Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Nákupní rádce

Podle účinnosti čištění domovní čistírny lze vyčištěnou vodu využít:
- Vypouštění do povrchové vody na ohlášení, do podzemní vody na základě povolení vodoprávního úřadu (AS-VARIOcomp 5 K). Není vhodný rozstřik v místech, kde se pohybují lidé.
- Vypouštění do povrchové a podzemní vody na ohlášení, zásak, zalévání ke kořenům. Není vhodný rozstřik v místech, kde se pohybují lidé.
- Užitková voda např. na mytí auta, zálivku, WC, ... (AS-VARIOcomp 5 K ULTRA).

Před výběrem domovní (domácí) čistírny odpadních vod musíte znát minimálně následující informace:
- Požadovanou účinnost čištění domovní (domácí) čistírny odpadních vod (BČOV) s ohledem na další využití vyčištěné vody (v případě vypouštění do vodoteče splnění požadavků vodoprávního úřadu na nepřekročení stanovených max. hodnot "m" a "p" koncentrací sledovaných ukazatelů znečištění, nejčastěji CHSKCr, BSK5 a NL).
- Výkon domovní (domácí) čistírny odpadních vod (BČOV), který musí odpovídat látkovému zatížení vyjádřenému hodnotou EO (ekvivalentní obyvatel) nebo průměrnému průtoku v m3/hod.
- Zda se v místě instalace vyskytuje podzemní voda nad úrovní základové desky pro domovní čistírnu odpadních vod.
- Zda mimo pochůznosti krytu domácí čistírny odpadních vod (BČOV) je v souvislosti s umístěním zařízení (např. před garáží) současně požadována i pojízdnost.
V níže uvedeném přehledu domovních čistíren odpadních vod jsou u každého typu tyto informace uvedeny. Všechny tyto informace je třeba uvést ve Vaší poptávce, pokud chcete s výběrem domácí čistírny odpadních vod (BČOV) pomoci. Pomocí těchto kritérií si také sami můžete vybrat vhodný typ po načtení šablony "Domovní čistírny odp. vod" v naší nabídce HLEDÁNÍ DLE PARAMETRŮ.
Všechny nabízené domovní čistírny odpadních vod splňují hygienické a vodohospodářské požadavky. V případě požadavku na jiné provedení domovních čistíren odpadních vod zašlete prosím poptávku na adresu dotaz@e-cerpadla.cz.
Instalace domovní čistírny odpadních vod se provádí do výkopu na podkladní betonovou desku o tloušťce cca 10 cm s KARI sítí. Pokud je nádrž samonosná, nemusí se obetonovávat, stačí pouze její zasypání.
Seznamte se s důležitými informacemi o provozu domovních čistíren odpadní vody (BČOV) na stránce BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD.

Orientační stanovení produkce odpadních vod
Na osobu a den se předpokládá u bytů a rodinných domů průměrná produkce 150 l splaškové odpadní vody. Přesná hodnota látkového zatížení (EO) a průměrného průtoku by měla být uvedena ve zpracované projektové dokumentaci pro instalaci (BČOV) domácích čistíren odpadních vod.

Od roku 2010 je v naší provozovně v Kostelci nad Orlicí zřízeno prodejní středisko firmy ASIO, spol. s r. o. Brno, které zajišťuje prodej všech vodohospodářských produktů z její nabídky. Jedná se zejména o domovní čistírny odpadní vody, plastové nádrže, septiky, jímky, vodoměrné šachty armaturní, čerpací šachty, systémy zachycení a využití dešťových vod a systémy akumulace a zásak vod.
V případě zájmu je možno navštívit náš prodejní sklad na adrese IMPEA s.r.o., Fügnerova 1126, 517 41 Kostelec n. Orl., kde je nejprodávanější zařízení skladem, nebo nás kontaktovat:
Telefon: 494 321 013, E-mail: info@impea.cz.

Důležité upozornění. Při objednání níže uvedeného zboží není cena dopravy uvedená v objednávce správná. Její výši si můžete zjistit na stránce Doprava - DČOV.

Klikněte zde pro více informací

Čistírna odpadních vod ČOV ASIO AS-MONOcomp 4 + nádrž FLAT

Kombinace domovní čistírny AS-MONOcomp pro 2 - 5 osob a akumulační nádrže 4 m3 AS-FLAT.

