Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

FAQ časté otázky

Objednání, úhrada a dodání čerpadla

Co mám dělat, pokud dostanu od dopravní služby poškozenou zásilku?
Pokud je poškození patrné při doručení zásilky, je třeba při potvrzení převzetí zásilky dopsat vedle podpisu např. text "Zásilka byla při převzetí poškozena". Pokud je poškození zboží skryté a zjistí se až po otevření zásilky, je třeba do 3 dnů od převzetí kontaktovat depo dopravce podle Vašeho sídla (další info je na stránce DOPRAVA), nebo náš prodejní sklad. Současně je vhodné provést fotodokumentaci a zaslat nám ji společně s informací o poškození.
Fotodokumentace by měla obsahovat celkový záběr na poškozenou zásilku, poškozené zboží v původním obalu, celkové a detailní záběry poškozeného zboží.
Upozorňujeme, že je třeba vždy vyfotografovat poškozenou zásilku včetně původního zabalení, které prosím neodstraňujte. Pokud odstraníte např. námi vloženou výstelku, bude reklamace z důvodu nedostatečného zabalení dopravcem zamítnuta!!!
Balení zasílaného zboží věnujeme velkou pozornost. Bohužel z důvodu nešetrného zacházení se zásilkou u dopravce dojde občas k jejímu poškození. Vždy se ale snažíme situaci vyřešit tak, aby jsme komplikace vzniklé zákazníkovi minimalizovali, a vše se uzavřelo k jeho spokojenosti.

Je možno provést úhradu zboží bez čekání na doručení zálohové faktury?
Možnosti úhrady zboží jsou uvedeny na stránce JAK PLATIT. V případě požadavku urychlení vyřízení objednávky je možné provést úhradu na náš účet č. 35-9199960287/0100 a jako variabilní symbol uvést číslo objednávky. Před provedením platby si prosím zkontrolujte, aby uhrazená částka obsahovala i úhradu dopravy (viz. stránka DOPRAVA). Pokud je zadán správný způsob odběru zboží (platba na účet), tak je cena dopravy uvedena v objednávce (určí se podle dopravní hmotnosti bez ohledu na vzdálenost).

Přestože jsem dostal oznámení o odeslání zásilky, doposud jsem jí neobdržel. Co mám dělat ?
Námi odeslané zásilky mají být doručeny následující pracovní den. Pokud tomu tak není, je třeba na stránkách dopravce zjistit, kde se zásilka nachází. K tomu použijete číslo zásilky, které je uvedeno v E-mailu s oznámením o odeslání Vámi objednaného zboží. Webové stránky přepravců, kde je možno zjistit místo výskytu odeslané zásilky, jsou také k dispozici po kliknutí na jejich logo v pravém sloupci našich stránek.
Telefonicky nebo E-mailem se následně můžete domluvit na termínu doručení zásilky.

Je možno provést objednávku jiným způsobem než přes e-shop ?
Objednávku můžete odeslat E-mailem na adresu info@e-cerpadla.cz. Musí obsahovat všechny potřebné údaje, tj. označení výrobce, typ a počet kusů objednaného zboží, fakturační a případně i dodací adresu, E-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu, v případě objednávky pro firmu také její IČO a DIČ. Nabídku Vám do 24 hod. potvrdíme E-mailem.

Potřebuji dodat zboží do určitého termínu.
Pokud potřebujete realizovat dodávku do určitého termínu, proveďte co nejdříve objednání zboží a do poznámky uveďte tento termín. Pokud bude reálný, provedeme okamžitě jeho rezervaci a následně odeslání. Pokud zboží nebude skladem, pokusíme se ho zajistit u našich dodavatelů. Pokud se nám to nepodaří, po telefonické dohodě se objednávka zruší.

Jak je možno dodat objednané zboží do Slovenské republiky.
Stejně jako v ČR je i na Slovensko zboží zasíláno expresní dopravní službou, kterou používáme na dopravu zásilek. Ceník přepravného a doběrečného je uveden na jejich webových stránkách. Přibližná doba přepravy je cca 3 dny. Další informace najdete na stránce DOPRAVA.

Jak je možno objednat zboží na konci roku, aby platba mohla být zaúčtována ještě v tomto roce.
Objednání lze provést těmito způsoby:
1) Objednání musí být provedeno nejpozději předposlední pracovní den v prosinci a jako forma úhrady se uvede zálohou. Po obdržení objednávky Vám vystavíme a E-mailem zašleme zálohovou fakturu, kterou musíte uhradit nejpozději předposlední pracovní den v prosinci. Zboží Vám odešleme v lednu společně s fakturou (daňovým dokladem), kde bude datum plnění prosinec předcházejícího roku.
2) Objednání musí být provedeno nejpozději poslední pracovní den a jako forma úhrady se uvede zálohou. Po obdržení objednávky Vám vystavíme a E-mailem zašleme zálohovou fakturu, kterou musíte obratem uhradit buď složením hotovosti na v zálohové faktuře uvedený účet v některé z poboček Komerční banky (KB) nebo pokud máte účet u KB, tak provedením platby s okamžitým převodem. Zboží Vám odešleme v lednu společně s fakturou (daňovým dokladem), kde bude datum plnění prosinec předcházejícího roku.
V obou případech je třeba, aby v zálohové faktuře uvedená částka byla připsána na náš účet v průběhu prosince. Doporučujeme nás kontaktovat, aby vše proběhlo podle Vašich představ.

