Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Průvodce výběrem čerpadla - voda s dlouhovláknitým znečištěním

Na čerpání vody s dlouhovláknitými nečistotami se používají následující ponorná kalová čerpadla

 • PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA S NOŽI. Dochází k rozsekání dlouhovláknitých látek, které se ale mohou za určitých okolností také namotat na hřídel nebo na oběžné kolo. Efekt řezacího zařízení - nožů můžeme přirovnat k mixeru.
 • PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA S MĚLNÍCÍM ZAŘÍZENÍM. Drtič všechny nečistoty rozemele a z čerpadla tak vychází pouze kaše. Efekt mělnícího zařízení můžeme přirovnat k mlýnku na maso. Čerpadla s drtičem jsou také výrazně dražší, protože použitý nástroj - drtič, který je mnohdy vyroben z důvodu dosažení velké tvrdosti z vysokolegované oceli, je náročnější na výrobu.
 • PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA. Vhodné jsou pouze typy s velkou průchodností nebo osazené vírovým oběžným kolem s vysokou odolností vůči ucpání, jako např. HCP BF-..U.. .

Všechna ponorná kalová čerpadla jsou navržena pro trvalé ponoření.
Při výběru typu je třeba mimo dopravní výšky a průtoku ještě zohlednit charakter znečištění a max. velikost nečistot, kterou udává výrobce jako průchodnost. Jedná se o hodnotu průměru největšího kulového předmětu, který může projít oběžným kolem čerpadla nebo sacím sítem čerpadla. Její hodnota je uvedena v krátkém popisu zboží a na kartě PARAMETRY.

Znečištění může být z hlediska působení na materiál čerpadla:

 • Abrazivní (písek, vápenné mléko, kal z broušení, …).
 • Neabrazivní (spadané listí, fekálie, …).

Znečištění může být z hlediska délky:

 • Normální (kal z ČOV, odčerpávání vody z výkopů).
 • Dlouhovláknité. Před čerpáním se rozseká oběžným kolem s wolframovým plátkem (sláma, slupky od brambor, ...) nebo řezacím zařízením (hygienické vložky, hadry, košile a dětské plíny), nebo rozmělní mělnícím zařízením (hygienické vložky, hadry, košile a dětské plíny).

U průmyslových aplikací se při výběru ještě posuzuje měrná hmotnost a viskozita (do 70 mm2/s).

Postup při výběru ponorného kalového čerpadla

 • Stanovíte si požadovaný max. průtok čerpané vody. Při přečerpávání vody z nádrže se zjistí požadovaný průtok tak, že se přečerpávaný objem kapaliny v m3 vydělí počtem minut, za který má být přečerpán, a vynásobí číslem 60. Např. při požadavku přečerpání objemu 1,5 m3 do 5 min. musí být min. průtok čerpadlem 18 m3/hod. (1,5 : 5 x 60).
 • Stanovíte si dopravní výšku odpovídající Vašim provozním podmínkám jako součet hodnoty výškového rozdílu mezi čerpadlem a místem vypouštění z hadice/potrubí a hodnoty ztráty tlaku v potrubí, kdy 10 m délky potrubí/hadice odpovídá přibližně 1 m dopravní výšky (např. u výškového rozdílu 2,5 m a délky hadice 15 m je přibližná dopravní výška 4 m /součet 2,5 m a 1,5 m/) za podmínky zachování u hadice/potrubí stejného vnitřního průměru, jako je připojovací rozměr výtlaku čerpadla. Na výtoku z hadice/potrubí se nepředpokládá žádný přetlak. Maximální dopravní výška u Vámi vybraného čerpadla by měla být min. o 3 m větší jak Vámi vypočítaná.
  Další možností je provedení výpočtu dopravní výšky na stránce VÝPOČET DOPRAVNÍ VÝŠKY ČERPADLA. Ve spodní části stránky je video s návodem.
  Příklad:
  Výškový rozdíl mezi spodní části čerpadla a výtokem z hadice je 3,5 m, délka hadice je 15 m, volný výtok vody. Hodnota dopravní výšky odpovídající Vašim provozním podmínkám je 5 m (3,5 + /15 : 10/).
  Můžete použít ponorné kalové čerpadlo, jehož hodnota max. dopravní výšky je 8 m (5 + 3) a vyšší. Po kliknutí na název čerpadla se Vám zobrazí jeho nabídka. Větší z dvojice hodnot dopravní výšky je maximální a s tou provedete porovnání.
 • Kliknete si na naší nabídku PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA S NOŽI nebo PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA S MĚLNÍCÍM ZAŘÍZENÍM nebo PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA (pouze typy osazené vírovým oběžným kolem s vysokou odolností vůči ucpání, jako např. HCP BF-..U..) a podle výrobce a ceny si vyberete vhodný typ, jehož max. dopravní výška je alespoň o 3 m větší jak Vámi vypočítaná. Po kliknutí na jeho nabídku se podíváte ve spodní části karty POPIS na jeho charakteristiku (nebo po kliknutí na odkaz na PROSPEKT). Na svislé ose (y) si najdete hodnotu vypočítané dopravní výšky a vedete rovnoběžku s vodorovnou osou (x). V místě, kde se protne s charakteristikou vybraného čerpadla, si na vodorovné ose odečtete hodnotu průtoku. Pokud Vám vyhovuje, můžete si čerpadlo objednat. Pokud ne, musíte v hledání pokračovat ...
 • Můžete také použít naši stránku HLEDÁNÍ PODLE PRŮTOKU A DOPRAVNÍ VÝŠKY
  Pokud hledáte čerpadla s určitou hodnotou max. dopravní výšky, zadejte tuto hodnotu do políčka DOPRAVNÍ VÝŠKA a do políčka POŽADOVANÝ PRŮTOK zadejte „0“.
  Pokud hledáte čerpadla s určitou hodnotou max. průtoku, zadejte tuto hodnotu do políčka POŽADOVANÝ PRŮTOK a do políčka DOPRAVNÍ VÝŠKA zadejte „0“.
  Z výpisu si vyberte vhodné čerpadlo.
 • Ponorná kalová čerpadla s vysokou hodnotou dopravní výšky najdete v naší nabídce ČERPADLA PRO TLAKOVOU KANALIZACI.

Užitečné informace

Pokud potřebujete čerpadlo pro různé omezující podmínky, podívejte se do NÁKUPNÍHO RÁDCE v naší nabídce, kde jsou uvedeny vhodné typy. Pokud na ně kliknete myší, zobrazí se Vám hned jejich nabídka.

Video s postupem výběru kalového čerpadla


Konec průvodce.