Novinka 5540
5541 5539 5536 5537
Cena: 82 096 Kč  s DPH 73 300 Kč  bez DPH
Odložená platba Twisto Možnost odložení zaplacení
zboží až o 30 dnů
Množství: ks
Doprava:
viz. stránka DOPRAVA DČOV

Kalkulace bude probíhat na základě hmotnosti a vzdálenosti
Dostupnost: Skladem
Kód zboží: 04.01.06.00.04.01
Hmotnost: 300 kg
Vyrábí: Asio_n1
Popis produktu
Parametry

Popis produktu

Použití:

 • Domovní čistírna odpadních vod ASIO AS-MONOcomp 4 je určena k čištění splaškových vod z rodinných domů.
 • V případě dalšího využití přečištěné vody z domovní čistírny např. na zálivku.
 • Při požadavku zvýšeného retenčního objemu před vypouštěním vyčištěné odpadní vody.

Technické parametry domovní čistírny
Podrobné technické informace o domovní čistírně získáte kliknutím na odkaz na PROSPEKT, na NÁVOD a na stránkách výrobce firmy ASIO.
Komplexní dodávka domovní čistírny s akumulační nádrží pro přečištěnou vodu.
Domovní čistírna odpadních vod AS-MONOcomp 4 je určena k čištění komunálních splaškových vod. ČOV typu SBR s procesem čištění resp. chodem dmychadla řízeným elektrickou mikroprocesorovou řídící jednotkou. Jedná se o certifikovaný výrobek, s jednoduchou instalací a snadnou obsluhou a se skutečným řešením kalové problematiky - ČOV s likvidací přebytečného kalu pomocí integrovaného odvodňovacího zařízení, které zajišťuje odtah přebytečného kalu do odděleného kalového prostoru a jeho stabilizaci pro možnost následné kompostace.
Tato varianta pro 2 - 5 EO splňuje požadavky na  třídu DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV dle NV 57/2016 Sb.
Standardní verze čistírny bez zařízení pro srážení fosforu a zařízení pro hygienizaci odtékající vody.
Domovní čistírna je dodávána v barvě šedé a černé, obě provedení mají stejné parametry a životnost.
S ohledem na správný chod Vaší ČOV doporučujeme používat šetrné (ekologické) prací, mycí a čisticí prostředky bez obsahu chlóru.

Odpadní voda natéká přes nátokový koš do nátokové části SBR reaktoru ČOV, kde dojde k uklidnění nátoku a částečné separaci mechanických nečistot. Odpadní voda v SBR reaktoru podléhá procesu čištění, kdy je využíváno řízeného čistícího cyklu probíhajícího v průběhu dne a střídají se zde fáze aerace, sedimentace, proplachu, odtoku a odkalení. Během aerační fáze dochází k plnění nádrže a současně k aerobním čistícím procesům. Plovoucí mikroorganismy shluklé do vloček odstraňují aerobní degradací organické znečištění a konverzují ho do biomasy. Sedimentace vloček je zabezpečena tak, že se vytvoří rozhraní mezi aktivovaným kalem a vyčištěnou vodou. Proplach brání nežádoucímu odtahu nerozpuštěných látek do odtoku. Vyčištěná voda je pak odtažena do odtokového žlabu. Přebytečný kal vznikající v ČOV je nakonec odčerpán do odvodňovacího zařízení pro stabilizaci a následnou likvidaci kalu.

Instalace čistírny je jednoduchá – nádrž se osadí do výkopu na podkladní betonovou desku, napojí na kanalizaci a propojí hadicemi uloženými v chráničce s řídící jednotkou (a dmychadlem), která se připojí na el. energii – 230 V.

Průměrný průtok: cca 0,3-0,75 m3/den.
Látkové zatížení cca 0,12-0,3 kg BSK5/den (tj. 2 - 5 osob).
Rozměry nádrže: průměr 1200 mm, výška 1520 mm (bez vstupního komínku).
Celková výška: 2 020 mm.
Výška vtoku: 1 300 mm (DN150).
Výška odtoku: 1 220 mm (DN150).
Hmotnost: 150 kg.
Součástí dodávky je řídící jednotka a dmychadlo s instalovaným příkonem 100 W. Umístění dmychadla s řídící jednotkou mimo nádrž ČOV je možné max. do vzdálenosti 12 m.
V případě požadavku vyššího vstupního komínku nebo jiného, než pochůzného zatížení je třeba upravit typ nádrže (PB) nebo nádrž staticky zajistit.
Konstrukce nádrže není vhodná pro osazení do míst s výskytem hladiny podzemní vody je třeba upravit typ nádrže (PB-SV) nebo nádrž staticky zajistit.
Kanalizační potrubí je nutné odvětrat dle "Projekčních a instalačních podkladů" – v souladu s ČSN EN 12056.

