 18 m (22 - 4) nad jednotkou (Presscontrolem).
Tento způsob regulace lze doporučit všude, kde je požadováno nekolísání tlaku v průběhu stálého odběru vody, např. závlahové systémy (nemění se dostřik).
Nabídku ovládacích jednotek (Presscontrolů) najdete na stránce OVLÁDADACÍ JEDNOTKY.
Schéma zapojení domácí vodárny s řídící jednotkou - Presscontrolem


Č - čerpadlo (ponorné nebo povrchové)
M - motor čerpadla
K - zpětná klapka
T - tlaková nádoba
O - ovládací jednotka (PRESSCONTROL)
M - manometr (tlakoměr)

Neustále dostáváme dotazy ohledně použití tlakové nádoby s větším objemem jak uvedených max. 24 l. Objem 8 až 15 l dodávají ke svým vodárnám i renomovaní výrobci, není to tedy pouze "naše" doporučení. Zde není opravdu žádný prostor na diskusi - buď si necháte poradit nejvýhodnější řešení, nebo si můžete koupit tlakovou nádobu s objemem podle Vašeho přání.
Čím větší objem bude tl. nádoba mít, tím déle poběží čerpadlo po ukončení odběru vody.

Princip ovládání čerpadla domácí vodárny řídící jednotkou s frekvenčním měničem

Součástí řídící jednotky je tlakové čidlo, které měří tlak v rozvodu vody. Pokud klesne pod nastavenou hodnotu, tak se zapne čerpadlo. Automatika porovnává naměřenou a nastavenou hodnotu tlaku vody a podle výsledku je výkon čerpadla buď snižován, nebo zvyšován změnou frekvence elektrického proudu, který pohání elektromotor čerpadla. Změna frekvence způsobí změnu otáček elektromotoru a ta způsobí změnu výkonu čerpadla. Čerpadlo je řídící jednotkou vypnuto při ukončení odběru vody.
Jaké jsou nevýhody?
Zařízení lze použít pouze u odstředivých čerpadel (není vhodné pro vřetenová a elektromagnetická vibrační, kalová, ...).
Je třeba počítat s vyšší cenou, která je ale kompenzována nižší spotřebou energie a uživatelským komfortem.
Je třeba vždy prověřit, zda vybraný typ čerpadla je vhodný pro použití řídící jednotky. Tato informace je většinou uvedena v NÁKUPNÍM RÁDCI v nabídce čerpadla.

Jak vodárna funguje?
Řídící jednotka s frekvenčním měničem zapne čerpadlo při poklesu tlaku vody pod nastavenou hodnotu. Řídící jednotka pomocí změny otáček čerpadla mění jeho výkon tak, aby i při změně průtoku při odběru na více místech byl dosažen nastavený tlak vody. Čerpadlo tedy běží na takový výkon, který odpovídá aktuálnímu průtoku vody při nastaveném tlaku. Čerpadlo proto vždy spotřebovává jen tolik energie, kolik je jí v dané chvíli podle odběru vody potřeba. Čerpadlo je řídící jednotkou vypnuto při ukončení odběru vody.
Při netěsnosti rozvodu vody (splachovač WC, kapající kohoutky) a u rozsáhlých rozvodů s odběrními místy s častějším krátkodobým odběrem se z důvodu zamezení častého spínání čerpadla doporučuje instalace malé tl. nádoby s vakem o objemu 8 až 15 l, max. 24 l. Instalace tl. nádoby je vhodná zejména v případě použití ponorného čerpadla ve vrtu, kde při častém zapínání hrozí poškození motoru čerpadla z důvodu nedostatečného chlazení.
Při netěsnosti rozvodu vody (splachovač WC, kapající kohoutky) a u rozsáhlých rozvodů s odběrními místy s častějším krátkodobým odběrem se z důvodu zamezení častého spínání čerpadla doporučuje instalace malé tl. nádoby o objemu 8 až 15 l, max. 24 l. Instalace tl. nádoby je vhodná zejména v případě použití ponorného čerpadla ve vrtu, kde při častém zapínání hrozí poškození motoru čerpadla z důvodu nedostatečného chlazení. V případě aplikací s dlouhodobým chodem čerpadla, např. při zalévání, nemusí být použita.
Nabídku řídících jednotek najdete na naší stránce ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY S FREKV. MĚNIČEM.
Schéma zapojení domácí vodárny s řídící jednotkou s frekvenčním měničem


