Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Průvodce výběrem čerpadla - domácí vodárna

Pro výběr domácí vodárny podle druhu použitého čerpadla zvolte jednu z možností

Při výběru domácí vodárny je častým požadavkem nízká hlučnost. Zde je třeba si uvědomit:

  • Většina výrobců neudává hodnotu hlučnosti.
  • Pokud ji udává, není jednotná metodika měření, např. v jaké vzdálenosti se měření provádí a za jakých provozních podmínek.
  • Většina zákazníků si pod hodnotou v dB nedokáže představit míru hlučnosti.
  • Hlučnost velmi ovlivňuje i provedení montáže vodárny.

Pokud nechcete vodárnu slyšet, použijte ponorné čerpadlo. Pokud trváte na samonasávacím povrchovém čerpadlu, volte provedení s chlazením motoru čerpanou kapalinou, nebo čerpadla s řešením hydraulické části umožňujícím dosažení minimální hlučnosti (informace jsou uvedeny v prospektu zboží, odkaz na něj je v naší nabídce).

Často dostáváme dotazy na možnost umístění domácí vodárny se samonasávacím čerpadlem nebo její části do vlhkého prostředí (např. do kopané studny). Pokud se podíváte na kartu PARAMETRY v naší nabídce zboží, najdete v ní parametr KRYTÍ (IP). Podle uvedené hodnoty si na naší stránce STUPEŇ OCHRANY ZAŘÍZENÍ (IP) můžete zjistit, pro jaké prostředí je zařízení určeno.
Umístění domácí vodárny do vlhkého prostředí z důvodu koroze nedoporučujeme.

Užitečné informace

Výkon domácí vodárny je dán parametry použitého čerpadla, uživatelský komfort volbou způsobu jeho ovládání (tlakový spínač/ovládací jednotka Presscontrol/řídící jednotka s fr. měničem). Proto je třeba věnovat jeho výběru přiměřenou pozornost.
Domácí vodárna může být osazena povrchovým nebo ponorným čerpadlem.
Rozhodující pro rozhodnutí, které lze použít, je hodnota sací výšky, která nesmí být u samonasávacího čerpadla větší jak 7,5 m. Pro ponorné čerpadlo žádné omezení není, protože sací výšku nemá.
Sací výška je součet výškového rozdílu povrchového čerpadla a min. úrovně hladiny ve studni/vrtu a ztráty v potrubí (přibližně platí, že 10 m délky potrubí odpovídá 1 m dopravní výšky, dále se musí do sací výšky započítat také sací koš, zpětná klapka, ...).
Sací výšku si můžete vypočítat na naší stránce VÝPOČET DOPRAVNÍ VÝŠKY ČERPADLA, ve spodní části je video s návodem.

Víte, podle čeho poznáte, že má čerpadlo domácí vodárny malý výkon?
Při delším odběru vody stále běží a nevypíná se ... (nekolísá tlak od zapínacího po vypínací).

Filtrace vody

Dostáváme často dotazy na možnost instalace filtru na vodu na sací potrubí čerpadla domácí vodárny. V principu je to možné za podmínky, že hydraulický odpor filtru na vodu při čerpání nezpůsobí zvýšení dopravní výšky nad hodnotu 7,5 m (je tedy nutná častá kontrola a včasná výměna filtru). Pokud filtr na vodu nainstalujete na výtlačné potrubí a zapomenete na jeho kontrolu, jeho zanesení poznáte podle snížení tlaku a průtoku v rozvodu vody - na životnost čerpadla to nemá vliv. Pokud ale dojde ke zvýšení hodnoty sací výšky nad určitou hodnotu, tak se to na životnosti projeví.
Podrobné informace najdete v NÁKUPNÍM RÁDCI v naší nabídce FILTRY NA VODU.

S výběrem čerpadla Vám pomůže následující video.