Elektrické připojení

Jaké napětí (230/400 V) čerpadla je lepší?
Čerpadlu je v principu jedno, jaký elektromotor ho pohání, důležitý je počet jeho otáček. Největší rozdíl v použitém napětí je pro uživatele v počtu elektrických vodičů potřebných k připojení elektromotoru. Každá varianta elektoromotoru na 230 V a 400 V má své výhody a nevýhody, nemá ale vliv na výkon čerpadla (při stejném počtu otáček u obou variant).
Elektrikáři upřednostňují napětí elektromotoru čerpadla 400 V ("motorový proud", "třífázový"). Čerpadla poháněná těmito elektromotory jsou ve většině případu také levnější v porovnání s provedením 230 V, vyžadují ale jištění.
V případě výpadku jedné fáze u napětí 400 V (bouřka, silný vítr) může dojít k poškození elektromotoru (u provedení na 230 V nebude motor běžet a proto se nepoškodí).

Výběr a vlastnosti čerpadla, snížení jeho výkonu

Podle čeho poznám max. tlak, který je schopno čerpadlo dosáhnout.
U odstředivých čerpadel se max. tlak při vypnutém odběru zjistí z maximální dopravní výšky - 10 m odpovídá tlaku 1 bar nebo 0,1 MPa. Tzn., že čerpadlo s max. dopravní výškou 45 m dosáhne max. tlak na výstupu (výtlaku) 4,5 baru (0,45 MPa). Po zahájení odběru se tlak při zvyšování průtoku čerpané kapaliny snižuje v závislosti dané charakteristikou čerpadla.

Je možno čerpadlo určené do vrtu použít i do studny?
Ponorná čerpadla musí být při provozu chlazena. Pokud jsou chlazena čerpanou kapalinou, lze je použít bez omezení kdekoliv. V případě chlazení kapalinou proudící kolem čerpadla je lze použít ve vrtu, v případě použití v kopané studni je třeba provést jejich osazení pláštěm.

Podle čeho mám provést výběr čerpadla?
Výběr se u převážné většiny čerpadel provádí podle požadovaného tlaku v místě odběru čerpané kapaliny (výtoku z potrubí) při dosažení požadovaného průtoku. Místo odběru se většinou volí to nejvzdálenější od čerpadla. Do požadované hodnoty tlaku je třeba zohlednit i tlakové ztráty v potrubí (oba tyto faktory se zohlední v minimální dopravní výšce). Doporučený postup výběru najdete na stránce JAK VYBÍRAT. Informace o počtu koupelen, bydlících osob nebo rodin, nepostačují k provedení výběru.
Pokud se domníváte, že by jste při výběru udělali chybu, nechte si ho provést odborníkem, který zná podmínky připojení čerpadla i Vaše požadavky. U nás si následně vybrané čerpadlo objednáte ...

Kupoval jsem čerpadlo zejména proto, že píšete, že je samonasávací. Jenže tuším problém s tím nasáváním. Já mám do prostoru čerpadla špatný přístup a u původního mám již opravovaný závit od zavodňovacího otvoru z důvodu častého zalévání čerpadla. Jak to, že ale v "návodu k obsluze " nacházím informaci, že ho zase musím zavodnit otvorem v sacím tělese?

Před prvním použitím samonasávacího čerpadla je třeba provést jeho zavodnění, viz. návod. Následně si už vodu nasaje samo - proto má označení samonasávací. Pokud zavodníte i sací potrubí, usnadníte mu práci. Protože ale může být sací potrubí hodně dlouhé, může mu to trvat dlouho, což se projeví přítomnosti vzduchu v rozvodu vody. Delší doba potřebná na nasátí může snížit i životnost čerpadla. Z tohoto důvodu se i v těchto případech doporučuje instalace sacího koše a zpětné klapky, který nedovolí vodě z potrubí vytéci. Toto jsou vlastnosti všech samonasávacích čerpadel.

Praktický rozdíl mezi normálním a samonasávacím čerpadlem spočívá zejména ve skutečnosti, že pokud dojde k netěsnosti sacího potrubí, samonasávací čerpadlo je schopno si vodu nasát samo, normální se musí zavodnit včetně potrubí. Proto použití samonasávacího čerpadla řeší uspokojivě problém netěsností pouze v případě, když sací délka je co nejkratší.

Pokud nemáte sací koš nebo ho nechcete měnit, instalujte zpětnou klapku alespoň před čerpadlo. Pokud je problém v netěsnosti vlastního potrubí, tak Vám instalace zpětné klapky nepomůže.