Č - čerpadlo (ponorné nebo povrchové)
M - motor čerpadla
K - zpětná klapka
T - tlaková nádoba
Ř - řídící jednotka s frekvenčním měničem
S - sonda řídící jednotky
M - manometr (tlakoměr)

Výhody použití řídící jednotky s frekvenčním měničem:
1) Udržení konstantního (nastaveného) tlaku v rozvodu.
Tuto vlastnost oceníte u rodinných domů s více uživateli, dále u závlahových systémů (nemění se dostřik), u nemovitostí, kde jsou používány tlakové sprchy nebo třeba průtokové elektrické ohřívače. Všude tam je konstantní tlak nezávislý na průtoku velmi důležitý.
2) Výrazná úspora elektrické energie.
3) Kompenzace tlakové ztráty u ponorných čerpadel u hlubokých vrtů a studní vznikající poklesem hladiny vody při čerpání.
Pokud máte např. vrt hluboký 45 m s normální hladinou 5 m pod terénem (40 m vodního sloupce ve vrtu), je tlaková ztráta přibližně jen 0,5 bar. Není-li ale vrt dostatečně vydatný a hladina při odběru vody klesá, dochází ke zvyšování tlakové ztráty. Klesne-li úroveň hladiny o 30 m, tlaková ztráta již činí cca 3,5 bar. Tato pozvolna narůstající ztráta je kompenzována plynulým zvyšováním otáček tak, aby na výstupu byl tlak stále konstantní (dle nastavené hodnoty). Při plném stavu vody ve vrtu je navíc provoz úspornější, teprve při výraznějším poklesu hladiny dochází k dosažení plného výkonu (a příkonu čerpadla).
4) Kompletní systém ochran a jištění.
Jednotky s frekvenčním měničem jsou většinou vybaveny ochrannými systémy, které chrání čerpadlo, motor a elektrické vedení.
a) Ochrana proti chodu nasucho: V případě nulového průtoku systém vypne čerpadlo.
b) Tepelná ochrana (ochrana proti přehřátí): Pro indikaci výskytu proudu na elektrických svorkách přesahujícího bezpečnou úroveň a způsobujícího zahřátí svorky nad nastavenou teplotu se čerpadlo vypne. Po zchlazení svorek je možné elektrické čerpadlo restartovat.
c) Ochrana proti zkratu.
5) Prodloužení životnosti čerpadla. Čerpadlo běží na velký výkon pouze při velkém odběru vody.
6) Omezení "vodních rázů". Co to je? Vodní ráz vzniká při náhlé změně v rychlosti proudění vody, např. při zapnutí a vypnutí čerpadla. Vznikne tlaková vlna často doprovázená hlukem připomínajícím bušení kladivem do potrubí. Frekvenční měnič zajistí tzv. "měkký" rozběh čerpadla.

Další informace jsou určeny pro hodně zvídavé ...

Princip funkce frekvenčního měniče u odstředivého čerpadla je patrný z následujícího obrázku.Frekvenci 50 Hz, která je v rozvodu elektřiny, odpovídá horní charakteristika. V případě jejího snížení na 45 Hz bude mít čerpadlo parametry odpovídající charakteristice pod ní.
Pokud budeme regulovat tlak např. na hodnotu 2 bary (dopr. výška 20 m), bude odběru 4 m3/hod. odpovídat frekvence 50 Hz, průtoku 3,3 m3/hod. 45 Hz, průtoku 2,6 m3/hod. 40 Hz, …
Pro regulaci tlaku vody pomocí změny otáček čerpadla jsou vhodná pouze odstředivá čerpadla, u kterých je velký rozdíl mezi maximální a minimální dopravní výškou (mají strmou charakteristiku).
Pokud chceme instalovat řídící jednotku s frekvenčním měničem ke stávajícímu čerpadlu, je třeba si uvědomit:

 • Při zvyšování frekvence stoupá průtok přibližně lineárně (plus/mínus 10%), dopravní výška s druhou mocninou a příkon elektromotoru s třetí mocninou. To znamená, že při zvýšení frekvence z 50 na 60 Hz dojde při čerpání vody o cca 20% navýšení hodnoty průtoku, o 44% navýšení hodnoty dopravní výšky a o 70% navýšení příkonu elektromotoru čerpadla.
 • Pokud instalujeme řídící jednotku s frekvenčním měničem ke stávajícímu čerpadlu s elektromotorem, tak nemůžeme, i když do jednotka umožňuje, nastavit větší hodnotu frekvence jak 50 Hz, protože by při ní došlo ke zničení elektromotoru z důvodu jeho přetížení. Max. výkon (a jemu odpovídající příkon) výrobcem použitého elektromotoru odpovídá max. výkonu čerpadla, proto ho nemůžeme frekvenčním měničem dále zvyšovat.
 • Pokud chceme použít regulační rozsah do 60 Hz, musíme k čerpadlu instalovat elektromotor o potřebném výkonu. Pokud je u čerpadla běžně dodáván elektromotor např. o příkonu 1 kW, při 60 Hz bude mít příkon min. 1,7 kW.
 • Frekvenčním měničem s rozsahem regulace frekvence do 60 Hz můžeme zvýšit hodnotu dopravní výšky a průtoku v případě, že jsme koupili čerpadlo s nevyhovujícími parametry, nebo tyto hodnoty potřebujeme zvýšit u stávajícího čerpadla a nechceme ho vyhodit. Podmínkou je jeho osazení elektromotorem s potřebným výkonem.

Námi nabízené řídící jednotky s frekvenčním měničem jsou přednastaveny pro použití na ovládání elektromotorů odstředivých čerpadel. V principu lze frekvenční měnič použít i na ovládání elektromotoru ponorných vřetenových čerpadel, z následujících důvodů tuto možnost nedoporučujeme:

 • U řídící jednotky nejde použít ochranu proto chodu na sucho, nutno instalovat sondy na indikaci min. hladiny.
 • Použitím frekvenčního měniče dojde zejména k regulaci tlaku vody, úspora elektrické energie je minimální.
 • U vřetenových čerpadel je hodnota rozběhového proudu elektromotoru větší než u odstředivého, proto musí být frekvenční měnič patřičně dimenzován.
 • Vzhledem k téměř lineární závislosti otáček na tlaku u vřetenových čerpadel je regulační rozsah výrazně menší jak u odstředivých. Tato skutečnost je ještě zvýrazněna malými průtoky vřetenových ponorných čerpadel.

Pokud chcete ponorné vřetenové čerpadlo regulovat frekvenčním měničem, doporučujeme jeho samostatné zakoupení včetně potřebného příslušenství (např. čidlo na měření tlaku).

Výběr vhodného čerpadla domácí vodárny podle jeho parametrů

Podrobný postup pro výběr čerpadla je uveden na naší stránce JAK VYBRAT ČERPADLO. Můžete také použít následující rychlý postup.
Pro výběr čerpadla, které je součástí domácí vodárny, je třeba znát provozní podmínky odpovídající Vašemu zapojení.
Co to znamená?
Nejdříve si musíme stanovít dopravní výšku odpovídající Vašemu zapojení čerpadla, ve které se zohlední:

 • Výškový rozdíl mezi min. hladinou čerpané vody ve vrtu/studni/nádrži/řece a jejím výtokem. Uvádí se v metrech.
 • Ztráty v potrubí/hadici. Přibližně lze počítat, že 10 m délky odpovídá 1 m dopravní výšky. Uvádí se v metrech.
 • Požadovaný tlak v rozvodu vody v místě, které jste použili pro stanovení výškového rozdílu. Uvádí se v barech, které se přepočítají na metry dopravní výšky (1 bar = přibližně 10 m dopravní výšky). Pokud není tlak požadován - voda vytéká do volné hladiny (např. při napouštění nádrže), tak se rovná nule.