Dodávka domovní čistírny obsahuje:

 • Veškeré provozní komponenty včetně řídící jednotky a dmychadla.
 • Pochůzný poklop a standardní vstupní komínek (výška 500 mm).
 • 1 ks ekologicky rozložitelného pytle do odvodňovacího zařízení.

Cena neobsahuje:

 

 • Stavební a výkopové práce (nenabízíme).
 • Propojení ČOV s řídicí jednotkou (vedení vzduchových hadic v chráničce) vč. materiálu.
 • Uvedení ČOV do provozu (možno doobjednat).
 • Dávkování srážení fosforu (volitelné zařízení).
 • UV lampa (volitelné zařízení).
 • Externí skříň nebo samostatně stojící pilíř pro venkovní osazení dmychadla a ŘJ (volitelné zařízení).
 • Dopravu (viz stránka DOPRAVA ČOV, SEPTIKŮ, ...)

Výhody AS-MONOcomp 4:

 • Spolehlivá prověřená konstrukce nádrže s několika variantami.
 • ČOV pro povolení na ohlášení do vod podzemních i povrchových.
 • Jednoduchá technologie s ověřenou vysokou spolehlivostí a účinností.
 • Vyřešená problematika kalu nízkonákladovou likvidací.
 • Varianty se srážením fosforu a/nebo hygienizací odtoku.
 • Možnost využití vyčištěné vody na závlahu.
 • Možnost dálkového dohledu nad ČOV.
 • V ceně vstupní komínek, pochůzný poklop, dmychadlo i řídící jednotka.
 • Výhodná cena pro ČOV typu PZV na ohlášení.
 • Nízké provozní náklady.
 • Zákaznická podpora a servis po celé ČR.

Technické parametry nádrže FLAT
Samonosná nádrž AS – NÁDRŽ FLAT 4 je určena pro osazení na pískové lože s následným obsypáním.
Rozměry nádrže:

 • Délka: 2 240 mm.
 • Šířka: 2 300 mm.
 • Výška: 1 100 mm.
 • Celková výška: 1 270 mm.
 • Vtokové hrdlo: DN 150.
 • Celkový objem nádrže: 4 m3.
 • Hmotnost nádrže: 140 kg

Konstrukce samonosné nádrže není vhodná pro osazení do míst s výskytem:

 • Hladiny podzemní vody nad základovou deskou nádrže.
 • Jílovité zeminy nebo jiné nepropustné zeminy.
 • Naakumulované dešťové vody kolem nádrže např. z důvodu nepropustnosti okolní zeminy.
 • Pojezdových ploch a jejich blízkosti.

Pokud se v místě osazení nádrže vyskytují výše uvedené podmínky, jsme schopni nabídnout jiný typ nádrže (např. nesamonosná, dvouplášťová apod.). Bližší informace v projekčních a instalačních podkladech.
Součástí dodávky je i komínek 80 cm a plastový poklop. Komínek lze krátit dle potřeby.
Cena neobsahuje:

Záruka:
24 měsíců na technologickou část, 5 let na nádrž. Na spotřební materiál (membrána u dmychadla) je záruka dle výrobce (12 měsíců).

Sníženou sazbu DPH 12 % lze uplatnit v případě dodržení zákonných podmínek (ČOV je příslušenstvím rodinného domu pro sociální bydlení, jehož celková podlahová plocha nepřesahuje 350 m². V ostatních případech je sazba DPH 21 %.

Parametry

Počet EO min.: 2
Počet EO max.: 5
Průměrný průtok: 0.60 m3/hod.
Materiálové provedení: polyproplylen
Připojovací rozměr - přítok: DN150
Připojovací rozměr - odtok: DN150
Dmychadlo: Ano
Hmotnost: 300 kg
Příkon max.: 60 W
Záruka - technologie DČOV: 24 měsíce
Záruka - nádrž: 60 měsíce
Dotaz na zboží

Dotaz na zboží "Čistírna odpadních vod ČOV ASIO AS-MONOcomp 4 + nádrž FLAT"