Výběr čerpadla pro chatu
Výběr čerpadla pro chatu má určitá specifika, které je třeba zohlednit při výběru. Jedná se zejména o skutečnost, že řada z nich není v zimě obývaná a jejich majitelé před zimou vypouštějí z rozvodného potrubí vodu.
Výběr druhu čerpadla
Bez ohledu na hloubku studny/vrtu doporučujeme použít ponorné odstředivé čerpadlo. Pokud není chata v zimě obývaná, působení mrazu na samonasávací čerpadlo, z kterého je vypuštěna voda, je z hlediska nebezpečí jeho poškození problematické. Jedinou výjimkou je jeho demontáž a přechování v prostoru bez mrazu.
Ponorná čerpadla jsou konstruována pro trvalé ponoření.
Vypouštění vody z rozvodů
Rozvod vody by měl být vyspádován tak, aby z něj mohla být před zimou vypuštěna všechna voda. To samozřejmě platí i pro výtlačné potrubí ponorného čerpadla. Pokud je odstředivé a od výrobce je vybaveno zpětnou klapkou, doporučujeme její demontáž. Montáž zpětné klapky doporučujeme v dostupném místě na výtlačném potrubí a to ze dvou důvodů. Prvním je její snadné vyčištění v případě netěsnosti, druhým je možnost umístění armatury na zavzdušnění do potrubí mezi zpětnou klapkou a ponorným čerpadlem na přístupném místě. Při provedení zavzdušnění do studny vyspádovaného potrubí z něj voda vyteče přes odstředivé čerpadlo zpět a nehrozí riziko poškození potrubí mrazem. Ponořené čerpadlo ve studni/vrtu nezamrzne.
Pokud použijete ponorné vřetenové čerpadlo, případně ponorné vibrační čerpadlo (MALYŠ), voda jím při zavzdušnění potrubí před zimou většinou neproteče.
Volba provedení domácí vodárny
Z hlediska montáže je nejjednodušší řešení použití ponorné kompaktní vodárny (např. EASYPUMP E-DEEP). U ní ale nelze provést demontáž zpětné klapky a proto je třeba vyřešit vypouštění výtlačného potrubí před zimou jiným než výše popsaným způsobem.
Další možností je provést si sestavení domácí vodárny (z ponorného odstředivého čerpadla a zařízení na jeho ovládání). Podrobný popis jednotlivých částí včetně odkazů na naše nabídky najdete na naší stránce JAK SESTAVIT DOMÁCÍ VODÁRNU.
V domácí vodárně doporučujeme použít ovládací jednotku (tzv. Presscontrol), která zapne čerpadlo při poklesu tlaku a vypne při ukončení odběru. Mimo to čerpadlo chrání proti chodu na sucho. Součástí vodárny může (ale nemusí) být tl. nádoba do max. objemu 20 l, optimální objem je cca 12 l.
Pokud Vám vyhovují technické parametry, je možno použít např. následující typy ponorných odstředivých čerpadel:
Ekonomicky zajímavou možností pro vrt je použití čerpadla PUMPA 4 SKm 150. Na kartě SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ najdete pro něj vhodné ovládací jednotky. Protože ovládací jednotka vypne čerpadlo po ukončení odběru vody (zavření kohoutku), je třeba počítat s tím, že tlak v rozvodu bude dosahovat hodnoty max. dopravní výška čerpadla mínus výškové rozdíl mezi hladinou vody a místem odběru vody (1 bar = 10 m). V případě potřeby lze na snížení tlaku použít redukční ventil.
Pro studnu doporučujeme použití ponorného čerpadla EASYPUMP DEEP, 230 V, s plovákovým spínačem, nebo ponorné čerpadlo PEDROLLO TOP MULTI II, 230 V, s plovákovým spínačem.

Co znamenají údaje o průtoku a dopravní výšce, např. "průtok 0,3 až 3,3 m3/hod., dopravní výška 53 až 8 m", uvedené u čerpadel, proč první hodnota dopravní výšky je větší než druhá ?
Údaje uvedené v popisu čerpadla jsou min. a max. průtok (Qmin. a Qmax.) a jemu odpovídající max. a min. dopravní výška (Hmax. a Hmin.), tj. souřadnice obou krajních bodů charakteristiky čerpadla. Více na stránce JAK VYBÍRAT.
Křivka zobrazuje závislost dopravní výšky H (svislá osa) na čerpaném průtoku Q (vodorovná osa). To znamená, že u každého čerpadla si z této křivky můžete zjistit průtok při zvolené dopravní výšce nebo dopravní výšku při daném průtoku. Současně udává i pracovní oblast čerpadla, v které by se mělo používat. Při provozu mimo rozsah hrozí jeho poškození a výrazné zkrácení jeho životnosti. Pokud v ní Vámi určenému průtoku čerpané vody odpovídá stejná nebo větší dopravní výška než stanovená, splňuje tento typ Vaše požadavky.

Mám zájem o čerpadlo, v jehož specifikaci je uvedena minimální dopravní výška 8,5 m. Lze používat toto čerpadlo i pro menší dopravní výšku (kolem 1 m), popř. pro zápornou dopravní výšku (čerpání vody ze septiku, septik je na svahu, vývod pod úrovní dna septiku)?
Dosažení min. dopravní výšky lze dosáhnout u kteréhokoliv čerpadla pomocí přivření armatury instalované na jeho výtlačném potrubí nastavením hodnoty průtoku na takovou hodnotu, která odpovídá charakteristice čerpadla.

Potřebuji vyřešit dodávku užitkové vody ze studny pro zásobení 3 x WC, pračka v RD a občasné zavlažování. Studna mimo dům vrt, hloubka 3,5 m, průměr 20 cm, 2 m vody, přítok vydatný. Horizontální vedení cca 20 m, největší výška odběru 6 m.
Doporučený postup na výběr čerpadla je uveden na stránce JAK VYBÍRAT. 
Vašim podmínkám vyhovuje použití ponorného nebo samonasávacího čerpadla s průtokem 2 až 4 m3/hod. při 40 m dopravní výšky.
Z naší nabídky si můžete vybrat takové, které vyhovuje těmto podmínkám a Vaší představě o ceně. Nejrychleji se výběr provede kliknutím na stránku HLEDÁNÍ PODLE PRŮTOKU a zadáním těchto hodnot do políček. Můžete si vybrat z již dodávaných domácích vodáren, nebo si vybrat čerpadlo a vodárnu si sestavit podle informací na stránce JAK SESTAVIT DOMÁCÍ VODÁRNU.