Pokud všechny tři hodnoty sečteme, dostaneme dopravní výšku odpovídající Vašemu zapojení čerpadla. Pokud k ní přiřadíme max. hodnotu požadovaného průtoku (spotřeby) v m3/hod., tak dostaneme provozní bod čerpadla (současný max. průtok = z kolika míst a s jakým průtokem budete vodu současně odebírat - nezaměňujte s maximální denní spotřebou vody. Je mezi nimi stejný rozdíl, jako mezi max. rychlostí při cestě autem a ujetým počtem kilometrů).
Pro domácnost se uvažuje hodnota max. průtoku v rozmezí 2 až 4 m3/hod. V případě více domácností nebo penzionu nebo hotelu je třeba provést výpočet pomocí odkazu, který je uveden níže.

V téměř všech našich nabídkách čerpadel najdete na kartě POPIS PRODUKTU ve spodní části charakteristiku čerpadla, kterou bohužel někteří dodavatelé v prospektech chybně označují jinými názvy. Na svislé ose je zobrazena dopravní výška často označená jako "H" vyjádřená v metrech a na vodorovné ose průtok označený jako "Q" vyjádřený v m3/hod., l/s nebo l/min.
Další postup je jednoduchý. Podíváte se, jaký průtok odpovídá Vámi stanovené dopravní výšce a v jaké části charakteristiky se provozní bod nachází. Nejlépe je to patrné z obrázku.

Dopravní výšce 40 m odpovídá průtok 6 m3/hod. Pokud Vám tento průtok vyhovuje (koresponduje s Vámi požadovanou hodnotou max. průtoku), tak je čerpadlo z hlediska výkonových parametrů pro Vás vhodné.  Pokud ne, tak musíte hledat dál ...
Současně z charakteristiky poznáte, pro jaký rozsah průtoku a dopravní výšky je čerpadlo určené (zelená šipka - šedivá plocha).
Je třeba, aby provozní bod byl přibližně za polovinou rozsahu průtoku (oblast označená modrou šipkou). V této oblasti mají čerpadla největší účinnost a řídící jednotka největší regulační rozsah.
Co se stane, když hodnota max. průtoku bude ve skutečnosti větší jak požadovaná?
Odpověď je jednoduchá - nebude dosažen požadovaný tlak.
K výpočtu dopravní výšky odpovídající zapojení Vašeho čerpadla můžete také použít naši stránku VÝPOČET DOPRAVNÍ VÝŠKY ČERPADLA, kde pouze vložíte do příslušných políček Vaše hodnoty a dopravní výška se vypočítá sama.
Můžete si vybrat mezi přibližným a přesným výpočtem.

Jak vidíte, nejedná se o nic složitého. Pouze v našem e-shopu máte jistotu, že zde najdete všechny potřebné informace a čerpadlo vyberete správně.
Pokud znáte jiný spolehlivý a jednodušší způsob výběru čerpadla domácí vodrány, tak nám ho prosím sdělte.

Při výběru  domácí vodárny je třeba si uvědomit, že:

 • Se stoupající cenou domácí vodárny stoupá i úroveň technického řešení a materiálového provedení čerpadla, což má vliv i na provozní spolehlivost. Levná čerpadla jsou učena pro občasné použití. Proto by jste při výběru měli zohlednit, zda kupujete domácí vodárnu na chatu, kde jste několik týdnů v roce, nebo do rodinného domu, který je trvale užíván více obyvateli.
 • Pokud vodu z domácí vodárny používáte jako pitnou, je třeba upozornit na jednu skutečnost, o které se moc nemluví. U velmi levných čerpadel se většinou uvádí, že jsou vhodná pro čerpání užitkové vody. Někdy výrobce dokonce sám v návodu upozorňuje, že nejsou vhodná na čerpání pitné vody. Protože jsou ale levná, některým zákazníkům je to jedno ...
  V čem je problém?
  Z důvodu dosažení nízké ceny výrobce domácí vodárny použil v čerpadle a v jeho přívodním kabelu materiály, u kterých může docházet k uvolňování některých škodlivých sloučenin do čerpané vody. Pokud se tato voda pije, dostanou se i do Vašeho organismu - a zdraví máme přece jen jedno.
  U kvalitních čerpadel někteří výrobci mají certifikát vhodnosti pro použití na pitnou vodu, někteří, přestože vodárna přísné parametry splňuje (celonerezové provedení čerpadla), ho z důvodu vysokých nákladů nemají. Každý proto musí sám zvážit, zda se mu na domácí vodárně vyplatí šetřit ...

