Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Průvodce výběrem čerpadla - voda s mechanickými nečistotami

Na čerpání vody s mechanickými nečistotami se používají kalová čerpadla, která najdete v nabídce PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA a KALOVÁ ČERPADLA (povrchová). Ponorná kalová čerpadla jsou navržena pro trvalé ponoření. Pro domácnost jsou dodávány přečerpávací jímky, které najdete v nabídce PŘEČERPÁVACÍ ZAŘÍZENÍ.
Při výběru typu je třeba mimo dopravní výšky a průtoku ještě zohlednit charakter znečištění a max. velikost nečistot, kterou udává výrobce jako průchodnost. Jedná se o hodnotu průměru největšího kulového předmětu, který může projít oběžným kolem čerpadla nebo sacím sítem čerpadla. Její hodnota je uvedena v krátkém popisu zboží a na kartě PARAMETRY.
Znečištění může být z hlediska působení na materiál čerpadla:

 • Abrazivní (písek, vápenné mléko, kal z broušení, …).
 • Neabrazivní (spadané listí, fekálie, …).

Znečištění může být z hlediska délky:

 • Normální (kal z ČOV, odčerpávání vody z výkopů).
 • Dlouhovláknité. Před čerpáním se rozseká oběžným kolem s wolframovým plátkem (sláma, slupky od brambor, ...) nebo řezacím zařízením (hygienické vložky, hadry, košile a dětské plíny), nebo rozmělní mělnícím zařízením (hygienické vložky, hadry, košile a dětské plíny). Pro tento typ znečištění zvolte na předcházející stránce průvodce volbu ZNEČIŠTĚNÁ DLOUHOVLÁKNITÝMI NEČISTOTAMI.

U průmyslových aplikací se při výběru ještě posuzuje měrná hmotnost a viskozita (do 70 mm2/s).

Postup při výběru ponorného kalového čerpadla

 • Stanovíte si požadovaný max. průtok čerpané vody. Při přečerpávání vody z nádrže se zjistí požadovaný průtok tak, že se přečerpávaný objem kapaliny v m3 vydělí počtem minut, za který má být přečerpán, a vynásobí číslem 60. Např. při požadavku přečerpání objemu 1,5 m3 do 5 min. musí být min. průtok čerpadlem 18 m3/hod. (1,5 : 5 x 60).
 • Stanovíte si dopravní výšku odpovídající Vašim provozním podmínkám jako součet hodnoty výškového rozdílu mezi čerpadlem a místem vypouštění z hadice/potrubí a hodnoty ztráty tlaku v potrubí, kdy 10 m délky potrubí/hadice odpovídá přibližně 1 m dopravní výšky (např. u výškového rozdílu 2,5 m a délky hadice 15 m je přibližná dopravní výška 4 m /součet 2,5 m a 1,5 m/) za podmínky zachování u hadice/potrubí stejného vnitřního průměru, jako je připojovací rozměr výtlaku čerpadla. Na výtoku z hadice/potrubí se nepředpokládá žádný přetlak. Maximální dopravní výška u Vámi vybraného čerpadla by měla být min. o 3 m větší jak Vámi vypočítaná.
  Další možností je provedení výpočtu dopravní výšky na stránce VÝPOČET DOPRAVNÍ VÝŠKY ČERPADLA. Ve spodní části stránky je video s návodem.
  Příklad:
  Výškový rozdíl mezi spodní části čerpadla a výtokem z hadice je 3,5 m, délka hadice je 15 m, volný výtok vody. Hodnota dopravní výšky odpovídající Vašim provozním podmínkám je 5 m (3,5 + /15 : 10/).
  Můžete použít ponorné kalové čerpadlo, jehož hodnota max. dopravní výšky je 8 m (5 + 3) a vyšší. Po kliknutí na název čerpadla se Vám zobrazí jeho nabídka. Větší z dvojice hodnot dopravní výšky je maximální a s tou provedete porovnání.
 • Kliknete si na naší nabídku PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA a podle výrobce a ceny si vyberete vhodný typ, jehož max. dopravní výška je alespoň o 3 m větší jak Vámi vypočítaná. 

Užitečné informace

Pokud potřebujete čerpadlo o malém průměru, nebo do jímky velmi malých rozměrů, nebo pro jiné omezující podmínky, podívejte se do NÁKUPNÍHO RÁDCE v naší nabídce, kde jsou uvedeny vhodné typy. Pokud na ně kliknete myší, zobrazí se Vám hned jejich nabídka.

Video s postupem výběru kalového čerpadla.

Konec průvodce.