Prosím o sdělení, jaký typ čerpadla do vrtané studny průměr 160 mm, hloubka vrtu 15 m, délka hadice od vrtu - černá PVC 5/4" k nádrži, cca 40 m, rozvod vody do 2. patra, v místě elektřina na 230, 400 V, vydatnost vody ve vrtu vynikající. Zkoušela jsem to počítat podle zdejšího návodu, ale nejde mi to. Nevím např. zda je lepší čerpadlo na 230 nebo 400 V.
Vámi uvedené informace nestačí na vyčerpávající odpověď - proto alespoň částečná.
Typ čerpadla: Ponorné odstředivé nebo ponorné vřetenové.
Napětí: Výhodnější a levnější je 400 V.
Výpočet dopravní výšky: Hloubka vrtu 15 m, délka hadice 40 m, nejvyšší místo spotřeby 2 NP, tj. 2 x 3,5 m. 15 + 4 + 7 + 25 = 51 m. Mělo by Vám vyhovovat ponorné čerpadlo s výkonem cca 3 m3 při dopravní výšce min. 51 m. Konkrétní typ si můžete vybrat z naší nabídky podle Vašich cenových představ.

Mám zájem o koupi čerpadla s delším kabelem, než je standardní nabídka
Výrobci ponorných čerpadel je dodávají s délkou kabelu odpovídající jejich parametrům. Prodloužení kabelu je možné pouze za předpokladu úhrady ceny čerpadla zálohovou fakturou. Cena za prodloužení kabelu (kabelová spojka + montáž) a za 1 m kabelu je uvedena v naší nabídce PRODLOUŽENÍ KABELU ČERPADEL
V případě potřeby demontáže čerpadla je vždy výhodné mít možnost jeho snadného odpojení co nejblíže studny.

Jak je možno odčerpat vodu z podlahy ?
Pokud je voda čistá, je možno použít čerpadla ponorná odstředivá nebo odstředivá kalová, pokud obsahuje nečistoty, tak pouze odstředivá kalová.
První možností je použití typu čerpadla, které umožňuje čerpání při nízké hladině vody, např. Easyflow EF. V tomto případě je ale třeba počítat s tím, že při dosažení nízké hladiny je třeba snížit výkon čerpadla tak, aby k němu voda stačila přitékat a nenasávalo vzduch.
Druhou možností je vyspádovat podlahu do malé jímky, do které se umístí čerpadlo ovládané plovákovým spínačem. Čerpadlo pracuje automaticky podle výšky hladiny. Na jeho výtlak doporučujeme umístit zpětnou klapku, aby po jeho vypnutí voda nenatékala zpět. Velikost jímky je třeba volit tak, aby čerpadlo bylo ponořeno, byla přiměřená výkonu čerpadla a byl v ní také dostatečný prostor pro pohyb plovákového spínače.

Jaké mohu použít čerpadlo na "protiproud" do bazénu ?
K tomuto účelu jsou požadována čerpadla s průtokem nejčastěji od 30 do 60 m3/hod. Z naší nabídky odstředivých čerpadel můžete použít čerpadla EBARA a vybrat si vhodný typ z řady DWO, poř. z řady 3S nebo 3M.

Prosím o doporučení čerpadla pro následující účely:
1) čerpání dešťové vody z bývalé žumpy (nyní již nefunkční, dům napojen na kanalizaci), hloubka žumpy cca 2,5 m
2) čerpání žumpy (svod z RD + dešťová voda), hloubka cca 3 m.
1) Čerpání dešťové vody z bývalé žumpy.
Můžete si vybrat z nabídky čerpadla odstředivá kalová (znečištěná voda) nebo čerpadla ponorná odstředivá (čistá voda), pokud chcete mít tlak podobný jako u vodovodu, musíte mít čerpadlo s dopravní výškou min. (2,5 + 20) 23 m.
2) Čerpání žumpy
Můžete si vybrat z nabídky čerpadla odstředivá kalová s noži.
Při výběru platí, čím větší dopravní výška, tím větší tlak čerpadlo vyvine, čím větší průtok, tím větší objem vody přečerpá.

Jak je možno snížit výkon čerpadla ?
Pro zajištění přiměřeného chlazení a mazání čerpadla je třeba vždy dodržovat požadovaný dostatečný průtok. Nepřiměřené chlazení a mazání mají za následek přehřívání, opotřebení ložisek, tření mezi styčnými plochami, netěsnost ucpávky, což nakonec způsobí předčasný defekt čerpadla.
Průtok čerpadlem lze snížit přivřením armatury (kohout, šoupě) instalované na výtlačném potrubí - nikdy ne na sacím! Je třeba dbát na to, aby nastavená hodnota průtoku byla v rozmezí daném jeho charakteristikou. Řádně dimenzovaný obtok zároveň naplňuje podmínku požadovaného minimálního průtoku. Současně musí být splněna i podmínka nepřekročení maximálně přípustného průtoku čerpadlem.
Další možností je instalace zpětného potrubí na výtlačné potrubí čerpadla např. pomocí tzv. "T" kusu, které se zaústí do nádrže, z které je voda čerpána (ne do sacího potrubí). Průtok čerpané a "vratné" kapaliny se nastaví vhodnou armaturou. Obtokové potrubí by se mělo použít v případě, pokud neexistuje žádná možnost, aby čerpadlo bylo provozováno pod úroveň svého minimálního požadovaného průtoku. Kapalina z obtokového potrubí má mít možnost ochladit se ještě před opětovným vstupem do čerpadla, aby se tak zabránilo jeho přehřívání. Z tohoto důvodu se obtokové potrubí nikdy nesmí zapojovat přímo na vstup čerpadla.
Další možností je použití frekvenčního měniče otáček elektromotoru, který zvyšuje nebo snižuje otáčky podle požadovaného výkonu.

