Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Nákupní rádce

Při výběru kabelu (průřez vodičů) je nutné vždy uvažovat celkovou délku kabelu od rozvaděče do čerpadla, nestačí jen délka vlastního prodloužení od čerpadla po zemský povrch!
Cena prodloužení kabelu se skládá z:

  • Dodávky vlastní spojky kabelů a provedení montáže.
    Výjimka je kabel s konektorem, který se používá u některých typů ponorných čerpadel.
  • Dodávky požadované délky kabelu.

Zatavovací spojka je vhodná pro ponor do 30 m, pro větší ponory se doporučuje zalívací spojka.
Prodloužení kabelů je vodotěsné. Výběr správného druhu kabelu se provede podle jmenovitého napětí čerpadla (230 V - 3 vodiče nebo 400 V - 4 vodiče) a podle hodnoty proudu v A (průřez vodiče 1,5 mm2, 2,5 mm2, ...).
Pro prodloužení přívodu elektromotoru čerpadla u provedení s rozběhovým kondenzátorem umístěným mimo čerpadlo ve spínací skříni je třeba použít kabel se 4 vodiči, přestože se jedná o napětí 230 V (čtvrtý vodič slouží k propojení kondenzátoru s elektromotorem).
Při objednání je třeba uvést délku vlastního prodloužení. Např. pokud je čerpadlo je dodáváno s kabelem o délce 10 m a na jeho instalaci je třeba 25 m, délka prodloužení je 15 m. U kabelu s konektorem je celková délka kabelu rovna délce objednaného typu kabelu.
Současně doporučujeme prověřit hodnotu max. hloubky ponoru u vybraného čerpadla.
Celková délka kabelu by měla být o něco větší jak hloubka studny/vrtu, jeho připojení k rozvodu elektřiny (k "normálnímu" kabelu) doporučujeme co nejblíže u studny/vrtu, protože kabely používané na prodloužení jsou určeny pro instalaci do studny/vrtu a nejsou vhodné pro venkovní použití (v zemi musí být použit kabel CYKY). Proto také v případě reklamace kabelu určeného do studny/vrtu použitého v zemi nebude záruka uznána.
V případě potřeby opravy čerpadla je také jednodušší jeho odpojení od elektřiny.
U čerpadel s atestem pro použití na pitnou vodu je třeba volit i stejné provedení kabelu.
Barevné provedení kabelu nesouvisí s jeho kvalitou a vlastnostmi. Může se v jednotlivých případech lišit.

V případě prodloužení délky kabelu je možno čerpadlo uhradit pouze zálohovou fakturou (platba předem).
Nabídka prodloužení kabelu platí pouze pro značky uvedené v naší nabídce. V případě požadavku prodloužení u jiných značek nás prosím kontaktujte.

Max. celkovou délku kabelu pro štítkovou hodnotu příkonu v kW při různých průřezech vodičů najdete v následujících tabulkách.
Celkovou délkou se myslí délka kabelu od čerpadla po připojení k rozvodu elektřiny v rozvaděči (ne jen délka samotného prodloužení).

Prodloužení kabelu čerpadel GRUNDFOS SQ, SQE (jednofázové motory na 230 V)

Prodloužení kabelu jednofázových motorů na 230 V

V případě ponorného čerpadla s elektromotorem se spínací skříňkou se musí použít kabel daného průřezu ale se 4 vodiči.

Prodloužení kabelu třífázových motorů na 400 V


Klikněte zde pro více informací

Prodloužení kabelu ponorných čerpadel (A)

ALFAPUMPY

3283
1988
Popis produktu

Popis produktu

Celková cena za prodloužení kabelu se skládá ze součtu dvou položek.
1). Cena spojky a práce při montáži.
2). Cena kabelu podle jeho délky.
Je proto třeba objednat vždy 1 ks spojky s montáží a požadovaný počet metrů kabelu.

Přehled typů kabelů podle požadované délky prodloužení (m) pro jednotlivé typy ponorných čerpadel
                         3G1        3G1,5       3G2,5
odstředivá         do       od     do     od   do
3SEm1,8/10        95       96  140   140   230
3SEm1,8/27        50       51    70     71  115
3SEm1,8/33        35       36    50     51    80
3SEm2,5/15        60       61    90     91  150
3SEm2,5/20        50       51    70     71  115
3,5SEm2/8          80       81  120   121  200
3,5SEm2/10        60       61    90     91  150
3,5SEm2/12        50       51    70     71  115
3,5SEm2/14        40       41    60     61    95
3,5SEm2/18        35       35    50     51    80
3,5SEm3/14        40       41    60     61    95
3,5SEm3/18        35       35    50     51    80
vřetenová
HC90-0,5            95       96  140   140   230
HC140-0,75        50       51    70     71   115

Typ kabelu standardně dodávaný s čerpadlem je 3G1. Typ kabelu při prodloužení a průřez jeho vodičů (číslo za písmenem "G") zvolíte u Vašeho typu čerpadla podle celkové délky kabelu (= součet délky kabelu dodávaného s čerpadlem + požadovaného prodloužení). Kabel se nenapojuje spojkou, ale dodává se vcelku již připojený k čerpadlu.

Cenu prodloužení kabelu si můžete sami spočítat (nebo si můžete počkat na zaslání zálohové faktury, kde bude uvedena).
1). Pokud součet délky kabelu dodávaného s čerpadlem a požadovaného prodloužení je menší nebo roven hodnotě uvedené v prvním sloupci nadepsaném 3G1, tak se cena uvedená v naší nabídce navýší o počet metrů prodloužení krát cena 1 m kabelu 3G1 a o cenu montáže.
2). Pokud součet délky kabelu dodávaného s čerpadlem a požadovaného prodloužení je v rozmezí hodnot uvedených v druhém nebo třetím sloupci (nadepsaném 3G1,5, 3G2,5), tak si cenu stanovíte podle následujícího postupu.
     Vynásobíte si počet metrů kabelu u vybraného typu jeho cenou (nejčastěji 3G1) a tuto částku si odečtěte o ceny čerpadla. K ní si následně přičtete cenu za montáž a cenu celkové délky kabelu vypočítanou jako součin celkové délky kabelu krát jeho cena.

V případě prodloužení délky kabelu je možno čerpadlo uhradit pouze zálohovou fakturou (platba předem).

Dotaz na zboží

Dotaz na zboží "Prodloužení kabelu ponorných čerpadel (A)"