Uvedený přibližný výpočet ztráty v potrubí/hadici vychází z předpokladu, že délka potrubí/hadice 10 m odpovídá 1 m dopravní výšky.
U přibližného výpočtu se uvažuje optimální hodnota průtoku pro nejčastěji používané potrubí o DN32 (což nemusí vždy souhlasit s Vaší skutečností).
Přibližný výpočet lze použít v případě, kdy je na sání a výtlaku zachována u hadice/potrubí dimenze připojení (světlost) použitého čerpadla, hodnota sací výšky je malá a délka rozvodu vody není velká.

Při překročení červeně označených hodnot průtoku u daných vnitřních průměrů (světlostí) potrubí/hadice nelze použít přibližný výpočet dopravní výšky (délka 10 m potrubí/hadice = 1 m dopravní výšky) a je třeba provést přesný výpočet dopravní výšky na naší stránce VÝPOČET DOPRAVNÍ VÝŠKY, při kterém se zohlední Vámi uvažovaná hodnota průtoku při použití potrubí/hadice o světlosti (vnitřním průměru) shodné s Vaší skutečností.

Přesný výpočet doporučujeme provést také v případech, kdy se na rozvod/dopravu vody použije dlouhé potrubí/hadice, a kdy je třeba dosáhnout požadovanou hodnotu přetlaku na jeho konci.

Příklad přibližného výpočtu sací výšky:
Délka svislé části sacího potrubí je 5 m, délka vodorovné části potrubí je 15 m, výškový rozdíl min. hladiny vody ve studni/vrtu a čerpadla je 3 m.
Délka potrubí = 5 + 15 = 20
Výškový rozdíl = 3 m
Přibližná sací výška odpovídající Vašemu rozvodu vody  = 2 (20 : 10) + 3 = 5 m
K sací výšce je třeba ještě připočíst ztrátu odpovídající zpětné klapce a případně použitým armaturám.

Příklad přibližného výpočtu výtlačné výšky:
Délka svislé části výtlačného potrubí je 8 m, délka vodorovné části potrubí je 17 m, výškový rozdíl čerpadla a odběrného místa je 7 m. Potrubí je šikmé, proto délka svislé části nesouhlasí s výškovým rozdílem. Požadovaný přetlak je 2,4 baru (0,24 MPa).
Délka potrubí = 8 + 17 = 25 m.
Výškový rozdíl = 7 m.
Přetlak = 2,4 baru, tj 24 m.
Přibližná výtlačná výška odpovídající Vašemu rozvodu vody = 2,5 (25 : 10) + 7 + 24 = 33,5 m
K výtlačné výšce je třeba ještě připočíst ztrátu odpovídající případně použitým armaturám.
Přibližná dopravní výška odpovídající Vašemu rozvodu vody a požadovanému přetlaku = 5 + 33,5 = cca 40 m

Stanovení požadovaného max. průtoku pro větší objekty (bytové domy, penziony, hotely) je možno provést po kliknutí na tento ODKAZ. Najdete na něm následující tabulku, ve které doplníte počet Vašich odběrných míst a dole získáte max. průtok v l/s.

Sestavení domácí vodárny - popis funkce jednotlivých komponent

Mimo čerpadla je součástí domácí vodárny ještě:

Čerpadlo - slouží k dopravě vody např. ze studny do místa spotřeby a k dosažení požadovaného tlaku. Samotné čerpadlo nikdy nezajistí automatickou dodávku vody o požadovaném tlaku. Na čerpání vody je možno použít povrchové odstředivé čerpadlo, povrchové samonasávací odstředivé čerpadlo nebo ponorné (odstředivé, vřetenové, ..) čerpadlo. Postup na výběr druhu a typu čerpadla je uveden na stránce JAK VYBRAT ČERPADLO. Další užitečné informace pro výběr jsou uvedeny v NÁKUPNÍM RÁDCI u naší nabídky jednotlivých druhů čerpadel.