Vyčištění studny/vrtu

Mám udělaný vrt na studnu průměr 200 mm do hloubky 23 m a chtěl bych ho vyčistit až na dno.
Při čištění studny/vrtu si můžete vybrat - buď použijete ponorné čerpadlo, které má dostatečnou dopravní výšku, ale není určeno pro znečištěnou vodu, nebo ponorné kalové, které je vhodné na čerpání znečištěné vody, ale má malou dopravní výšku, tak že ho nelze u hlubších studní/vrtů použít. Problém je i s jeho průměrem zejména u úzkých vrtů (aby se do něho vešel).
Jedno z možných řešení je použití některého z levných ponorných elektromagnetických vibračních čerpadel, např. RUCHE (min. průměr vrtu 105 mm). Musí se ale počítat s možnosti jeho poškození nebo zničení, míra rizika záleží na charakteru nečistot.
Pokud žádnou z výše uvedených možností nejde použít, musíte se obrátit na nejbližší studnařství.
Po vyčištění se instaluje dražší čerpadlo, které bude zajišťovat zásobování vodou a u kterého už nebude riziko poškození.

Malá vydatnost vrtu/studny

Malou vydatností se rozumí stav, kdy do vrtu/studny přitéká méně vody, než je spotřeba.
Malou vydatností vrtu/studny u zásobování domácnosti lze uvažovat u hodnoty pod 0,3 l/s (1,1 m3/hod.) a pod 0,5 l/s (1,8 m3/hod.) pro automatické zavlažování.

U novostavby rodinného domku je vrt s novodurovou potravinářskou trubkou, hloubka cca 13 m, osazený čerpadlem Nautila, motor 1.5 kW. Vydatnost podle proutkaře je cca 25 l/min., podle praxe je studna vyčerpána cca za 7 min. v množství 200 l. Na další čerpání nutno chvíli čekat, až do vrtu opět nateče voda, potom na 1 čerpání nateče cca 150 l. V první fázi chci od Vás zakoupit tlakovou nádobu a rád bych znal Vaše doporučení k prodloužení doby nátoku vody do vrtu při spínání čerpadla. V druhé fázi, nebude-li 1. fáze dostačující, bych uvažoval s přečerpáváním do země zabudované nádoby poblíž studny.
V případě malé vydatnosti studny/vrtu je optimálním řešením instalace akumulační nádrže na vodu o dostatečném objemu, její velikost by měla být úměrná očekávané spotřebě. Do studny/vrtu se umístí ponorné čerpadlo s co nejmenším výkonem, aby se snížil počet jeho zapnutí a vypnutí na minimum. Samozřejmě musí mít vhodnou ochranu proti chodu na sucho. Současně se musí vypnout při dosažení max. hladiny v akumulační nádrži, aby nedošlo k jejímu přetečení.
K akumulační nádrži se připojí domácí vodárna, výkon jejího čerpadla musí být úměrný očekávané spotřebě. Musí mít ochranu proti chodu na sucho (vypnutí čerpadla dosažení min. hladiny v akumulační nádrži na vodu).
Popsané řešení nelze nahradit instalací pouze domácí vodárny osazené tlakovou nádobou o velkém objemu (např. 200 l) s tím, že bude plnit funkci akumulační nádrže. Po spotřebě v ní načerpané vody dojde k sepnutí čerpadla, které ji začne doplňovat vodou ze studny. Čím větší objem tlakové nádoby, tím větší objem bude třeba na dosažení nastaveného tlaku (vypnutí čerpadla). V případě malé vydatnosti studny/vrtu je velice pravděpodobné, že čerpadlo domácí vodárny bude dříve vypnuto ochranou proti chodu na sucho z důvodu nedostatku vody ve studni/vrtu.

Mám vrtanou studnu 35 m hlubokou, vodní sloupec je 8 m a začíná 27 m pod povrchem, vydatnost je 0,02 l/sec, 1,73 m3/den, 52 m3/měsíc, průměr 165 mm a chtěl bych vodu ze studně využívat na zalévání zahrádky 1000 m2 a příp. pro napouštění bazénu (tedy pouze využívat na čerpání užitkové vody). Hladina je kolem 27 m a pracovní hloubka pro čerpadlo je 30 až 32 m. Ve vaší nabídce je tolik možností čerpadel, že si neumím vybrat. Můžete mi prosím poradit s výběrem?
Vydatnost vrtu je naprosto nedostatečná a v podstatě je vrt nepoužitelný. Zásoba vody je velmi malá. Při instalaci čerpadla 1m nad dno je k dispozici jen cca 140 litrů a tento objem se bude po vyčerpání obnovovat téměř dvě hodiny. Vydatnost je dokonce tak malá, že ani využití retenční nádrže nepomůže. Proto nemá smysl o jeho využití vůbec uvažovat.
Výpočet zásoby vody se vypočítá jako objem válce, jehož poloměr je polovina průměru vrtu/studny a výška je výška hladiny ve vrtu/studni, od které se odečte vzdálenost čerpadla ode dna. Objem V (zásoba vody) = 3,14 x r2 x v, kde r je poloměr a v je výška hladiny vody nad čerpadlem. Pokud dosadíte do vzorečku hodnoty poloměru a výšky v metrech, dostanete objem v m3 (1 m3 = 1 000 litrů). (r na druhou je r krát r).
Dobu chodu Vámi vybraného čerpadla potřebnou na vyčerpání zásoby vody si zjistíte z jeho charakteristiky. U dopravní výšky odpovídající Vašemu zapojení si z ní odečtete průtok. Z něj už je patrná doba chodu ...

