Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Průvodce výběrem čerpadla - domácí vodárna s povrch. čerpadlem

Domácí vodárny používají tři způsoby ovládání chodu čerpadla, které se liší svými vlastnostmi a cenou. Vyberte si ten, který Vám nejvíce vyhovuje.

  • Tlakový spínač. Tlak v rozvodu vody kolísá od nastavené hodnoty zapínacího tlaku do nastavené hodnoty vypínacího tlaku na tlakovém spínači. Vodárnu poznáte podle velké tlakové nádoby.
  • Ovládací jednotka, tzv. PRESSCONTROL. Při poklesu tlaku dojde k zapnutí čerpadla, které běží až do ukončení odběru vody. Chrání čerpadlo proti chodu na sucho, tlak při stálém průtoku nekolísá, jeho hodnotu zjistíte z charakteristiky použitého čerpadla. Tlak na výtlaku čerpadla po vypnutí odpovídá hodnotě max. dopravní výšky čerpadla (10 m = 1 bar). Může být bez nebo s malou tlakovou nádobou.
  • Řídící jednotka s frekvenčním měničem. Nastavená hodnota tlaku vody nekolísá ani při různém odběru vody (v pracovní oblasti čerpadla dané jeho charakteristikou). Regulace výkonu čerpadla je prováděna frekvenčním měničem změnou otáček elektromotoru. Ochrana proti chodu na sucho. Úspora elektrické energie, prodloužení životnosti čerpadla, eliminace vlivu poklesu hladiny vody na tlak v rozvodu v málo vydatných hlubokých vrtech.

V případě použití domácí vodárny na zásobování vodou při zalévání (ruční, postřikovače) najdete podrobné informace v našem eBooku, který si můžete zdarma stáhnout v horním pravém rohu stránky.

Video s popisem vlastností všech tří možností ovládání chodu čerpadla a postupu při výběru.