Pro kopané studny jsou vhodná čerpadla s plovákovým spínačem (nemusíte instalovat zařízení chránící proti chodu na sucho) a čerpadla, která jsou chlazena čerpanou kapalinou. 
Výpočet dopravní výšky a přepočet různých jednotek průtoku si můžete provést na stránce VÝPOČET DOPRAVNÍ VÝŠKY. V případě nejistoty (sací výška kolem 7,5 m a větší), nebo požadavku minimální hlučnosti, volte ponorné čerpadlo.
Pro rozsah hodnot max. průtoku 2 až 4 m3/hod. doporučených pro rodinný dům je optimální dimenze propojení vrtu/studny s domem DN 30 (5/4" = 1 1/4"), nebo větší. Obecně se doporučuje použít dimenzi odpovídající minimálně dimenzi připojení sání u samonasávacího čerpadla a výtlaku u ponorného čerpadla.
Stanovení požadovaného průtoku pro větší objekty s velkým počtem odběrných míst (bytové domy, penziony, hotely) je možno provést po kliknutí na tento ODKAZ.
Studna/vrt musí mít dostatečnou vydatnost, informace jsou uvedeny na konci této stránky.
Některé  domácnosti jsou připojeny k vodovodní síti, ve které je malý tlak a je třeba ho zvýšit. Podrobný popis možnosti zvýšení tlaku najdete na stránce JAK ZVÝŠIT TLAK V ROZVODU VODY.

Tlaková nádoba - slouží ke snížení počtu sepnutí čerpadla při odběru vody. Čím větší objem nádoby, tím menší počet sepnutí. Objem tlakové nádoby nemá vliv na výkon vodárny (ten závisí pouze na parametrech čerpadla).
Vyrábí se v provedení s membránou (bezúdržbové), s vakem a bez vaku (viz. tlakové nádoby JOVAL bez vaku). Vak v tlakové nádobě je vyměnitelný, membrána není. Protože se vzduch ve vodě "rozpouští", musí se v provedení bez vaku nějakým způsobem do tl. nádoby průběžně doplňovat (připouštěním do vody nebo "přifouknutím" do nádoby).
Objem kapaliny, která z nádoby vyteče mezi vypnutím a zapnutím čerpadla domácí vodárny, je asi 25 až 30 % celkového jejího objemu, záleží na tlaku. Pokud chcete znát doporučenou hodnotu objemu tlakové nádoby pro Vaši domácí vodárnu včetně využitelného objemu pro zásobu vody, podívejte se na stránku VÝPOČET VELIKOSTI TLAKOVÉ NÁDOBY DOMÁCÍ VODÁRNY.
Nejčastěji se používá při zajištění zásobování pitnou vodou v domácích vodárnách, kde se při použití tlakového spínače doporučuje objem 80 až 100 l. Prodlouží se tím životnost čerpadla. V některých případech se tl. nádoba vůbec nemusí nepoužít, např. při zavlažování zahrady.
Na velikost nádoby má největší vliv:

 • Závislost velikosti odběru vody v čase. Dochází-li k velkým výkyvům velikosti průtoku, musí být objem tlakové nádoby větší než v případě ustáleného málo kolísajícího odběru.
 • Čím užší je požadováno pracovní tlakové pásmo (zapínací a vypínací tlak), tím vyšší musí být objem tlakové nádoby. Čerpadlo má povoleno určitý počet sepnutí za hodinu (viz. jeho technické údaje). Je-li nastaveno úzké pracovní tlakové pásmo a není dostatečně velká tlaková nádoba, může být tento parametr při provozu překročen a hrozí poškození motoru.

Pokud u ovládací jednotky (Presscontrol) a řídící jednotky s frekvenčnín měničem použijete větší objem tl. nádoby než je doporučený (max. 24 l), docílíte pouze nepatrného a pro provoz nevýznamného prodloužení zpoždění zapnutí čerpadla po zahájení odběru vody. Čím větší objem má tl. nádoba, tím déle poběží čerpadlo po ukončení odběru vody.
V nabídce TLAKOVÉ NÁDOBY si můžete vybrat vhodnou tl. nádobu pro Vaše použití. Doporučení pro výběr, informace o nastavení tlaku v tlakové nádobě, o jeho kontrole a pracovním postupu najdete v NÁKUPNÍM RÁDCI v horní části stránky. Tlakové nádoby o malém objemu doporučené k ovládací nebo řídící jednotce se instalují přimo na potrubí pomocí "T" kusu (nemají žádné "nožičky" ani držáky), jako na obrázku.