Zavlažování zahrady

Potřebuji vhodné zařízení pro automatické zavlažování zahrady (postřikové trysky, např. systém GARDENA).
V tomto případě není vhodné ovládání chodu čerpadla tlakovým spínačem (min. tlak zapnuto, max. tlak vypnuto), protože při postřiku dochází ke kolísání tlaku, což se projevuje změnou délky dostřiku v závislosti na velikosti rozdílu zapínacího a vypínacího tlaku tl. spínače. Z tohoto důvodu je výhodné použití řešení, které tuto vlastnost nemá.
Můžete použít některé z námi nabízených zařízení, při jehož provozu nedochází ke kolísání tlaku. V nabídce DOMÁCÍ VODÁRNY jsou vhodné všechny typy osazené řídící jednotkou nebo frekvenčním měničem, jejich přehled najdete ZDE.
Další možností je použití libovolného odstředivého čerpadla (např. ponorné, samonasávací) s ovládací jednotkou typu "Fluidcontrol", "Easycontrol", "Presscontrol" a případně s malou tl. nádobou (objem 4 až 10 l). Po zahájení odběru vody dojde k sepnutí čerpadla, které bude trvale v chodu do doby zastavení odběru. Tlak nebude kolísat a bude odpovídat parametrům čerpadla sníženým o tl. ztráty v potrubí. PŘÍSLUŠENSTVÍ/OVLÁDÁNÍ ČERPADEL DOMÁCÍCH VODÁREN.
Další možností je použití regulace tlaku pomocí frekvenčního měniče, kdy dochází ke změně otáček elektromotoru čerpadla tak, aby byla udržena nastavená hodnota tlaku (čerpadlo vždy spotřebovává jen tolik energie, kolik je jí v dané chvíli dle odběru vody potřeba) PŘÍSLUŠENSTVÍ/OVLÁDÁNÍ ČERPADEL DOMÁCÍCH VODÁREN.
Další podrobnosti najdete na stránce JAK SESTAVIT DOMÁCÍ VODÁRNU.
Výběr vhodného čerpadla se provede podle požadavku na požadovaný průtok při stanovené dopravní výšce. Návod je uveden na stránce JAK VYBÍRAT.

Měla bych zájem koupit čerpadlo XY. Je toto čerpadlo vhodné na zavlažování zahrady dešťovou vodou z nádrže s převýšením max. 7 m a s coulovým a tříčtvrtě coulovým rozvodem potrubí v celkové délce cca 60 m, které je zakončeno 6 nebo 8 ks výsuvnými roztřikovačí typu Gardena?
Pro výběr každého čerpadla je třeba vědět zejména požadovaný průtok při stanovené dopravní výšce, viz. naše stránka JAK VYBÍRAT. Firma Gardena dodává ke svému postřikovému systému prospekt, v kterém je popsána jeho instalace a zejména stanovení parametrů vstupní vody (požadovaný průtok při požadovaném tlaku). Potom záleží také na Vás, zda zvolíte variantu současného zalévání všemi postřikovači nebo si uděláte několik "větví" s počtem postřikovačů stanoveným tak, aby každá "větev" měla stejnou spotřebu (v nabídce Gardeny je více druhů postřikovačů s různou spotřebou, u některých je navíc možnost použití více druhů trysek ...). Jakmile si tedy stanovíte základní parametry, můžete je porovnat s charakteristikou čerpadla a posoudit jeho vhodnost.

Potřebuji domácí vodárnu pro zavlažování zahrady. Vodárna bude umístěna 14 m od studny, výška hladiny vody je 3,5 m, výška od okraje studny k hladině je 2,2 m a délka hadice pro zalévání je cca 50 m. Zatím mi nikdo nedokázal poradit, která vodárna je pro toto adekvátní.
V principu můžete použít samonasávací nebo ponorné čerpadlo s dopravní výškou 40 m a větší.
Protože pro samonasávací je max. sací výška 8 m a Vy máte v případě nedostatku vody 7,2 m, záleží na Vás, jaké je riziko výrazného poklesu hladiny. Můžete si vybrat kteroukoliv domácí vodárnu z naší nabídky.
Pokud použijete ponorné čerpadlo, odpadá jakékoliv riziko problémů se sací výškou.

Jakým čerpadlem čerpat dešťovou vodu ze sudů (200 l)? Záhony jsou vzdáleny cca 30 metrů, sudy stojí na zemi (nejsou zapuštěny do země), voda je sice dešťová, ale sudy nejsou přiklopeny, takže voda není úplně čistá.
Na čerpání mírně znečištěné vody ze sudů je výhodné použít odstředivá kalová čerpadla. Mají ale jednu nevýhodu a to je malá dopravní výška (na výtoku např. z hadice je nízký tlak). Pokud porovnáte u jednotlivých typů dopravní výšky (10 m = 1 bar) a cenu, vychází jako nejvhodnější kalové čerpadlo KSB Ama-Drainer 303 SE, 230 V. Na výtlak čerpadla ze sudu je třeba připojit hadici, která se "nezlomí". Pokud není voda znečištěná nebo pokud se čerpadlo umístí nad dno, lze použít např. GARDENA ponorné čerpadlo do sudu 2000/1, GARDENA ponorná kompaktní vodárna do sudu nebo domácí ponornou kompaktní vodárnu EASYPUMP E-DEEP 1200 RING, 230 V.

