Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

DOPORUČENÍ PRO VÝBĚR DEHYDRATAČNÍ JEDNOTKY PRO ODVODŇOVÁNÍ KALŮ A SUSPENZÍ

Vyberete dehydratační jednotku v požadovaném provedení pro vysypání vrchem nebo spodem.
Na kartě SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ si k dehydratační jednotce můžete objednat vhodné filtrační vložky na jedno použití.
Dehydratační jednotky jsou vhodné pro gravitační odvodnění dobře filtrovatelných kalů a suspenzí s menší produkcí.
Filtrát odtéká armaturou umístěnou nade dnem plastové nádoby, na kterou je možno uchytit hadici.

Dehydratační jednotka

Pro gravitační odvodňování kalů

934
Popis produktu

Popis produktu

Dehydratační jednotka se skládá z plastové nádoby (popelnice) opatřené šroubením nebo bajonetovou spojkou na připojení hadice a nerezového koše ve tvaru kvádru se stojánkem, do kterého se vkládá filtrační vložka na jedno použití (rukávový filtr). Do zařízení se napustí voda s kalem až po kraj. Voda (filtrát) postupně odtéká a průběžně se dopouští nová voda s kalem. Po zaplnění objemu filtru se nechá odtéci voda, koš se vyjme a kal i s filtrační vložkou se vyklopí (standardní provedení). Do koše se dá nová vložka a zařízení je připraveno k provozu.
Optimální počet je 2 ks, přesný počet se určí podle velikosti produkce kalu a jeho filtračních vlastností. Při použití filtračních vložek na jedno použití odpadne nepříjemná práce s odstraňováním kalu z filtru a jeho praním nebo jiným čištěním před novým použitím (jinak dojde k jeho „zalepení“, což se projeví ve výrazném snížení výkonu filtrace - prodloužením doby odvodňování).
Dehydratační jednotka 240 l (objem nádoby plastové popelnice):*
a) Objem dehydratačního koše - 130 l (koš je vysýpací vrchem - standard)
b) Objem dehydratačního koše - 130 l (koš s úchyty pro mechanizované zvedání zpevněný a s vyklápěcím dnem pro vysypávání kalů spodem).

Pozn.* Koš s vysýpáním spodem se zavěsí na vysokozdvih nebo jiné zvedací zařízení (kočka, vrátek), pomocí šroubového otevíracího mechanizmu se otevře dno a odvodněný kal včetně filtrační vložky se vysype spodem. Koš je zpevněný, je vyroben z jeklu a děrovaného plechu (standart je z kulatiny a pletiva).

dehydr_jednotka3.JPG

dehydr_jednotka2.JPG