Zpětná klapka - slouží k zamezení zpětného toku (vytečení načerpané vody zpět do studny nebo vrtu) a tím způsobené ztráty tlaku v systému. Je umístěna mezi čerpadlem a ostatními díly. U výrobcem sestavených vodáren se samonasávacím čerpadlem bez zpětné klapky se umísťuje na sání čerpadla. Průměr se volí podle potrubí. U některých ponorných čerpadel a sacích košů je jejich součástí. Pokud není ponorné čerpadlo osazeno zpětnou klapkou, doporučujeme její umístění cca 1 m nad čerpadlem. I v tomto případě doporučujeme její další instalaci v dobře přístupném místě (pokud v ponorném čerpadle nebo v sacím koši netěsní, je funkční alespoň druhá, kterou lze v případě potřeby bez problému vyčistit).
Pokud použijete na ovládání chodu čerpadla ovládací jednotku (PRESSCONTROL), nebo instalujete ponornou kompaktní vodárnu EASYPUMP, tak další zpětná klapka na výtlačném potrubí může způsobit problémy při provozu.

Instalace komponent domácí vodárny

Vhodnost umístění elektrického zařízení pro jednotlivá prostředí poznáte podle hodnoty IP, která je u něj uvedena. Na stránce STUPEŇ OCHRANY ZAŘÍZENÍ (IP) najdete příslušná krytí odpovídající danému IP.
Je třeba si uvědomit, že elektromotor čerpadla chlazený vzduchem není vhodné umístit do vlhkého prostředí, např. do horní části studny. Stejný negativní vliv má vlhko i na elektroniku. Z tohoto důvodu doporučujeme povrchová čerpadla instalovat do temperované místnosti (kde teplota neklesá pod bod mrazu) s přiměřeným větráním a pokud možno s normální vlhkostí vzduchu.
U domách vodáren s čerpadlem ovládaným ovládací jednotkou - Presscontrolem nebo řídící jednotkou s frekvenčním měničem se používá malá tlaková nádoba o objemu 8 až 16 l (max. 24 l). Tyto tlakové nádoby nemají ani nožičky ani jakékoliv držáčky, proto se instalují pomocí "T"- kusu přímo na potrubí.

Hlučnost domácí vodárny

Při výběru domácí vodárny je častým požadavkem nízká hlučnost. Zde je třeba si uvědomit:

 • Většina výrobců neudává hodnotu hlučnosti.
 • Pokud ji udává, není jednotná metodika měření, např. v jaké vzdálenosti se měření provádí a za jakých provozních podmínek. Nelze je proto porovnat.
 • Většina zákazníků si pod uvedenou hodnotou v dB nedokáže představit míru hlučnosti.
 • Hlučnost velmi ovlivňuje i provedení montáže vodárny.

Pokud nechcete vodárnu slyšet, použijte ponorné čerpadlo. Pokud trváte na samonasávacím povrchovém čerpadle, volte provedení s chlazením motoru čerpanou kapalinou, nebo čerpadla s řešením hydraulické části umožňujícím dosažení minimální hlučnosti (informace jsou uvedeny v prospektu zboží, odkaz na něj je v naší nabídce).

Elektrické připojení domácí vodárny, prodloužení kabelu

Přívodní kabel musí vyhovovat parametrům elektromotoru čerpadla, informace o vhodných typech najdete v naší nabídce PRODLOUŽENÍ KABELU ČERPADEL. Při nové instalaci doporučujeme použít kabel se 4 vodiči nejlépe o průřezu min. 2,5 mm2. Můžete k němu připojit čerpadlo o napětí elektromotoru 230 V (jeden vodič zůstane nezapojený) a s třífázovým provedením (400 V nebo 3 x 230 V, které se používá u některých řídících jednotek s frekvenčním měničem).
Kabel určený pro studnu/vrt není vhodný pro venkovní použití. Proto doporučujeme jeho připojení k "normálnímu" kabelu v těsné blízkosti vrtu/studny. Podrobné informace najdete v DOPORUČENÍ PRO VÝBĚR v naší nabídce prodloužení kabelu.