Prosím o radu, jaké čerpadlo lze použít k zalévání zahrady z 200 l sudů s dešťovou vodou. Sudy stojí na zemi. Max vzdálenost, kam potřebuji vodu dostat, je cca 100 m, výškový rozdíl max 3 m. Na jakou hadici se čerpadlo připojí? Prosím o co nejlevnější variantu.
Protože potřebujete dopravní výšku min. 35 m (100 m délky hadice odpovídá cca 10 m dopr. výšky + 3 m převýšení + 20 m tlak 2 bary), můžete zkusit čerpadlo buď ponorné elektromagnetické vibrační nebo ponorné odstředivé - záleží, jaký požadujete průtok. Doporučuji 2 až 4 m3/hod. (např. čerpadlo EASYPUMP DEEP 1200A s plovákovým spínačem).
Světlost hadice musí odpovídat připojovacímu rozměru čerpadla.

Rád bych si pořídil vhodné čerpadlo k zalévání zahrady, aby byl na konci 50 m dlouhé 3/8" hadice potřebný tlak vhodný i k případnému použití rozstřikovače. Dešťovou vodu budu čerpat z klasických plechových (možná přítomnost rzi???) 200 l sudů umístěných přímo na terénu a ze zatopené jímky, která je ÷  2m hluboká. Uvažoval jsem o čerpadlech na 220 V, AQUACUP BUCK 900 nebo EXTOL 230V 1100 W, nerez.
Dlouhé hadice jsou velice „zrádné“ z důvodu ztráty tlaku. Podívejte se na rozstřikovač, jakou má spotřebu, nebo ji odhadněte – tak získáte požadovaný průtok. Na stránce "Výpočet dopravní výšky" si proveďte přesný výpočet s dosazením hodnoty světlosti hadice a hodnoty požadovaného průtoku. Hodnoty vypočítané dopravní výšky a požadovaného průtoku vložte do políček na stránce "Hledání podle průtoku" a zobrazí se Vám všechna čerpadla z naší nabídky vyhovující Vašemu zadání. Z nich si vyberte ponorná.
Volbou světlosti hadice můžete ovlivnit potřebnou dopravní výšku a tím i cenu vhodného čerpadla.
Pokud tento postup nedodržíte, je velice pravděpodobné, že na konci hadice nebudete mít požadovaný tlak a průtok vody.

Zvyšování tlaku v rozvodu vody (vodovod)

Jaké zařízení je možno použít na zvýšení tlaku v rozvodu pitné vody?
Podrobné informace najdete na stránce JAK ZVÝŠIT TLAK.

K dispozici je vodovodní přípojka s tlakem 4 bary. K ní je požadováno připojení pracoviště potrubím DN40, které se nachází o 70 m výše. Délka potrubí je 80 m. Vypočítaná dopravní výška je 70,5 m. Předpokládaná spotřeba vody nebude větší jak 1,5 m3/hod. při tlaku 3 bary. Ovládání elektromotoru čerpadla a regulace tlaku bude pomocí tl. spínače.
Protože se tlaky při čerpání sčítají, tak je dopravní výška (bez započtení délky potrubí) 71 m. Protože je hodnota tlaku v přípojce 4 bary a požadovaný tlak na pracovišti 3 bary, je hodnota dopravní výšky 61 m (71 - 10). Při použití tl. spínače je třeba dosáhnout vyšší tlak jak požadovaný 3 bary (vypínací tlak spínače je cca 3,5 barů). Je proto třeba použít čerpadlo, které má průtok cca 1,5 m3/hod. při dopravní výšce 71 m.
Problém při výběru čerpadla spočívá ve skutečnosti, že většina čerpadel není navržena pro tlak na sání 4 bary. Lze proto použít pouze omezený počet typů.
Další problém je s ovládáním čerpadla a regulací tlaku. Nejvýhodnější umístění tl. nádoby a tl. spínače je na pracovišti, což ale současně způsobuje nutnost kabelového propojení pracoviště s čerpadlem, které bude umístěno u přípojky. Výhodou tohoto uspořádání je použití normální tl. nádoby a tl. spínače, protože na pracovišti bude tlak o 7 baru nižší jak u přípojky a čerpadla.

Prosím o návrh zařízení pro zajištění konstantního tlaku v budově, kde dochází k jeho poklesu (neteče voda) v době špičky, kdy se sprchují ostatní zaměstnanci v provozu. Přípojka vody do objektu je DN 80 a pak je přivedena do dvou tlakových nádob, kde je ohřívána párou (příprava TUV).
Tlak vodovodního řádu je 0,2 MPa. Při odběru tlak ještě klesne, při konci ranní směny používá sprchy jednorázově 20 zaměstnanců. Ostatních 22 jsou směnaři (3 směnný provoz), použití sprch je nepravidelné.
Bližší informace k tomuto problému najdete na stránkách JAK ZVÝŠIT TLAK, JAK SESTAVIT DOMÁCÍ VODÁRNU a JAK VYBÍRAT.
V době jednorázového sprchování Vašich 20 zaměstnanců doporučujeme na vodoměru změřit spotřebu a přepočítat ji na m3 za hodinu (naměřenou spotřebu v m3 vydělte počtem minut měření a vynásobíte 60). Podle tohoto údaje - průtoku a požadované dopravní výšky se vybere pomocí našeho programu vhodný typ čerpadla z naší nabídky.
Doporučujeme následující řešení. Na přívodní potrubí nainstalujete kohout a zpětnou klapku. Za ni se připojí odstředivé čerpadlo, na jeho výtlak armatura, na kterou se připojí tlaková nádoba o objemu cca 60 až 100 l, tlakový spínač a připojení ke stávajícímu rozvodu vody. Na tlakovém spínači se nastaví min. a max. požadovaný tlak vody. Po připojení (otevření kohoutu) se systém zaplní vodou. V případě nižšího tlaku než minimální nastavený sepne tl. spínač čerpadlo, které začne z vodovodní přípojky čerpat vodu. V případě dosažení vyššího tlaku jak max. požadovaný vypne tl. spínač čerpadlo a zpětná klapka zamezí nátoku načerpané vody zpět do vodovodní přípojky. Po vyrovnání tlaku před a za zpětnou klapkou dojde opět k proudění vody z vodovodní přípojky do rozvodu, v případě snížení tlaku pod min. požadovaný se znovu sepne čerpadlo. Výsledek je požadovaný tlak v rozvodu pitné vody v objektu.
Specifikace zařízení:
- Kohout.
- Zpětná klapka.
- Armatura.
- Tl. spínač.
- Odstředivé čerpadlo: EBARA 3M 40-160/4 M 4 kW, 400 V nebo EBARA 3S 40-160/4 4 kW, 400 V.
- Tl. nádoba: Vertikální nebo horizontální 60 l nebo 100 l.
U návrhu čerpadla se vycházelo z max. spotřeby 26 m3/hod. při požadovaném tlaku 0,2 MPa a výtlačné výšce 10 m (dopravní výška 30 m). Přesné hodnoty dopravní výšky je možno spočítat v programu, který je k dispozici ke stažení v našem obchodě a v kterém je možno současně provést případně i nový výběr odstředivého čerpadla.

Kolísání tlaku v rozvodu pitné vody u domácí vodárny

Mám ve studni ponorné vřetenové čerpadlo na 400 V a často se mi stává, že se vypne průtokový ohřívač vody z důvodu poklesu tlaku. Je možné u domácí vodárny nahradit v současné době používaný tlakový spínač s tlakovou nádobou ovládací jednotkou?
Ovládací jednotky jsou vhodné pro čerpadla na 230 V. U napětí 400 V by se ovládání muselo provést přes tzv. stykač. Mimo to nejsou vhodná pro ovládání vřetenových a vibračních čerpadel, což je také uvedeno v naší nabídce.
Při kolísání tlaku je třeba nejdříve zjistit jeho příčinu. Pokud při použití ovládání čerpadla pomocí tl. spínače a tl. nádoby dochází k poklesu tlaku pod hodnotu zapínacího tlaku, je problém v malém výkonu čerpadla, které je třeba nahradit výkonějším. V tomto případě nepomůže použití ani ovládací jednotky, ani frekvenčního měniče. Pokud se jedná o pokles krátkodobý (cca několik sekund), je vhodné použití ovládací jednotky nebo frekvenčního měniče. Rozdíly ve vlastnostech jsou popsány na stránce JAK SESTAVIT DOMÁCÍ VODÁRNU.
V případě kolísání tlaku ve vodovodu se prosím podívejte na stránku JAK ZVÝŠIT TLAK.

Provoz domácí vodárny

Jaký tlak má být ve vaku tlakové nádoby domácí vodárny ?
Hodnota tlaku v nádobě má být 0,9 krát nastavený zapínací tlak čerpadla a měří se při prázdné tlakové nádobě (např. při nastavené hodnotě zapínacího tlaku na tlakovém spínači 2 bary bude tlak v tl. nádobě 1,8 baru - 2 x 0,9).

U domácí vodárny XY potřebuji vyměnit tlakovou nádobu, jak mám postupovat?
Pokud potřebujete u Vaší vodárny vyměnit tlakovou nádobu, můžete si z naší nabídky vybrat tlakovou nádobu kteréhokoliv výrobce s tím, že buď můžete zachovat nebo změnit její objem (výkon vodárny se nezmění, objem ovlivní pouze četnost spínání čerpadla). Všechny tlakové nádoby pracují na stejném principu a liší se pouze technickým řešením, materiálovým provedením, ...
Výběr se provádí podle požadovaného objemu, provedení (horizontální/vertikální, s pryžovým vakem/bez vaku, ocelové/nerezové) a maximálního přetlaku. Max. tlak udávaný výrobcem tlakové nádoby musí být vždy větší jak max. tlak dosažitelný čerpadlem (10 m max. dopravní výšky = 1 bar = 0,1 MPa).
U vybrané tlakové nádoby je třeba si překontrolovat dimenzi připojení.
V případě použití větší tlakové nádoby než původní je třeba zvážit použití delší flexo-hadice (propojení pěticestné armatury s tlakovou nádobou), jejich nabídku najdete kliknutím na tento ODKAZ (nabídka Příslušenství čerpadla, filtry/Pro domácí vodárny).