Vydatnost vrtu/studny, ochrana čerpadla proti chodu na sucho

Malou vydatností se rozumí stav, kdy do vrtu/studny přitéká méně vody, než je spotřeba.
Malou vydatností vrtu/studny u zásobování domácnosti lze uvažovat hodnotu pod 0,3 l/s (1,1 m3/hod.) a u automatického zavlažování pod 0,5 l/s (1,8 m3/hod.).
Informace o malé vydatnosti studny/vrtu a možnostech řešení ochrany čerpadla proti chodu na sucho najdete ve spodní části stránky JAK VYBRAT ČERPADLO.

Domácí vodárna pro chatu

Výběr čerpadla do vodárny pro chatu má určitá specifika, které je třeba zohlednit při výběru. Jedná se zejména o skutečnost, že řada z nich není v zimě obývaná a jejich majitelé před zimou vypouštějí z rozvodného potrubí vodu.

Výběr druhu čerpadla

Bez ohledu na hloubku studny/vrtu doporučujeme použít ponorné odstředivé čerpadlo. Pokud není chata v zimě obývaná, působení mrazu na samonasávací čerpadlo, z kterého je vypuštěna voda, je z hlediska nebezpečí jeho poškození problematické. Jedinou výjimkou je jeho demontáž a přechování v prostoru bez mrazu.
Ponorná čerpadla jsou konstruována pro trvalé ponoření.

Vypouštění vody z rozvodů

Rozvod vody by měl být vyspádován tak, aby z něj mohla být před zimou vypuštěna všechna voda. To samozřejmě platí i pro výtlačné potrubí ponorného čerpadla. Pokud je odstředivé a od výrobce je vybaveno zpětnou klapkou, doporučujeme její demontáž. Montáž zpětné klapky doporučujeme v dostupném místě (chata) na výtlačném potrubí a to ze dvou důvodů. Prvním je její snadné vyčištění v případě netěsnosti, druhým je možnost umístění armatury na zavzdušnění do potrubí mezi zpětnou klapkou a ponorným čerpadlem na přístupném místě (chata). Při provedení zavzdušnění do studny vyspádovaného potrubí z něj voda vyteče přes odstředivé čerpadlo zpět a nehrozí tak riziko poškození potrubí mrazem. Ponořené čerpadlo ve studni/vrtu nezamrzne.
Pokud použijete ponorné vřetenové čerpadlo, případně ponorné vibrační čerpadlo (MALYŠ), voda jím při zavzdušnění potrubí před zimou většinou neproteče.

Volba provedení domácí vodárny

Z hlediska montáže je nejjednodušší řešení použití ponorné kompaktní vodárny (např. EASYPUMP E-DEEP). U ní ale nelze provést demontáž zpětné klapky a proto je třeba vyřešit vypouštění výtlačného potrubí před zimou jiným než výše popsaným způsobem (např. jejím vytažením, vypuštěním vody z potrubí a opětným ponořením).
Další možností je provést si sestavení domácí vodárny (z ponorného odstředivého čerpadla a zařízení na jeho ovládání). Podrobný popis jednotlivých částí včetně odkazů na naše nabídky najdete výše na této stránce.
V domácí vodárně doporučujeme použít ovládací jednotku (tzv. Presscontrol), která zapne čerpadlo při poklesu tlaku a vypne při ukončení odběru. Mimo to čerpadlo chrání proti chodu na sucho. Součástí vodárny může (ale nemusí) být tl. nádoba do max. objemu 20 l, optimální objem je cca 12 l.
Pokud Vám vyhovují technické parametry, je možno použít např. následující typy ponorných odstředivých čerpadel:
Ekonomicky zajímavou možností pro vrt je použití čerpadla PUMPA 4 SKm 150. Na kartě SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ v nabídce čerpadla najdete pro něj vhodné ovládací jednotky. Protože ovládací jednotka vypne čerpadlo po ukončení odběru vody (zavření kohoutku), je třeba počítat s tím, že tlak v rozvodu bude dosahovat hodnoty max. dopravní výška čerpadla mínus výškové rozdíl mezi hladinou vody a místem odběru vody (1 bar = 10 m). V případě potřeby lze použít redukční ventil.
Pro studnu doporučujeme použití ponorného čerpadla EASYPUMP DEEP, 230 V, s plovákovým spínačem, nebo ponorné čerpadlo PEDROLLO TOP MULTI II, 230 V, s plovákovým spínačem.